Să ne rugăm cu Litaniile

Ștefan Lupu, Petru Ciobanu, editori, Să ne rugăm cu Litaniile, Iași 2020, 250 p., 14×20, ISBN 978-606-578-407-9, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Să ne rugăm cu Litaniile, editată de pr. dr. Ștefan Lupu și pr. dr. Petru Ciobanu. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 14×20, are 250 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Constituţia Sacrosanctum Concilium a Conciliului al II-lea din Vatican spune că „viaţa spirituală nu se poate reduce numai la participarea la liturgia sacră. Într-adevăr, deşi creştinul e chemat să se roage în comun, trebuie şi să intre în camera sa pentru a se ruga Tatălui în ascuns” (SC 12). La acelaşi număr, citându-l pe sfântul Paul (1Tes 5,17), se afirmă că creştinul trebuie să se roage fără încetare.

Despre importanţa rugăciunii în viaţa creştinului ne-a învăţat însuşi Mântuitorul, când le-a spus ucenicilor pe care îi luase cu el în Grădina Măslinilor: „Rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!” (Mt 27,41) Mai mult, el însuşi, ca Învăţător, ne serveşte drept exemplu de rugăciune, numeroase fiind mărturiile evangheliştilor în această privinţă (cf. Mt 6,9; 14,23; 26,39; Mc 1,35; Lc 3,21; 4,1-2; 4,42; 5,16; 6,12; 9,28-29; 11,1; 21,37; 22,41 etc.) Şi apostolii, pe lângă exemplul pe care ni-l oferă, nu o dată ne cheamă să perseverăm în rugăciune. Dintre îndemnurile lor, îl vom aminti pe cel al sfântului Paul din Scrisoarea către Coloseni: „Stăruiţi în rugăciune” (4,2).

Rugăciunea este calea spre sfinţenie şi acest lucru l-au înţeles atât de bine sfinţii. Sfântul Augustin de Hippona scria că „rugăciunea este înălţarea de la lucrurile pământeşti la cele cereşti; este căutarea lucrurilor celor mai înalte, dorinţa după cele nevăzute”, Sfântul Ioan Scărarul spunea că „rugăciunea ţine lumea”, iar sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer scria că „rugăciunea este cea mai puternică armă a creştinului”. Fericitul Anton Durcovici, pentru a indica importanţa rugăciunii, le spunea seminariştilor: „Cine se roagă cu siguranţă se va mântui, iar cine nu se roagă cu siguranţă se va pierde”.

Ce este rugăciunea? Pornind de la scrierile marelui episcop al Hipponei, a fost elaborat un decalog al rugăciunii, conform căruia:

 1. Rugăciunea este darul lui Dumnezeu pe care omul trebuie să-l implore ca un cerşetor.
 2. Rugăciunea este un exerciţiu de umilinţă, pornind de la propria cunoaştere în faţa lui Dumnezeu.
 3. Rugăciunea este lucrarea Duhului Sfânt care „intervine pentru noi cu suspine negrăite” (Rom 8,26), ca să primim cuvintele şi vocea pentru a ne ruga lui Dumnezeu.
 4. Rugăciunea este un exerciţiu de împăcare, de reculegere interioară, pentru că este nevoie să intrăm în propria inimă, fugind de împrăştiere, pentru a ne întâlni cu Cristos, Învăţătorul interior.
 5. Rugăciunea este un exerciţiu de iubire, pentru că ea înseamnă a iubi şi a te lăsa iubit de Dumnezeu; a te lăsa transformat de Dumnezeu prin focul iubirii sale; a te lăsa golit de iubirea lucrurilor lumeşti pentru a te umple de Dumnezeu; a te uni cu Cristos.
 6. Rugăciunea este un dialog de iubire cu Dumnezeu, un dialog care înseamnă a-l asculta pe Dumnezeu şi a-i răspunde; un dialog purtat pentru a-l întâlni pe Dumnezeu şi a-l căuta cu mai multă iubire.
 7. Rugăciunea este întâlnirea cu voinţa lui Dumnezeu, pentru că prin ea învăţăm să nu ne opunem voinţei lui Dumnezeu şi să ne punem viaţa noastră în mâinile lui Dumnezeu, ştiind că doar el ne poate face în stare să-i împlinim voinţa.
 8. Rugăciunea este dorinţa îndrăgostită de Dumnezeu, pentru că ea este „strigătul inimii”.
 9. Rugăciunea înseamnă a te simţi Biserică şi comunitate.
 10. Rugăciunea este înălţarea inimii la Dumnezeu.

Prin urmare, revenim la îndemnul sfântului Paul: „Stăruiţi în rugăciune”.

La ce bun încă o carte de rugăciuni? Oare nu sunt atâtea? Oare nu este plin şi internetul de nenumărate site-uri cu rugăciuni?

Am voit să adunăm în această carte o serie de litanii prin care să invocăm – ca „descendenţă aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt” (1Pt 2,9) – milostivirea lui Dumnezeu Treime pentru noi, ca şi mijlocirea preasfintei Fecioare Maria şi a sfinţilor în multele noastre necesităţi spirituale. Litaniile, 80 la număr, sunt grupate în patru categorii: 1) Preasfânta Treime; 2) Preasfânta Fecioară Maria; 3) Sfinţii şi 4) Pentru diferite necesităţi.

În prima categorie sunt incluse litaniile către Persoanele Preasfintei Treimi, inclusiv cele către Preasfânta Inimă a lui Isus, către preţiosul său sânge, către preasfânta Euharistie şi către Providenţa divină. A doua categorie cuprinde o serie de litanii adresate Maicii Domnului, unele bine cunoscute credincioşilor, altele mai puţin cunoscute. În categoria a treia – cea mai mare – au fost incluse o serie de litanii către sfinţi, aşezate în ordinea comemorării lor în calendarul roman. În sfârşit, categoria a patra cuprinde trei litanii pentru diferite necesităţi, mai exact, pentru sfinţirea preoţilor, pentru sufletele din purgator şi pentru oprirea avorturilor.

În speranţa că această culegere ne va ajuta pe fiecare să fim şi mai aproape de Dumnezeu, nu ne rămâne decât să repetăm îndemnul sfântului Paul: „Rugaţi-vă fără încetare!”

Editorii

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rugăciunea credincioșilor. II: Timpul Postului Mare și Săptămâna Sfântă

Rugăciunea credincioșilor. II: Timpul Postului Mare și Săptămâna Sfântă, Iași 2020, 68 p., 17×24, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Rugăciunea credincioșilor. II: Timpul Postului Mare și Săptămâna Sfântă. Acest volum, care va fi urmat și de altele după structura Lecționarului Roman, este o traducere şi prelucrare după: Marino Gobbin, Come incenso… Preghiere dei fedeli per i giorni feriali dei Tempi forti dell’Anno liturgico, I-II, ELLEDICI, Leumann (Torino), 2001-2002; Idem, Come profumo soave. Presentazione della parola di Dio e preghiera dei fedeli per le domeniche e le solennità dell’anno liturgico „A”, „B”, „C”, ELLEDICI, Leumann (Torino), 2001-2003. Traducerea a fost realizată de pr. dr. Mihai Pătraşcu, pr. Petru Ciobanu, pr. Iosif Martin. Prelucrarea şi adaptarea pentru limba română au fost făcute de pr. Eduard Soare. Cartea apare în colecția „Liturgie”, în formatul 17×24, are 68 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

La sfânta Liturghie, Liturgia cuvântului se încheie cu „Rugăciunea credincioșilor”, numită și Rugăciunea universală. Reforma liturgică a Conciliului al II-lea din Vatican a redat viață acestui rit al Liturghiei, propunându-l ca o formă de rugăciune care să dea un spațiu amplu credincioșilor, adică celor botezați, și simțirii lor cu Biserica. Credincioși prezenți la celebrarea euharistică își exercită astfel funcția lor preoțească și se roagă pentru toți oamenii.

Rugăciunea credincioșilor izvorăște din Cuvântul lui Dumnezeu proclamat și explicat (omilia) și din nevoile Bisericii și ale poporului. Oricum, este legată strâns de Cuvântul lui Dumnezeu. Este ca un fel de consecință logică, explicativă, concretă. S-ar putea spune că Rugăciunea credincioșilor, întrucât este în sintonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, face vie și actuală pentru comunitatea care celebrează ceea ce este proclamat de Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul adunării.

Este rugăciunea „credincioșilor”, adică a celor care au primit toate sacramentele inițierii creștine – Botezul, Mirul, Euharistia – și care sunt prezenți și participă la celebrare. Însă, evident, nu întotdeauna și nu toți participanții sunt atât de apropiați între ei și pregătiți să propună pe moment, cu voce tare, intențiile lor de rugăciune Așa ar fi cel mai bine și de dorit, ca la fiecare celebrare să existe un grup care s-a rugat deja cu Cuvântul lui Dumnezeu, care a ascultat cu atenție actualizarea practică făcută de slujitorul sacru, și acum este în măsură să exprime în numele întregii adunări câteva intenții de rugăciune pentru Biserică, pentru lume și conducătorii ei, pentru țară și parohie, pentru diferitele evenimente și, în mod obișnuit, nu pentru persoanele individuale. Aceasta este o rugăciune cu deschidere „universală”, ne rugăm pentru toți, și într-un fel toți sunt implicați, făcuți părtași.

Cu toate acestea, în fața atâtor probleme ale sărăciei noastre, de cele mai multe ori trebuie să ne încredințăm celui care „mastichează” în mod obișnuit Cuvântul lui Dumnezeu și reflectă îndelung asupra lui.

Iată semnificația și motivul pentru care a fost elaborată această carte: să fie un ajutor pentru acele comunități ecleziale care caută un instrument, o inspirație pentru rugăciunea lor. Instrument, așadar. Pregătit, dar de folosit cu inteligență.

Nu este o carte născută la masa de lucru, ci din celebrare și pentru celebrare. A fost mereu revizuită și integrată, pentru ca rugăciunea să se extindă la multele nevoi ale Bisericii și ale omului. Mai sunt desigur lacune, pe care orice comunitate care celebrează le va putea acoperi cum știe mai bine.

Marino Gobbin

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rugăciunea credincioșilor. I: Timpul Adventului și Timpul Crăciunului

Rugăciunea credincioșilor. I: Timpul Adventului și Timpul Crăciunului, Iași 2019, 90 p., 17×24, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Rugăciunea credincioșilor. I: Timpul Adventului și Timpul Crăciunului. Acest volum, care va fi urmat și de altele după structura Lecționarului Roman, este o traducere şi prelucrare după: Marino Gobbin, Come incenso… Preghiere dei fedeli per i giorni feriali dei Tempi forti dell’Anno liturgico, I-II, ELLEDICI, Leumann (Torino), 2001-2002; Idem, Come profumo soave. Presentazione della parola di Dio e preghiera dei fedeli per le domeniche e le solennità dell’anno liturgico „A”, „B”, „C”, ELLEDICI, Leumann (Torino), 2001-2003. Traducerea a fost realizată de pr. dr. Mihai Pătraşcu, pr. Petru Ciobanu, pr. Iosif Martin. Prelucrarea şi adaptarea pentru limba română au fost făcute de pr. Eduard Soare. Cartea apare în colecția „Liturgie”, în formatul 17×24, are 90 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

La sfânta Liturghie, Liturgia cuvântului se încheie cu „Rugăciunea credincioșilor”, numită și Rugăciunea universală. Reforma liturgică a Conciliului al II-lea din Vatican a redat viață acestui rit al Liturghiei, propunându-l ca o formă de rugăciune care să dea un spațiu amplu credincioșilor, adică celor botezați, și simțirii lor cu Biserica. Credincioși prezenți la celebrarea euharistică își exercită astfel funcția lor preoțească și se roagă pentru toți oamenii.

Rugăciunea credincioșilor izvorăște din Cuvântul lui Dumnezeu proclamat și explicat (omilia) și din nevoile Bisericii și ale poporului. Oricum, este legată strâns de Cuvântul lui Dumnezeu. Este ca un fel de consecință logică, explicativă, concretă. S-ar putea spune că Rugăciunea credincioșilor, întrucât este în sintonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, face vie și actuală pentru comunitatea care celebrează ceea ce este proclamat de Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul adunării.

Este rugăciunea „credincioșilor”, adică a celor care au primit toate sacramentele inițierii creștine – Botezul, Mirul, Euharistia – și care sunt prezenți și participă la celebrare. Însă, evident, nu întotdeauna și nu toți participanții sunt atât de apropiați între ei și pregătiți să propună pe moment, cu voce tare, intențiile lor de rugăciune Așa ar fi cel mai bine și de dorit, ca la fiecare celebrare să existe un grup care s-a rugat deja cu Cuvântul lui Dumnezeu, care a ascultat cu atenție actualizarea practică făcută de slujitorul sacru, și acum este în măsură să exprime în numele întregii adunări câteva intenții de rugăciune pentru Biserică, pentru lume și conducătorii ei, pentru țară și parohie, pentru diferitele evenimente și, în mod obișnuit, nu pentru persoanele individuale. Aceasta este o rugăciune cu deschidere „universală”, ne rugăm pentru toți, și într-un fel toți sunt implicați, făcuți părtași.

Cu toate acestea, în fața atâtor probleme ale sărăciei noastre, de cele mai multe ori trebuie să ne încredințăm celui care „mastichează” în mod obișnuit Cuvântul lui Dumnezeu și reflectă îndelung asupra lui.

Iată semnificația și motivul pentru care a fost elaborată această carte: să fie un ajutor pentru acele comunități ecleziale care caută un instrument, o inspirație pentru rugăciunea lor. Instrument, așadar. Pregătit, dar de folosit cu inteligență.

Nu este o carte născută la masa de lucru, ci din celebrare și pentru celebrare. A fost mereu revizuită și integrată, pentru ca rugăciunea să se extindă la multele nevoi ale Bisericii și ale omului. Mai sunt desigur lacune, pe care orice comunitate care celebrează le va putea acoperi cum știe mai bine.

Marino Gobbin

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ungerea bolnavilor. Extras din Ritualul Ungerii bolnavilor și al îngrijirii lor pastorale

Ungerea bolnavilor. Extras din Ritualul Ungerii bolnavilor și al îngrijirii lor pastorale, Iași 2018, 53 p., 10,5×14, 3 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Ungerea bolnavilor. Extras din Ritualul Ungerii bolnavilor și al îngrijirii lor pastorale. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 10,5×14, are 53 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 3 lei.

Această broșură este un extras din Ritualul Ungerii bolnavilor și al îngrijirii lor pastorale. Având un format redus, este utilă pentru îngrijirea obișnuită a bolnavilor.

Textele selectate sunt luate din:

1) Ritualul Împărtășirii bolnavilor

2) Ritualul Ungerii bolnavilor

3) Ritualul administrării Pocăinței, Ungerii și Viaticului într-o singură celebrare

4) Ritualul administrării Ungerii fără Viatic

5) Ritualul administrării Viaticului în afara Liturghiei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cele mai frumoase rugăciuni pentru copii

Cele mai frumoase rugăciuni pentru copii. Imagini realizate de Frauke Weldin, Iași 2018, 32 p., 10×15, ISBN 978-606-578-352-2, 5 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Cele mai frumoase rugăciuni pentru copii. Imagini realizate de Fauke Weldin. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 10×15, are 32 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 5 lei.

Pages from Cele mai frumoase rugaciuni

De mult așteptată, apare acum o carte cu cele mai frumoase rugăciuni pentru copii. Au fost selectate, în special, rugăciuni de dimineață, înainte și după masă, rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de seară și cea mai frumoasă rugăciune, Tatăl nostru.

Rugăciunile sunt însoțite de ilustrații realizate de Frauke Weldin.

Cartea se adresează copiilor, dar este recomandată și părinților care doresc să-i introducă pe copii în viața de rugăciune, de dialog cu Dumnezeu.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Expuşi iubirii lui Cristos. Modele de adoraţie euharistică pentru tineri

Cristian Bîrnat, coord., Expuşi iubirii lui Cristos. Modele de adoraţie euharistică pentru tineri, Iași 2018, 409 p., 14×20, ISBN 978-606-578-345-4, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea Expuşi iubirii lui Cristos. Modele de adoraţie euharistică pentru tineri, scrisă sub coordonarea pr. Cristian Bîrnat. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 14×20, are 409 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 25 lei.

Există colţuri şi ascunzişuri în inima noastră unde nu poate vedea niciun ochi omenesc; există încercări în care nu ne poate fi de folos niciun prieten om; există situaţii grele şi complicate, există doruri scumpe inimii noastre, există bucurii pe care nu le putem descrie în cuvinte şi pe care nu le putem destăinui nici celui mai apropiat prieten.

Dar există un Prieten care ne ştie mai mult chiar decât ne putem noi cunoaşte. E Isus Cristos.

„Persoana lui Isus continuă să-i fascineze pe mulţi tineri. Ei caută parcursuri în care să realizeze curajul şi elanurile inimii în slujba omenirii” (din Mesajul Papei Francisc pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2017).

Şi când simte un tânăr cel mai intens fascinaţia lui Isus? Când „se ridică din rugăciune, inima sa a devenit mai generoasă, s-a eliberat de egoism şi este doritoare să facă binele şi să împărtăşească viaţa cu alţii” (Evangelii gaudium 282). Fără îndoială, cea mai importantă rugăciune a Bisericii este Euharistia, „izvor şi culme a întregii vieţi creştine” (LG 11). De la ea porneşte viaţa Bisericii şi spre ea se îndreaptă. Celelalte sacramente şi toate operele de apostolat ale Bisericii sunt strâns unite cu preasfânta Euharistie şi se orientează spre ea.

În decursul istoriei Bisericii s-a dezvoltat practica adorării preasfintei Euharistii şi în afara celebrării Liturghiei. Iată ce spune sfântul Augustin: „Nimeni să nu mănânce Trupul lui Cristos fără ca mai înainte să-l adore; am păcătui dacă nu l-am adora”.

Actul de adoraţie în afara sfintei Liturghii prelungeşte şi intensifică ceea ce s-a făcut în celebrarea liturgică însăşi.

Papa emerit Benedict al XVI-lea constata cu bucurie spirituală că astăzi „asistăm la o nouă primăvară euharistică”, iar acest aspect se poate observa şi în realitatea cotidiană a catedralei noastre, exprimat clar de o tânără (în prezent medic): „Părinte, tinerii au nevoie de adoraţie! Când este următoarea adoraţie?” Aşa începe şi istoria cărţii pe care o ţii acum în mână prin întrebarea adresată la începutul activităţii mele pastorale la catedrala din Iaşi. De atunci, pe lângă adoraţia săptămânală din programul obişnuit al catedralei, de două ori pe lună, la ceas de seară, tinerii organizează o oră de adoraţie în faţa preasfântului Sacrament. Ne bucurăm că şi la catedrala noastră putem trăi această „primăvară euharistică”.

Aducem mulţumiri bunului Dumnezeu pentru că ne-a oferit şi ne oferă această şansă de a-l adora. Recunoştinţa noastră se îndreaptă şi spre tinerii care au colaborat la realizarea acestor adoraţii: Amalia Adam, Anca Andrieş, Mădălina Andrieş, Marco Bacuşcă, Cristina-Corina Bitiuşcă, Emanuela Bondea, Cristina Bordea, Cristina Budău, Iolanda Budău, pr. Alois Bulai, Daniela Cobzariu, Gabriel Cocianga, Cristina Creţu, Laurenţiu Diac, Adela-Elena Doboş, Luiza Doboş, Daniel Duma, Bianca Farcaş, Dalia Farcaş, Flavia Farcaş, Margareta-Marina Ferenţ, Paul Frona, Iolanda Fusteş-Dămoc, Andreea-Iuliana Ghiuzan, Alin Hazi, Andreea Hortolomei, pr. Daniel Iacobuţ, Olesea Jmurciuc, Alexandra-Veronica Luca, Iulian Micu, Ana-Veronica Mihoc, Ana Moraru, Mădălin Munteanu, pr. Cristian Nistor, Alin Sabău, Iuliana Sescu, Iuliana Tofana, Benedicta Toma, pr. Laurenţiu Turbuc, pr. Petru Ciobanu. De asemenea, preoţilor parohi care au încurajat acest proiect: pr. Iosif Dorcu şi pr. Benone Lucaci.

La cererea tinerilor, am adunat textele adoraţiilor din perioada 4 octombrie 2013 – iulie 2018. Textele nu ne aparţin întru totul, fiind preluate din mai multe surse scrise, tipărite sau digitale. Le punem la dispoziţia tuturor celor care doresc să se folosească de un astfel de material în pregătirea întâlnirii cu Domnul în forma euharistică.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: „Atunci când îl vezi expus (Trupul lui Cristos), spune-ţi: mulţumită acestui Trup nu mai sunt praf şi cenuşă, nu mai sunt sclav, ci om liber; de aici am speranţa să obţin cerul şi lucrurile bune care sunt pentru mine, viaţa veşnică, moştenirea Îngerilor, prietenia lui Cristos”.

Pr. Cristian Bîrnat

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Un cuvânt bun pentru drum. Gânduri, Meditații, rugăciuni

Albert Holenstein, Un cuvânt bun pentru drum. Gânduri, Meditații, rugăciuni, Iași 2009, 14×20, 50 p., 2,5 RON.

Ce pot sa fac sau ce trebuie sa fac pentru a reusi în viata? Multi oameni îsi pun aceasta întrebare, dar putini sunt aceia care gasesc si un raspuns. De fapt, nu este usor sa raspunzi la o întrebare atât de complexa, deoarece fiecare persoana este diferita si irepetabila; nimeni nu se naste de doua ori. Fiecare om îsi are propria istorie a vietii si a suferintei. Daca eu îndraznesc totusi sa dau un raspuns la aceasta întrebare atât de importanta, desigur, nu o voi face în felul rubricilor „Sfaturi pentru viata” pe care le gasesti în diferite reviste, ci as dori doar sa te provoc sa reflectezi si tu putin la aceasta tema.
„Cum sa reusesc în viata?” Primul meu raspuns la aceasta întrebare ar fi acesta: „Vei reusi în viata daca te vei stradui sa traiesti cu umbrele tale si daca vei ajunge sa te reconciliezi cu umbrele tale”. Umbrele tin de om, fac parte din viata sa, la fel cum lantul este o parte a bicicletei. A fi om înseamna sa ai limite. Exista multe pasaje în evanghelie – sa le mentionam aici ne-ar lua prea mult – care ne spun cum putem trai cu propriile noastre umbre! Nu este oare o mângâiere sa stii ca Dumnezeu spune „Da” omului cu umbrele sale? Daca Dumnezeu ne accepta asa cum suntem, trebuie sa ne acceptam si noi. Cine nu se poate accepta pe sine însusi îsi face grea nu numai propria viata, ci si pe cea a celorlalti.
De aceea, pun iarasi întrebarea: „Cum sa reusesc în viata?”. Reusesti în viata daca îl pui pe Dumnezeu în centrul vietii tale de fiecare zi. Tot ceea ce nu este agatat de la mijloc atârna strâmb. Sfântul Augustin a descris aceasta stare de neliniste cu urmatoarele cuvinte: „Ne-ai creat pentru tine, Doamne, si nelinistita este inima noastra pâna când nu se va odihni în tine, Doamne”. Trebuie sa abordam din nou cu seriozitate dialogul cu Dumnezeu daca vrem sa reusim în viata.

„Doamne, tu ne-ai permis întotdeauna sa ne exprimam dorintele. De aceea, îndraznesc si eu sa-ti încredintez dorintele mele. O fac cu o anumita rezerva, pentru ca doar tu stii ceea ce este bine pentru mine.

Fa din mine un om atent si bun. Ajuta-ma sa traiesc orientat spre esential si sa nu ma las dus de lucrurile marunte si lipsite de valoare.

Fa sa lucrez întotdeauna ca si cum ar fi ultimul lucru pe care as putea sa-l fac!

Da-mi putere sa sufar, ca si cum ar fi ultima durere pe care as putea sa ti-o ofer!

Ajuta-ma sa ma rog mereu, ca si cum ar fi pentru mine aici, pe pamânt, ultima posibilitate de a vorbi cu tine!

Daruieste-mi mie si celor pe care îi am în grija simplitatea umila a credintei, care nu se lasa înselata nici chiar atunci când ne chemi în ceasurile întunecoase ale vietii, când totul pare sa fie pus la îndoiala.

Te rog sa-mi dai ceea ce îmi este de folos si sa iei de la mine tot ceea ce îmi poate dauna. Când îmi trimiti un necaz, da-mi si puterea de a-l suporta. Când îmi daruiesti succes mai multi ani la rând, fii alaturi de mine, pentru ca acest mare dar sa nu ma îndeparteze de tine. Când îmi reusesc multe proiecte, ajuta-ma sa recunosc ca în viata nimic nu este întâmplator, ci totul este har, ca eu traiesc din ceea ce am primit!

Iarta-ma când gresesc si împlineste tu ceea ce eu doar am putut sa încep!

Umple tu mâinile goale!

Fii tu telul nazuintelor mele, capatul tuturor drumurilor mele, bucuria fara de sfârsit!”

Albert Holenstein

Youcat. Carte de rugăciuni pentru tineri

Youcat. Carte de rugăciuni pentru tineri, ed. pr. Georg Lengerke și Dörte Schrömges, Iași 2016, 13×21, 176 p., ISBN 978-606-578-280-8, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Youcat. Carte de rugăciuni pentru tineri, editată de pr. Georg Lengerke și Dörte Schrömges și tradusă în limba română de pr. Liviu-Narcis Matieș. Cartea apare în colecţia „Rugăciuni ale familiei creștine”, în format 13×21, are 176 de pagini, color, coperți cartonate şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 25 lei.

Poți să te rogi. Poate că nu te-ai mai rugat de pe vremea când erai un copil. Poate că rugăciunea îți este chiar străină. Sau poate că cineva ți-a spus că este dificil să te rogi sau că nu folosește la nimic. Eventual, îți este teamă că Dumnezeu nu-ți va asculta rugăciunea. Sau poate că ai auzit de emoții intense care pot fi experimentate atunci când cineva se roagă și îți este teamă că vei fi dezamăgit. Dar toate acestea nu trebuie să te împiedice să te rogi.

Poți să te rogi. Îți scriem aceasta, cu toate că nu te cunoaștem personal. Dar Acela căruia te poți ruga și care vrea să-ți vorbească te cunoaște. El este foarte aproape de tine. El te cunoaște mai bine decât te cunoști pe tine însuți și este mai aproape de tine decât îți ești tu însuți. Isus este Dumnezeul care s-a făcut om. Încă de la venirea sa în lume, a ales să locuiască în inima ta. Aici este locul unde te așteaptă. Aici vrea să fie căutat și găsit. El vrea să-ți vorbească și să fie ascultat de tine. El te cunoaște și te iubește ca nimeni altcineva. Tu i te poți încredința cu întreaga ta viață, cu tot ceea ce este frumos și greu, cu bucuria și durerea ta, cu ceea ce îți face plăcere, cu ceea ce este neplăcut și cu care îți este rușine.

A te ruga înseamnă a te încredința cu totul lui Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă reculegere și ascultare. Înseamnă ca ea să pătrundă în viața ta de zi cu zi, în trupul și în amintirea ta, în tot ceea ce vorbești, gândești și faci. Dumnezeu deja a făcut marele pas către tine. Calea rugăciunii începe și pentru tine cu numai un pas mic. Te invităm să îl faci.

Această carte va fi un ajutor în drumul de rugăciune al prieteniei cu Dumnezeu. Ea conține rugăciuni vechi și noi, pentru zilele bune sau rele, sau care se spun noaptea. Găsești rugăciuni luate din Sfânta Scriptură, rugăciuni ale celor mai evlavioși oameni din istorie și ale oamenilor de astăzi.

Cartea este alcătuită din două părți: prima parte este o rugăciune ritmată, dimineața și seara, timp de două săptămâni. Zilele primei săptămâni prezintă aspecte din trăirea noastră cu Dumnezeu, în timp ce în cea de-a doua săptămână sunt surprinse aspecte din relația lui Dumnezeu cu noi. Cea de-a doua parte este o colecție de rugăciuni pe diferite teme și intenţii. Ele pot fi unite foarte bine cu ritmul regulat al primei părți și pot fi incluse aici, în funcție de ocazie, diferitele sărbători ale Bisericii sau cererile tale.

Rugăciunile deja formulate, expuse în cărți, te pot călăuzi în rugăciunea ta cu propriile cuvinte, în rugăciunea interioară a tăcerii. Aceste rugăciuni nu trebuie să fie repetate mecanic. Atunci când te rogi rugăciunea altei persoane, te rogi împreună cu ea și ea cu tine. Autorii rugăciunilor din această carte doresc să fie însoțitorii tăi în rugăciune și să se roage pentru tine. Ei îți pot deveni tovarăși de drum în credință și te pot ajuta să găsești tot mai mult propriile cuvinte în tăcerea rugăciunii. Astfel, te vei ruga din ce în ce mai bine, vei fi tot mai strâns unit cu Dumnezeu.

Este posibil ca anumite rugăciuni, expresii sau cuvinte să-ți pătrundă adânc în inimă și să rămână acolo. Oferă-ți câteva momente. Lasă acel cuvânt să se cufunde adânc în inima și în trupul tău. Poate vrei să-l înveți pe de rost și să-l iei cu tine în acțiunile și preocupările din timpul zilei. De asemenea, te-ar putea ajuta să reciți anumite rugăciuni cu voce tare. Apoi, nu trebuie să reciți întotdeauna toate rugăciunile. Alege câteva și oprește-te asupra unui text care ţi se adresează în mod special.

În timp ce am căutat, am găsit și ne-am rugat în repetate rânduri aceste rugăciuni, am urmat același traseu pe care pornești și tu împreună cu această carte. Iar noi continuăm să înaintăm. Împreună cu noi mai sunt nenumărați alții: oameni din toate timpurile, încă de la crearea lumii; unii care sunt deja cu Dumnezeu, iar alții care trăiesc cu noi astăzi. Mulți, împreună cu noi, se roagă cu și pentru tine. Poți să te rogi. Iar dacă dorești, poți începe astăzi.

Pr. Georg Lengerke și Dörte Schrömges

 

Youcat. Carte de rugăciuni pentru tineri, Iași 2016, 13×21, 176 p., ISBN 978-606-578-280-8, 25 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rugăciuni pentru bolnavi

Claudiu Dumea, Rugăciuni pentru bolnavi, Iaşi 2014, 222 p., 11×17, ISBN 978-606-578-172-6, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Rugăciuni pentru bolnavi, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Rugăciunile familiei creștine”, formatul 11×17, are 222 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Pe când Sir Isaac Newton umbla prin grădină într-o zi, el a observat un măr care cădea din pom. Nimic deosebit în aceasta, numai că mintea lui de om de ştiinţă a început să se întrebe: „De ce a căzut el în jos în loc să cadă în sus?” Acest incident simplu l-a condus pe Newton să formuleze una dintre legile eterne ale naturii, legea gravitaţiei. Cu toate că legea aceasta fusese în vigoare încă de la creaţie, omului i-au trebuit mii de ani până să o descopere şi s-o înţeleagă. Există o altă lege mai puternică decât legea gravitaţiei şi tot atât de universală – legea rugăciunii.

Când aplicăm legea rugăciunii la experienţele noastre personale, descoperim o putere care poate schimba împrejurările, poate rezolva problemele şi poate transforma viaţa noastră. Isus a promis: „De aceea vă spun: tot ceea ce veți cere în rugăciune, credeți că ați primit deja și vi se va da” (Mc 11,24).

De asemenea, sfântul Iacob în scrisoarea sa, afirmă: „Este cineva dintre voi în suferință? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi. Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoții Bisericii și ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Iar rugăciunea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârșit păcate, i se vor ierta. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe” (Iac 5,13-16).

Lucrarea părintelui Claudiu Dumea, Rugăciuni pentru bolnavi, apărută recent la Editura Sapientia, se prezintă ca o bogată colecție de rugăciuni adresate în special celor care sunt în neputință, celor care suferă de anumite boli trupești.

Colecția se împarte în trei mari parți. În prima parte sunt prezentate numeroase forme de celebrare, rugăciuni adresate sfintei Fecioare Maria, rugăciuni personale și rugăciuni preluate din Ritualul binecuvântărilor; toate aceste rugăciuni sunt dedicate bolilor care apar pe parcursul vieții.

A doua parte, este alcătuită dintr-o o serie de rugăciuni comunitare și personale pentru vârsta bătrăneții.

În final, a treia parte, se compune din rugăciuni pentru întâlnirea cu Domnul, unele dintre ele fiind preluate din Ritualul Ungerii bolnavilor. Părintele Claudiu Dumea atașează acestei părți mai multe lecturi ilustrative, atât din Vechiul, cât și din Noul Testament, încercând să dea în acest mod un fundament biblic suferinței și rugăciunii datorate pentru cei care sunt încercați de anumite boli.

Recomandăm această culegere de frumoase rugăciuni tuturor celor care sunt bolnavi și bătrâni, dar și celor care doresc să înalțe o rugăciune pentru cei care se află în aceste situații.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Devotus. Carte de rugăciuni

Devotus. Carte de rugăciuni, Iași 2015, 14×20, 204 p., 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Devotus. Carte de rugăciuni. Cartea apare în colecția „Rugăciunile familiei creștine”, este cusută, cu coperte tari, formatul 14×20 cm, are 204 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei.

Devotus. Carte de rugăciuni este răspunsul la o necesitate pastorală, exprimată de mai mulți preoți și credincioși. Având în vedere că în comunitățile catolice s-au dezvoltat foarte multe devoțiuni populare, care pregătesc sau continuă cu căldura lor religioasă celebrarea sfintei Liturghii, s-a cerut să se alcătuiască o carte de rugăciuni care să așeze în ordine, în funcție de ritmul săptămânal, lunar și anual, aceste rugăciuni devoționale.

Astfel, în Devotus, au fost incluse: rugăciunile de la Oficiul pentru cei răposați, devoțiunile în cinstea sfinților, rugăciunile folosite la adorația Preasfântului Sacrament, consfințiri la Inima lui Isus și Inima Mariei, novene de pregătiri la diferite sărbători din cursul anului liturgic, litanii, binecuvântări etc.

Pentru o mai mare claritate cât privește conținutul, prezentăm în continuare cuprinsul acestei cărți de rugăciuni:

 • Oficiul pentru răposaţi
 • Laudele
 • Vesperele
 • Devoţiuni în cinstea fericitului Ieremia Valahul
 • Devoţiuni în cinstea sfântului Anton de Padova
 • Devoţiuni în cinstea sfintei Tereza a Pruncului Isus
 • Devoţiuni în cinstea fericitului Anton Durcovici
 • Devoţiuni în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus
 • Litania în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus
 • Adorarea Preasfântului Sacrament
 • Cântece în cinstea Preasfântului Sacrament
 • Consfinţirea Diecezei la Inima Neprihănită a Mariei (pentru sâmbăta întâi)
 • Rogaţiuni
 • Novenă de pregătire la sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri
 • Novena de pregătire la sărbătoarea Naşterii Domnului
 • Rugăciune la sfârşitul şi începutul anului civil
 • Imnul Te Deum
 • Rugăciune pentru unirea în credinţă a creştinilor
 • Binecuvântarea lumânărilor în comemorarea sfântului Blaziu (3 februarie)
 • Novenă de pregătire la sărbătoarea sfântului Iosif
 • Duminica Floriilor
 • Binecuvântarea alimentelor pascale
 • Luna mai
 • Litania bavareză
 • Novenă de pregătire la solemnitatea Rusaliilor
 • Litania Duhului Sfânt
 • Preasfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru Isus Cristos
 • Sfântul Anton de Padova
 • Novenă de pregătire la solemnitatea Adormirii Maicii Domnului
 • Novenă în cinstea sfintei Tereza a Pruncului Isus
 • Sfântul Rozariu
 • Misterele de bucurie
 • Misterele de lumină
 • Misterele de durere
 • Misterele de slavă
 • Litania lauretană
 • Binecuvântări pentru trebuinţele trupului şi ale sufletului
 • Binecuvântarea unui răstignit
 • Binecuvântarea unei imagini a lui Cristos
 • Binecuvântarea unei imagini a sfintei Fecioare Maria
 • Binecuvântarea imaginii unui sfânt
 • Binecuvântarea rozariului
 • Binecuvântarea semnelor religioase (cruciuliţe, medalii, insigne)
 • Rugăciune pentru copii
 • Binecuvântarea copiilor la începutul noului an şcolar
 • Binecuvântare pentru reuşită la învăţătură şi examene
 • Binecuvântarea copiilor şi a bătrânilor
 • Binecuvantarea unui bolnav
 • Binecuvântare în greutăţile vieţii
 • Pentru iertarea păcatelor
 • Binecuvântarea celor care doresc să-şi întemeieze o familie
 • Binecuvântarea tinerilor soţi după căsătorie
 • Binecuvântarea soţilor
 • Binecuvântarea mamei înainte de naştere
 • Binecuvântarea mamei după naştere
 • Binecuvântarea mamei căreia i-a murit copilul înainte de botez
 • Binecuvântarea la a 25-a aniversare a căsătoriei
 • Binecuvântarea la a 50-a aniversare a căsătoriei
 • „Dezlegarea” cununiei de vrăji şi farmece
 • „Dezlegare” de jurământ
 • Binecuvântarea pentru îndepărtarea puterii Celui Rău
 • Binecuvântarea apei
 • Binecuvântarea vinului
 • Binecuvântarea pâinii
 • Binecuvântarea untdelemnului
 • Binecuvântarea alimentelor
 • Binecuvântarea animalelor
 • Binecuvântarea animalelor şi păsărilor
 • Binecuvântarea hainelor
 • Binecuvântarea mijloacelor de transport
 • Binecuvântarea oricărui lucru
 • Binecuvântare generală

 

Gabriel Cochiorca

 

Devotus. Carte de rugăciuni, Iași 2015, 14×20, 204 p., 20 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro