Adoraţie euharistică. Subsidii liturgice pentru expunerile şi binecuvântările cu preasfântul Sacrament în duminicile anului liturgic

Giuliano Ferrini OFM, Adoraţie euharistică. Subsidii liturgice pentru expunerile şi binecuvântările cu preasfântul Sacrament în duminicile anului liturgic, Iaşi 2015, 330 p., 14×20, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Adoraţie euharistică. Subsidii liturgice pentru expunerile şi binecuvântările cu preasfântul Sacrament în diminicile anului liturgic, scrisă de Giuliano Ferrini OFM şi tradusă în limba română de pr. Mihai Percă. Cartea apare în colecţia Rugăciuni creştine, formatul 14×20, are 330 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Adoraţia este atitudinea celui care se pune în prezenţa lui Dumnezeu şi se lasă atins de splendoarea sa, de înţelepciunea sa şi de iubirea sa infinită. În adoraţie, noi suntem cu adevărat înaintea lui Dumnezeu: recunoaştem puterea sa şi acceptăm nimicnicia noastră. Adoraţia nu impune nicio tehnică complicată; este vorba de-a se pune cu simplitate în faţa Sfântului Sacrament. Sfântul Ioan Maria Vianney, parohul de Ars, l-a intrebat într-o zi pe un enoriaş care venea cu regularitate să petreacă în tăcere un timp în faţa lui Isus: „Ce faci aici, dragă prietene?” La care enoriaşul a răspuns: „Îl privesc şi el mă priveşte”.

Cu toate că adoraţia euharistică este un mijloc foarte bun şi eficient de apropiere de Cristos, ea nu vrea să substituie sau să facă concurență sfintei Liturghii. Însă, nici aceasta – sfânta Liturghie – nu poate exclude orice altă formă de cult euharistic. Trebuie să existe mereu un echilibru: rămânând întotdeauna adevărat că sacrificiul euharistic este „fons et culmen totius vitae Ecclesiae” (izvorul și culmea întregii vieți a Bisericii), este, de asemenea, sigur că întotdeauna rămâne spațiu larg pentru colocviul contemplativ al comunității credincioșilor cu Cristos prezent în Euharistie și în afara sfintei Liturghii.

Același echilibru se vede și în cartea părintelui Giuliano Ferrini, Adoraţie euharistică. Subsidii liturgice pentru expunerile şi binecuvântările cu preasfântul Sacrament în diminicile anului liturgic, pe care o prezentăm cititorilor noştri. Lucrarea se prezintă sub forma unei culegeri de celebrări euharistice, alese și dispuse în duminicile anului liturgic pentru adorația preasfântului Sacrament, expus solemn sau închis în tabernacol. Fiecărei luni i s-au destinat de către autor patru scheme de adorație.

Adoraţiile sugerate de părintele Ferrini nu sunt pure expresii devoţionale. Autorul, plecând de la indicaţiile celui de-al II-lea Conciliu din Vatican (1962-1965), alcătuieşte aceste adoraţii din momente de atenţie acordate cuvântului lui Dumnezeu, clipe de reflecţie personală, momente de rugăciune comunitară, care surprind condiţiile realităţii omeneşti. Astfel, ele devin o adevărată şcoală de credinţă şi, în acelaşi timp, hrană, în corpul eclezial, din acea forţă ce constituie şi nutreşte Biserica: iubirea lui Dumnezeu.

Credincioşii sunt foarte recunoscători celor ce îi învaţă să se roage, nu punându-le pe buze anumite formule memorate, ci sugerând moduri expresive, care apoi – dacă sunt hrănite cu conţinuturi teologice autentice – nu sunt numai moduri, ci şi o cateheză adevărată şi curată, modele exemplare, capabile să orienteze conştiinţa, hrănind-o cu certitudini creştine, iar cartea de faţă se încadrează în această direcţie.

Acest material prețios poate fi deosebit de util preoților și laicilor, comunităţilor de credincioşi care doresc să se reculeagă şi se adune pentru rugăciune, urmând invitaţia stăruitoare a sfântului Francisc de Assisi: „Fraţilor vă conjur sărutându-vă picioarele şi cu toată iubirea de care sunt capabil, să dăruiţi cât puteţi tot respectul şi toată adoraţia preasfântului trup şi sânge al Domnului nostru Isus Cristos, în care au fost împăcate şi reconciliate cu Dumnezeul atotputernic toate lucrurile care sunt în cer şi pe pământ”.

Laurenţiu Turbuc

Giuliano Ferrini OFM, Adoraţie euharistică. Subsidii liturgice pentru expunerile şi binecuvântările cu preasfântul Sacrament în diminicile anului liturgic, Iaşi 2015, 330 p., 14×20, 20 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu

Papa Paul al VI-lea, Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, Iaşi 2013, p. 32, 11×14, 3 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, scrisă de Papa Paul al VI-lea și tradusă în limba română de Petru Ciobanu. Cartea apare în colecţia „Rugăciunile familiei creştine”, formatul 11×14, are 32 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 3 lei.

Îndatorirea fundamentală a oricărui creştin este de a sluji viaţa şi de a transmite credinţa şi valorile umane. Virtutea credinţei trebuie transmisă pornind de la viaţa concretă, cotidiană şi de la modul cum ne-o manifestăm în faţa semenilor noştri.

Această „Mărturisire de credință a poporului lui Dumnezeu”, rostită de Papa Paul al VI-lea în ziua de 30 iunie 1968, vrea să reafirme credinţa dintotdeauna a poporului lui Dumnezeu, care are drept structură principalele adevăruri de credinţă, în noul context cultural în care acesta trăiește.

Punctul de plecare este credinţa în Dumnezeu Tatăl, Creatorul cerului şi al pământului, Creatorul fiecărui suflet spiritual şi nemuritor: „Noi credem că acest Dumnezeu unic şi absolut şi unic în esenţa sa infinit sfântă, ca şi în toate perfecţiunile sale, în atotputernicia sa, în ştiinţa sa infinită, în providenţa sa, în voinţa sa, în iubirea sa”.

Se continuă cu mărturisirea credinţei în Isus Cristos, „Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toţi vecii, de o fiinţă cu Tatăl – homoousios to Patri – şi prin care toate s-au făcut […] egal Tatălui după divinitate şi inferior după umanitate şi el însuşi unul, nu printr-o oarecare confuzie imposibilă a naturilor, ci prin unitatea persoanei”.

Mărturisirea de credinţă în Duhul Sfânt cuprinde acțiunea acestuia în profeţii Vechiului Testament, dar și în Fecioara Maria, în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. „El ne-a fost trimis de către Cristos prin învierea sa şi după înălţarea sa la Tatăl; el luminează, dă viaţă, apără şi conduce Biserica; el îi purifică pe membrii ei dacă aceştia nu se opun harului”.

După Sfânta Treime, mărturisirea de credință a Papei Paul al VI-lea atinge teme, precum păcatul, crucea, Botezul, catolicitatea şi unitatea Bisericii, trupul şi sângele Domnului. Tema împărăţiei lui Dumnezeu este privită în raport cu civilizaţia: „Împărăţia lui Dumnezeu începută aici, jos, în Biserica nu este din acestă lume, a cărei figură trece, iar propria ei creştere nu se poate confunda cu progresul civilizaţiei, ştiinţei sau tehnicii umane, ci ea constă în a cunoaşte tot mai profund bogăţiile insondabile ale lui Cristos, în a spera tot mai puternic bunurile veşniciei, în a răspunde cu tot mai mult zel iubirii lui Dumnezeu”.

Mărturisirea de credință se încheie cu o reflecţie asupra vieţii veşnice.

Ştefan Tamaş

 

Papa Paul al VI-lea, Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, Iaşi 2013, p. 32, 11×14, 3 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Când viața devine rugăciune

Michel Quoist, Când viața devine rugăciune, Iași 2012, 14×20, 172 p., ISBN: 978-606-578-066-8, 15 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Când viaţa devine rugăciune, scrisă de Michel Quoist şi este tradusă din limba franceză de Andrei Adam Motyka Cartea apare în colecţia „Rugăciuni creştine”, are formatul 14×20 cm., 172 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 15 lei.

 

Tinerii zilelor noastre au nevoie de modele. Au nevoie de oameni care să le vorbească de la inimă la inimă, cu iubire şi înţelegere, au nevoie de oameni care să le pună în lumină potenţialul uman şi afectiv şi care să le arate drumul autentic pentru a ajunge la fericirea şi la realizarea de sine.

Societatea contemporană promovează concurenţa, lupta pentru ascensiunea rapidă în societate, chiar cu orice preţ, iar „apostolii” zilelor noastre – mijloacele mass-media – manipulează pur şi simplu milioane de tineri, acoperindu-le inima şi mintea cu vălul amăgitor al banului şi al plăcerii. Însă în acest marasm aparent insondabil, se mai ridică şi voci cu adevărat autorizate, cum este cea a părintelui Michel Quoist (1921-1997), un „îndrăgostit incurabil” de tineret şi un adevărat tată spiritual pentru milioane şi milioane de tineri din toată lumea.

Cartea de faţă este un extras de texte şi reflecţii ale autorului, culese din diferite cărţi ale acestuia şi grupate în şapte capitole. Aceste fragmente alese au fost selectate şi culese de către Bernadetta Cantenot, iar firul roşu care le asigură unitatea de conţinut este minunata idee (şi totodată un profund adevăr de credinţă) că Iubirea s-a întrupat pentru noi. S-a făcut Om între oameni şi a putut fi văzut, ascultat, a trăit printre noi. Prin venirea lui Cristos printre noi, Dumnezeu devine unul de-al nostru, un prieten desăvârşit aflat în căutarea fraţilor săi pentru a le aduce gratuit pacea şi binele.

Această carte ne învaţă, mai ales pe cei tineri, că fiecare moment din viaţă, fericit sau mai puţin fericit, poate deveni un moment de rugăciune şi de consacrare personală lui Dumnezeu.

O cheie de înţelegere a acestei cărţi este rugăciunea. Aşadar, „să ne rugăm să nu uităm niciodată că nu există adevărată viaţă creştină fără un dialog constant cu Dumnezeu în Isus Cristos care ne dă întâlnire în inima vieţii noastre, în viaţa umanităţii şi a Universului”.

Andrei Dumitrescu

Michel Quoist, Când viaţa devine rugăciune, Iaşi 2012, 14×20, 172 p., ISBN: 978-606-578-066-8, 15 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Rugăciunile familiei creștine

Rugăciuni către sfântul Anton de Padova, Iași 2012, 11×14, 80 p., 3 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii de rugăciuni Sfântul Anton de Padova; cartea apare în colecţia „Rugăciunile familiei creştine”, în formatul 11×14, are 80 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 3 lei.

Viaţa creştină nu poate fi trăită în toată amploarea ei fără rugăciune, fără acel dialog dintre om şi Dumnezeu. Pe drept cuvânt spunea sfântul Grigore de Nazianz că „nimic nu mi se pare mai atrăgător decât dialogul secret al sufletului cu el însuşi şi cu Dumnezeu”. Despre importanţa rugăciunii pentru un creştin a vorbit însuşi Cristos, care ne-a învăţat cui trebuie să ne rugăm, cum trebuie să ne rugăm, cât trebuie să ne rugăm, când trebuie să ne rugăm. Într-un cuvânt, ne-a învăţat că viaţa unui creştin trebuie să devină o rugăciune continuă adresată lui Dumnezeu.

Dar pe lângă rugăciunea privată, Biblia ne invită şi la rugăciunea comunitară, căci „unde doi sau trei se adună în numele” lui Cristos, acolo este prezent şi el în mijlocul lor (cf. Mt 18,20). Prima comunitate a celor „doi sau trei” adunaţi în numele Mântuitorului este familia, Biserica domestică şi cea dintâi şcoală a rugăciunii, în care orice creştin învaţă să i se adreseze lui Dumnezeu cu apelativul „Abbà – Tată”. Şi cum orice şcoală are nevoie de manuale, Editura „Sapientia” propune atât „învăţătorilor”, cât şi „elevilor” din aceste şcoli de rugăciune o nouă colecţie: „Rugăciunile familiei creştine”.

Prima carte din această colecţie conţine rugăciuni adresate unuia dintre cei mai iubiţi sfinţi: sfântul Anton de Padova „care a avut o inimă înflăcărată de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”, sfântul la care aleargă „plini de încredere” mulţimi nenumărate de creştini, sfântul „care niciodată n-a respins vreo rugăciune a celor ce i s-au adresat”.

Într-o minunată prezentare grafică, noua carte de rugăciuni oferă cinstitorilor „sfântului minunilor” în braţele căruia s-a odihnit Pruncul Isus cele mai răspândite rugăciuni, pentru diverse situaţii de viaţă, de necaz sau bucurie, pentru implorarea unui har sau pentru alegerea stării de viaţă, pentru familia proprie sau pentru o căsătorie fericită. Şi lista ar putea continua. Alături de aceste rugăciuni pot fi găsite imnul şi invocaţiile către sfântul Anton, precum şi novena către această „floare aleasă a vieţii călugăreşti”. Nu lipseşte nici atât de iubita „trezenă sau devoţiunea pentru treisprezece marţi”.

Mesajul pe care îl lansează cititorilor această nouă carte de rugăciuni către sfântul Anton este următorul: „Dacă-ţi trebuie-ajutor / Să te rogi încrezător, / Alegându-l de patron / Pe slăvitul sfânt Anton”, altfel spus, parafrazându-l pe faraonul Egiptului: „Mergeţi la Anton!”.

Petru Ciobanu

 

Rugăciuni către sfântul Anton de Padova, Iaşi 2012, 11×14, 80 p., 3 lei

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Benedictus – Rugăciunile familiei creștine

Stefan Lupu, coord., Alois Bulai, Cristinel Fodor, Iosif Răchiteanu, Benedictus – Rugăciunile familiei creștine, Iași 2011, 1200 p., 11×16,5, ISBN 978-973-8980-96-9, 50 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Benedictus – Rugăciunile familiei creştine. Cartea apare în formatul 11×16,5 cm, are 1200 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 50 lei.

În anul pastoral dedicat, în Dieceza de Iaşi, familiei şi căsătoriei creştine, Editura „Sapientia” le oferă creştinilor o nouă carte de rugăciuni, cu titlul semnificativ: „Benedictus. Rugăciunile familiei creştine”. Coordonatorul acestui proiect, pr. dr. Ştefan Lupu, ajutat de pr. Alois Bulai, pr. Cristinel Fodor şi pr. Iosif Răchiteanu, a adunat într-un singur volum, care însumează 1200 de pagini, majoritatea rugăciunilor care au circulat până acum în rândul credincioşilor din România, de la „Calea cerului”, până la recentele cărţi de rugăciuni. Mai mult, la aceste rugăciuni au fost adăugate altele noi, preluate şi traduse din tezaurul de rugăciuni al Bisericii Catolice. „Benedictus” va fi urmat în scurt timp de „Magnificat. Cântările familiei creştine”, volum în care vor fi publicate principalele cântări creştine ce se folosesc în cadrul celebrărilor liturgice.

Adresându-se în special credincioşilor din Biserica Romano-Catolică, în structurarea numărului imens de rugăciuni s-a urmărit o ordine practică, pastorală, dar şi una teologică-spirituală. Astfel, rugăciunile au fost grupate în şapte secţiuni, în funcţie de cui îi este adresată rugăciunea sau de tema rugăciunii.

Prima parte conţine principalele rugăciuni. Pe lângă acestea, se găsesc şi principalele adevăruri şi norme de viaţă creştină, intenţii pentru fiecare zi a săptămânii, dar şi modele de rugăciuni de dimineaţă şi de seară. La sfârşitul secţiunii se găsesc rugăciuni pentru diferite intenţii, cum ar fi: pentru sfânta Biserică, pentru vocaţia proprie, pentru binefăcători, întoarcerea păcătoşilor, pentru cei înaintaţi în vârstă etc.

Partea a doua cuprinde rugăciunile către „Sfânta Treime”.

În partea a treia sunt incluse rugăciuni pentru sfânta Euharistie. Astfel, la începutul acestei secţiuni se găseşte ritualul sfintei Liturghii, împreună cu rugăciuni de spus înainte şi după sfânta Împărtăşanie. La ritualul sfintei Liturghii sunt incluse cele patru rugăciuni euharistice, în limbile română şi latină. Urmează rugăciunile necesare pentru „Adorarea Preasfântului Sacrament”. Mai departe, se găsesc modele de „Vizite la Preasfântul Sacrament”.

Partea a patra este dedicată „Sfintei Spovezi”, aici intrând rugăciuni de pregătire la Sfânta Spovadă, modele de „cercetare a cugetului”, rugăciuni de spus după Spovadă. Tot în această parte se găsesc şi psalmii penitenţiali.

Partea a cincea conţine rugăciuni, consfinţiri şi oficiile către „Preasfânta Inimă a lui Isus”.

În partea a şasea, închinată „Inimii Neprihănite a Mariei”, sunt incluse formulare de consfinţire către Preacurata Fecioară Maria, Litania Inimii Neprihănite a Mariei, precum şi diferite rugăciuni către Maica Domnului.

Partea a şaptea conţine „Rugăciuni pentru anul liturgic”. Aici au fost incluse rugăciuni pentru Timpul Adventului, Timpul Crăciunului, Timpul Postului Mare, în care se găsesc trei modele de „Calea Sfintei Cruci”, Timpul Pascal, precum şi pentru Timpul de peste an. Tot în această secţiune sunt incluse şi rugăciuni către sfinţi, precum şi novene de pregătire la diferite sărbători şi solemnităţi.

Pentru a facilita utilizarea acestei cărţi de rugăciuni, la sfârşit au fost inseraţi mai mulţi indici: indice general al rugăciunilor, indicele alfabetic al rugăciunilor, indicele de citate biblice, de psalmi, de imnuri, de autori, astfel încât orice rugăciune poate fi găsită foarte uşor.

La capătul mai multor ani de muncă de adunare, selecţionare şi organizare a bogatului tezaur de rugăciuni a Bisericii Catolice, editorii îşi mărturisesc intenţia ce i-a condus în publicarea unei noi cărţi de rugăciune, şi anume, să-i ajute pe fraţii lor în credinţă să dialogheze cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, folosindu-se, mai ales atunci când nu le „vin cuvintele”, de cuvintele şi experienţa celor care „au mers înaintea noastră cu semnul credinţei”. De asemenea, să stimuleze practica rugăciunii în comun, în biserică, dar şi în familie, convinşi de ceea ce spunea – în curând „fericitul” – Papa Ioan Paul al II-lea în Familiaris consortio: „Rugăciunea unui tată şi a unei mame împreună cu copiii lor este o mare ocazie pentru a experimenta extraordinara apropiere a lui Dumnezeu”.

Cosmin Cimpoeşu

Benedictus – Rugăciunile familiei creştine, Iaşi 2011, 1200 p., 11×16,5, ISBN 978-973-8980-96-9, 50 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Via Lucis – Calea luminii. O rugăciune a comunității creștine pentru timpul pascal

Via Lucis – Calea luminii. O rugăciune a comunității creștine pentru timpul pascal, Iași 2010, 66 p., 14×20, 5 RON.

 Dupa ce în timpul Postului Mare, Biserica a fost invitata sa parcurga, statiune dupa statiune, Drumul crucii lui Cristos de la condamnare pâna la înmormântare, în timpul pascal Biserica este invitata sa parcurga Calea luminii, adica paisprezece statiuni din viata lui Cristos de la învierea lui glorioasa din morti si pâna la trimiterea Duhului Sfânt. În acest scop, Editura „Sapientia” vine cu o noua aparitie editoriala în materie de rugaciune, si anume „Via lucis – Calea luminii”.

   Cele paisprezece statiuni ale Caii luminii sunt:

I – Învierea lui Isus;

II – Ucenicii gasesc mormântul gol;

III – Isus înviat se arata Mariei Magdalena;

IV – Isus înviat pe drum cu ucenicii de la Emaus;

V – Isus se manifesta la Emaus la frângerea pâinii;

VI – Isus înviat le apare ucenicilor;

VII – Isus înviat le da apostolilor puterea de a ierta pacatele;

VIII – Isus înviat întareste credinta lui Toma;

IX – Isus înviat apare apostolilor lânga Marea Tiberiadei;

X – Isus înviat îi confera primatul lui Petru;

XI – Isus înviat le încredinteaza apostolilor misiunea de a predica evanghelia;

XII – Isus înviat se înalta la cer;

XIII – Apostolii împreuna cu Maria îl asteapta în Cenacol pe Duhul Sfânt;

XIV – Isus Înviat îl trimite pe Duhul Sfânt.

   Dupa cum se subliniaza în nota de la începutul cartii, Calea luminii poate fi parcursa urmând fie forma lunga, acolo unde timpul o permite, fie forma scurta. La fel, sunt indicate si modalitatile de parcurgere a Caii luminii.

   Valoarea Caii luminii este evidentiata de documentul Congregatiei pentru Cultul Divin si Disciplina Sacramentelor care reprezinta introducerea la cartea de rugaciune nou aparuta: „Via lucis (Calea luminii) poate sa devina, de asemenea, o metoda foarte buna de traire a credintei, deoarece, asa cum se spune, «per crucem ad lucem – prin cruce, la lumina». Într-adevar, cu metafora drumului, Via lucis (Calea luminii) conduce de la constatarea realitatii durerii care, în planul lui Dumnezeu, nu constituie punctul final al vietii, la speranta ajungerii la adevaratul scop al omului: eliberarea, bucuria, pacea, care sunt valori prin excelenta pascale. Via lucis (Calea luminii), în sfârsit, într-o societate care adesea poarta pecetea «culturii mortii», cu formele ei de neliniste si distrugere, este un stimulent pentru a instaura o «cultura a vietii», adica o cultura deschisa la asteptarea sperantei si la certitudinile credintei”.

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Calea Crucii

Albert Holenstein, Calea Crucii, Iași 2007, 38 p., 14×20, 3 RON.

Calea Crucii este o devotiune deosebit de cunoscuta si îndragita de poporul crestin, înca din secolele XIV-XV, fiind raspândita de calugarii franciscani. Desi se cunosc modele pentru meditarea suferintelor Domnului, aceasta carte ne propune câteva meditatii si rugaciuni, care s-au nascut, dupa cum marturiseste autorul, „în urma unei contemplari tacute” a statiunilor Caii crucii din noua catedrala din Iasi. Prelatul Albert Holenstein, unul dintre marii binefacatori ai Diecezei de Iasi, a dovedit, prin lucrarile sale, ca este si un om al contemplatiei si al rugaciunii, de care este atâta nevoie în zilele noastre.

Aceasta noua carte s-a nascut din vointa autorului de a împartasi si celorlalti gândurile sale personale, adaptate pentru omul de astazi, tocmai pentru a ne ajuta sa întelegem si sa acceptam vointa Tatalui. Prin meditarea drumului suferintei lui Cristos, trebuie sa ne dam seama de greselile si de pacatele noastre, pentru a ne abandona în mâinile Tatalui ceresc, care l-a trimis pe Fiul sau „nu pentru cei sanatosi, ci pentru cei bolnavi”. Cele 15 statiuni ale Caii Crucii din Catedrala Sfânta Fecioara Maria Regina din Iasi sunt reproduse în paginile acestei lucrari. Panourile care le reprezinta au fost lucrate în mozaic si pot sugera faptul ca fiecare dintre noi, acceptându-si zilnic crucea, colaboreaza si se uneste cu Cristos suferind.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Calea Crucii

Albert Holenstein, Calea Crucii, Iași 2006, 34 p., 20×14, 3 RON.

Calea crucii este o devoţiune deosebit de cunoscută şi îndrăgită de poporul creştin, încă din secolele XIV-XV, fiind răspândită de călugării franciscani. Deşi se cunosc multe modele pentru meditarea suferinţelor Domnului, această carte ne propune câteva meditaţii şi rugăciuni, care s-au născut, după cum mărturiseşte autorul, „în urma unei contemplări tăcute” a staţiunilor Căii crucii din noua catedrală din Iaşi. Prelatul Albert Holenstein, unul dintre marii binefăcători ai Diecezei de Iaşi, a dovedit, prin lucrările sale, că este şi un om al contemplaţiei şi al rugăciunii. Această nouă carte s-a născut din voinţa autorului de a împărtăşi şi celorlalţi gândurile sale personale, adaptate pentru omul de astăzi.

Cele 15 staţiuni ale Căii crucii din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iaşi sunt reproduse în paginile acestei lucrări. Panourile care le reprezintă au fost lucrate în mozaic şi pot sugera faptul că fiecare dintre noi, acceptându-şi zilnic crucea, colaborează şi se uneşte cu Cristos suferind. Lucrarea se adresează tuturor celor care doresc să cunoască şi să înţeleagă mai bine suferinţele lui Cristos.

A. Dumitrescu

Zidind Biserica, trăind ca Biserică

Albert Holenstein, Zidind Biserica, trăind ca Biserică, Iași 2005, 179 p., 14×20, 10 RON.

Parcurgând şi meditând omiliile, cuvântările şi gândurile exprimate în lucrarea de faţă, opera unui mare modelator de suflete, de sanctuare spirituale, de viitori preoţi şi misionari, precum şi de edificii de piatră – biserici, mănăstiri şi centre de formare –, se poate trage o concluzie: fiecare apostol trebuie să-şi considere misiunea primită ca pe una de arhitect spiritual, modelând şi desăvârşind adevărate sanctuare.

Fiecare suflet este un sanctuar, un templu al lui Dumnezeu, şi este destinat să participe la cea mai mare şi nobilă construcţie: împărăţia lui Dumnezeu, în care toţi cei care cred sunt pietre vii, dispuşi să zidească o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, ca să aducă jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos (cf. 1Pt 2,5). Titlul acestei cărţi noi, dar scrisă cu mare iubire de Prelatul Albert Holenstein, vorbeşte de la sine: Kirche bauen, Kirche leben („Zidind Biserica, trăind ca Biserică”).

Experienţa unui mare păstor, trăirea sacerdotală personală în mijlocul poporului lui Dumnezeu, angajarea în susţinerea atâtor opere misionare la nivel naţional şi internaţional, contactul cu atâta lume care şi-a dat concursul la atâtea iniţiative pastorale, sociale şi caritative sunt tot atâtea motive ce ne încurajează şi ne determină să primim această carte ca pe un dar de suflet, în munca ce ne revine şi nouă de a contribui nu numai la construirea de biserici materiale, ci şi a lucra cu mai mult zel şi însufleţire la construirea sanctuarelor sufleteşti şi, mai ales, la zidirea împărăţiei lui Dumnezeu.

+ Petru Gherghel,

Episcop de Iaşi

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sfântul Rozariu – Rugăciune contemplativa a Evangheliei

Albert Holenstein, Sfântul Rozariu – Rugăciune contemplativa a Evangheliei, Iași 2005, 136 p., 14×20, 7 RON.

Rozariul este, de la un capăt la celălalt, o rugăciune biblică. Meditaţiile sale nu sunt nimic altceva decât mesajele fundamentale ale Evangheliilor. Rugăciunea Rozariului vrea să ne călăuzească, de mână cu sfânta Fecioară Maria, la Cristos, la o vie întâlnire cu el. Cei care se roagă contemplă cu ochii Mariei viaţa lui Isus. În timp ce lasă să lunece printre degete perlele rozariului, iar inima lor se află lângă Isus, ţin toată credinţa lor într-o mână.

Ceea ce este scris aici doreşte să vă invite să intraţi în linişte şi reculegere. Cuvântul convingător este la început: este cuvântul Scripturii. El nu poate fi numai citit, el trebuie ascultat şi iar ascultat – are nevoie de timp. Ceea ce stă scris nu este numai ceva trecut. Este mereu prezent. Istoria mântuirii merge mai departe cu noi şi prin noi. Dacă prin rugăciunea şi meditarea misterelor Rozariului, ne este dăruit accesul la misterul cel mai adânc al vieţii noastre, al istoriei lui Dumnezeu cu noi, atunci această carte şi-a atins scopul. Maria ar putea fi o cale. Ea a deschis calea lui Dumnezeu către noi, oamenii.

Să învăţăm de la ea să fim deschişi şi disponibili, să ne lăsăm întâlniţi de Dumnezeu, să tăcem şi să cugetăm.

Albert Holenstein

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro