Pledoarii pentru viaţă şi unitate : volumul lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Iaşi, 25 mai 2018

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Pledoarii pentru viaţă şi unitate. Sesiune de comunicări ştiinţifice (Iaşi ; 2018)
    Pledoarii pentru viaţă şi unitate : volumul lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Iaşi, 25 mai 2018 / coord.: Iulian Faraoanu. – Iaşi : Sapientia, 2018
ISBN 978-606-578-362-1

  1. Faraoanu, Iulian (coord.)

2