Écrits/Scrieri

Charlotte Sibi, Écrits/Scrieri, Iaşi 2015, 402 p., 14×10, ISBN 978-606-578-201-3, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Écrits/Scrieri, care cuprinde scrierile Charlottei Sibi (1901-1989), în limba franceză și în limba română, editate de dl Olivier Dumas. Cartea apare în colecţia „Creștinism în contemporaneitate”, formatul 14×20, are 402 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Ediţia bilingvă a scrierilor Charlottei Sibi: Écrits/Scrieri, publicată recent la Editura Sapientia, sub coordonarea dlui Olivier Dumas, a fost posibilă datorită muncii benevole a traducătorilor: Iulia Raclaru, Cristina Poede, Nicoleta Marinescu, Anca Gavril, Irina Damaschin, pr. Anton Despinescu, Felicia și Olivier Dumas.

Cine a fost Charlotte Sibi și de ce sunt importante scrierile sale aflăm din prefața editorului, dl. Olivier Dumas:

„Charlotte Sibi a fost o eminentă profesoară de franceză, o adevărată creştină şi o mare formatoare de conştiinţe. Fiica lui Joseph Sibi, profesor şi agent consular al Franţei la Iaşi, ea s-a născut în acest oraş – ca şi mama, Hortense şi surorile Marie şi Alice – în anul 1901.

Elevă a pensionatului «Notre Dame de Sion» din Iaşi, a locuit la Paris cu familia în timpul Primului Război Mondial. Din nou în România, după studii de Litere la Universitatea din Iaşi, devine profesoară de limba şi literatura franceză la Liceul „Carmen Sylva” din Botoşani şi scrie numeroase manuale şcolare.

De origine franceză şi «burgheză», catolică practicantă şi profesoară de franceză în timpul regimului comunist, când rusa devine limba de studiu obligatorie, Charlotte Sibi este exclusă definitiv din învăţământul public, din motive ideologice, în 1949.

Întoarsă în casa familiei din Iaşi, Charlotte Sibi nu se va opri din a preda limba franceză. Până la ultima suflare, în luna mai 1989, ea va da lecţii de franceză acasă unor sute de copii, formând astfel o mare parte a viitoarei elite francofone din oraşul Iaşi”.

În prima parte a acestui volum a fost publicat Curriculum vitae, un manuscris autobiografic redactat de Charlotte Sibi în 1987 pe perioade de câte 7 ani. Urmează apoi Jurnalul spiritual, pe care Charlotte Sibi l-a ținut între 10 iulie 1929 și 4 iulie 1953. Născută într-o familie de nepracticanți din punct de vedere creștin, o dată cu intrarea în internatul călugărițelor „Notre Dame de Sion” din Iași, ea a primit o educație religioasă și, la vârsta de 11-12 ani, a simțit o dorință intensă de sfințire. Maturizându-se, s-a decis pentru un autocontrol și un real progres spiritual, notând toate trăirile ei în acest Jurnal spiritual.

Volumul continuă cu articolele scrise de Charlotte Sibi pentru Lumina creștinului și Almanahul „Presa Bună”, în perioada 1941-1943.

Ultima parte a operei Écrits/Scrieri este alcătuită din scrisorile pe care Charlotte Sibi le-a scris lui Ruth Cohn din perioada 1967-1989, una dintre cele mai apropiate foste eleve de la Botoşani. După cum afirmă editorul, „aceste scrisori reprezintă o mărturie inedită, autentică şi directă, de o valoare morală şi spirituală extraordinară. Profesoara, formatoare de conştiinţe şi misionară laică, îşi dezvăluie aici mesajul, gândurile, sfaturile, generozitatea, toată iubirea ei de Dumnezeu şi oameni”.

Parcurgând paginile acestor scrieri ale Charlottei Sibi, putem descoperi „fabulosul portret şi magnificul mesaj pe care îl transmite această persoană deosebit de valoroasă pentru cultura română şi cea franceză”.

David Eduard Cristian

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Am simțit inima lumii bătând. Conversație cu Bernard Lecomte

Cardinal Roger Etchegaray, Am simțit inima lumii bătând. Conversație cu Bernard Lecomte, Iaşi 2014, 526 p., 14×20, ISBN 978-606-578-158-0, 35 lei.

Cristos, în timpul vieții sale, i-a avertizat pe cei care îl urmau, că vor avea de suferit persecuții de neimaginat din partea celor care vedeau cu ochi răi noua religie creștină. Istoria Bisericii primare a fost martora împlinirii cuvintelor Mântuitorului. Păgânismul a înțeles că, dacă evanghelia va triumfa, templele și altarele lui vor fi nimicite, vor „intra în criză”, de aceea și-a concentrat forțele pentru a distruge creștinismul; astfel, în special împărații romani, au dezlănțuit persecuții fără precedent care au avut un impact răsunător asupra vieții și identității creștinilor.

Creștinii au fost deposedați de averi și alungați din casele lor, ducând o viață, putem spune, insuportabilă: Au primit batjocură și biciuire, ba chiar lanțuri și închisoare; au fost bătuți cu pietre, tăiați cu ferăstrăul, au murit uciși cu sabia, au rătăcit în piei de oaie și de capră, în lipsuri, asupriți, maltratați. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri și munți, prin peșteri și râpe ale pământului”, ne atestă autorul Scrisorii către evrei (11,36-38).

Chiar dacă, o dată cu Edictul de la Milano din 313 al împăratului Constantin, creștinismul primește libertate deplină de exprimare, persecuții vor continua să mai existe de-a lungul timpului; paginile istoriei Bisericii ne stau martore în acest sens.

Chiar și în zilele noastre Biserica lui Cristos este adesea persecutată. Cel mai feroce dușman actual al creștinismul, putem spune că nu este atât sabia, închisoarea sau tortura, cât mai ales secularizarea și ignoranța de care dau uneori dovadă membrii săi. În acest sens, mărturia cardinalului Roger Etchegaray, cuprinsă în cartea Am simțit inima lumii bătând; conversație cu Bernard Lecomte, pe care o prezentăm cititorilor noștri, vine la momentul potrivit; ea dorește să reamintească, departe de șabloanele obișnuite, rolul pe care trebuie să-l joace Biserica Catolică în dezbaterile importante ale timpului nostru.

Bătrânul cardial francez Roger Etchegaray, în vârstă de 93 de ani (născut la 25 septembrie 1922), este o figură captivantă care a cunoscut progrese, crize, personaje, secrete ale Bisericii Catolice. Putem spune că acest cardinal încarnează întreaga istorie recentă a Bisericii, jucând, uneori, el însuşi, un rol major sau chiar determinant în această istorie.

Hirotonit preot în 1947, acest tânăr de origine bască, a fost martor la toate evenimentele din perioada postbelică: reforma liturgică, pontificatul lui Pius al XII-lea (1939-1958), războiul din Algeria etc.

Expert la Conciliul al II-lea din Vatican, arhiepiscop de Marsilia (1970-1985), preşedinte al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa, a fost creat cardinal în 1979 de către Papa Ioan Paul al II-lea, care l-a chemat la Roma. Pe parcursul a mai mult de douăzeci de ani, a fost unul dintre principalii colaboratori ai papei.

Ca preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Dreptate şi Pace (1984-1998) şi ca preşedinte al Consiliului Pontifical Cor Unum (1984-1995), cardinalul Etchegaray a fost trimisul special al papei în cele patru colţuri ale planetei, în misiunile cele mai secrete şi delicate. A fost primul cardinal care a vizitat China comunistă în 1980, primul emisar trimis pe lângă Fidel Castro în 1988, a fost primul reprezentat oficial al papei în ororile din Rwanda în 1994, a fost delegatul personal al papei trimis la Saddam Hussein în 2003, în ajunul celui de-al doilea război din Golf etc. Din anul 2005 este vicedecan al Colegiului cardinalilor.

Cartea de faţă Am simțit inima lumii bătând; conversație cu Bernard Lecomte se deschide cu un cuvânt introductiv al intervievatorului cardinalului Etchegaray, în persoana lui Bernard Lacomte; aici ne sunt oferite atât principalele evenimente din viața cardinalului, cât și prilejul cu care cei doi „actori principali” ai cărții s-au întâlnit: Marele Jubileu ocazionat de începutul celui de-al treilea mileniu.

Cele 21 de capitole ale acestei lucrări, pe lângă datele biografice ale bătrânului cardinal Roger Etchegaray, prezintă, ca un fir roșu, rolul pe care Biserica trebuie să-l aibă în contextul lumii contemporane. Este vorba despre acest rol original, concret și disprețuit pe care-l încarnează, de-a lungul paginilor acestei cărți, cu foarte multă simplitate, un om al lui Dumnezeu a cărui pasiune a fost, toată viața sa, să se pună în slujba oamenilor. Începând cu anii copilăriei petrecuți la Espelette, continuând cu anii de seminar, luând parte din plin la lucrările celui de-al doilea Conciliu din Vatican, și până la bătrânețe, cardinalul și-a dat toată silința să fie alături de oameni.

Lucrarea se încheie cu un cuvânt concluziv, în care cardinalul, la vârsta de 85 de ani, reflectând la viața sa dinamică și antrenantă, poate afirma cu tărie: „Am simțit inima lumii bătând, aspirând neîncetat să trăiască în pace, aspirând nebunește la a fi iubită, sperând, contrar oricărei speranțe”. De asemenea, găsim atașate și mai multe anexe, un post-scriptum, în care cardinalul își manifestă recunoștința față de mai multe persoane care i-au fost alături pe parcursul vieții, cât și o listă cronologică a operelor cardinalului Roger Etchegaray.

Recomandăm această operă tuturor celor care doresc să-și consolideze credința, avându-l ca model pe acest cardinal „trecut prin viață”, dar și celor care caută un răspuns la întrebarea „care este identitatea Bisericii într-o lume indiferentă și secularizată?”

 

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Însănătoşirea lumii

Frédéric Lenoir, Însănătoşirea lumii, Iaşi 2014, p. 272, 14×20, ISBN 978-606-578-166-5, 20 lei.

 Simptomele descompunerii societăţii moderne sunt perfect vizibile şi se manifestă în mod constant. În trecut, eşecurile şi crizele se manifestau oarecum în mod ciclic. Istoria umanităţii a cunoscut încă din primele epoci perioade critice urmate de momente de refaceri şi stabilitate. În prezent, ele constituie, putem spune, o veritabilă constantă tragică a evoluţiei economice şi sociale.

Societatea modernă întâmpină în prezent o multitudine de obstacole, încât alternativele trecute au devenit o simplă amintire istorică. Marea ruptură s-a produs după Primul Război Mondial, când aproape toate statele au suportat consecinţele dictaturilor şi extremismelor totalitare. În ultima perioadă, a fost accentuată şi monopolizată de către mass-media şi de către politicieni problema financiară. Dar oare, doar asta este problema lumii actuale?

Frédéric Lenoir, în lucrarea Însănătoşirea lumii, tradusă din limba franceză de Andrei Adam-Motyka şi publicată recent la Editura Sapientia, vorbeşte tocmai despre această „lume bolnavă”, arătând că mult mediatizata criză a societăţii moderne are rădăcini îndepărtate şi ramificaţii multiple, iar soluţiile propuse pentru însănătoşirea ei nu sunt întotdeauna suficiente, ci, mai degrabă, parţiale şi iluzorii.

În acelaşi timp, Frédéric Lenoir propune el însuşi mai multe soluţii pentru însănătoşirea lumii. În acest sens, este ilustrativ ceea ce afirmă în prefaţa acestei lucrări: „Pentru însănătoşirea lumii nu este suficientă concentrarea asupra unui singur simptom şi a crede că, tratându-l cu o doză corespunzătoare de antibiotice, totul va fi bine. Se cuvine să considerăm lumea ca fiind ceea ce este: un organism complex care este încă afectat de nenumărate rele: desigur, avem de-a face cu o criză economică şi financiară, dar şi cu o criză a mediului înconjurător, una agricolă, sanitară; o criză psihologică şi identitară; o criză a sensului şi a valorilor […]. Pentru a însănătoşi lumea trebuie deci să cunoaştem simultam adevărata natură a răului de care suferă şi să avem în vedere resursele de care dispunem pentru a-l depăşi”.

Lucrarea este împărţită în două mari părţi. În prima parte, după ce face o retrospectivă istorică cu privire la mutaţiile enorme cu care a fost obligată să se confrunte societatea noastră pe parcursul ultimelor două secole, autorul propune un diagnostic al bolii care afectează lumea noastră: sector după sector, dar şi o privire transversală, încercând înţelegerea a ceea ce uneşte toate crizele sectoriale între ele.

În cea de-a doua parte, Frédéric Lenoir vorbeşte despre căile şi experienţele de însănătoşire ale lumii, oferind numeroase exemple în acest sens. De asemenea, autorul arată cum această cale de însănătoşire trece prin interiorul fiecăruia dintre noi, ajungând la concluzia preluată de la marele gânditor contemporan Mahatma Gandhi, care afirmă: „Fiţi schimbarea pe care o vreţi în lume”.

Recomandăm acest studiu tuturor acelora care vor să lupte pentru o lume, o societate sănătoasă, pentru o nouă viaţă bazată pe calitatea, şi nu pe cantitatea raporturilor cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu lumea. Pentru ca lumea să se vindece este nevoie de o cale lungă şi exigentă de parcurs, iar pentru aceasta fiecare trebuie să contribuie în modul său propriu.

 

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Gender – o ideologie nouă distruge familia

Gabriele Kuby, Gender – o ideologie nouă distruge familia, Iaşi 2014, p. 35, 11×17, ISBN 978-606-578-167-2, 5 lei.

„Familia se bazează pe unirea fidelă a bărbatului şi a femeii în căsătorie, care dăruiesc copiilor viaţa şi pe care îi educă din toate puterile ca indivizi sănătoşi şi capabili. Toate acestea sunt puse astăzi sub semnul întrebării printr-o nouă viziune a omului, a identităţii de gen a bărbatului şi femeii şi a normelor comportamentului sexual. Termenul-cheie al acestei revoluţii este «gender»”.

Cu aceste cuvinte își începe d-na Gabriele Kuby prezentarea cărții Gender – o ideologie nouă distruge familia, prin care dorește să tragă un semnal de alarmă cu privire la pericolul care amenință familia. Deși în „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” din 1948 s-a stabilit că „Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului” (art. 16,3), nu e greu de observat că societatea se află într-un proces rapid de schimbare, mai ales cât privește stabilitatea căsătoriei şi a familiei şi a valorilor purtate de acestea.

Neliniștea interioară duce la diverse forme de refuz a realității. Una dintre acestea e lupta împotriva naturii, pe care o promovează și „ideologia gender”. Realitatea dată de natură, ce diferențiază cele două sexe urmează a fi înlocuită cu așa-numitul „sex neutru”. Din „bărbat” și „femeie” urmează a rezulta o sterilă uniformitate de sex. Ceea ce se urmărește în definitiv este să se uniformizeze diferența antropologică fundamentală între bărbat și femeie.

Într-adevăr, „Gender Mainstreaming” nu propagă „egalitatea sexelor” în fața legii, fapt care este de mult reglementat, ci „egalitatea sexuală”, care înseamnă nu doar depășirea unor prejudecăți legate de orientarea sexuală a cetățenilor, ci și desființarea sexelor naturale. Gender Mainstreaming vrea să creeze un om nou, care să-și aleagă singur sexul și orientarea sexuală, adică să decidă aleatoriu, dacă vrea să fie bărbat sau femeie, hetero-, homo-, bi-, sau transsexual.

Papa Benedict al XVI-lea, la 21 decembrie 2012, în alocuţiunea ținută în fața Colegiului cardinalilor şi a Curiei Romane, avertiza asupra „neadevărului profund al acestei teorii şi a revoluţiei antropologice intrinsece”. El a spus: „Acolo unde libertatea Creaţiei devine libertatea creaţiei de sine, Creatorul însuşi este negat în mod necesar şi, astfel, în final şi omul este degradat, ca imagine a lui Dumnezeu în intrinsecul fiinţei sale. În lupta pentru familie este vorba despre omul însuşi. Şi devine vizibil că acolo unde Dumnezeu este negat se dezagregă şi demnitatea omului. Cine îl apără pe Dumnezeu îl apără pe om”.

Pentru a cunoaște mai bine această ideologie și pentru a ști să ne ferim pe noi și pe alții de devierile sale, această carte este binevenită în spațiul cultural românesc. Ștefan Tamaș Gabriele Kuby, Gender – o ideologie nouă distruge familia, Iaşi 2014, p. 35, 11×17, ISBN 978-606-578-167-2, 5 lei.

Ștefan Tamaș

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender

Gabriele Kuby, Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, Iaşi 2014, p. 60, 11×17, ISBN 978-606-578-168-9, 5 lei.

 Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, scrisă de Gabriele Kuby și tradusă din germană în limba română de dr. biol. Alexandru Ș. Bologa. Cartea apare în colecţia „Creștinism în contemporaneitate”, formatul 11×17, are 60 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 5 lei.

Prin cartea Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, Gabriele Kuby dorește să ne pună în față, pentru a le cunoaște și pentru a reacționa, strategiile și scopurile urmărite de cea mai nouă ideologie, cunoscută sub numele de gender. Aderând la acest curent „gender”, omul își contrazice natura. „El nu mai e decât spirit și voință. Manipularea naturii, pe care o resimțim și în mediul nostru înconjurător, devine aici o decizie fundamentală a oamenilor, raportați la ei înșiși” a spus Papa Benedict al XVI-lea, în predica din 21 decembrie 2012, având ca titlu: „Nu ideologiei Gender – e în joc înțelegerea a ceea ce înseamnă cu adevărat a fi om”.

   Etatizarea educației. Pe calea către noul om gender, scrisă de Gabriele Kuby tratează succint teme ca „Bucuria părintească”, „Familia este viitor”, „Familia: copilul vitreg al mass-media”, „Familia: copilul vitreg al statului”, „Ce obiective educaționale are statul”, „Homosexualitatea în învățământ” etc.

Deoarece etatizarea educaţia este în zilele noastre, mai mult decât oricând, subiectul unor interese meschine, care nu au în vedere decât un „bine” aparent, și care nu ține cont de afectele și relația familială, se impune o atitudine de familiaritate și sensibilitate mai profundă. Etatizarea educaţiei, ca sistem menit să orienteze într-o anumită direcţie, funcţionează astăzi în afara relaţiei fireşti pe care ar trebui să o aibă, nefiind raportată la așteptările beneficiarilor săi.

Copiii, beneficiarii educației, abundă de pofta de viață și creativitate atunci când primesc ceea ce au nevoie. Dumnezeu a creat omul pentru a lua parte la comuniunea iubirii sale care este manifestată în om, templul Duhului Sfânt și capodopera creației sale. Scrie dna Kuby: „El a creat omul după chipul său ca bărbat şi femeie, pentru că i-a desemnat pentru iubire. Rebeliunea împotriva lui Dumnezeu nu poate fi mai radicală, mai dementă, decât atunci când omul neagă că este bărbat şi femeie. Nu îi asaltează pe cei care vor să fie ca Dumnezeu, prin faptul că vor să creeze omul după imaginea lor, întrebarea înfricoșătoare: şi dacă totuşi ar exista Dumnezeu? Au greşit toţi acei care l-au glorificat pe Dumnezeu în artă, în opere de caritate, milioanele care au murit pentru el?”

Acesta este și motivul pentru care autoarea propune cititorilor această carte. „Creştinii trăiesc cu credinţa în victoria lui Cristos. Pentru ei sarcina constă în a rămâne fideli şi atunci când fidelitatea devine periculoasă: Isus prezice: «Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit» (Mt24,12-13)”.

Ștefan Tamaș

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Revoluția sexuală globală: distrugerea libertății în numele libertății

Gabriele Kuby, Revoluția sexuală globală: distrugerea libertății în numele libertății, Iaşi 2014, p. 484, 14×20, ISBN 978-606-578-160-3, 45 lei.

„Atunci când erați sclavii păcatului, erați liberi în ceea ce privește dreptatea. Dar ce rod aveați atunci? Acum vă rușinați de acele lucruri, de vreme ce sfârșitul lor este moartea. Acum însă, după ce ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveți rodul vostru spre sfințire, iar scopul este viața veșnică”, ne spune sfântul apostol Paul în Scrisoarea adresată Romanilor (Rom 6,20-22). Iar Cristos precizează celor care cred în el: „Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera” (In 8,31-32).

Această libertate cu care a fost înzestrat fiecare om în momentul conceperii sale și despre care vorbește Cristos, greșit înțeleasă de unii, poate produce efecte dezastruoase în societate. În lumea contemporană, de departe cel mai afectat domeniu în care, în numele libertății se fac abuzuri halucinante, este cel al sexualității. Asistăm la o răsturnare tulburătoare a normalității în acest domeniu, normalitate care a fost obligatorie de-a lungul secolelor. Acest lucru se petrece tocmai din simpla motivație că omul este liber să facă tot ce îl taie capul, tot ceea ce îi face plăcere: aceste atitudini sunt catalogate, din ce în ce mai des, ca fiind drumul ideal spre deplina libertate a individului.

În acest sens, Gabriele Kuby, catolică de origine germană, sociolog, mamă a trei copii, în lucrarea Revoluția sexuală globală: distrugerea libertății în numele libertății, are curajul să nominalizeze această amenințare a libertății noastre de către o ideologie antiumanistă. Această ideologie despre care vorbește autoarea constă într-un program de reeducare al indivizilor propus de către guverne, de autoritățile europene și o parte a mass-media. Ceea ce trebuie eliminat din mentalitatea indivizilor prin acest program este un obicei vechi de milenii al omenirii: obiceiul de a diferenția bărbați și femei; să distingă puterea de atracție sexuală reciprocă, pe care se bazează existența și persistența omenirii, de toate celelalte forme de satisfacere a instinctului, să-l privilegieze prin instituționalizare și să-l supună unor anumite reguli umanizatoare. Reeducarea privește în ultimă instanță înlăturarea frumoasei obișnuințe imemoriale pe care o numim condiție umană și natură umană. Cartea apare în limba română grație traducerii realizate de dl. dr. biol. Alexandru Ș. Bologa după originalul german Die globale sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit (20122).

Autoarea, în cele 15 capitole expuse detaliat, încearcă să tragă niște semnale urgente de alarmă cu privire la ceea ce se întâmplă cu noi în prezent și la modul în care fiecare individ, bărbat și femeie, trebuie să reacționeze.

Lucrarea, având un stil sobru, precis, concis, se prezintă ca un obiect de iluminare cât privește întreaga chestiune a Revoluției sexuale globale. Gabriele Kuby descrie această revoluție ca fiind un mod prin care se ajunge la distrugerea sistemelor de valori ale tuturor culturilor și religiilor. De asemenea, opera autoarei germane examinează, printre altele, poziția creștină față de homosexualitate și relația Bisericilor cu pretențiile revoluției; apoi, prin exemple concrete, demonstrează că revoluția sexuală decurge politic ca un atac asupra libertăților fundamentale democratice şi care este îndreptat îndeosebi împotriva creștinilor. Toate acestea conduc, în ultimul capitol, la chestiunea de interes a cărții: avertizarea asupra unui nou totalitarism, care „distruge libertatea în numele libertății”.

Mesajul fundamental al lucrării este, finalmente, apelul la „salvarea identității de gen ca bărbat sau femeie, a moralei, a familiei, a Bisericii și a sfințeniei vieții”. Cartea se adresează tuturor, întrucât Revoluția sexuală globală atinge în primul rând fiecare categorie de persoane, bărbați și femei, tineri și bătrâni, dar, în aceeași măsură, atinge însăși existența noastră și viitorul societății. Fiecare dintre noi este invitat, în epilogul lucrării, la acțiune și atitudine în fața unei astfel de mișcări care are potențialul de a schimba radical cursul societății. În acest sens, ne sunt de un real folos celebrele cuvinte ale sfântului Maximilian Maria Kolbe: „Nimeni din lume nu poate schimba adevărul. Putem doar să-l căutăm, să-l găsim și să-i slujim”.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Francisc, primăvara evangheliei

Frédéric Lenoir, Francisc, primăvara evangheliei, Iaşi 2014, p. 136, 14×20, ISBN 978-606-578-149-8, 12 lei.

 „Evanghelia invită înainte de toate să i se răspundă lui Dumnezeu care ne iubeşte şi ne mântuieşte, recunoscându-l în ceilalţi şi ieşind din noi înşine pentru a căuta binele tuturor. Această invitaţie nu trebuie lăsată în umbră cu niciun preţ! Toate virtuţile se află în slujba acestui răspuns de iubire. Dacă această invitaţie nu străluceşte cu putere şi atracţie, edificiul moral al Bisericii riscă să devină un castel din cărţi de joc şi acesta este cel mai mare pericol pentru noi. Pentru că atunci nu va fi propriu-zis evanghelia ceea ce se vesteşte, ci unele accente doctrinare sau morale care provin din anumite opţiuni ideologice. Mesajul va risca să-şi piardă prospeţimea şi să nu mai aibă parfumul evangheliei”, scria Papa Francisc în Evangelii gaudium, nr. 39.

Într-adevăr, așa este chemată să fie Biserica mereu: capabilă să surprindă vestind tuturor că Isus Cristos a învins moartea, că braţele lui Dumnezeu sunt mereu deschise, că răbdarea sa nu are margini, că el este mereu alături de noi şi ne aşteaptă pentru a ne vindeca, pentru a ne ierta. Acesta este şi mesajul pe care vrea să-l transmită recenta carte apărută la Editura Sapientia: Francisc, primăvara evangheliei, scrisă de filosoful şi eseistul francez Frédéric Lenoir şi tradusă în limba română de pr. Petru Ciobanu.

Prin acest studiu, autorul doreşte să se apropie mai mult de personalitatea Papei Francisc, care, îndată după alegerea sa ca episcop al Romei şi urmaş al sfântului Petru, a atras atenţia tuturor, credincioşi sau necredincioşi. Mulţi au fost impresionaţi de simplitatea sa, de căldura sa, de umilința, de omenia sa; alţii au fost surprinşi de libertatea sa de cuvânt, de condamnarea aroganței, a imoralității sau a ipocriziei, de refuzul protocolului și condamnarea luxului; alţii au fost mișcați de gesturile și cuvintele sale în favoarea celor săraci, a celor excluși, a celor marginalizați, a celor refugiați, a femeilor și a copiilor victime ale sclaviei sexuale; în sfârşit, alţii au apreciat la el condamnarea logicii financiare care îl distruge pe om și planeta, grija sa pentru dreptatea socială, angajarea sa în favoarea păcii, refuzul de a-i judeca pe cei care nu sunt în cele mai bune relații cu morala creștină tradițională.

Autorul a structurat tematica acestei cărți în jurul a patru idei centrale. Prima constituie o analiză a gesturilor, acțiunilor și cuvintelor Sfântului Părinte Francisc de când a fost ales papă. A doua prezintă dorința Sfântului Părinte Francisc după o Biserică săracă și umilă. Cea de-a treia surprinde intenţia Papei de a repune iubirea și îndurarea în inima oricărei practici bisericești. A patra scoate în evidenţă voința Sfântului Părinte de a deschide Biserica şi de a o implica în marile probleme ale timpului nostru (dreptatea socială, ecologia, dialogul dintre popoare și culturi în vederea binelui comun al omenirii).

Recomandăm această carte tuturor acelora care doresc să înţeleagă mai mult orizontul de gândire şi trăire a Papei Francisc, dar şi acelora care caută răspunsuri la întrebări precum: ce înseamnă a fi o Biserică săracă pentru cei săraci? Cum trebuie să ne raportăm la cei care nu se comportă în acelaşi fel ca noi? Ce importanţă are pentru noi astăzi Evanghelia?

 

Ştefan Tamaş

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Îndrăgostiți de viață. Mărturii ale tinerilor culese de Daniel-Ange

Îndrăgostiți de viață. Mărturii ale tinerilor culese de Daniel-Ange, Iaşi 2014, 236 p., 14×20, ISBN 978-606-578-127-6, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Îndrăgostiți de viață. Mărturii ale tinerilor culese de Daniel-Ange, scrisă de pr. Daniel Ange și tradusă în limba română de prof. Daniela Floareș. Cartea apare în colecţia Spiritualitate, formatul 14×20, are 236 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

În inima fiecărui adolescent se nasc zilnic o multitudine de întrebări, condiționate de ambientul în care trăiește, în care își realizează formarea intelectuală, umană și spirituală. Pentru un răspuns corect și pentru o alegere cu adevărat constructivă este nevoie de persoane competente și cu o viziune obiectivă, conștiente de responsabilitatea pe care o au atunci când oferă răspunsuri de care depinde viitorul unui om, mai ales în ceea ce privește aspectul religios.

Îndrăgostiți de viață. Mărturii ale tinerilor culese de Daniel-Ange, pe care o prezentăm cititorilor noștri, dorește să răspundă întrebărilor profunde, existențiale, pe care tinerii și le pun în legătură cu viața, iubirea, trupul, rugăciunea, suferința, moartea, lumea de dincolo, Isus, Biserica, Dumnezeu etc. Varianta română a acestei lucrări o avem grație traducerii realizate de Daniela Floareș, după originalul francez Ivre de vivre! Témoignages de jeunes recuillis par Daniel-Ange (Le Sarment, Fayard, Paris 1994).

Prin lucrarea de față, Colecția Lumière le dă tinerilor posibilitatea de a se exprima singuri, liberi, sub forma mărturiei și a experienței personale. Înainte de a aborda problemele-cheie din perspectiva profesioniștilor, cuvântul a fost dat tinerilor, deoarece s-a considerat că, înainte de li se cere răspunsuri și soluții, trebuie lăsați să rezoneze prin propria existență. Nimic nu are un impact mai puternic și eficient decât simpla afirmație: „Iată ce am văzut, ce am trăit, ce mi s-a întâmplat!”

Așadar, acest volum este o colecție de mărturii, care nu face altceva decât să ofere pentru vreo treizeci de tineri din zilele noastre spațiul potrivit pentru a vorbi despre cum, într-o bună zi, s-au lăsat găsiți și vindecați de Dumnezeu. Mărturiile, introduse de câteva cuvinte din partea lui Daniel Ange, cuvinte prin care oferă mici flash-uri din experiențele prezentate de acești tineri, scot în evidență încrederea pe care pe care aceștia și-au pus-o în Dumnezeu, atitudine ce a ajuns să le vindece viața.

Cititorii pot găsi în această culegere povestiri despre întoarcerea la credință, vindecări, vocație, chemare, misiune etc. De asemenea, cititorul îl va surprinde pe Isus Cristos în flagrant de muncă apostolică și va găsi cuvintele pe care le rostește, gesturile pe care le face, diferite în funcție de cel care are nevoie de el: pentru unii rapid, pe neașteptate, pentru alții discret, în deplină singurătate etc.

Din sutele de mărturii primite, Daniel Ange le-a ales pe acestea câteva cu convingerea că ele îi reprezintă pe toți cei care trăiesc asemenea situații și cu speranța că fiecare se poate regăsi în rândurile pe care le- integrat în acest volum. De asemenea, această lucrare ilustrează, anticipativ, volumele care vor urma, la fel cum fotografiile dintr-un jurnal, care conturează prin relief și culoare existențele umane, ajută la înțelegerea povestirii.

Recomandăm tuturor această carte, dar, într-un mod cu totul special, tinerilor și adolescenților, pentru ca ei, având atâtea mărturii, să reușească să-l redescopere sau, dacă nu au făcut-o deja, să-l descopere cu adevărat pe Dumnezeu, și să reușească să dea mai departe bucuria acestei descoperiri așa cum au făcut acești tineri curajoși.

Laurențiu Turbuc

  

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Alături de Ioan Paul al II-lea: prietenii și colaboratorii povestesc

Wlodzimierz Redzioch, coord., Alături de Ioan Paul al II-lea: prietenii și colaboratorii povestesc, Iaşi 2014, 258 p., 14×20, ISBN 978-606-578-146-7, 20 lei.

„Fiecare trăiește, mai presus de orice, pentru iubire. Capacitatea de a iubi cu adevărat şi nu capacitatea intelectuală este cea mai profundă componentă a persoanei umane. Nu este deloc întâmplător că cea mai importantă poruncă este să iubești. O adevărată iubire ne scoate în afara noastră pentru a-l putea afirma pe celălalt, dedicându-ne astfel omului, oamenilor şi, mai presus de orice, lui Dumnezeu”, spunea sfântul Paul Ioan al II-lea într-o scrisoare adresată Terezei Heydel.

Cu privire la această mare personalitate dorește Wlodzimierz Redzioch, jurnalist polonez și autor prolific, intervievând 22 de persoane (prieteni apropiați, martori, asociați ai lui Ioan Paul al II-lea), să aducă un plus de lumină, considerat poate, „cel mai iubit papă” din istoria creștinismului. Rezultatul este un portret realizat de mai multe mâini, viu, detaliat și plin de culoare a lui Karol Wojtyła, Omul, Papa, Sfântul.

Volumul apare ca un omagiu adus fericitului papă cu ocazia canonizării sale din duminica Divinei Milostiviri (a doua duminică după Paști), adică 27 aprilie 2014. Împreună cu el va fi canonizat și Angelo Giuseppe Roncalli (fericitul Papă Ioan al XXIII-lea – 1958-1963), o altă mare personalitate a secolului al XX-lea.

Traducerea acestei opere în limba română a fost realizată de Petru Ciobanu, un mare admirator al fericitului Ioan Paul al II-lea, după originalul italian Accanto a Giovanni Paolo II. Gli amici e i collaboratori raccontano (Ares, Milano 2014).

Papa emerit Benedict al XVI-lea, cinci cardinali, diferiţi prelaţi, trei secretari, un fotograf, un jandarm, un medic, un postulator, două persoane care au beneficiat de minuni povestesc sfințenia lui Karol Wojtyla.

Cartea se deschide cu interviul Papei emerit Benedict al XVI-lea, prin care, acesta evocă plin de recunoștință amintirea personală despre predecesorul lui. Urmează apoi interviurile intitulate „În apartamentul Papei”, adică cu secretarii acestuia, cardinalul Stanislaw Dziwisz, monseniorul Mieczyslaw Mokrzycki, actual arhiepiscop de Leopoli, şi monseniorul Emery Kabongo Kanundowi. Urmează apoi interviurile „Prietenilor dintotdeauna” care l-au cunoscut şi l-au frecventat pe Wojtyła la Cracovia: episcopul Andrzej Maria Deskur (în prima călătorie a Papei în afara Vaticanului el a fost primul vizitat), prof. Stanislaw Grygiel, cardinalul Stanislaw Kazimierz Nagy și profesoara care a supravieţuit lagărelor naziste Wanda Poltawska. Sunt prezente şi interviurile luate colaboratorilor în Dieceza de Roma şi în Vatican: cardinalii Camillo Ruini, Angelo Sodano, Tarcisio Bertone; apoi monseniorul Pawel Ptasznik şi Joaquin Navarro-Valls, directorul Sălii de Presă Vaticane.

Coordonatorul a oferit spațiu şi pentru declarațiile prietenilor şi colaboratorilor Pontifului, ca monseniorul Javier Echevarria, actual Prelat al Opus Dei, fidelul fotograf Arturo Mari, jurnalistul şi scriitorul Gian Franco Svidercoschi, jandarmul Egildo Biocca, organizator al excursiilor papei, medicul care l-a vizitat şi îngrijit mereu, dr. Renato Buzzonetti. De asemenea, persoanele care în diferite feluri au fost implicate în procesele de beatificare şi canonizare, ca postulatorul mons. Slawomir Oder, cardinalul Angelo Amato, prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, şi în sfârşit cele două persoane care au beneficiat de miracole: sora Marie Simon-Pierre Normand şi Florybeth Mora Diaz.

Cartea se încheie cu câteva date biografice a coordonatorului acestei opere, Wlodzimierz Redzioch, și cu mulțumirile călduroase adresate celor care au făcut posibilă apariția ei.

Lecturând mărturiile acestor 22 de persoane, cititorul va avea posibilitatea să descopere, pe fundalul amintirilor evocate, pe lângă numeroasele istorii și anecdote inedite, figura și inima cu care Papa Wojtyła l-a iubit pe Dumnezeu și omenirea.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


New Age. Noua religie pentru o lume globalizată

Claudiu Dumea, New Age. Noua religie pentru o lume globalizată, Iași 2012, 272 p., 14×21, ISBN 978-606-578-070-5, 20 lei.

O forma necrutatoare de „cancer” afecteaza lumea timpurilor noastre si al carui simptom este numarul foarte mare de secte ce prolifereaza pe toate continentele: circa zece mii în Africa, circa cinci mii în Statele Unite si un numar înca si mai mare în America Latina. Înmultirea sectelor este un fenomen care trebuie sa ne îngrijoreze, în special pe noi, crestinii, deoarece foarte multe dintre ele au o atitudine ostila fata de Biserica si, în general, fata de crestinism.

Cu o îngrijorare si mai mare trebuie sa privim la un nou curent religios care se raspândeste în lume si care cuprinde toate straturile societatii. Este vorba de „New Age” (Noua Era), care, mai mult decât o secta, este ca o atmosfera spirituala pe care o respira oamenii zilelor noastre. Folosindu-se cu multa abilitate de noile mijloace de informare, New Age lucreaza la modelarea unei noi omeniri dupa un alt chip decât cel dupa care a fost creata, si anume Isus Cristos. În felul acesta se ajunge la o forma profunda de alienare a omului

Preocupat de pericolul pe care îl reprezinta New Age pentru crestini, mai ales pentru aceia care nu sunt pregatiti sa discearna corect informatiile si „ofertele” religioase prezente pe piata mondiala, pr. Claudiu Dumea pune la dispozitia cititorilor cartea New Age. Noua religie pentru o lume globalizata. În acest studiu, autorul prezinta pe larg acest curent spiritual, plecând de la originile si specificul sau si continuând cu expunerea în detaliu a doctrinei newageiste: cristologia, conceptiile despre Dumnezeu si om, mântuirea, suferinta si moartea. În aceasta doctrina se reflecta aspiratiile omului modern dupa o viata fara griji, stres, lipsuri, o lume fara conflicte, fara razboaie, în care sa domneasca reconcilierea si armonia universala. Astfel, directiile în care merge New Age-ul pentru a crea o lume mai buna sunt: ecologismul, feminismul si razboiul împotriva populatiei.

Prezentând doctrina noii religii a lumii globalizate, pr. Claudiu Dumea cauta sa puna în paralel aceasta doctrina, îmbibata de mitologie, magie, practici oculte, si adevarata doctrina crestina. În acest mod, autorul doreste sa puna în lumina erorile si pericolele pe care le prezinta New Age-ul pentru om, dar si mijloacele prin care ne putem feri de ele.

Cartea se constituie, asadar, ca un serios semnal de alarma, adresat tuturor crestinilor, asupra imensei raspândiri a New Age-ului, nu doar geografic, ci si cultural, precum si a pericolului pe care îl reprezinta pentru crestinii neînradacinati cu adevarat în propria credinta.

Recomandam aceasta carte tuturor acelora care doresc sa cunoasca originile si doctrina New Age, precum si celor care vor sa înteleaga pericolele adevarate pe care le presupune aceasta miscare si cum se pot „imuniza” în fata ei.

Laurentiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro