Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016

Iosif Iacob, coord., Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016, Iaşi 2016, 121 p., ISBN: 978-606-578-257-0, 15 lei.

Papii și milostivirea

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Papii și milostivirea, Iași 2016, 14×20, 98 p., ISBN 978-606-578-245-7, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Papii și milostivirea, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 98 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

În bula de convocare a Jubileului, Misericordiae vultus, Papa Francisc citează trei papi pentru a indica atenţia lor deosebită faţă de tema milostivirii. Primul la care face referinţă este Ioan al XXIII-lea, care, convocând Conciliul, a spus:

„Acum Mireasa lui Cristos preferă să folosească medicamentul milostivirii în loc să ia în mâini armele rigorii… Biserica Catolică, în timp ce cu acest Conciliu Ecumenic ridică flacăra adevărului catolic, vrea să se arate mamă preaiubitoare a tuturor, binevoitoare, răbdătoare, mişcată de milostivire şi de bunătate faţă de fiii despărţiţi de ea”.

Al doilea este Paul al VI-lea, care, la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican, amintea cât de mult învăţătura conciliară a fost în lumina parabolei samariteanului. În sfârşit, schiţează o sinteză a gândirii lui Ioan Paul al II-lea în enciclica sa Dives in misericordia.

Aceste exemple au determinat adunarea într-o scurtă sinteză a bogăţiei învăţăturii ultimilor papi despre mesajul central al Jubileului. A rezultat o profunzime incredibilă, pentru că milostivirea străbate toate domeniile vieţii Bisericii şi ale existenţei creştine. Aceste frumoase pagini sunt o mărturie preţioasă că milostivirea a fost o referinţă constantă în învăţătura Bisericii. Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este recunoscător prof. Laurent Tauze, profesor la Universitatea Pontificală „Sfânta Cruce”, pentru că a contribuit cu această selecţie la evidenţierea milostivirii ca axă portantă a învăţăturii ultimilor pontifi. Ne pare rău numai că n-am putut publica tot materialul în această privinţă; extraordinar şi bogat, dar de aşa dimensiuni care merg dincolo de cele ale unui instrument pastoral zvelt, cum este cel care a fost gândit pentru pregătirea la Jubileu. Suntem siguri că meditarea acestor pagini va duce nu numai la reflecţia asupra importanţei milostivirii, ci va fi şi o provocare, ca să devină viaţă zilnică a fiecărui credincios în responsabilitatea sa de a face credibilă evanghelia.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Faptele de milostenie trupească și sufletească

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Faptele de milostenie trupească şi sufletească Ed. „Sapientia”, 2016, ISBN 978-606-578-243-3, 14×20 cm, 78 p., 10 lei

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Faptele de milostenie trupească şi sufletească, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu. Cartea apare în colecţia „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 78 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Sfânta Scriptură este oglinda modului în care milostivirea se exprimă în concreteţea sa. Mai înainte de a fi o dimensiune afectivă, paginile Bibliei evidenţiază concreteţea milostivirii în dimensiunea sa tangibilă şi vizibilă. Deci pe bună dreptate Papa Francisc a scris în Misericordiae vultus că „milostivirea lui Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care el revelează iubirea sa ca aceea a unui tată şi a unei mame care se înduioşează până în adâncul măruntaielor faţă de propriul copil” (nr. 6).

„Marele fluviu al milostivirii” nu se epuizează niciodată, pentru că găseşte mereu persoane care dau mărturie concretă despre ea în viaţa de fiecare zi. Este un spectacol incredibil cel la care se asistă, mai ales în momentele de mari dificultăţi sociale, economice şi din cauza consecinţelor calamităţilor naturale: o întrecere de solidaritate care merge dincolo de limbă, rasă, religie şi ţară de apartenenţă. Se descoperă că există un sentiment care leagă bărbaţi şi femei numai pentru că aparţinem toţi aceleiaşi umanităţi. Faptele de milostenie trupească şi sufletească se inserează în cadrul acestui proces de solidaritate umană şi, oricum, îi specifică o caracteristică esenţială. „Mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40) este atingerea specială care permite să se exprime mărturia creştină. Isus s-a identificat cu cel care este înfometat, însetat, gol şi străin, bolnav sau în închisoare, cu cel care este pradă îndoielii sau în necaz şi are nevoie de ajutor şi mângâiere pentru a nu cădea în angoasă. În acelaşi timp, cere să se ierte şi să se ofere gesturi concrete de bunătate, răbdare şi apropiere de oricine se află în nevoie. Cum se observă, suntem chemaţi să acordăm atenţie fiecărei persoane şi întregii persoane. O slujire dezinteresată care devine puternică numai din credinţa în Isus Cristos. O vocaţie la care trebuie să se răspundă, care nu se poate opri numai la exigenţele materiale, ci care este capabilă să intre şi în suflet, unde, adesea, nevoia de ajutor este mai stringentă.

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este profund recunoscător profesorului Salvador Pié-Ninot pentru că a pus la dispoziţie competenţa sa teologică şi pastorală care s-a tradus în această reflecţie. Suntem siguri că lectura acestor pagini va aduce sprijin celor care, în timpul Jubileului Milostivirii, vor vrea să fie martori, în tăcerea vieţii zilnice, ai redescoperirii acestor gesturi aşa de simple şi concrete care umplu inima de bucurie şi oferă adevărată mângâiere.

+ Rino Fisichella

preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări