Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul… Predici pentru zilele feriale. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII, Iași 2017, 14×20, 350 p., 20 lei.

Alois Bişoc, coord., Praedica Verbum. Culegere de omilii, Anul A, Iași 2016, 14×20, 502 p., 30 lei.

Alessandro Pronzato, Evanghelia în casă. Cuvântul Domnului „astăzi”. Anul A, Iași 2014, 330 p.