Vocaţia profetică, sacerdotală şi regală a familiei creştine

Lucian Păuleţ, Vocaţia profetică, sacerdotală şi regală a familiei creştine, Iași 2020, 82 p., 14×20, ISBN 978-606-578-423-9, 10 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Vocaţia profetică, sacerdotală şi regală a familiei creştine, scrisă de pr. dr. Lucian Păuleţ. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 82 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Societatea modernă se află într-un proces de profunde schimbări sociale, economice, culturale, politice şi chiar religioase. Iar aceste „transformări ample, rapide şi profunde ale societăţii şi culturii au afectat familia în zilele noastre mai mult decât alte instituţii”. Pe de altă parte, este adevărat că şi transformările din interiorul familiei au repercusiuni asupra „marii familii umane”, societatea: „Binele persoanei şi al societăţi umane şi creştine este strâns legat de bunul mers al comunităţii conjugale şi familiale”. De aceea, societatea nu poate să nu manifeste un interes viu faţă de problemele actuale ale familiei.

La rândul său, Biserica este conştientă că sacramentul căsătoriei şi familia constituie una dintre valorile cele mai mari ale omenirii şi de aceea doreşte să-şi ofere slujirea sa, să-şi ofere serviciile acelora care se străduiesc să-şi trăiască cu demnitate vocaţia familială, în ciuda tuturor dificultăţilor; de asemenea, Biserica doreşte să ofere lumină şi sprijin celor care trăiesc în ignoranţă şi nesiguranţă cu privire la valoarea căsătoriei şi a familiei. Aceste dorinţe se concretizează în doctrina Magisteriului Bisericii şi, mai ales, în activitatea pastorală desfăşurată de Biserică. Slujirea familiilor constituie, astfel, una dintre dimensiunile esenţiale şi unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii pastorale a Bisericii.

Orientarea spre această temă – „Vocaţia profetică, sacerdotală şi regală a familiei” – îşi are justificarea în dorinţa de a alege o temă cât mai practică şi care să-mi ofere motivaţii şi elemente importante pentru activitatea pastorală ulterioară. Sper ca acest material să fie la fel de folositor şi altora interesaţi de această temă. Pe lângă acest obiectiv general, de a fi cât mai practic, m-am decis asupra acestei teme deoarece, între tematicile despre familie, aceasta mi s-a părut a avea implicaţiile practice cele mai profunde.

În cadrul acestei lucrări am intenţionat să arăt care este vocaţia familiei în cadrul Bisericii. Însă pentru a înţelege această chemare şi care sunt formele concrete prin care familia participă la misiunea eclezială, este necesar să înţelegem mai întâi identitatea familiei şi situaţia în care se află în societatea zilelor noastre. Aceasta este şi metoda de expunere a doctrinei despre familie utilizată de Papa Ioan Paul al II-lea în Exortaţia apostolică despre obligaţiile familiei creştine în lumea de astăzi, Familiaris consortio. Faptul că Suveranul Pontif urmăreşte această schemă de prezentare se observă dintr-o simplă enumerare a părţilor acestui document: I – Lumini şi umbre în familia zilelor noastre; II – Planul lui Dumnezeu despre căsătorie şi familie; III – Obligaţiile familiei creştine.

Aceeaşi schemă de lucru o are şi lucrarea de faţă. În primul capitol se urmăreşte o informare asupra problemelor cu care se confruntă familia modernă. Deşi se tratează pe scurt despre ele, se încearcă totuşi crearea unei priviri de ansamblu cât mai complete, prin aceea că se abordează majoritatea planurilor vieţii din societate: social, economic, cultural, funcţional şi religios.

În continuare, se arată identitatea familiei: familia este „Biserica familială” (LG 11). Fiind stabilită existenţa acestei legături atât de strânse între familie şi Biserică, se conchide, logic, că îndatoririle familiei vor fi asemănătoare cu ale Bisericii. Însă misiunea Bisericii nu este alta decât aceea a lui Cristos, pe care-l reprezintă în lume şi a cărui operă o continuă. Se ajunge astfel la concluzia că misiunea familiei se identifică cu misiunea Bisericii şi a lui Cristos, oficiul soţilor fiind acelaşi cu al lui Cristos. Acelaşi principiu teologic îl susţine şi Papa: „În iubirea conjugală şi familială, trăită în extraordinarele ei bogăţii de valori şi exigenţe de totalitate, unicitate, fidelitate şi fecunditate, se exprimă participarea familiei creştine la misiunea profetică, sacerdotală şi regală a lui Cristos Isus şi a Bisericii”. De aceea, acest principiu, dedus din economia mântuirii, este urmărit cu stricteţe în următoarele trei capitole şi determină menţinerea aceleiaşi scheme în fiecare dintre ele: Cristos – Biserica – Biserica familială, familia.

„Aceasta fiind baza participării familiei creştine la misiunea eclezială, trebuie să urmărim acum conţinutul acestei participări sub aspectul triplu şi unitar al lui Cristos ca Profet, Preot şi Împărat”, prezentând familia creştină cu vocaţia ei profetică, sacerdotală şi regală. Fiecărui aspect îi va fi dedicat câte un capitol. Astfel, lucrarea se armonizează în patru capitole, în care, după o privire de ansamblu asupra situaţiei actuale a familiei, arăt cum „familia creştină este chemată să ia parte vie şi responsabilă la misiunea Bisericii în mod propriu şi original”. 

Pr. dr. Lucian Păuleţ

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Părinţii şi copiii cresc împreună. Un itinerar pentru părinţi în diferitele faze ale creşterii copiilor

Raffaele Mastromarino, Părinţii şi copiii cresc împreună. Un itinerar pentru părinţi în diferitele faze ale creşterii copiilor, Iași 2020, 374 p., 17×24, 978-606-578-396-6, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Părinţii şi copiii cresc împreună. Un itinerar pentru părinţi în diferitele faze ale creşterii copiilor, scrisă de Raffaele Mastromarino și tradusă în limba română de Mihaela Barticel şi pr. dr. Mihai Roca. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 374 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 35 lei. 

Această carte este un manual pentru formatori şi părinţi ce are drept scop prevenirea disconfortului psihologic. Raffaele Mastromarino îşi propune nu doar să-i ajute pe părinţi ca să asigure copiilor lor o bună dezvoltare, ci şi să ofere acele competenţe necesare pentru a putea exercita un parenting optimal. A fi părinte este, într-adevăr, o sarcină foarte grea, care implică responsabilităţi enorme în ceea ce priveşte binele copiilor şi posibilitatea ca aceştia să devină adulţi siguri de ei, capabili să-şi exprime şi să-şi organizeze trăirile emoţionale, să aibă un bun nivel al stimei de sine, să fie flexibili şi capabili de a rezolva conflicte şi dificultăţi.

Specia noastră este singura specie animală care „produce” urmaşi dependenţi de proprii părinţi pentru un timp îndelungat; în acest sens, nu doar supravieţuirea, ci şi posibilitatea unei bune adaptări la mediu depinde de tipul de îngrijire experimentat. Ajungerea la vârsta adultă, sau la acea perioadă de timp în care indivizii sunt capabili de a avea grijă de ei şi de a fi autonomi, este rezultatul unui întreg parcurs de creştere, de la naştere la sfârşitul adolescenţei, care durează cel puţin doisprezece-paisprezece ani şi ajunge până la nouăsprezece ani. Ajungerea în poziţia bipedă, la începuturile speciei noastre, a implicat o restrângere a canalului vaginal; astfel, în momentul naşterii nu a fost şi nu este posibil să se nască un copil cu capul mare, înzestrat cu toate acele caracteristici cerebrale şi mintale care să-i permită să fie autonom într-un interval scurt de timp. Acest truc al naturii a făcut în aşa fel încât bebeluşii noştri să aibă nevoie de o perioadă de dezvoltare în uterul matern de nouă luni – perioada de sarcină –, dar şi de o perioadă de timp externă de nouă luni, timp în care nou-născutul depinde mai întâi total de un adult, pentru ca apoi să aibă o dependenţă de un îngrijitor (caregiver) ce se extinde de-a lungul primilor nouăsprezece ani. Și dacă supravieţuirea unui copil este asigurată de posibilitatea de a avea aproape un adult (care este de obicei mama) care să-i asigure nu numai hrană şi igienă, ci mai ales protecţie şi îngrijire, atunci mintea copilului şi dezvoltarea sa psihologică sunt rezultatul posibilităţii de a avea alături o persoană capabilă de a-l vedea ca individ înzestrat cu competenţe, motivaţii şi puncte de vedere.

Părintele care reuşeşte să vadă lumea prin ochii propriului copil devine pentru acesta un fel de „sală de antrenament”, o realitate în care apar şi se fixează acele abilităţi cognitive şi sociale ce sunt înnăscute, fac parte din zestrea genetică şi au şansa de a se exprima şi de a se structura, cu condiţia ca ele să aibă loc într-o relaţie afectivă. Mintea noastră este structural relaţională, se formează în relaţii. Chiar din primele luni de viaţă, o bună relaţie a copilului cu părintele îi dezvoltă acestuia capacitatea de a lega fenomenele în raporturi de cauză-efect, cu scopul de a se simţi responsabil de propriile acţiuni, de a le aşeza în ordine temporală şi spaţială şi de a le vedea apoi înzestrate cu o anumită valoare constantă şi cu predictibilitate.

A fi părinte este o „muncă” ce implică timp, disponibilitate, cunoştinţe despre caracteristicile copilului de-a lungul stadiilor sale de dezvoltare. O optimă creştere a copilului presupune capacitatea de a nu te lăsa influenţat de propriile fantasme, de ceea ce fiecare a trăit în relaţia cu proprii părinţi, tentat fiind să te comporţi cu copiii tăi la fel cum s-au comportat ceilalţi cu tine – activând astfel fenomenul numit de teoreticieni „transmiterea intergeneraţională a ataşamentului” sau activând modalităţi ce presupun răspunsuri pe care, în calitate de copil, ai fi voit să le foloseşti cu tatăl şi mama, şi care nu au fost folosite de teama unor ameninţări sau, din contra, au fost folosite prin diferite modalităţi ce la vârsta adultă provoacă în mod neadecvat sentimente de vină.

Cartea lui Mastromarino propune, aşadar, un proiect care se sprijină pe trei piloni: punerea la dispoziţie a instrumentelor necesare pentru a fi un bun părinte; învăţarea modalităţii de a avea grijă de sine, pentru a avea apoi grijă de alţii în măsura în care există capacitatea de a avea grijă de sine; prezentarea de programe de intervenţie şi de competenţe celor care doresc să promoveze educarea şi creşterea copiilor. Autorul le sugerează părinţilor o muncă de „reînvăţare”, îi ajută să se confrunte cu ceea ce este copilul de-a lungul etapelor sale de dezvoltare. Sunt descrise în acest sens caracteristicile genetice, competenţele de bază înnăscute, precum şi trăsăturile specifice copiilor încă de la naştere. Se face o descriere detaliată a fiecărei etape: a explorării, a primei despărţiri, a socializării, a şcolarizării şi a construirii de aptitudini, a adolescenţei şi a tinereţii. În descrierea fiecărei etape sunt prezentate numeroase exerciţii ce stimulează părinţii nu doar de a se cunoaşte pe ei înşişi, ci şi să înţeleagă cum „funcţionează” un copil, ce să facă concret pentru a ajunge la o sintonie cu nevoile copilului, ce mesaje să-i transmită în anumite momente cu scopul de a-l ajuta să-şi dezvolte încrederea în sine şi stima de sine.

Precum sub o lupă, orice reacţie posibilă a copilului este descompusă şi analizată pentru a ajuta părintele să înţeleagă cum să se comporte şi pentru care motiv să facă ceea ce i se propune în această carte.

Exerciţiile propuse sunt, de asemenea, subiecte de reflecţie şi de discuţie pentru a ajunge în mod autonom la însuşirea strategiilor folositoare rezolvării problemelor ce ar putea să apară atunci când se intră în rolul de părinte. Exerciţiile sunt totodată instrumente preţioase pentru educatorii şi profesioniştii interesaţi de creşterea copiilor.

La fiecare etapă de dezvoltare, printr-un proces de „redefinire”, adultul este invitat să devină conştient de ceea ce a învăţat de la părinţii săi şi să se diferenţieze de aceştia. Doar printr-o conştientizare a propriilor modalităţi relaţionale şi a stilurilor de interacţiune se poate înţelege mai bine cum răspunsurile la nevoile copilului sunt date deseori – aşa cum spuneam mai înainte – în mod mecanic, provocate de dinamici inconştiente legate de introiecţii ce pot face dificilă instaurarea unei relaţii optime. emoţiile experimentate de părinte în prezenţa fiului sunt deseori legate de motivaţii inconştiente ce nu îi permit să fie sensibil la nevoile fiului şi să-i răspundă în mod satisfăcător.

În acest volum este de un real folos şi noutatea acurateţei cu care sunt subliniate nevoile părinţilor şi modalităţile prin care sunt invitaţi să aibă grijă de ei înşişi (cu ajutorul exerciţiilor şi a temelor), pentru ca mai apoi să fie capabili să aibă grijă de copiii lor.

Cu un stil clar, atrăgător şi captivant, textul se prezintă totodată ca un instrument practic preţios şi unic în acest sector, ca un vademecum pentru cine este deja părinte, ca un ghid pentru cel care se pregăteşte să devină, ca un instrument de lucru în domeniul social şi educaţional pentru cei care îşi propun să organizeze cursuri de formare şi de intervenţie în educarea şi creşterea copiilor.

Grazia Attili

Profesor titular de psihologie socială Universitatea „La Sapienza”, Roma

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Familia şi planul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia”

Iulian Faraoanu, coordonator, Familia şi planul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia”, Iași 2018, 130 p., 14×20, ISBN 978-606-578-361-5, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Familia şi planul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia”, sub coordonarea pr. dr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 130 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Volumul de faţă reuneşte în cea mai mare parte lucrările prezentate cu ocazia cursurilor de formare pentru preoţi organizate de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi în anul 2017. Conferinţele susţinute s-au inspirat din documentul „Amoris laetitia”, emanat de sfântul Părinte Papa Francisc în urma Sinodului pentru Familii desfăşurat la Roma în anul 2016.

Cartea se constituie drept un instrument în vederea abordării şi înţelegerii spiritului scrisorii apostolice „Amoris laetitia”. E vorba despre o viziune a Papei despre familie şi căsătorie, care reia tradiţia anterioară, dar aduce noi puncte de vedere cu un accent mai mare pe dimensiunile dialogului şi ale milostivirii.

Prima parte intenţionează să aşeze fundamentele, fie cele biblice, fie cele antropologice. Un bun punct de plecare e trasat în prezentarea raportului dintre Isus şi familie, idee subliniată în conferinţa inaugurală „Isus şi familia. Perspective biblico-teologice despre fundamentele familiei”. Despre bazele antropologice se pot găsi informaţii în prelegerea „Creaţi pentru a ne dărui. Viziunea antropologică a exortaţiei Amoris laetitia”.

A doua parte tratează aspectele spirituale şi pastorale ale căsătoriei şi familiei, cu referinţă îndeosebi la capitolele 8 şi 9 ale documentului papal. E de dorit o revigorare a spiritualităţii conjugale şi familiale. În acelaşi timp, sunt utile şi indicaţiile pastorale mai practice care permit o însoţire şi un discernământ corect în situaţiile concrete trăite de familii.

În urma analizei receptării documentului „Amoris laetitia”, auspiciul care se înalţă se transformă în dorinţa arzătoare ca familiile noastre să reflecte într-un chip cât mai fidel imaginea Sfintei Familii de la Nazaret.

Pr. Iulian Faraoanu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Familia în lumea contemporană

Iosif Enășoae, coord., Familia în lumea contemporană, Iaşi 2015, 284 p., 17×24, ISBN 978-606-578-240-2, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunta aparitia cărții Only you. Dă-i iubirii o șansă, scrisă de Gabriele Kuby și tradusă de dr. Alexandru Ș. Bologa. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate” în formatul 11×17 cm, are 76 pagini poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de de 5 lei.

Gabriele Kuby este una dintre persoanele care trag semnale de alarmă serioase cu privire la ideologia gender și la efectele devastatoare ale acesteia. Cartea Only You. Dă-i iubirii o șansă depășește puțin cadrul teoretic și se plasează într-unul mai personal, acela al mărturisirii. După cum lasă să se vadă și titlul, aceste pagini sunt o provocare pe care autoarea o adresează tinerilor de azi, și anume, ca aceștia să-și reevalueze propriul sistem de valori, propriul mod de a gândi și să descopere adevărata libertate.

Totuși, pentru a-i „descuraja” pe falșii căutători, autoarea își începe cartea cu un avertisment: „Nu e pentru toți!” A căuta fericirea și libertatea înseamnă a porni pe un drum plin de eforturi, înseamnă a-ți sufleca mânecile și a te apuca de treabă. Ce anume, mai exact? Autoarea subliniază cu insistență: să te întrebi despre adevăr și să-l realizezi, chiar dacă acest lucru înseamnă să înoți împotriva curentului.

Primul lucru pe care un tânăr are nevoie să-l înțeleagă este că iubirea și sexul nu sunt același lucru. Cu simplitate, Gabriele Kuby clarifică sensul profund al iubirii și propune cititorului un exercițiu practic în acest sens. Doar în lumina iubirii, actul sexual își dezvăluie adevărata valoare de dăruire și împlinire a acestei dăruiri.

Pentru că îi avertizează pe tineri asupra pericolului pe care ideologia gender o are asupra propriei lor identități, autoarea face o scurtă prezentare a Revoluției sexuale din 1968, ca martoră „din culise”. Ceea ce această așa-zisă revoluție dorea să câștige era libertatea absolută. Ce înseamnă libertatea și care este legătura sa cu adevărul? Răspunsul Gabrielei Kuby este de fapt propunerea de a ne analiza libertatea personală din mai multe puncte de vedere.

Dacă primele cinci puncte ale cuprinsului sunt un ajutor benefic pentru o autentică autocunoaștere, în cea de-a doua parte a cărții, cititorul este invitat să se gândească serios la viitor și să se ancoreze cu putere în idealul pe care și-l propune. Cum ar arăta bărbatul/femeia de vis? Sau care sunt argumentele concrete pentru a trăi o viață curată? Câteva dintre aceste răspunsuri ne sunt oferite de Gabriele Kuby.

Idealul creștin de curăție poate părea aproape de neatins. Autoarea ne asigură însă că totul este posibil dacă cerem acest dar de la Dumnezeu. Și va fi un pas mare spre fericire dacă facem acest lucru, dacă „dăm iubirii adevărate o șansă”.

Acest mic manual se adresează tuturor tinerilor care au curaj să parieze pe fericirea adevărată, mergând împotriva unui curent care îi depersonalizează și îi transformă în instrumente de manipulare. Care este forța acestor oameni? Realitatea că „Dumnezeu îi iubește”.

 

David Eduard Cristian

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Căsătoria și familia. Îndrumări pentru o viață creștină

Albert Holenstein, Căsătoria și familia. Îndrumări pentru o viață creștină, Iași 2007, 96 p., 14×20, 5 RON.

Aceasta carte este utila familiilor si celor care doresc sa-si întemeieze o familie crestina si poate fi folosita ca un manual de pregatire pentru casatoria crestina. Aceasta brosura poate fi citita cu folos si de toti aceia care doresc o mai mare perfectiune în trairea lor crestina.

A. Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vreau să înţeleg cu cine mă căsătoresc. Curs de pregătire umană pentru a intra în viaţa de familie

Felician Tiba, Vreau să înţeleg cu cine mă căsătoresc. Curs de pregătire umană pentru a intra în viaţa de familie, Iaşi 2015, 138 p., 14×20, ISBN 978-606-578-203-7, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Vreau să înţeleg cu cine mă căsătoresc. Curs de pregătire umană pentru a intra în viaţa de familie, scrisă de pr. dr. Felician Tiba. Cartea apare în colecţia „Cateheza”, formatul 14×20, are 138 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Catehismul Bisericii Catolice afirmă următoarele: „Legământul Căsătoriei, prin care un bărbat şi o femeie formează împreună o comunitate pe viaţă, rânduit prin însăşi natura sa spre binele soţilor, precum şi spre naşterea şi educarea copiilor, a fost ridicat de Cristos Domnul, printre cei botezaţi, la demnitatea de sacrament” (art. 1601).

Pregătirea care precedă sacramentul Căsătoriei trebuie privită într-un dublu sens, şi anume: mai întâi, din perspectiva Bisericii şi, apoi, din perspectiva logodnicilor. Pentru Biserică, această pregătire se prezintă ca fiind una necesară, iar pentru logodnici, una utilă. De pregătire la căsătorie are nevoie în primul rând Biserica, pentru că, deşi în cazul de faţă, sunt mirii cei care celebrează sacramentul, Biserica are misiunea să asiste, adică să se asigure de validitatea sa, motiv pentru care, pentru Biserică, pregătirea pentru căsătorie reprezintă mijlocul prin care îşi poate da seama că mirii îndeplinesc condiţiile recerute pentru celebrarea Căsătoriei. Pentru miri însă, pregătirea nu e atât „necesară”, în sensul că reuşita căsătoriei lor ar depinde strict de această pregătire, dar este „utilă”, în sensul că îi poate ajuta foarte mult să facă acest important pas într-un mod mult mai conştient.

Părintele Felician Tiba, prin lucrarea Vreau să înţeleg cu cine mă căsătoresc. Curs de pregătire umană pentru a intra în viaţa de familie, apărută recent la Editura Sapientia, doreşte să ofere tinerilor care se pregătesc în vederea constituirii unei familii, un ghid plăcut de conversaţie, între cel care caută răspunsuri, punând întrebări, şi cel care e chemat să dea răspunsuri, punând şi el întrebări, pentru clarificări cu privire la obiectul în discuţie.

Întrebările la care încearcă autorul să răspunsă în acest curs, pe lângă multe altele, sunt: „Ce vor să spună cuvintele Cărţii Genezei că «Dumnezeu i-a făcut bărbat şi femeie»?”; „Cum trebuie tratate familia şi căsătoria?”; „Cum se poate împlini voinţa Creatorului?”; „Care sunt principiile coordonatoare ale acestei instituţii divine?”; „Cum trebuie pregătită întemeierea unei familii?” etc.

Lucrarea se deschide cu o prefaţă semnată de PS Petru Gherghel, care accentuează că sacramentul Căsătoriei este „un legământ sfânt de iubire pentru viaţa lumii”, şi cu o introducere sub forma unei istorioare, prin care se încearcă să se ilustreze necesitatea unei pregătiri înainte de „a da un nume iubirii dintre doi îndrăgostiţi”, nume care nu este altul decât „familia”.

Apoi, părintele Felician, după ce oferă o definiţie a sacramentului Căsătoriei, pornind de la Catehismul Bisericii Catolice, ia fiecare moment cheie care este presupus de acest moment deosebit: vorbeşte la început de „Căsătoria ca vocaţie”, apoi tratează despre protagoniştii acestui sacrament, şi anume, „logodnicii” şi iubirea curată care trebuie să existe între ei, apoi analizează momentul propriu-zis al „Căsătoriei” (moment în care cei doi logodnici se văd în postura de „soţ şi soţie”), dar şi responsabilităţile ce decurg din acest act, urmând ca în final să prezinte viaţa de familie (moment în care cei doi sunt „părinţi”), incluzând aici bucuriile şi problemele cu care se confruntă în mod normal aceasta.

Concluzia acestui curs este cât se poate de pozitivă: privirea îndreptată spre Dumnezeu şi colaborarea cu planul lui sunt modul cel mai eficace prin care acest „drum anevoios” devine unul care îi împlineşte „pe cei doi”.

Lucrarea părintelui Felician Tiba se adresează în special tinerilor care doresc să înţeleagă misterul pe care-l poartă în suflet la vârsta întrebărilor pentru un adevărat proiect de viaţă (căsătoria şi familia), dar poate fi utilă şi tuturor celor care vor să redescopere valoarea şi frumuseţea trăirii acestui sacrament.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Magazinul bijutierului : (meditații despre sacramentul Căsătoriei care din când în când se transformă în dramă)

Andrzej Jawien (Karol Wojtyla / Papa Ioan Paul al II-lea), Magazinul bijutierului. Meditatii despre sacramentul Casatoriei care din când în când se transforma în drama, Sapientia, Iasi 2011, 14×20, 86 pag., ISBN 978-606-578-034-7, 8 lei.

Editura „Sapientia” anunta aparitia cartii Magazinul bijutierului. Meditatii despre sacramentul Casatoriei care din când în când se transforma în drama, scrisa de Andrzej Jawien (Karol Wojtyla / Papa Ioan Paul al II-lea). Cartea apare în colectia „Cateheza”, în formatul 14×20 cm, are 86 pagini si poate fi procurata de la orice librarie catolica din tara la pretul de 8 lei.

Cititorii revistei poloneze lunare „Znak” si ai revistei catolice „Tygodnik Powszechny” editata la Cracovia erau impresionati de suita de poezii publicate, în anii ’50 ai secolului trecut de un anume Andrzej Jawien. Acesta era un poet a carui stilistica era caracterizata prin responsabilitatea fata de orice cuvânt si orice gând, dupa cum problema responsabilitatii domina si operele filosofice ale acestui autor. Simplitatea atractiva a limbajului sau nu însemna naivitate, ci o simplitate dobândita în urma unei reflectii profunde. Însa putini stiu ca „Andrzej Jawien” era de fapt un tânar preot catolic, pe numele sau real Karol Wojtyla, „Andrzej Jawien” fiind pseudonimul sau literar.

Karol Wojtyla este o personalitate de prim rang a Bisericii Catolice contemporane, dar si a istoriei, fiind cunoscut mai ales ca papa Ioan Paul al II-lea. Pontificatul sau de 26 ani (octombrie 1978 – aprilie 2005) este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma sfântului Petru (estimat între 34 ?i 37 ani) si al lui Pius al IX-lea (31 ani). Se stie ca papa Ioan Paul al II-lea a fost o personalitate complexa, cu o activitate culturala impresionanta si ca în tineretea sa a fost pasionat de dramaturgie, iar mai târziu, ca preot, nu a abandonat aceasta pasiune.

Cartea Magazinul bijutierului. Meditatii despre sacramentul Casatoriei care din când în când se transforma în drama este rodul acestei pasiuni, fiind publicata în anul 1960 în revista lunara „Znak”. Editia în limba româna, publicata de Editura Sapientia a fost facuta posibila datorita traducerii realizate de pr. Felician Tiba, care se afla la studii de specializare la Roma.

Magazinul bijutierului. Meditatii despre sacramentul Casatoriei care din când în când se transforma în drama este o suita de monologuri tulburatoare structurata în trei parti despre marele mister al iubirii, privita prin ochii personajelor Tereza, Andrei, Ana, Stefan, Monica, Cristofor si Adam.

Personajele care rostesc aceste monologuri se cunosc, interac?ioneaza uneori, schimba idei, dar fiecare vede ?i în?elege altfel iubirea.

Vocile lor vin, revin ?i se completeaza, schimba perspectivele în mod surprinzator, evolueaza sub ochii no?tri; marturisirile lor se împletesc armonios ca într-o fuga de Bach, un echilibru perfect se formeaza în auzul nostru, un echilibru dinamic ce se înalta ?i ne înal?a spre o alta în?elegere.

Textul piesei este însotit de un comentariu pertinent realizat de scriitorul si criticul literar polonez Jerzy Pomianowski. În opinia acestuia, „continutul dramei «Magazinul bijutierului» este în?eles cu mare usurinta de orice spectator si cititor: este vox humana, explicita si prezenta, ce ofera acestei complexe meditatii nuantele claritatii si ale simplita?ii”.

Întâlnirea cu aceasta carte este o întâlnire cu un Karol Wojtyla inedit pentru cititorul român. Cei interesati pot sa întâlneasca un Karol Wojtyla fascinant, sensibil la marea problema a iubirii, în jurul careia se polarizeaza întreaga existenta a omului din toate timpurile.

Andrei Dumitrescu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


După natură. Metoda Billings

Aceasta lucrare, de o importanta deosebita în domeniul bioeticii, se naste din dorinta de a-i oferi publicului larg posibilitatea de a cunoaste metoda Billings prin intermediul unei prezentati foarte simple, mentinând însa rigurozitatea stiintifica. Aceasta carte a a aparut sub egida Universitatii Catolice „Sacro Cuore”, iar traducerea a fost realizata de Asociatia „Familia si viata” din Roman (NT).

Volumul cuprinde numeroase imagini cu caracter didactic, pentru a însoti textul; cartea descrie metoda naturala de reglare a nasterilor, în functie de ovulatie. John Billings, creatorul acestei metode naturale, are meritul de fi creat un sistem care nu se opune nici unui precept moral sau religios, care nu provoaca dureri, ci îi ofera femeii o mai buna întelegere a propriului corp, iar cuplului îi ofera întelegerea valorii propriei fertilitati. Metoda Billings este o metoda pentru cupluri de soti ce privesc fertilitatea lor ca pe un dar nepretuit, ce trebuie protejat, si considera abstinenta periodica de la raporturi ca o expresie de iubire si maturitate.

Aceasta brosura este prima aparitie a unei carti dintr-un asemenea domeniu la Editura „Sapientia”, si se adreseaza cu precadere sotilor, dar si cadrelor medicale si tuturor celor interesati de domeniul reglarii naturale a nasterilor.

A. Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Un bărbat, o femeie și dragostea. Curs complet pentru logodnici

Aceasta carte a fost redactata cu scopul precis de a oferi un ajutor modern, valid si complet logodnicilor din comunitatile noastre, care se pregatesc sa faca din viitoarea lor viata de casatorie o adevarata marturie a dragostei crestine în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Pentru ca textul sa fie folosit în mod valid în întâlnirile catehetice, precizam ca întregul material a fost împartit în patru centre de interes fundamental. Fiecare parte este dezvoltata în doua sau mai multe capitole. Fiecare capitol are o schema „fixa”, astfel alcatuita încât sa ofere o autentica revizuire a vietii, unde „a vedea, a judeca si a actiona” formeaza un tot organic dezvoltat în felul urmator. Mai întâi, „a vedea”. O scurta referinta la problema ce va fi analizata (I) si apoi un fapt, o întâmplare din viata de fiecare zi, pozitiva sau negativa (II), care are menirea de a demonstra cum se pune problema în realitatea de fiecare zi; poate si chiar numai la nivel personal…; poate fi folosit si pentru „a rupe gheata” si a pune întrebarile: „Ce parere aveti despre aceasta întâmplare? Cum o judecati?”

În al doilea rând, „a judeca”. Aici apare dialogul (III); este, poate, momentul cel mai important al întâlnirii; poate fi de ajutor pentru a întelege cum îl considera logodnicii, care este „situatia lor interioara”, pentru a insera mai eficace cuvântul lui Dumnezeu în „contextul existential” ce se are în fata. Pentru cel ce prezideaza întâlnirea (fie ca e vorba de preot, medic sau psiholog etc.), va fi bine sa se aminteasca faptul ca dialogul „este o cautare comuna si frateasca a adevarului” si, de aceea: a) implica un raport de corectitudine, de stima, de simpatie, de bunatate, de dragoste; cautarea avantajului celuilalt; b) exclude condamnarea apriorica, polemica ofensiva si obisnuita, vanitatea unei conversatii inutile, „placerea” de a-l doborî pe celalalt, „triumfalismul” adevarului; c) nu urmareste doar vorbirea (ca între prieteni) sau discutia (ca între adversari), ci d) tinde sa caute împreuna adevarul si sa construiasca împreuna personalitatea interlocutorilor.

Forma este stilul direct, personal: se adreseaza întotdeauna unui „voi”: „Voi ce credeti”, „Care este parerea voastra în legatura cu aceasta? Cum v-ati fi comportat?”

Practic, se poate proceda astfel:

– daca grupul este restrâns (10/15 persoane):
1. se aleg de comun acord una sau mai multe întrebari considerate deosebit de interesante;
2. întrebarea va fi pusa personal fiecaruia dintre cei de fata;
3. raspunsurile si fiecare interventie – chiar daca sunt în contrast cu ideile animatorului – nu vor fi respinse îndata, nici întrerupte, doar daca sunt prea lungi sau în afara problemei;
4. trebuie sa se evite interventiile contrare imediate sau replicile si altercatiile;
5. cei prezenti trebuie sa fie obisnuiti cu ascultarea, cu respectul, cu adevarata democratie;
6. trebuie sa fie obisnuiti cu ordinea: sa se intervina la timpul potrivit, respectându-se mâna „ridicata”!

Daca grupul e mai numeros, în loc de a adresa întrebarea tuturor, vor fi invitati logodnicii sa ia liber cuvântul, tinând cont întotdeauna de normele de mai sus.

Toate aspectele pozitive si negative ale diferitelor interventii vor fi sintetizate de animator si confruntate cu ideile si punctele fundamentale ale textului (se pot indica paginile de aprofundat, se pot citi împreuna câteva fragmente, se pot face referinte la faptele citate, la fotografii, la rugaciuni, la idei sintetice finale etc.). Urmeaza ideile fundamentale (IV), care indica structura ideologica ce ghideaza desfasurarea fiecarui capitol.

În al treilea rând, „a actiona”. Pentru o revizuire a vietii, a) ideile dobândite (o scurta sinteza a lectiei); b) ideile de pus în practica (pentru o comportare mai buna); c) rugaciune finala (în ton cu argumentul tratat).

Autorii

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Familia creștină

Claudiu Dumea, Familia creștina, Iași 2005, 122p., 14×20, ISBN: 973-8474-55-8, 5 RON.

 În aceasta carte, pr. Claudiu Dumea a adunat o serie de predici despre familia crestina, pe care le-a tinut în diferite comunitati crestine. Iata principalele teme: „Casatoria în planul de iubire al lui Dumnezeu”, „Casatoria creatiei”, „Casatoria rascumpararii”, „Caracteristicile casatoriei crestine”, „Parintii: colaboratori ai lui Dumnezeu Creatorul”, „Educatia: cine o face?”, „Educatia: cum se face?”, „Familia, chemata la sfintenie”, „Viata sacramentala în familie: botezul si spovada”, „Euharistia, hrana spirituala a familiei”, „Sfânta familie de la Nazaret, modelul familiilor crestine”, „Pregatirea pentru casatorie”,„Pastreaza-te curat!”

   În introducere, autorul spune: „Ne plângem ca astazi societatea e bolnava, ca lumea a înnebunit, ca traim în Sodoma si Gomora. E adevarat, dar societatea e bolnava fiindca familia e bolnava. Familia este celula societatii. Nu poate fi o societate sanatoasa cu familii bolnave moral, dupa cum nu poate fi corp uman sanatos cu celule bolnave, canceroase.

   Ce a dus în timpurile noastre la prabusirea, la degradarea familiei, si aceasta, din pacate, tocmai la popoarele de civilizatie si cultura crestina? Mai întâi au fost ideologiile dominante care s-au impus, gândirea moderna ce s-a îndepartat de gândirea lui Cristos, de învatatura Evangheliei. E un proces de gândire care a început în Occident cu vreo 500 de ani în urma, si care a evoluat, dând nastere la ideologiile actuale ateiste, materialiste, consumiste, hedoniste, care domina asa-zisa lume civilizata, care vad în casatorie si familie orice în afara de capodopera mâinilor lui Dumnezeu.

   Pentru ideologiile laice, aconfesionale, familia, casatoria nu este impusa de vreo lege a naturii bazata pe diversitatea de sexe, ci e un act al vointei libere a omului. Din punct de vedere juridic, e, cel mult, un contract care se încheie si se desface dupa bunul plac.

   Existentialismul ateu, o alta ideologie care domina lumea contemporana, combate cu putere casatoria, considerând-o o catastrofa, o institutie retrograda si nefasta, nascuta din ignoranta si prejudecata omeneasca; familia e o închisoare care îngradeste libertatea si autoafirmarea persoanei, în care se învata lucrurile cele mai daunatoare; orice alta scoala, oricât de proasta, e mai buna decât scoala familiei.

   Dar fara îndoiala ca la raspândirea în lume a acestor ideologii, cu toata coruptia si imoralitatea ce se nasc din ele, au contribuit si contribuie mijloacele de comunicare în masa: tiparul, radioul, filmele, televiziunea, Internetul, care, în sine, sunt bune si ar trebui sa fie folosite pentru binele si folosul sufletesc al oamenilor, dar care au ajuns în cea mai mare masura în mâinile Satanei care le foloseste pentru a distruge casatoria si familia si, prin aceasta, sa corupa, sa degradeze societatea si omenirea.

   Ne întrebam: Cine poate salva lumea din criza în care se afla? Cine poate salva poporul nostru din mocirla în care este scufundat? Politicienii, cu minciunile si demagogia lor? Uniunea Europeana, în care ne imaginam ca vom gasi Paradisul? Ingineriile economice si financiare cu care ne ametesc detinatorii de putere? Nu, ci numai redresarea si vindecarea morala si spirituala a familiei, caci din familie iese fie sfântul, fie delincventul. Fara familii crestine sanatoase, vom fi în continuare un popor de delicventi.

   Nu încape îndoiala ca, în trecut, familia traia o viata mult mai normala, mai fericita, într-un climat patriarhal linistit, traditional, nepoluat moral. Astazi, situatia e cu totul alta. Familia e mult mai expusa, mai amenintata, atmosfera morala e cu totul otravita. Pentru a nu se lasa dusa de curentul lumii, am putea spune ca e necesar eroismul”.

  Familiilor crestine din timpurile noastre li se poate repeta îndemnul apostolului Paul cuvintele din Scrisoarea catre Romani: „Va îndemn deci, fratilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu… nu va conformati lumii acesteia, ci schimbati-va prin înnoirea mintii, ca sa întelegeti care este vointa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este placut, ce este desavârsit” (Rom 12,1-2).

pr. dr. Ștefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro