Pledoarii pentru viaţă şi unitate : volumul lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Iaşi, 25 mai 2018

Iulian Faraoanu, coord., Pledoarii pentru viaţă şi unitate. Volumul comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, mai 2018, Iași 2018, 155 p., 14×20, ISBN 978-606-578-362-1, 15 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Pledoarii pentru viaţă şi unitate. Volumul comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, mai 2018, coordonată de pr. dr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 155 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Lucrarea de faţă reuneşte lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurate în luna mai a anului 2018, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Evenimentul a avut ca titlu „Mărturii în favoarea unităţii şi a vieţii” şi a adunat contribuţii ştiinţifice ale studenţilor în diferite materii: exegeză, asistenţă socială şi teologie dogmatică. Scopul acestei întâlniri academice a fost acela de a promova cercetarea teologică şi dialogul cu oamenii şi realităţile timpului nostru.

Prima parte a volumului conţine abordări din perspectiva ideilor cristologice şi a conceptelor de mărturie şi viaţă, inspirate în mare parte din Evanghelia după sfântul Ioan. Conceptul de mărturie în Evanghelia lui Ioan evidenţiază rolul fundamental pe care îl joacă mărturia în viaţa creştinului de pretutindeni. Mărturia lui Isus este orientată în mod constant către adevăr, un adevăr de cunoscut şi de întâlnit. Însă scopul a toate este darul vieţii pe care Isus Revelatorul îl oferă cu atâta generozitate.

Partea a doua are o latură mai aplicativă. Sunt prezentate într-o primă fază unele analize textuale. Lucrarea „Planul lui Dumnezeu şi cele şapte sigilii din capitolul al V-lea al Cărţii Apocalipsului” ilustrează aspecte ale simbolismului folosit de autorul acestei scrieri în creionarea figurii Mielului. Conferinţa intitulată „Urmarea lui Isus pe drumul crucii în sursa Q din evangheliştii sinoptici Mt şi Lc” pune accent pe relevanţa pe care o are discipolatul în viaţa creştinului. Ultima intervenţie a avut rolul să transpună în practică dimensiunea unităţii şi a vieţii. Volumul se încheie cu o contribuţie despre „Rolul episcopului în unitatea Bisericii după tratatul De Catholicae Ecclesiae Unitate al sfântului Ciprian de Cartagina”. Lucrarea scoate în evidenţă caracterul unificator al unui episcop atât în cadrul universal al Bisericii, cât şi în ambientul particular al Bisericii locale.

Sperăm ca aceste pagini să fie utile şi să constituie un pas înainte în cunoaşterea valorilor unităţii şi ale vieţii, precum şi un imbold pentru o mai bună mărturisire şi trăire a evangheliei Mântuitorului.

Pr. Iulian Faraoanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Familia şi planul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia”

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Familia şi panul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia” / coord.: Iulian

Faraoanu. – Iaşi : Sapientia, 2018
ISBN 978-606-578-361-5

  1. Faraoanu, Iulian (coord.)

2

Lege, conştiinţă, păcat. Teologia morală fundamentală II

Isidor Chinez, Lege, conştiinţă, păcat. Teologia morală fundamentală II, Iași 2018, 306 p., 14×20, ISBN 978-606-578-336-2, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Lege, conştiinţă, păcat. Teologia morală fundamentală II, scrisă de pr. dr. Isidor Chinez. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 306 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

Pages from Lege-conştiinţă-păcat

Concepţia creştină despre om – omul considerat conform Revelaţiei – are o continuă dependenţă de Dumnezeu. Viaţa lui este darul lui Dumnezeu care în Cristos şi-a manifestat profunzimile iubirii sale, deschizându-ne calea spre comuniunea trinitară. Căutându-l pe om prin intermediul Fiului său, Dumnezeu vrea să-l facă să abandoneze căile răului. Învingerea răului: iată ce este Răscumpărarea. Domn al creaţiei, omul poate să împlinească planul divin prin cunoaştere şi iubire. Iar, în lumina acestei dependenţe, Scriptura schiţează trăsăturile esenţiale ale persoanei. Teologia morală este reflecţia despre bunătatea şi concretizarea comportamentului moral. Libertatea omului dobândeşte sensul acestei ascultări de Dumnezeu, atât în fiinţa sa, cât şi în acţiunea sa, căci au fost depăşite de coborârea vieţii divine la nivelul omului primind viaţa harului. Demnitatea subiectului uman, adică a persoanei, este dată de imaginea lui Dumnezeu care constă în relaţie şi libertate.

De aceea, parte a doua a Teologiei Morale Fundamentale tratează despre ce este legea morală, ce este conştiinţa, ce este păcatul. Care este lumea în care trăieşte omul răscumpărat?

Când omul aude vorbindu-se despre lege – legea morală – se gândeşte instinctiv la ceea ce se opune libertăţii sale, mortificând-o. Există o profundă consonanţă între partea cea mai adevărată din noi şi legea lui Dumnezeu. De fapt, Decalogul începe: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei” (Ex 20,2). Dumnezeu ne-a chemat la libertate. Dă legea sa unui popor eliberat şi liber. Domnul se îndreaptă spre toţi cei care au fost eliberaţi de toate sclaviile. „Voi aţi fost chemaţi la libertate” (Gal 5,13), ne anunţă sfântul Paul. Prin libertate se înţelege condiţia în care o persoană poate să decidă acţiuni fără constrângeri. Astfel, legea divină, legea naturală, legea nouă a lui Cristos, legea umană sunt legi care nu distrug libertatea creştină, dar în mod profund sunt libertate, care în esenţa sa, este orientată de Duhul Sfânt spre o configuraţie progresivă a lui Cristos, ce reînnoieşte credinţa şi totul devine caritate.

În lumina conştiinţei, se manifestă demnitatea noastră spirituală. Se spune: fiecare trebuie să acţioneze conform conştiinţei sale… fă ceea ce crezi că e mai bine… urmează-ţi conştiinţa… Acest lucru este adevărat. Însă uităm adesea şi să ne întrebăm: care conştiinţă? Conştiinţa morală? Ce caracteristici trebuie să aibă conştiinţa? Cum se formează conştiinţa? La aceste întrebări şi la altele vrea să răspundă această carte. Atunci când se vorbeşte despre conştiinţă se înţelege mereu conştiinţa morală. Despre conştiinţă, Biserica ne învaţă că este acel loc privilegiat din interiorul nostru unde ne vorbeşte Dumnezeu. Conştiinţa nu este doar o fereastră către legea naturală, ci un loc în care îl putem întâlni pe Dumnezeul cel viu.

Timpul nostru este sensibil fiindcă oamenii şi lumea sunt expuşi puterilor abisale ale răului. Literatura modernă, psihologia, ştiinţele sociale şi cele despre comportament se complac în a discuta despre ademenirea oamenilor spre rău, cu speranţa că, odată cunoscute relele, devine posibilă prezentarea strategiilor de depăşire a răului. În paralel cu aceasta, se pare că conştiinţa păcatului se fărâmiţează. După cum simţul lui Dumnezeu nu poate fi total şters şi nici stins din conştiinţa noastră, nici simţul păcatului nu poate fi vreodată nimicit cu totul. Cu cât omul de azi cunoaşte mai mult răul, cu atât mai mult păcatul devine pentru el o problemă.

A vorbi despre păcat astăzi, cu un limbaj teologic, impune o cerinţă urgentă şi nouă. Nu există morală fără păcat, pentru că spaţiul moralei este spaţiul libertăţii, adică al autodeterminării pentru bine. Păcatul nu ne reprezintă câtuşi de puţin, pentru că suntem chemaţi la libertate şi adevărul ne-a făcut liberi. Tocmai pentru că este îndreptat către noi, împotriva adevărului fiinţei noastre, păcatul este îndreptat şi către Dumnezeu; este refuzul de a răspunde la iubirea gratuită a lui Dumnezeu. Dar există anunţul iubirii milostive a lui Dumnezeu Tatăl pentru oamenii timpurilor noastre. Există şi iertare. Vestirea convertirii iubirii creştine are o importanţă deosebită în societatea actuală. Reflectarea în conştiinţa omului a păcatului şi a gravităţii sale devine posibilă numai în orizontul cunoaşterii iubirii lui Dumnezeu şi a milostivirii sale iertătoare. Este misterul milostivirii: izvor de bucurie, de seninătate şi de pace. Este condiţia mântuirii noastre.

Pr. dr. Isidor Chinez

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Capitolul al optulea al exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris Laetitia

Cardinal Francesco Coccopalmerio, Capitolul al optulea al exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris Laetitia, Iași 2018, 11×17, 54 p., ISBN 978-606-578-329-4, 7 lei.

Summa dæmoniaca. Tratat de demonologie şi manualul exorcistului

José Antonio Fortea, Summa dæmoniaca. Tratat de demonologie şi manualul exorcistului, Iași 2017, 17×24, 246 p., ISBN 978-606-578-313-3, 30 lei.

Moralitatea actului uman: Teologia morală fundamentală I

Isidor Chinez, Moralitatea actului uman: Teologia morală fundamentală I, Iași 2017, 14×20, 316 p., ISBN 978-606-578-320-1, 20 lei.

Biserica în dialog cu lumea contemporană

Iulian Faraoanu, coord., Biserica în dialog cu lumea contemporană, Iași 2016, 14×20, 140 p., ISBN 978-606-578-284-6, 15 lei.

Când și cum să recurgem la Penitențiaria Apostolică

Carlos Encina Commentz, Când și cum să recurgem la Penitențiaria Apostolică, Iași 2016, 14×20, 62 p., ISBN 978-606-578-289-1, 10 lei.

Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală

Stefan Lupu, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Iași 2016, 17×24, 442 p., ISBN 978-606-578-263-1, 35 lei.

Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie

Stefan Lupu, Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie, Iaşi 2016, 452 p., 17×24, ISBN 978-606-578-262-4, 40 lei.