La ceas aniversar: bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011)

Franz Pieszczoch, La ceas aniversar: bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011), Iași 2011, 17×24, 256 p., ISBN 978-606-578-025-5, 20 RON.

Monografia Comunei Gioseni

Anton Coșa, Monografia Comunei Gioseni, Iași 2009, 364 p., 17×24, ISBN 978-973-8980-63-1, 20 RON.

Mărgineni, un sat la porțile Bacăului

Dănuț Doboș, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coșa, Mărgineni, un sat la porțile Bacăului, Iași 2009, 308p., 17×24, ISBN 978-973-8980-61-7, 20 RON.

Catolicii din Bacău

Dănuț Doboș, coord., Iosif Gabor, Anton Despinescu, Antonel Aurel Ilieș, Catolicii din Bacău, Iași 2007, 302p., 17×24, ISBN (13): 978-973-8980-08-2, 15 RON.

Adjudeni, șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului

Dănuț Doboș, coord., Petronel Zahariuc, Lucia Cireș, Daniela Butnaru, Adjudeni, șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, Iași 2005, 398 p., 17×24, ISBN: 973-8474-67-1, 20 RON.

Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă

Dănuț Doboș – Silviu Văcaru, coord., Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Iași 2004, 396 p., 17×24, ISBN: 973-8474-45-0, 15 RON.

Sagna. File de monografie istorică

Dănuț Doboș, coord., Sagna. File de monografie istorică, Iași 2003, 17×24, 270 p., ISBN: 973-8474-27-2, 13 RON.

Tradiţii educativ-formative în Episcopia Romano-Catolică de Iaşi

Stefan Lupu, coord., Tradiţii educativ-formative în Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Iași 2016, 14×20, 264 p., ISBN 978-606-578-285-3, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Tradiţii educativ-formative în Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, coord. Ștefan Lupu. Volumul cuprinde lucrările simpozionului naţional „Tradiţii educativ-formative în Episcopia Romano-Catolică de Iaşi”, desfășurat la Iaşi, 29 octombrie 2016. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, în format 14×20, are 264 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 20 lei.

 

Anul 2016 a însemnat, pentru Biserica Romano-Catolică din Moldova, mai multe aniversări în domeniul educativ-formativ, şi anume: 150 de ani de la deschiderea şcolilor Notre Dame de Sion la Iaşi; 130 de ani de la înfiinţarea Seminarului diecezan din Iaşi (Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”); 25 de ani de la deschiderea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi 25 de ani de reluarea activităţilor educative ale Fraţilor Şcolilor Creştine.

Acesta este motivul care ne-a determinat să organizăm un simpozion în care să analizăm diferitele forme şi structuri educativ-formative pe care Biserica Catolică din Moldova le-a dezvoltat de-a lungul timpului, atât pentru propriii credincioşi, cât şi pentru cei ai altor confesiuni. Am considerat că, pentru noi, reprezintă o datorie faţă de înaintaşii noştri să cunoaştem opera pe care ei au desfăşurat-o, cu mult curaj şi dăruire, în slujirea „carităţii intelectuale”, aşa cum o numea fericitul Papă Paul al VI-lea, dar să ne şi angajăm în munca pe care Biserica – mater et magistra – o depune pentru educarea noilor generaţii.

Vreau să-mi exprim pe această cale recunoştinţa faţă de toţi cei care s-au aplecat cu abnegaţie asupra studierii acestor teme, pentru ca munca celor care ne-au precedat să nu fie acoperită de praful uitării.

Prezint mai jos temele cuprinse în acest volum:

·           Ştefan Lupu, Şcoli şi instituţii de învăţământ promovate de Biserica Catolică în Moldova.

·           Fabian Doboş, Institutul „Cipariu”: o şcoală care a deranjat.

·           Anton Coşa, Emanciparea catolicilor din Moldova prin educaţie şi cultură.

·           Iulian Faraoanu, Educaţie la respect faţă de creaţie.

·           Emil Dumea, Teologia catolică în Moldova (secolele XVI-XX).

·           Egidiu Condac, Activităţi socio-caritative promovate de Biserica Catolică din Moldova.

·           Mihai Roca, Forme ale catehezei în Dieceza de Iaşi în secolele al XIX-lea şi al XX-lea.

·           Iosif Tamaş, Determinări teologice ale cuvântului „cred/credinţă”.

·           Eduard Patraşcu, Biblia în Dieceza de Iaşi.

Pr. dr. Ştefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


O viață închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaș

Anton Coșa, coord., O viață închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaș, Iași 2017, 14×20, 265 p., ISBN 978-606-578-295-2, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea O viață închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaș, lucrare coordonată de dr. Anton Coșa. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, în format 17×24, are 265 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 25 lei.

 

Volumul de faţă, pe care l-am intitulat O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş, adună în paginile sale o serie de materiale (inedite şi edite) dedicate de-a lungul timpului profesorului Dumitru Mărtinaş.

Profesorul Dumitru Mărtinaş este autorul cărţii „Originea ceangăilor din Moldova”, operă publicată postum, care a adus în mediul ştiinţific o abordare deosebită privind originea românească a populaţiei romano-catolice din Moldova.

Născut la 11 mai 1897, în satul Butea (fosta comună Miclăuşeni, actuala comună Butea) din judeţul Iaşi, într-o familie de ţărani catolici, copilul Dumitru Mărtinaş a arătat o evidentă dorinţă de a învăţa, fiind un elev silitor. Studiile secundare le va urma la Seminarul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi (absolvindu-le în anul 1916), iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (cu diplomă de licenţă obţinută în anul 1922).

Volumul de faţă, O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş, este structurat pe un număr de 8 capitole: I. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea profesorului Dumitru MărtinaşII. Extrase din volumul profesorului Dumitru Mărtinaş, „Originea ceangăilor din Moldova”III. Medalia aniversară „Prof. Dumitru Mărtinaş”IV. Cronica activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”V.DocumenteVI. NoteVII. BibliografieVIII. Fotografii.

În primul capitol am inclus un număr de 16 texte, inedite sau editate de-a lungul timpului, semnate de personalităţi, bisericeşti şi laice, care au apreciat cum se cuvine opera profesorului Dumitru Mărtinaş: PS Petru Gherghel, În căutarea adevărului; Gheorghe Bejan, Profesorul Dumitru Mărtinaş; Alexandru Ciubîcă, Activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş la Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș; Anton Coşa, Un manuscris uitat al lui Dumitru Mărtinaş; Ioan Dănilă, Dumitru Mărtinaş şi sistematica argumentaţiei lingvistice; Cristinel Farcaş, In memoriam prof. Dumitru Mărtinaş; Dorinel Ichim, Amintiri despre un om; Ioan Lăcătuşu, Dumitru Mărtinaş şi problematica raporturilor dintre romano-catolicii din Moldova şi românii din sud-estul Transilvaniei; Ştefan Lupu, 110 ani de la naşterea lui Dumitru Mărtinaş; Dorin Suciu, Dumitru Mărtinaş: Exegi Monumentum; Dorin Borda, Dumitru Mărtinaş – medalion; Constantin Beloiu, Profesorul Dumitru Mărtinaş şi problema originii etno-istorice a ceangăilor din Moldova; Costin Merişca, Gânduri pe marginea cărţii lui Dumitru Mărtinaş; Alexandru Popşor, Contribuţii la biografia unor dascăli de neuitat: Dumitru Mărtinaş; J. Spielmann, Un pedagog – Dumitru Mărtinaş; Anton Coşa, Şi ei l-au cunoscut pe Dumitru Mărtinaş.

În capitolul al II-lea am inserat un număr de 7 texte, extrase din cartea profesorului Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova: Dumitru Mărtinaş, Cuvântul autorului la volumul „Originea ceangăilor din Moldova”; Vladimir Petercă, Cuvânt înainte la volumul „Originea ceangăilor din Moldova”; Anton Despinescu, Prefaţă la volumul „Originea ceangăilor din Moldova”; Ion Dumitriu-Snagov, Cuvânt introductiv la volumul „Originea ceangăilor din Moldova”; Dumitru Mărtinaş, Concluziile autorului la volumul „Originea ceangăilor din Moldova”; Ion Coja, Posfaţă la volumul „Originea ceangăilor din Moldova”; Dumitru Mărtinaş, Cîteva note autobiografice ale autorului volumului „Originea ceangăilor din Moldova.

În capitolul al III-lea prezentăm medalia aniversară „Prof. Dumitru Mărtinaş”, emisă de Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”, Arhivele Naţionale Bacău şi Asociaţia Arhiviştilor din România – Filiala Bacău, în anul 2007, cu ocazia aniversării a 110 ani de la naşterea profesorului Dumitru Mărtinaş.

În capitolul al IV-lea am redactat o Cronică a activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” în cei 15 ani de existenţă (2001-2016). Fără a avea pretenţia unei treceri în revistă exhaustive, ne-am organizat prezentarea pe trei segmente principale: A. Manifestări ştiinţifice şi culturale, lansări de cărţi, interviuri, proiecte derulate sub egida sau colaborarea Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”B. Participări la congrese, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, colocvii, reuniuni, dezbateri, unde s-au prezentat teme privitoare la catolicii din MoldovaC. Publicaţii care au apărut sub egida sau cu sprijinul Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”.

Capitolul al V-lea cuprinde o serie de Documente care, cu câteva excepţii, sunt inedite. Documentele provin din Arhiva Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş şi din fondurile Arhivelor Naţionale Mureş. Ele fac referire la activitatea didactică a profesorului Dumitru Mărtinaş

În prezentul volum, O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş, acţiunea noastră asupra textelor publicate a fost minimă. Nu am intervenit în niciun fel în notele de subsol (acolo unde ele există) ale acestor texte. În câteva cazuri am adus unele clarificări în capitolul al VI-lea, de Note (unde am făcut trimiterile necesare şi în privinţa textelor deja publicate). Nu am adnotat textele editate, astfel încât să le aducem în actualitate („la zi”), considerând, asemenea altor cercetători, că orice astfel de acţiune „ar fi constituit un fel de falsificare a datelor iniţiale ale cercetării expuse” anterior.

Într-un capitol separat (al VII-lea), de Bibliografie, am inserat o bună parte a bogatei producţii ştiinţifice româneşti (volume, articole şi studii, periodice) privitoare la istoria catolicilor din Moldova, din anii de după apariţia cărţii lui Dumitru Mărtinaş, până în zilele noastre.

În paginile capitolului de final (al VIII-lea) am ales să reproducem o serie de Fotografii privitoare la profesorul Dumitru Mărtinaş. Imaginile sunt din Arhiva Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”, cu excepţia fotografiei nr. 9 – Corpul profesoral al Liceului „Al. Papiu Ilarian”din Târgu Mureş (trimisă de profesorul Alexandru Ciubîcă) şi a fotografiilor nr. 10 şi nr. 11 – Tablou de absolvire – 1928 – Liceul „Al. Papiu Ilarian” (trimise de jurnalistul Dorin Suciu de la Târgu Mureş).

Cartea O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş apare sub egida Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” Bacău şi a Departamentului de Cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

 

Prof.dr. Anton Coşa

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


1991-2016: 25 de ani de la reînceperea activităților pastoral-educative ale Congregației „Frații Școlilor Creștine” din România

Vicențiu Ghiurca, 1991-2016: 25 de ani de la reînceperea activităților pastoral-educative ale Congregației „Frații Școlilor Creștine” din România, Iaşi 2016, 14×20, 74 p., 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea 1991-2016: 25 de ani de la reînceperea activităților pastoral-educative ale Congregației „Frații Școlilor Creștine” din România, scrisă de Vicențiu Ghiurca. Cartea apare în colecţia „Istoria bisericii”, în format 14×20, are 74 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 10 lei.

 

Amintirea evenimentelor semnificative din existenţa unor ţări, a unor instituţii sau a unor persoane constituie, în mod normal, motiv de sărbătoare şi de aniversare.

Anul 2016 va rămâne în istoria Congregaţiei „Fraţii Şcolilor Creştine” din România ca anul în care s-a sărbătorit un sfert de veac de la reînceperea activităţilor pastoral-educative în slujba copiilor şi a tinerilor, după mai mult de patru decenii de la interzicerea acestora de către regimul comunist.

În anul 1991, cu ajutorul primit din partea Regiunii ARLEP (Spania şi Portugalia) şi a Provinciei Austria-Ungaria, fraţii români, care au supravieţuit regimului comunist, reîncepeau activitatea de educare şi de catehizare a copiilor şi a tinerilor din ţara lor natală.

Titlul prezentei lucrări evidenţiază faptul că este vorba despre un reînceput. Prezenţa Fraţilor Şcolilor Creştine în România îşi are începutul în anul 1861.

Aceşti 25 de ani, pe care îi sărbătorim, sunt un capitol al unei istorii care durează de 155 de ani. Prezenţa Fraţilor Şcolilor Creştine în România se întrepătrunde cu istoria modernă, contemporană şi actuală a României.

În paginile acestei lucrări, am prezentat în mod succint câteva informaţii referitoare la Fraţii care au activat în comunităţile şi centrele social-educative din Iaşi, Oradea, judeţul Bihor, şi Pildeşti, judeţul Neamţ, precum şi despre activităţile realizate de aceştia în acest sfert de secol.

Ne exprimăm dorinţa ca pe viitor să continuăm cercetarea noastră pentru întreaga perioadă a prezenţei Fraţilor în România, începând cu anul 1861 până în zilele noastre.

Aducem mulţumiri tuturor Fraţilor din Provinciile ARLEP şi Europa Centrală, care, cu jertfă, generozitate şi dăruire, au contribuit la continuarea şi consolidarea carismei sfântului Ioan de La Salle în România şi implorăm binecuvântarea şi ajutorul Domnului asupra lor şi asupra tuturor lasallienilor, care continuă cu abnegaţie să-i educe pe copiii şi pe tinerii care le sunt încredinţaţi.

 

Fr. Vicentiu Ghiurca

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro