Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016

Iosif Iacob, coord., Milostivirea divină – Izvorul trăirii creştine. Congresul Naţional al Milostivirii Divine, Iaşi, 9-10 iunie 2016, Iaşi 2016, 121 p., ISBN: 978-606-578-257-0, 15 lei.

Papii și milostivirea

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Papii și milostivirea, Iași 2016, 14×20, 98 p., ISBN 978-606-578-245-7, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Papii și milostivirea, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 98 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

În bula de convocare a Jubileului, Misericordiae vultus, Papa Francisc citează trei papi pentru a indica atenţia lor deosebită faţă de tema milostivirii. Primul la care face referinţă este Ioan al XXIII-lea, care, convocând Conciliul, a spus:

„Acum Mireasa lui Cristos preferă să folosească medicamentul milostivirii în loc să ia în mâini armele rigorii… Biserica Catolică, în timp ce cu acest Conciliu Ecumenic ridică flacăra adevărului catolic, vrea să se arate mamă preaiubitoare a tuturor, binevoitoare, răbdătoare, mişcată de milostivire şi de bunătate faţă de fiii despărţiţi de ea”.

Al doilea este Paul al VI-lea, care, la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican, amintea cât de mult învăţătura conciliară a fost în lumina parabolei samariteanului. În sfârşit, schiţează o sinteză a gândirii lui Ioan Paul al II-lea în enciclica sa Dives in misericordia.

Aceste exemple au determinat adunarea într-o scurtă sinteză a bogăţiei învăţăturii ultimilor papi despre mesajul central al Jubileului. A rezultat o profunzime incredibilă, pentru că milostivirea străbate toate domeniile vieţii Bisericii şi ale existenţei creştine. Aceste frumoase pagini sunt o mărturie preţioasă că milostivirea a fost o referinţă constantă în învăţătura Bisericii. Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este recunoscător prof. Laurent Tauze, profesor la Universitatea Pontificală „Sfânta Cruce”, pentru că a contribuit cu această selecţie la evidenţierea milostivirii ca axă portantă a învăţăturii ultimilor pontifi. Ne pare rău numai că n-am putut publica tot materialul în această privinţă; extraordinar şi bogat, dar de aşa dimensiuni care merg dincolo de cele ale unui instrument pastoral zvelt, cum este cel care a fost gândit pentru pregătirea la Jubileu. Suntem siguri că meditarea acestor pagini va duce nu numai la reflecţia asupra importanţei milostivirii, ci va fi şi o provocare, ca să devină viaţă zilnică a fiecărui credincios în responsabilitatea sa de a face credibilă evanghelia.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Faptele de milostenie trupească și sufletească

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Faptele de milostenie trupească şi sufletească Ed. „Sapientia”, 2016, ISBN 978-606-578-243-3, 14×20 cm, 78 p., 10 lei

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Faptele de milostenie trupească şi sufletească, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu. Cartea apare în colecţia „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 78 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Sfânta Scriptură este oglinda modului în care milostivirea se exprimă în concreteţea sa. Mai înainte de a fi o dimensiune afectivă, paginile Bibliei evidenţiază concreteţea milostivirii în dimensiunea sa tangibilă şi vizibilă. Deci pe bună dreptate Papa Francisc a scris în Misericordiae vultus că „milostivirea lui Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care el revelează iubirea sa ca aceea a unui tată şi a unei mame care se înduioşează până în adâncul măruntaielor faţă de propriul copil” (nr. 6).

„Marele fluviu al milostivirii” nu se epuizează niciodată, pentru că găseşte mereu persoane care dau mărturie concretă despre ea în viaţa de fiecare zi. Este un spectacol incredibil cel la care se asistă, mai ales în momentele de mari dificultăţi sociale, economice şi din cauza consecinţelor calamităţilor naturale: o întrecere de solidaritate care merge dincolo de limbă, rasă, religie şi ţară de apartenenţă. Se descoperă că există un sentiment care leagă bărbaţi şi femei numai pentru că aparţinem toţi aceleiaşi umanităţi. Faptele de milostenie trupească şi sufletească se inserează în cadrul acestui proces de solidaritate umană şi, oricum, îi specifică o caracteristică esenţială. „Mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40) este atingerea specială care permite să se exprime mărturia creştină. Isus s-a identificat cu cel care este înfometat, însetat, gol şi străin, bolnav sau în închisoare, cu cel care este pradă îndoielii sau în necaz şi are nevoie de ajutor şi mângâiere pentru a nu cădea în angoasă. În acelaşi timp, cere să se ierte şi să se ofere gesturi concrete de bunătate, răbdare şi apropiere de oricine se află în nevoie. Cum se observă, suntem chemaţi să acordăm atenţie fiecărei persoane şi întregii persoane. O slujire dezinteresată care devine puternică numai din credinţa în Isus Cristos. O vocaţie la care trebuie să se răspundă, care nu se poate opri numai la exigenţele materiale, ci care este capabilă să intre şi în suflet, unde, adesea, nevoia de ajutor este mai stringentă.

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este profund recunoscător profesorului Salvador Pié-Ninot pentru că a pus la dispoziţie competenţa sa teologică şi pastorală care s-a tradus în această reflecţie. Suntem siguri că lectura acestor pagini va aduce sprijin celor care, în timpul Jubileului Milostivirii, vor vrea să fie martori, în tăcerea vieţii zilnice, ai redescoperirii acestor gesturi aşa de simple şi concrete care umplu inima de bucurie şi oferă adevărată mângâiere.

+ Rino Fisichella

preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Sfinți în milostivire

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Sfinți în milostivire, Iași 2015, 14×20, 90 p., ISBN 978-606-578-238-9, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Sfinți în milostivire, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 90 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Papa Francisc, în încheierea bulei Misericordiae vultus, a scris: „Rugăciunea noastră să se extindă şi la atâţia sfinţi şi fericiţi care au făcut din milostivire misiunea lor de viaţă” (nr. 24). Printre instrumentele pastorale pentru a trăi Jubileul nu putea să lipsească un text dedicat sfinţilor. În mod semnificativ a fost intitulat Sfinţi în milostivire, pentru a arăta că aceste figuri aşa de expresive nu s-au limitat să exprime mărturia lor prin faptele de milostenie. Ele au trăit, înainte de toate, în cadrul milostivirii şi pentru aceasta au simţit urgenţa de a-i exprima frumuseţea în viaţa lor de sfinţenie.

Suntem deosebit de recunoscători părintelui Antonio M. Sicari o.c.d. pentru că ne-a dăruit aceste pagini care reprezintă tablouri de sfinţenie, de unde reiese faţa milostivirii. Alegerea făcută de el permite să se adune în puţine pagini catolicitatea Bisericii care în diferite părţi ale lumii exprimă bărbaţi şi femei care au dat glas milostivirii. În afară de câţiva italieni, ne întâlnim cu doi francezi, un român, doi polonezi şi o unguroaică, o chiliano-argentiniancă şi un olandez, un belgian-hawaiian şi un peruvian, o albaneză-indiancă şi două americance, un italo-croat, un italo-brazilian şi un rus-german. Lumea şi Biserica sunt într-adevăr reprezentate. Nu toţi sunt sfinţi şi fericiţi. Unii sunt în drum spre recunoaşterea sfinţeniei lor din partea Bisericii, dar sunt percepuţi şi simţiţi ca adevăraţi sfinţi datorită mărturiei lor vii şi a mărturiei lor de credinţă. Ca mare scriitor, părintele Antonio Sicari a ştiut să sintetizeze ani de istorie. Pentru aceasta, facem trimitere la scrierile sale în acest sens care în decursul anilor au văzut lumina tiparului, până astăzi, în treisprezece volume de Portrete de sfinţi. Cititorul va găsi o aprofundare şi o adevărată mină de sfinţenie.

Aşa cum scrie Papa Francisc, sfinţii au intrat în „profunzimile milostivirii”. Citirea şi meditarea mărturiei lor să poată deveni şi rugăciune de mijlocire pentru a trăi acest Jubileu având certitudinea şi încrederea de neclintit a iubirii milostive a Tatălui.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical

pentru Promovarea Noii Evanghelizări

 

Spovada – sacrament al milostivirii

Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Spovada – sacrament al milostivirii, Iași 2015, 14×20, 94 p., ISBN 978-606-578-237-2, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Spovada – sacrament al milostivirii, redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Patrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, formatul 14×20 cm, are 94 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Convocând un Jubileu extraordinar care are în centrul său milostivirea lui Dumnezeu, Papa Francisc a voit să-l caracterizeze ca „o nouă etapă a drumului Bisericii în misiunea sa de a duce la fiecare persoană evanghelia milostivirii”. Apoi a adăugat:

„Sunt convins că toată Biserica va putea găsi în acest Jubileu bucuria pentru a redescoperi şi a face rodnică milostivirea lui Dumnezeu, cu care suntem chemaţi să dăm consolare fiecărui bărbat şi fiecărei femei din timpul nostru” (Omilie în Bazilica „Sfântul Petru”, 13 martie 2015).

Încercând să se ofere o contribuţie ca răspuns la aceste aşteptări şi reafirmând că „evanghelia este, în Isus Cristos, revelare a milostivirii lui Dumnezeu faţă de păcătoşi” (CBC 1846), în acest volum sunt oferite câteva reflecţii pentru a înţelege mai bine sacramentul Spovezii, sacramentul celor care în Cristos experimentează iubirea milostivă a lui Dumnezeu. În primele patru capitole linia este în mod fin biblică: argumentarea se desfăşoară prin patru texte, unul din fiecare Evanghelie, în care temele milostivirii, iertării păcatelor şi convertirii sunt puse de Isus în centrul învăţăturii şi activităţii sale. În schimb, în capitolele următoare prevalează reflecţia mai sistematică şi pastorală pentru a favoriza o înţelegere mai coerentă a sacramentului.

Este destul de obişnuită astăzi constatarea unei depărtări răspândite de practica Spovezii. Motivele au fost evidenţiate de mai multe ori: de la negarea utilităţii sale la convingerea că iertarea este o chestiune pur privată între propria conştiinţă şi Dumnezeu. Există şi unii care simt o greutate de a mărturisi propriile păcate în faţa unui preot, în timp ce alţii se plâng de dezamăgirea lor când constată slaba disponibilitate de preoţi şi de duhovnici bine pregătiţi. Probabil trebuie recunoscut că dificultatea de apropiere de sacramentul Spovezii este şi oglindă a dificultăţii de a repune credinţa în Dumnezeu şi, mai ales, în milostivirea sa. Acest Jubileu va putea fi un moment privilegiat pentru a propune din nou, ca o temă centrală a pastoraţiei, sacramentul Reconcilierii, în aşa fel încât să se perceapă frumuseţea şi eficacitatea sa. Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări este profund recunoscător părintelui Maurizio Compiani, care, cu competenţă şi sensibilitate pastorală, s-a dedicat redactării acestor pagini. Ne dorim ca lectura şi reflecţia acestui instrument pastoral să poată ajuta la perceperea bucuriei lui Dumnezeu în a ierta şi a forţei milostivirii ca semn al apropierii şi duioşiei sale.

+ Rino Fisichella

Preşedinte al Consiliului Pontifical

pentru Promovarea Noii Evanghelizări