Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender

Gabriele Kuby, Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, Iaşi 2014, p. 60, 11×17, ISBN 978-606-578-168-9, 5 lei.

 Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, scrisă de Gabriele Kuby și tradusă din germană în limba română de dr. biol. Alexandru Ș. Bologa. Cartea apare în colecţia „Creștinism în contemporaneitate”, formatul 11×17, are 60 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 5 lei.

Prin cartea Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, Gabriele Kuby dorește să ne pună în față, pentru a le cunoaște și pentru a reacționa, strategiile și scopurile urmărite de cea mai nouă ideologie, cunoscută sub numele de gender. Aderând la acest curent „gender”, omul își contrazice natura. „El nu mai e decât spirit și voință. Manipularea naturii, pe care o resimțim și în mediul nostru înconjurător, devine aici o decizie fundamentală a oamenilor, raportați la ei înșiși” a spus Papa Benedict al XVI-lea, în predica din 21 decembrie 2012, având ca titlu: „Nu ideologiei Gender – e în joc înțelegerea a ceea ce înseamnă cu adevărat a fi om”.

   Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, scrisă de Gabriele Kuby tratează succint teme ca „Bucuria părintească”, „Familia este viitor”, „Familia: copilul vitreg al mass-media”, „Familia: copilul vitreg al statului”, „Ce obiective educaționale are statul”, „Homosexualitatea în învățământ” etc.

Deoarece etatizarea educaţia este în zilele noastre, mai mult decât oricând, subiectul unor interese meschine, care nu au în vedere decât un „bine” aparent, și care nu ține cont de afectele și relația familială, se impune o atitudine de familiaritate și sensibilitate mai profundă. Etatizarea educaţiei, ca sistem menit să orienteze într-o anumită direcţie, funcţionează astăzi în afara relaţiei fireşti pe care ar trebui să o aibă, nefiind raportată la așteptările beneficiarilor săi.

Copiii, beneficiarii educației, abundă de pofta de viață și creativitate atunci când primesc ceea ce au nevoie. Dumnezeu a creat omul pentru a lua parte la comuniunea iubirii sale care este manifestată în om, templul Duhului Sfânt și capodopera creației sale. Scrie dna Kuby: „El a creat omul după chipul său ca bărbat şi femeie, pentru că i-a desemnat pentru iubire. Rebeliunea împotriva lui Dumnezeu nu poate fi mai radicală, mai dementă, decât atunci când omul neagă că este bărbat şi femeie. Nu îi asaltează pe cei care vor să fie ca Dumnezeu, prin faptul că vor să creeze omul după imaginea lor, întrebarea înfricoșătoare: şi dacă totuşi ar exista Dumnezeu? Au greşit toţi acei care l-au glorificat pe Dumnezeu în artă, în opere de caritate, milioanele care au murit pentru el?”

Acesta este și motivul pentru care autoarea propune cititorilor această carte. „Creştinii trăiesc cu credinţa în victoria lui Cristos. Pentru ei sarcina constă în a rămâne fideli şi atunci când fidelitatea devine periculoasă: Isus prezice: «Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit» (Mt24,12-13)”.

Ștefan Tamaș

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Revoluția sexuală globală: distrugerea libertății în numele libertății

Gabriele Kuby, Revoluția sexuală globală: distrugerea libertății în numele libertății, Iaşi 2014, p. 484, 14×20, ISBN 978-606-578-160-3, 45 lei.

„Atunci când erați sclavii păcatului, erați liberi în ceea ce privește dreptatea. Dar ce rod aveați atunci? Acum vă rușinați de acele lucruri, de vreme ce sfârșitul lor este moartea. Acum însă, după ce ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveți rodul vostru spre sfințire, iar scopul este viața veșnică”, ne spune sfântul apostol Paul în Scrisoarea adresată Romanilor (Rom 6,20-22). Iar Cristos precizează celor care cred în el: „Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera” (In 8,31-32).

Această libertate cu care a fost înzestrat fiecare om în momentul conceperii sale și despre care vorbește Cristos, greșit înțeleasă de unii, poate produce efecte dezastruoase în societate. În lumea contemporană, de departe cel mai afectat domeniu în care, în numele libertății se fac abuzuri halucinante, este cel al sexualității. Asistăm la o răsturnare tulburătoare a normalității în acest domeniu, normalitate care a fost obligatorie de-a lungul secolelor. Acest lucru se petrece tocmai din simpla motivație că omul este liber să facă tot ce îl taie capul, tot ceea ce îi face plăcere: aceste atitudini sunt catalogate, din ce în ce mai des, ca fiind drumul ideal spre deplina libertate a individului.

În acest sens, Gabriele Kuby, catolică de origine germană, sociolog, mamă a trei copii, în lucrarea Revoluția sexuală globală: distrugerea libertății în numele libertății, are curajul să nominalizeze această amenințare a libertății noastre de către o ideologie antiumanistă. Această ideologie despre care vorbește autoarea constă într-un program de reeducare al indivizilor propus de către guverne, de autoritățile europene și o parte a mass-media. Ceea ce trebuie eliminat din mentalitatea indivizilor prin acest program este un obicei vechi de milenii al omenirii: obiceiul de a diferenția bărbați și femei; să distingă puterea de atracție sexuală reciprocă, pe care se bazează existența și persistența omenirii, de toate celelalte forme de satisfacere a instinctului, să-l privilegieze prin instituționalizare și să-l supună unor anumite reguli umanizatoare. Reeducarea privește în ultimă instanță înlăturarea frumoasei obișnuințe imemoriale pe care o numim condiție umană și natură umană. Cartea apare în limba română grație traducerii realizate de dl. dr. biol. Alexandru Ș. Bologa după originalul german Die globale sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit (20122).

Autoarea, în cele 15 capitole expuse detaliat, încearcă să tragă niște semnale urgente de alarmă cu privire la ceea ce se întâmplă cu noi în prezent și la modul în care fiecare individ, bărbat și femeie, trebuie să reacționeze.

Lucrarea, având un stil sobru, precis, concis, se prezintă ca un obiect de iluminare cât privește întreaga chestiune a Revoluției sexuale globale. Gabriele Kuby descrie această revoluție ca fiind un mod prin care se ajunge la distrugerea sistemelor de valori ale tuturor culturilor și religiilor. De asemenea, opera autoarei germane examinează, printre altele, poziția creștină față de homosexualitate și relația Bisericilor cu pretențiile revoluției; apoi, prin exemple concrete, demonstrează că revoluția sexuală decurge politic ca un atac asupra libertăților fundamentale democratice şi care este îndreptat îndeosebi împotriva creștinilor. Toate acestea conduc, în ultimul capitol, la chestiunea de interes a cărții: avertizarea asupra unui nou totalitarism, care „distruge libertatea în numele libertății”.

Mesajul fundamental al lucrării este, finalmente, apelul la „salvarea identității de gen ca bărbat sau femeie, a moralei, a familiei, a Bisericii și a sfințeniei vieții”. Cartea se adresează tuturor, întrucât Revoluția sexuală globală atinge în primul rând fiecare categorie de persoane, bărbați și femei, tineri și bătrâni, dar, în aceeași măsură, atinge însăși existența noastră și viitorul societății. Fiecare dintre noi este invitat, în epilogul lucrării, la acțiune și atitudine în fața unei astfel de mișcări care are potențialul de a schimba radical cursul societății. În acest sens, ne sunt de un real folos celebrele cuvinte ale sfântului Maximilian Maria Kolbe: „Nimeni din lume nu poate schimba adevărul. Putem doar să-l căutăm, să-l găsim și să-i slujim”.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Il potenziamento umano e l’uomo del futuro

Andrei-Claudiu Hrişman, Il potenziamento umano e l’uomo del futuro, Iaşi 2013, 324 p., 17×24, ISBN 978-606-578-097-2, 25 lei.

Una dintre marile provocări ale omului din toate timpurile a fost aceea de a afla tot mai mult despre sine, căutând să se întreacă pe sine însuşi, şi astfel suntem martorii de peste generaţii a naşterii şi evoluţiei civilizaţiilor. Situaţia e diferită pentru omul contemporan, pentru care totul pare să se raporteze la calitate. Mai mult, omul mileniului al III-lea caută să fie un „om de calitate”, chiar dacă nu ştie cu claritate ce înseamnă „om de calitate”. Aceasta este cu atât mai adevărat, cu cât omul nu poate fi redus doar la corporalitate, ci reprezintă o unire dintre trup şi suflet. De aici rezultă că, deşi e posibil a oferi anumite standarde pentru a evalua anumite aspecte ale fiinţei umane, ele nu pot totuşi oferi o judecată axiologică asupra persoanei umane.

   Rapida dezvoltare a medicinii, suprapusă peste spiritul secularizat şi dorinţa de perfecţiune a omului contemporan, au făcut tot mai actuală tema îmbunătățirii organismului uman, temă care constituie subiectul cărţii pe care Editura „Sapientia” o prezintă acum cititorilor.

   Cartea, care reprezintă teza de doctorat susţinută de Andrei-Claudiu Hrişman la Facultatea de Bioetică din cadrul Ateneului Pontifical Regina Angelorum, debutează cu o Introducere a autorului, în care sunt trasate liniile directoare şi schema lucrării. Studiul continuă cu analizarea aprofundată a tematicii, structurată în trei părţi, împărţite, la rândul lor, în nouă capitole. Partea I, Antropologia, medicina e tecnologia, analizează conceptul de corporalitate, prezentând mai întâi antropologia trupului uman (capitolul I), medicina şi fiinţa umană (capitolul al II-lea), tehnica, biotehnologiile şi fiinţa umană (capitolul III). Necesitatea acestei părţi reiese din faptul că percepţia noastră despre trupul uman joacă un rol fundamental în diversele poziţii faţă de îmbunătățirea organismului uman.

   Partea a II-a, Le tecnologie del potenziamento umano, după o prezentare generală a ceea ce este îmbunătățirea organismului uman (capitolul al IV-lea), identifică scopurile medicinii pentru a indica diferenţa dintre terapie şi îmbunătățirea organismului uman, ţinând mereu cont de faptul că medicina şi tehnologia trebuie să colaboreze la binele integral al persoanei umane. Concret, în capitolul al V-lea autorul prezintă îmbunătățirea organismului uman cu două aspecte: chirurgia estetică şi implanturile, pentru ca în capitolul al VI-lea să treacă la consolidarea minţii, iar în capitolul al VII-lea să vorbească despre modalitatea obţinerii unui „copil dorit” cu toate implicaţiile sale etice şi sociale.

   Partea a III-a, Implicazione etiche, prezintă evaluarea morală a îmbunătățirii organismului uman (capitolul al VIII-lea) şi legătura dintre îmbunătățirea organismului uman şi omul viitorului (capitolul al IX-lea), fiind trecute în revistă diversele poziţii cu privire la îmbunătățirea organismului uman, cu descrierea curentelor „transumanism” şi „postumanism”, ambele teorii favorabile folosirii tehnologilor pentru depăşirea limitelor actuale ale persoanei umane.

   După Concluzii la întreaga temă tratată, este inserată o vastă bibliografie, care confirmă seriozitatea cu care autorul s-a aplecat asupra temei studiate.

   Lucrarea de faţă, prin subiectul analizat temeinic, reprezintă o mare provocare pentru omul contemporan, de aceea o recomandăm tuturor acelora care doresc să înţeleagă principiile bioetice ale îmbunătățirii organismului uman, mai ales că despre acestea se vorbeşte tot mai mult, nemaifiind vorba de science fiction, ci de o realitate tot mai prezentă.

 

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Omul între pacat și har în scrierile lui Georges Bernanos

Isidor Chinez, Omul între păcat și har în scrierile lui Georges Bernanos, Iași 2012, 316 p., 17×24, ISBN 978-606-578-049-1, 25 lei.

„Georges Bernanos (1888-1948) face parte din acea pleiada de scriitori – Leon Bloy, Charles Pégui, Paul Claudel, François Mauriac, Julien Green – care a dat o mare stralucire literaturii secolului al XX-lea. Scriitor catolic, ne-a lasat un întreg ansamblu de opere în care, pastrând mereu simtul echilibrului crestin, a propus cu tarie dimensiunea religioasa a existentei umane, teatru al confruntarii continue dintre bine si rau, dintre Dumnezeu si Satana, unde fiecare clipa a sarmanei noastre vieti este marcata de teribila prezenta a divinului”.

Acesta este unul dintre motivele pentru care parintele Isidor Chinez si-a ales ca tema de doctorat opera scriitorului Georges Bernanos, mai exact „Omul între pacat si har în scrierile lui Georges Bernanos”. Cu aceasta disertatie doctorala a fost promovat doctor în teologie la Universitatea din Bucuresti (2011).

Lucrarea este structurata în trei capitole: „Omul în scrierile lui Geoeges Bernanos” (capitolul I), „Omul în fata pacatului în scrierile lui Georges Bernanos” (capitolul al II-lea) si „Omul între pacat si har” (capitolul al III-lea).

În prefata cartii, cu titlul „Mergeti la Georges Bernanos”, pr. dr. Wilhelm Danca spune: „lucrarea parintelui Isidor Chinez completeaza un gol si lanseaza o provocare. Mai întâi completeaza un gol la cititorii lipsiti de educatie religioasa, poate fara voia lor, care descopera acum subiecte tabu în literatura contemporana, subiecte ce au fost interzise de mentalitatea corectitudinii politice a secularizarii literare, cum ar fi sfintenia, harul, supranaturalul, pacatul, Satana, infernul si altele (…) Totodata, cartea lanseaza o provocare ce vizeaza conditia umana, în sens larg”. De asemenea, parintele îsi manifesta speranta ca aceasta carte „sa fie suficient de stimulatoare încât sa conduca la traducerea în limba româna a altor romane ale lui Georges Bernanos”, aceasta deoarece pâna acum, în limba româna au fost traduse doar doua dintre romanele acestuia, „Jurnalul unui preot de tara” si „O crima”.

Cartea este recomandata tuturor celor care vor sa descopere mesajul evanghelic reluat si „tradus” într-un mod original de Georges Bernanos, care „a propus cu tarie dimensiunea religioasa în mijlocul unei lumi secularizate. Este romancierul vietii spirituale crestine” (pr. Isidor Chinez, capitolul al III-lea).

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro