Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B

Stanislau J. Klimek, Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B, Iaşi 2014, 338 p., 14×20, ISBN 978-606-578-175-7, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B, scrisă de Stanislau J. Klimek și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, formatul 14×20, are 338 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

În Evangheliile sinoptice ne este ilustrat modul în care Isus Cristos se raportează la „cei mai tineri” ai societăţii: „Atunci i s-au adus copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, dar discipolii îi mustrau. Însă Isus le-a zis: «Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a acelora care sunt ca ei». Și, punându-și mâinile peste ei, a plecat de acolo” (Mt 19,12-14).

Gândindu-se la Pruncul Isus, Papa Francisc, într-o predică rostită la Betleem, subliniază că: „Şi astăzi copiii sunt un semn. Semn de speranţă, semn de viaţă, dar şi semn «diagnostic», pentru a înţelege starea de sănătate a unei familii, a unei societăţi, a întregii lumi. Atunci când copiii sunt primiţi, iubiţi, păziţi, ocrotiţi, familia este sănătoasă, societatea se îmbunătăţeşte, lumea este mai umană”.

Fiecare familie îşi găseşte armonia în copii, căci simpla comuniune a soţilor poate fi limitată de o posibilă singurătate în doi. Numai al treilea subiect, o altă persoană îi scoate pe părinţi din egoismul monoton al existenţei cotidiene, fiind proba de foc a iubirii dintre ei. De aceea copiii sunt încununarea şi statornicia iubirii dintre soţi şi investiţia cea mai de preţ a unei familii.

Preotul polonez Stanislau J. Klimek, în lucrarea pe care o prezentăm cititorilor noştri, Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul B, are în vedere tocmai acest subiect, oarecum voalat de predicatorii moderni: copiii. În această a doua culegere de predici (la Editura Sapientia a mai apărut un volum de predici pentru Anul A, în 2013), împărţită în patru părţi, părintele Stanislau foloseşte un ton concret, vesel şi chiar nostim, evitând elementele fanteziste, sentimentalismele, ameninţările, pedepsele sau descrierea atrocităţilor. Cea mai mare parte a predicilor sale se adresează copiilor de peste 10 ani.

Cartea apare în limba română graţie traducerii realizate de Andrei Adam-Motyka din limba polonă („Ewangelia w życiu dziecka. Rok A. Opracouwanie ks. J:S.K”).

Plecând de la presupunerea că preoţii găsesc cu uşurinţă ajutorul necesar în domeniul exegezei, dogmaticii sau al liturgicii, în diferite cărţi şi publicaţii, părintele polonez Stanislau îşi îndreaptă atenţia mai mult asupra părţii ilustrative, folosind numeroase pilde şi asemănări, după modelul lui Cristos, care, în momentul în care se adresa publicului de rând se folosea de parabole, de istorioare concrete pentru a face mai uşoară receptarea mesajului său.

În aceste predici, autorul se limitează aproape întotdeauna să comenteze Evanghelia, rareori făcând referinţă la primele două lecturi. Părintele Stanislau îndeamnă ca aceste omilii să fie preluate doar ca un punct de pornire pentru predicatori, dezvoltându-le pe baza propriilor trăiri, experienţe: foarte important pentru vestitorii cuvântului divin este faptul ca predica să fie ancorată în viaţa parohiei în care îşi desfăsoară activitatea.

Lucrarea poate fi de un real folos tuturor celor care vestesc cuvântul lui Dumnezeu și doresc să găsească o bază pentru pregătirea lor. Papa Francisc în Exortația apostolică Evangelii gaudium afirmă: „Un predicator care nu este pregătit, care nu este spiritual, demonstrează necinste și iresponsabilitate față de darurile pe care le-a primit” (145).

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii

Isidor Mărtincă, Simboluri, parabole și imagini în evanghelii, Iaşi 2014, 542 p., 17×24, ISBN 978-606-578-145-0, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii, scrisă de pr. dr. Isidor Mărtincă. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, formatul 17×24, are 542 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 35 lei.

De la primele lecturi, Evangheliile (care etimologic înseamnă „vestea bună”) ne fac să presimțim şi apoi ne dezvăluie treptat conținutul sapiențial al vieții şi învățăturii lui Isus Cristos. În afară de unele repere exterioare însă, totul pare, într-o primă fază, spus într-o anumită lipsă de ordine care nedumerește şi derutează. Trecând însă de la o simplă lectură de suprafață („lectio”), la o meditație mai îndelungă şi mai profundă („meditatio”), se întrezărește o anumită ordine şi o ierarhie subiacentă, subtilă, care ține nu de o schemă sau de un sistem, ci, mai degrabă, de o coerență interioară, așa cum dezordinea aparentă a stelelor ascunde ordinea, nu pentru oricine evidentă, a constelațiilor.

Nedumerirea noastră pare să fie accentuată şi de faptul că, în loc de o povestire, de o singură relatare a vieţii lui Isus, avem patru, cu tot atâția autori (Matei, Marcu, Luca și Ioan. Primele trei Evanghelii, numite sinoptice, povestesc aproape aceleași evenimente, cu unele deosebiri, care nu totdeauna privesc din același unghi desfășurarea lucrurilor. Între ei totuși nu sunt contradicții, cum vor unii să lase să se creadă, ci doar deosebiri firești între martori cu vârste şi pregătiri diferite, asistând sau auzind aceleași evenimente. Mărturiile lor sunt complementare, împlinindu-se reciproc pentru a întregi întâmplări pe care un singur martor nu putea să le cuprindă.

Părintele Isidor Mărtincă, în cartea apărută recent la Editura Sapientia: Simboluri, parabole și imagini în Evanghelii, dorește să prezinte tocmai modul de înțelegere a mesajului lui Cristos exprimat în cele patru Evanghelii prin parabolele, simbolurile și imaginile folosite în aceste scrieri neotestamentare de o importanță fundamentală. Lucrarea este o continuare a studiului Minunile lui Isus, publicat la Editura Sapientia în anul 2013, în care au fost analizate faptele minunate ale lui Cristos, care dovedesc originea sa dumnezeiască și inaugurarea împărăției lui Dumnezeu prin cuvintele evangheliei sale și prin opera sa de răscumpărare.

Evanghelia se adresează omului considerând toate facultățile sale (minte, inimă, fantezie, voință), pentru că mesajul trebuie să fie din plin acceptat de om în integralitatea sa. În Cristos imaginația este mereu prezentă și oferă înțelegerii și intuiției omului un limbaj plin de lumină și de vigoare. Dar imaginile fanteziei, chiar prin natura lor, ar putea să nu fie ghicite, intuite și înțelese în semnificația lor, în timp ce este foarte necesar ca propovăduirile evanghelice să intre în suflet cu toată forța lor.

Prin cartea de față autorul dorește să ne facă să intrăm în domeniul vast al fanteziei lui Cristos: o lume nelimitată care ne umple de minunății. Este imaginea trecătoare pe care chiar noi o folosim fără să ne dăm seama și care acum face parte din limbajul nostru; este povestirea care ne deschide la vederea tainelor inimii omenești; este zicala populară care fuge de orice raționalitate și care, tocmai pentru aceasta, vrăjește fantezia noastră; este simbolul care se înalță din epoci îndepărtate și care, în Evanghelie, primește prospețimea unei prezențe familiare, așa cum afirmă autorul în prefața acestei lucrări.

Lucrarea de față poate fi de folos tuturor celor care doresc să-l descopere pe Cristos, cel care în toată activitatea sa pământească de predicator s-a folosit de imagini, simboluri și parabole pentru a ilustra cât mai bine și pe înțelesul tuturor oamenilor instaurarea Împărăției lui Dumnezeu în lume. Continuarea acestei misiuni a lui Cristos în lume revine Bisericii și membrilor ei, iar în acest sens, aceste pagini ale părintelui Isidor Mărtincă pot fi de un real folos.

Laurențiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Evanghelia în viaţa copiilor – omilii pentru Anul A

Stanislau J. Klimek, Evanghelia în viaţa copiilor – omilii pentru Anul A, Iaşi 2013, p. 337, 14×20, ISBN 978-606-578-119-1, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru Anul A, scrisă de preotul polonez Stanislau J. Klimek și tradusă în limba română de Andrei Adam Motyka. Cartea apare în colecţia Omiletică, formatul 14×20, are 338 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

Limbajul nostru, experienţele noastre vor fi mereu nepotrivite pentru a vorbi despre Dumnezeu. Totuşi, pentru a putea vorbi despre Dumnezeu oamenilor în modul cel mai potrivit trebuie să plecăm întotdeauna de la Biblie. Și aceasta cu atât mai mult în cazul copiilor. Ei pot recepţiona mesajul lui Dumnezeu mai uşor cu ajutorul unor imagini sau povestioare. Este metoda pe care a folosit-o şi Isus în faţa celor care-l ascultau: le vorbea în parabole pentru a se face înţeles.

Evanghelia în viața copiilor, așa cum se intitulează cartea recent apărută la Editura Sapientia, este o culegere de omilii scrise de preotul polonez Stanislau J. Klimek și traduse în limba română de Andrei Adam-Motyka. Ea s-a născut dintr-o experienţă pastorală personală a autorului, după cum mărturisește el însuși în Introducere: „O singură dată am avut prilejul să predau copiilor religia. Aceasta se întâmpla cu vreo patruzeci de ani în urmă când, în calitate de student la teologie, am pregătit un grup de copii la prima sfântă Împărtăşanie şi nu a fost deloc, recunosc, aşa cum mi-aş fi dorit. La baza acestei culegeri se află o îndelungată muncă desfăşurată în bibliotecă. La început, am intenţionat să public numai o culegere de însemnări utile în pregătirea predicilor pentru copii. Mai apoi, mi-a venit ideea de a elabora materialul adunat, prezentându-l sub forma unor predici gata făcute. Dacă am reuşit sau nu, vor aprecia confraţii mei preoţi”.

În această carte, autorul şi-a dorit să prezinte un material conţinând mai mult gânduri ilustrative decât noţiuni de exegeză, dogmatică etc. În acest sens, în Introducere sunt prezentate câteva riscuri cu privire la folosirea pildelor într-o omilie. Un mare risc, alături de plictiseală, ar fi îndepărtarea ideii de tema fundamentală şi pierderea încărcăturii doctrinare, gândirea copilului fiind atrasă de frumuseţea povestirii.

Deşi multe sunt pildele ce pot fi asociate cu uşurinţă unui text biblic, autorului îi este teamă că nu întotdeauna a reuşit să le aleagă pe cele mai potrivite, care să fie strâns legate de respectivul fragment din Evanghelie. Acest lucru se va observa îndeosebi în acele omilii în care a folosit două sau chiar mai multe pilde. Multitudinea imaginilor şi acţiunilor distruge unicitatea experienţei şi distrage atenţia. A căutat aproape întotdeauna să se limiteze la comentarea Evangheliei şi rareori a făcut referinţă la primele două lecturi. În selectarea materialului şi în temele abordate, a căutat să folosescă un ton corect, vesel şi chiar glumeţ, evitând elementele fanteziste, sentimentaliste, ameninţările, pedepsele ori descrierea atrocităţilor (iadul). Cea mai mare parte a predicilor se adresează copiilor peste 10 ani.

Ceea ce scria cardinalul Albino Luciani, cel care avea să devină Papa Ioan Paul I, cu privire la misiunea cateheţilor se potriveşte foarte bine şi predicatorilor: „Pe când eram încă preot, mi se spunea că textul este numai un reazem, un imbold, nu un fotoliu confortabil în care învăţăceii să se instaleze comod”. De aceea, această culegere de texte al preotului Stanislau J. Klimek, care îşi propune să îmbine într-un mod armonios partea doctrinară ce este transmisă de textul biblic propus de Biserică şi paralela realizată prin expunerea unei povestioare, voieşte să vină în ajutorul predicatorilor, care deseori se confruntă cu unele dificultăţi în ilustrarea cât mai corectă şi mai atractivă a textului biblic proclamat, în special copiilor.

Ştefan Tamaş

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual

Isidor Mărtincă, Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual, Iaşi 2013, 394 p., 17×24, ISBN 978-606-578-100-9, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual, scrisă de Isidor Mărtincă. Cartea apare în colecţia Omiletică, formatul 17×24, are 394 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 30 lei.

Motivul oricărui credincios de a crede nu se datorează numaidecât faptului că adevărurile revelate apar ca adevărate şi inteligibile pentru lumina raţiunii noastre naturale, cât, mai ales, datorită autorităţii lui Dumnezeu însuşi care revelează şi care nu poate nici să se înşele, nici să ne înşele în absoluta lui bunătate şi iubire. Totuşi, pentru ca omagiul credinţei noastre să fie conform raţiunii, Dumnezeu a voit ca ajutoarele interioare ale Duhului Sfânt să fie însoţite de dovezile exterioare ale Revelaţiei sale. Astfel, minunile lui Isus Cristos şi ale sfinţilor de-a lungul istoriei, profeţiile, răspândirea şi sfinţenia Bisericii etc. sunt semne sigure ale Revelaţiei, adaptate intelectului tuturor, fiind, în acelaşi timp, veritabile motive de credibilitate, care arată că asentimentul credinţei nu este nicidecum o mişcare oarbă a spiritului uman.

Părintele Isidor Mărtincă, în cartea Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic şi spiritual, pe care o prezentăm cititorilor noştri, se referă tocmai la una dintre aceste manifestări vizibile, exterioare ale actului revelator al lui Dumnezeu, şi anume minunile săvârşite de Cristos în timpul vieţii sale pământeşti şi care sunt prezente în scrierile evanghelice din Noul Testament (Matei, Marcu, Luca şi Ioan). Autorii Evangheliilor văd în minunile lui Cristos realizarea profeţiilor din Vechiul Testament, împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, manifestarea în forme umane a mântuirii deja de mult anunţate.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „minune” se raportează la verbul „a se minuna” (din latinescul: miror, –ari, –atus sum). Deci, vorbim de minune în cazul unui fapt a cărui cauză nu o cunoaştem, ori propus de o cauză cunoscută, dar împotriva aşteptărilor noastre. Dumnezeu poate interveni în legile naturii, deoarece el le-a dat, el este creator şi legislator, deoarece el este atotputernic şi, ca atare, poate face tot ce contrazice natura. În Noul Testament, minunea face sensibilă şi vizibilă reînnoirea spirituală, invizibilă. Ea face să fie văzute prezenţa şi acţiunea salvatoare a lui Cristos.

Lucrarea se deschide cu o bogată introducere realizată de autor, unde face o clasificare a minunilor (fizice, intelectuale şi divine) şi o scurtă argumentaţie a posibilităţii şi a puterii demonstrative a acestora, pe de o parte, şi o scurtă prezentare a teologiei acestor semne (semne ale dragostei divine, ale venirii împărăţiei răscumpărătoare, ale misiunii divine, ale gloriei lui Dumnezeu etc.), pe de alta. În continuare, părintele ia toate minunile săvârşite de Isus prezentate de cele patru Evanghelii ale Noului Testament (33 la număr), cărora le alcătuieşte un triplu comentariu: biblic, omiletic şi spiritual. Prin comentariul biblic autorul doreşte să prezinte şi să explice elementele constitutive ale textului, sau, mai bine zis, cadrul în care au avut loc aceste minuni, urmând firul narativ prezentat în textele scripturistice (locurile geografice, contextul istoric, politic sau social, personajele, diferitele sărbători sau rituri ebraice reliefate de aceste texte etc.), dar şi anumite paralelisme care reies din acestea (personaje sau locuri din Vechiul Testament etc.). Comentariul omiletic şi cel spiritual are în vedere învăţătura pe care cititorul o poate trage din lectura acestor minuni. Se prezintă ca o învăţătură pentru fiecare creştin în parte.

Minunile lui Isus au avut aşadar menirea să-l reveleze pe Domnul Isus Cristos ca Dumnezeu şi ca om adevărat. Sperăm ca toţi cititorii acestei lucrări să-l descopere pe Cristos ca Dumnezeul şi Mântuitorul tuturor, care continuă operele sale minunate prin Sfânta sa Biserică, spre mântuirea şi sfinţirea creştinilor şi a oamenilor de bunăvoinţă.

 

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Verbum Domini, Culegere de omilii, Anul C

Alois Bişoc, coord., Verbum Domini, Culegere de omilii (Anul C), Iaşi 2012, 490 p., 14×21, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Verbum Domini, Culegere de omilii (Anul C), coordonată de pr. dr. Alois Bişoc. Cartea apare în colecţia Omiletica, formatul 14×21, are 490 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 25 lei.

În Constituţia dogmatică Dei Verbum a Conciliului al II-lea din Vatican, la numărul 10, se spune: „Misiunea de a interpreta în mod autentic cuvântul lui Dumnezeu scris sau transmis a fost încredinţată numai Magisteriului viu al Bisericii, a cărui autoritate se exercită în numele lui Cristos”. De asemenea, în exortaţia apostolică Verbum Domini (publicată la 11 noiembrie 2010), actualul Papă Benedict al XVI-lea, la numărul 59, afirmă: „Cei care prin slujire specifică sunt delegaţi la predicare să îndrăgească într-adevăr această misiune. Trebuie să se evite omilii generice şi abstracte, care ascund simplitatea cuvântului lui Dumnezeu, precum şi divagaţii inutile care riscă să atragă atenţia mai degrabă asupra predicatorului decât asupra inimii mesajului evanghelic. Trebuie să fie clar pentru credincioşi că ceea ce stă la inima predicatorului este să-l arate pe Cristos, care trebuie să fie în centrul oricărei omilii”.

În decursul istoriei Bisericii, pentru a facilita îndeplinirea misiunii de a predica, de a explica cuvântul lui Dumnezeu, au apărut numeroase publicaţii, cărţi şi reviste. Însă, scopul acestor volume nu este nicidecum acela de a substitui o obligaţie care trebuie să fie îndeplinită în mod personal de slujitorul cuvântului lui Dumnezeu, ci este acela de a educa şi de a ajuta în exercitarea acestei misiuni.

Această culegere de omilii, Verbum Domini, este rezultatul probelor omiletice date de către studenţii teologi din anii V şi VI de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi rezultatul acţiunii de coordonare a pr. prof. dr. Alois Bişoc. Cartea însumează peste 80 de omilii, pentru toate duminicile şi sărbătorile din timpul unui an liturgic, începând cu Duminica I din Advent, continuând cu timpul Crăciunului, trecând apoi prin Postul Mare, culminând cu sfântul Triduum Pascal şi solemnitatea Învierii Domnului, care, datorită bogăţiei şi importanţei liturgice, continuă cu Timpul Pascal. Culegerea prezintă o serie de omilii şi pentru timpul de peste an compus din cele 34 de duminici, dintre care ultima este dedicată lui Cristos, Regele Universului. Nu sunt trecute cu vederea nici solemnităţile şi sărbătorile Domnului şi ale sfintei Fecioare Maria din timpul de peste an, la fel ca şi solemnităţile şi sărbătorile sfinţilor, cum ar fi sfântul Iosif, sfântul Ioan Botezătorul, sfinţii Petru şi Paul, sfântul Ioan evanghelistul, sfântul Ştefan. Menţionăm că această culegere de omilii urmează împărţirea din Lecţionarul Roman, care este divizat, pentru zilele de duminică şi sărbători, în trei ani cicluri liturgice (A, B, C), cartea de faţă prezentând omiliile pentru Anul liturgic C. Pe lângă acestea, au fost incluse şi trei predici pentru comemorările a doi dintre cei mai iubiţi sfinţi / fericiţi din calendarul roman: sfântul Anton de Padova, fericitul Ieremia Valahul şi fericitul Ioan Paul al II-lea, aceasta din urmă fiind o noutate pentru cărţile de omilii.

Această carte, chiar dacă a fost scrisă de debutanţi în această misiune evanghelizatoare, poate fi un real folos nu numai preoţilor, ci şi tuturor creştinilor care doresc să guste şi să trăiască mesajul biblic propus în continuare de către sfânta Biserică în lume.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Verbum Domini. Culegere de predici, Anul B

Alois Bişoc (coord.), Verbum Domini. Culegere de omilii (Anul B), Iaşi 2011, 482 p., 14×20, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Verbum Domini. Culegere de omilii (Anul B), coordonată de pr. Alois Bişoc. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, în formatul 14×20, are 482 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 25 lei.

Printre punctele pe care le accentuează exortaţiile apostolice postsinodale ale actualului papă, Benedict al XVI-lea, se numără şi importanţa omiliei. În exortaţia apostolică Sacramentum Caritatis (22 februarie 2007), acesta afirmă că „în relaţie cu importanţa cuvântului lui Dumnezeu este şi necesitatea de a îmbunătăţi calitatea omiliei, […] care are misiunea de a favoriza o înţelegere mai deplină a cuvântului lui Dumnezeu şi o eficacitate mai mare a lui în viaţa credincioşilor. Pentru aceasta, slujitorii hirotoniţi trebuie să pregătească cu grijă omilia, bazându-se pe o cunoaştere corespunzătoare a Sfintei Scripturi” (nr. 46), iar în exortaţia apostolică Verbum Domini (30 septembrie 2010) confirmă: „Omilia constituie o actualizare a mesajului scripturistic, în aşa fel încât credincioşii să fie induşi să descopere prezenţa şi eficacitatea cuvântului lui Dumnezeu în ziua de astăzi a propriei vieţi. Ea trebuie să conducă la înţelegerea misterului care se celebrează, să invite la misiune, dispunând adunarea la mărturisirea credinţei, la rugăciunea universală şi la liturgia euharistică. Prin urmare, cei care prin slujire specifică sunt delegaţi la predicare să îndrăgească într-adevăr această misiune” (nr. 59).

Pentru a sublinia aceste aspecte, Editura Sapientia publică un nou volum de omilii: Verbum Domini. Culegere de omilii, volum coordonat de pr. dr. Alois Bişoc, profesor de omiletică la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, care a adunat în cartea de faţă roadele studenţilor de anul V şi anul VI, redactate şi prezentate la orele de Omiletică. Predicile cuprinse în acest volum explică lecturile duminicale din Anul B.

„Apreciem valoarea lor şi, de aceea, le recomandăm tuturor acelora care vor să aprofundeze mai mult cuvântul lui Dumnezeu” (Pr. Alois Bişoc)

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit semănătorul… Predici. Volumul III/2: Timpul de peste an, săptămânile XVIII-XXXIV

Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul… Predici. Volumul III/2: Timpul de peste an, săptămânile XVIII-XXXIV, Iași 2011, 542 p., 14×20, 25 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii A ieşit semănătorul … Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII (vol. I) şi Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului (vol. II), scrise de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, în formatul 13,5×20, are 416 pagini (vol. I), respectiv 544 pagini (vol. II) şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei (vol. I) şi 25 (vol. II).

Într-una dintre parabolele sale, cea a semănătorului, Isus spune, în încheiere, că sămânţa căzută în pământul bun a adus rod bogat, sămânţa aruncată referindu-se, după spusele Mântuitorului, la cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă. Pornind de la această parabolă, părintele Claudiu Dumea vine în faţa cititorului, cu alte două volume de omilii din seria „A ieşit semănătorul …”, dedicate timpului de peste an, cu cele 34 de duminici şi solemnităţile Domnului. Din cauza volumului mare de predici (pentru unele duminici sau solemnităţi fiind propuse şi câte trei predici), editorul a considerat de cuviinţă să le structureze în două volume: volumul I, săptămânile I-XVII, şi volumul II, săptămânile XVIII-XXXIV şi solemnităţile Domnului

Predicile din aceste două volume volum, ca de altfel din întreaga serie, reflectă datoria fiecărui om de a se converti, de a-l vesti pe Cristos, de a împărtăşi vestea mântuirii, evanghelia, adusă de Cristos tuturor neamurilor. „Dacă astăzi toţi catolicii s-ar converti, iar mâine ar vesti în gura mare evanghelia lui Cristos, poimâine, unitatea creştinilor ar fi o realitate: ar fi o singură turmă şi un singur Păstor” (Duminica a V-a, Anul C).

Urmând firul lecturilor şi Evangheliei din ziua respectivă, predicile sunt însoţite de pilde pline de învăţături, care să facă mai uşor de înţeles mesajul, ideea principală din pericope.

La fel ca parabola semănătorului, unde eficienţa rodirii depinde de solul în care a căzut sămânţa, depinde de fiecare dintre noi cum receptăm învăţămintele cuprinse în aceste predici pentru ca ele să aducă rod pentru viaţa spirituală a fiecăruia dintre noi.

Cele două volume se adresează în special păstorilor de suflete, dar şi fiecărui creştin care doreşte să înţeleagă mai bine mesajul lecturilor biblice din duminicile şi solemnităţile Domnului din Timpul de peste an, pentru a se apropia mai mult de exemplul lui Cristos, pentru a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de carisma sau vocaţia primită.

Cosmin Cimpoeşu

Claudiu Dumea, A ieşit semănătorul … Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII (vol. I) şi Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului (vol. II), Iaşi 2011, 416 p., respectiv 544 p., 13,5×20, 20 lei (vol. I) şi 25 lei (vol. II).

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit semănătorul… Predici. Volumul III/1: Timpul de peste an, săptămânile I-XVII

Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul… Predici. Volumul III/1: Timpul de peste an, săptămânile I-XVII, Iași 2011, 720 p., 14×20, 20 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii A ieşit semănătorul … Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII (vol. I) şi Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului (vol. II), scrise de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Omiletică”, în formatul 13,5×20, are 416 pagini (vol. I), respectiv 544 pagini (vol. II) şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei (vol. I) şi 25 (vol. II).

Într-una dintre parabolele sale, cea a semănătorului, Isus spune, în încheiere, că sămânţa căzută în pământul bun a adus rod bogat, sămânţa aruncată referindu-se, după spusele Mântuitorului, la cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă. Pornind de la această parabolă, părintele Claudiu Dumea vine în faţa cititorului, cu alte două volume de omilii din seria „A ieşit semănătorul …”, dedicate timpului de peste an, cu cele 34 de duminici şi solemnităţile Domnului. Din cauza volumului mare de predici (pentru unele duminici sau solemnităţi fiind propuse şi câte trei predici), editorul a considerat de cuviinţă să le structureze în două volume: volumul I, săptămânile I-XVII, şi volumul II, săptămânile XVIII-XXXIV şi solemnităţile Domnului

Predicile din aceste două volume volum, ca de altfel din întreaga serie, reflectă datoria fiecărui om de a se converti, de a-l vesti pe Cristos, de a împărtăşi vestea mântuirii, evanghelia, adusă de Cristos tuturor neamurilor. „Dacă astăzi toţi catolicii s-ar converti, iar mâine ar vesti în gura mare evanghelia lui Cristos, poimâine, unitatea creştinilor ar fi o realitate: ar fi o singură turmă şi un singur Păstor” (Duminica a V-a, Anul C).

Urmând firul lecturilor şi Evangheliei din ziua respectivă, predicile sunt însoţite de pilde pline de învăţături, care să facă mai uşor de înţeles mesajul, ideea principală din pericope.

La fel ca parabola semănătorului, unde eficienţa rodirii depinde de solul în care a căzut sămânţa, depinde de fiecare dintre noi cum receptăm învăţămintele cuprinse în aceste predici pentru ca ele să aducă rod pentru viaţa spirituală a fiecăruia dintre noi.

Cele două volume se adresează în special păstorilor de suflete, dar şi fiecărui creştin care doreşte să înţeleagă mai bine mesajul lecturilor biblice din duminicile şi solemnităţile Domnului din Timpul de peste an, pentru a se apropia mai mult de exemplul lui Cristos, pentru a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de carisma sau vocaţia primită.

Cosmin Cimpoeşu

Claudiu Dumea, A ieşit semănătorul … Predici. Timpul de peste an. Săptămânile I-XVII (vol. I) şi Timpul de peste an. Săptămânile XVIII-XXXIV. Solemnităţile Domnului (vol. II), Iaşi 2011, 416 p., respectiv 544 p., 13,5×20, 20 lei (vol. I) şi 25 lei (vol. II).

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Luna iunie, luna Inimii preasfinte a lui Isus

Claudiu Dumea, Luna iunie, luna Inimii preasfinte a lui Isus, Iași 2009, 200 p., 14×20, ISBN: 978-973-8980-55-6, 15 RON.

Cartea este scrisa de cunoscutul autor de spiritualitate, pr. Claudiu Dumea, profesor de teologie liturgica la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iasi. A fost conceputa pentru a fi un ajutor liturgic pentru cei care vor sa cinsteasca Inima preasfânta a Mântuitorului în luna iunie.

Ea se deschide cu o serie de meditatii care evidentiaza trasaturile esentiale ale vietii crestine; trasaturi care îsi au izvorul tocmai în misterul de nepatruns al inimii de carne a lui Isus, inima în care umanitatea si dumnezeirea sa se împletesc armonios.

Partea a doua reuneste o serie de 30 de modele de celebrare a cuvântului lui Dumnezeu cu referire la momentele principale ale Noului Testament în care se vorbeste despre lucrarile mântuitoare ale lui Isus în istoria neamului omenesc.

Fiecare celebrare este structurata dupa cum urmeaza: lectura biblica, meditatia si rugaciunea credinciosilor. În functie de tema aleasa, elementele principale ale celebrarii scot în relief diferitele fatete ale misterului la care tema face trimitere. Din acest punct de vedere, remarcam bogatia de informatii, diversitatea izvoarelor consultate si caracterul concis, precis al exprimarii, menit sa sporeasca claritatea ideilor exprimate.

Cartea poate fi folosita direct în biserica cu prilejul celebrarilor dedicate Inimii preasfinte; de asemenea, ea poate fi folosita si de toti cei care vor sa-si adânceasca devotiunea lor catre Inima Mântuitorului, strapunsa pentru mântuirea noastra.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


A ieșit semănătorul… Predici. Volumul II: Postul Mare și Timpul pascal

Claudiu Dumea, A ieșit semănătorul… Predici. Volumul II: Postul Mare și Timpul pascal, Iași 2008, 720 p., 14×20, 35 RON.

A iesit semanatorul… este titlul unei serii de volume în care parintele Claudiu Dumea, cunoscut profesor si duhovnic la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iasi doreste sa publice predicile pe care le-a compus si tinut în diferite comunitati catolice, de-a lungul anilor sai de activitate pastorala. În volumul de fata sunt adunate predicile pentru Postul Mare si Timpul Pascal. Pentru fiecare duminica, sarbatoare de porunca sau zile feriale pot fi gasite mai multe modele de predici, cele mai multe cu tematica specifica acestui timp: explicarea celor 10 porunci pentru zilele feriale ale Postului Mare si nuantarea valorii sublime a sfintei Liturghii pentru zilele feriale din ciclul pascal.

Postul Mare este un timp binecuvântat care ne invita la „antrenament” spiritual prin practicarea pomenii, prin cresterea în caritate. În acest sens, scria si papa Benedict al XVI-lea în ultimul sau mesaj pentru acest timp sfânt: „Fara îndoiala, daca Postul Mare este cursul de exercitii spirituale anuale în cadrul anului liturgic, acestea trebuie sa asume conotatiile specifice triplului si inseparabilului dar: al rugaciunii, postului si pomenii. Pe de alta parte, convertirea inimii si a vietii îsi are obiectivul în caritatea activa, al carei izvor este Euharistia”.

Si papa Ioan Paul al II-lea a indicat linia directoare a acestui timp de har; în acest sens, el scria urmatoarele cuvinte în Mesajul pentru Postul Mare din anul 2005: „În fiecare an, Postul Mare constituie o ocazie potrivita pentru a intensifica rugaciunea si penitenta, pregatindu-ne astfel inimile spre împlinirea cu smerenie a vointei dumnezeiesti; în acest scop, ne va fi indicat un itinerar spiritual care ne pregateste sa retraim marele mister al mortii si învierii lui Cristos, itinerar constituit de o ascultare atenta a cuvântului lui Dumnezeu si de practica mortificarii”.

Cristos a îndeplinit lucrarea rascumpararii omului si a preamaririi desavârsite a lui Dumnezeu mai cu seama prin misterul sau pascal, prin care, murind, a nimicit moartea noastra si, înviind, ne-a redobândit viata. De aceea, triduumul pascal al Patimirii si Învierii Domnului straluceste ca o culme a întregului an liturgic. Asadar, importanta pe care o are duminica pentru saptamâna, solemnitatea Pastelui o are pentru întregul an liturgic. Aceasta este precedata de sacrul triduum pascal, supranumit si triduumul pascal al patimirii si învierii Domnului, care începe de la Liturghia de seara a Cinei Domnului, îsi are centrul în vigilia pascala si se încheie cu Vesperele Învierii Domnului. În Vinerea Patimilor si, dupa caz, chiar si în Sâmbata Sfânta pâna la vigilia pascala, se celebreaza pretutindeni sfântul post pascal.

Vigilia pascala, din noaptea sfânta în care a înviat Domnul, este socotita ca „maica tuturor vigiliilor”; în ea Biserica lui Cristos asteapta priveghind învierea si o celebreaza în sacramente. Asadar, întreaga celebrare a acestei vigilii sacre trebuie sa se desfasoare noaptea: fie sa înceapa dupa lasarea noptii, fie sa se sfârseasca înainte de zorii duminicii.

Cele cincizeci de zile de la duminica Învierii pâna la duminica Rusaliilor se sarbatoresc în bucurie si veselie, ca o unica zi de sarbatoare, „marea duminica”. Acestea sunt zilele în care se cânta cu precadere Aleluia. Duminicile din acest timp sunt socotite duminici ale Pastelui si, dupa duminica Învierii, sunt numite duminica a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a si a VII-a a Pastelui; acest timp sfânt de cincizeci de zile se încheie cu duminica Rusaliilor.

Primele opt zile ale timpului pascal constituie octava Pastelui si sunt celebrate ca solemnitati ale Domnului. În a patruzecea zi dupa Paste se celebreaza Înaltarea Domnului; acolo unde nu este sarbatoare de porunca, este fixata în duminica a VII-a a Pastelui.

Feriile de dupa Înaltare pâna în sâmbata dinaintea Rusaliilor pregatesc pentru venirea Duhului Sfânt, Mângâietorul.

Pentru a trai cu bucurie crestina si cu seriozitate toate aceste momente de har si crestere spirituala, pr. Claudiu Dumea ne ofera, prin pildele si cuvintele frumoase din acest volum, o bogatie spirituala ce nu trebuie ignorata.

Cu siguranta, aparitia acestui nou volum de predici, sau mai bine spus, acest tezaur de întelepciune umana si crestina, va suscita interesul nu doar al sufletelor doritoare de progres spiritual, ci si al celor care iubesc frumosul, care cauta întelepciune, „… caci nu este alta si mai frumoasa si mai cu folos în toata viata omului zabava decât cetitul cartilor” (Miron Costin), iar cel ce va citi acest nou volum al parintelui Claudiu Dumea se va îmbogati cu siguranta si va creste spiritual.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro