Biblia – drum spre normalitate

Iosif Tiba, Biblia – drum spre normalitate, Iaşi 2015, 138 p., 14×20, ISBN 978-606-578-192-4, 15 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Biblia – drum spre normalitate, scrisă de pr. Iosif Tiba. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×20, are 138 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

 

Biblia este una dintre cele mai grandioase opere cunoscute vreodată, fiind considerată o capodoperă a literaturii universale. Este numită deseori cu titlul de „carte a cărților”, cartea cea mai des răsfoită şi citită, tradusă și studiată, și se bucură de o popularitate nemaiîntâlnită. Biblia nu este doar o capodoperă a literaturii universale, ci este cartea de căpătâi a creștinătății, mai bine zis, este „Cartea Sfântă”.

Misterul pe care această carte îl ascunde de veacuri este tocmai întrepătrunderea perfectă a cuvântului lui Dumnezeu cu cel al omului. Chiar din constituția dogmatică despre revelația divină, Dei Verbum, a Conciliului Vatican al II-lea (1962-1965) putem deduce importanța acestei cărți sfinte, care „trebuie să fie sufletul teologiei” (nr. 24), iar din meditarea și interiorizarea acestui conținut sacru primim „o hrană sănătoasă și o putere sfântă” (nr. 24).

Hermeneutica exegetică și interpretarea genurilor literare au facilitat înțelesul mesajului divin cuprins în textul sacru, dând posibilitatea lecturării și meditării Sfintei Scripturi chiar și celor mai puțin inițiați. Această interpretare se răsfrânge asupra a doi factori importanți. În primul rând, asupra cititorului, care abordează studiul Sfintei Scripturi cu ajutorul unor idei preconcepute, care țin locul de reguli de interpretare, iar, în al doilea rând, ține de natura Bibliei, care nu este o carte ca oricare alta.

Cartea pr. Iosif Tiba, Biblia – drum spre normalitate, apărută recent la Editura Sapientia, intenționează să dea o perspectivă nouă asupra anumitor chestiuni ce țin de o corectă interpretare a textului sacru și, în același timp, să-și focalizeze atenția asupra unor texte speciale.

Studiul este structurat în 7 capitole. Titlul cărții este atent dezbătut în primul capitol, unde întâlnim referințe precise la o necesitate a interpretării corecte al Bibliei, dar și motivele acestei interpretări. Ulterioarele reflecții se opresc asupra problematicii profetice, propunându-se figura profetului Amos și asupra modelelor de vindecare prezente în Noul Testament. Urmând o încadrare generală, istorică, înțelegem contextul și motivele predicării lui Amos, iar în legătură cu Noul Testament, exemplele propuse au ca scop primar conștientizarea faptului că Dumnezeu este cel care caută fără încetare, iar calea pe care trebuie să o urmăm este calea străbătută de sfântul Paul, „de la păcat la sfințenie”.

Pe acest drum de normalizare, cristalizarea anumitor termeni este fundamentală, fapt evidențiat în capitolul al IV-lea, unde conceptul de meditații biblice este atent caracterizat. În acest capitol, se tratează despre urmarea lui Cristos ca un fapt care nu acceptă compromisuri; iubirea manifestată de Dumnezeu chiar față de cei păcătoși și importanța convertirii, văzută ca și cheie de acces la Dumnezeu.

Intervenția lui Dumnezeu în viața oamenilor, prezentată în capitolul al V-lea, trebuie văzută ca o încercare de reformare în om a chipului și a asemănării primordiale. Acest proces este lent și îndelungat, dar cel care rămâne în cuvântul său are parte de o transformare deplină. Particularitatea creștinismului, scoasă în evidență în capitolul al VI-lea, este că: „ceea ce nu știm este că suntem iubiți în mod unic”. Comportamentul creștinilor ar trebui să fie ca al celor iubiți și prețuiți, iar viața lor să manifeste adevărata iubire a lui Dumnezeu.

În cele din urmă, în capitolul al VII-lea, părintele Iosif Tiba subliniază foarte bine caracteristica lui Dumnezeu, de a îmbrățișa mizeria omenirii, axându-se pe exemplul înjosirii lui Isus, care prin această înjosire ne-a făcut pe noi părtași la viața dumnezeiască (cf. Imnului cristologic din Fil 2,5-11).

Credem că această carte va ajunge la inima celor interesați de studiul Sfintei Scripturi, dar și a celor care citesc pentru prima oară „sfânta carte”. Sperăm ca Biblia să devină standardul de autoritate pentru viața creștinilor, adică busola pe care să se bazeze pentru a găsi direcția corectă, sfatul de care să asculte în luarea deciziilor înțelepte și etalonul pe care să-l folosească pentru e evalua totul.

Gabriel Cochiorca

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


In verbo tuo salvi. Comunicări susținute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iași, 28 iunie 2013

Eduard Patraşcu, coord., In verbo tuo salvi. Comunicări susţinute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iaşi, 28 iunie 2013, Iaşi 2014, p. 108, 14×21, ISBN 978-606-578-159-7, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii In verbo tuo salvi. Comunicări susţinute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iaşi, 28 iunie 2013, avându-l coordonator pe pr. Eduard Patraşcu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×21, are 110 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 10 lei.

Sfânta Scriptură a avut şi are un impact profund asupra oamenilor. După cum spune şi Constituţia dogmatică despre revelaţia divină, Dei Verbum, lui Dumnezeu i-a plăcut să i se reveleze omului, motiv pentru care omul are datoria de a-i da ascultare. „Lui Dumnezeu care revelează trebuie să i se răspundă prin ascultarea credinţei (Rom 16,26; cf. Rom 1,5; 2Cor 10, 5-6)”. Prin ascultare, omul se încredinţează total, în mod liber, lui Dumnezeu, oferindu-i „lui Dumnezeu care se revelează supunerea deplină a minţii şi a voinţei” şi „dându-şi de bună voie adeziunea la revelaţia făcută de el” (Dei Verbum, nr. 1).

Fără îndoială, Sfânta Scriptură este cartea cea mai tradusă în istoria omenirii. Biblia este, în tradiţia creştină din Orient şi din Occident, izvorul vieţii spirituale, o neîntrecută carte de rugăciuni, de îndrumare sufletească, de îndemn spre iubire de oameni şi de Dumnezeu, spre găsirea păcii interioare şi pentru pregătirea vieţii veşnice.

Pentru aceasta s-a simţit nevoia de a traduce Biblia în limba poporului creştin, ca să devină accesibilă tuturor. Această dorinţă a fost împlinită anul trecut şi pentru creştinii catolici români, ca şi pentru orice om de bunăvoinţă, prin traducerea ei în limba română, după textele originale, sub atenta grijă a pr. Alois Bulai şi a pr. Eduard Patraşcu. Evenimentul lansării ei oficiale a fost marcat printr-o serie de prelegeri. Toate aceste conferinţe s-au ţinut vineri, 28 iunie 2013, în Aula Magna a Institutului Teologic din Iaşi, în prezenţa PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, a ÎPS Zbigņevs Stankevičs, arhiepiscop mitropolit de Riga (Letonia), a PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, a PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, a PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, a comunităţii academice din cadrul Institutului Romano-Catolic din Iaşi, a preoţilor şi credincioşilor din Iaşi şi din ţară, precum şi a altor invitaţi din România şi din străinătate.

Acum, când se împlinește un an de la acest mare eveniment, pr. Eduard Patraşcu a dorit să publice într-un volum special toate aceste discursuri rostite cu ocazia lansării oficiale a Bibliei, volum intitulat In verbo tuo salvi (prin Cuvântul tău sunt[em] mântuit/ţi), o parafrază la Ps 118,49, asociind-o cu exprimarea din Lc 5,5.

Prima parte a acestei culegeri cuprinde discursurile introductive; îi urmează o a doua parte ce cuprinde prelegerile invitaţilor din străinătate, veniţi la acest eveniment (pr. prof. Luca Mazzinghi, pr. prof. Stephen Pisano S.J., pr. prof. Marco Settembrini, pr. Prof. Giuseppe Pulcinelli). În partea a treia, sunt incluse discursurile celor doi traducători, pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu. Ca ecou al acestui eveniment, în partea a patra, sunt redate articole scrise la nivel local, dar şi din mediul internaţional, iar pentru o rememorare mai vie a evemnimentelor de acum un an, în partea a cincea sunt aşezate câteva fotografii reprezentative care au marcat evenimentul prezentării oficiale a traducerii catolice a Bibliei în limba română la Iaşi, 28 iunie 2013.

Sfânta Scriptură rămâne cartea de căpătâi a oricărui creştin. Ea a fost păstrată, transmisă, citită şi meditată de-a lungul secolelor secolelor, în sânul Bisericii, care este garantă autenticităţii înţelegerii ei. Dorim tuturor celor însetaţi de cunoaşterea lui Dumnezeu o lectură rodnică a Sfintei Sripturi, iar celor care doresc să rememoreze evenimentul de anul trecut, volumul de faţă.

Ştefan Tamaş

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Biblia, cuvânt divin și uman. Teme introductive în Sfânta Scriptura

Iulian Faraoanu, Biblia – cuvânt divin şi uman. Teme introductive în Sfânta Scriptură, Iaşi 2012, 416 p., 13,5×20, ISBN 978-606-578-033-0, 15 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Biblia – cuvânt divin şi uman. Teme introductive în Sfânta Scriptură, scrisă de Pr. dr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, în formatul 13,5×20, are 224 pagini şi poate fi procurată de la librăria „Sapientia” (www.librariasapientia.ro) sau de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 15 lei.

„Biblia este una dintre cele mai grandioase opere cunoscute vreodată, fiind considerată o capodoperă a literaturii universale. Este „cartea cărţilor”, cartea cea mai citită, tradusă şi studiată, bucurându-se de o popularitate nemaiîntâlnită. Biblia, însă, nu e doar o operă fundamentală a omenirii, ci este „cartea sfântă” a creştinătăţii. Cele peste două miliarde de creştini văd în Biblie Cartea sacră prin excelenţă, în care descoperă adevărul despre Dumnezeu, despre om, lume şi viaţă”.

Creştini fiind, dăm dreptate acestor cuvinte pline de adevăr şi înţelepciune, cuvinte cu care părintele Iulian Faraoanu, doctor în Teologie Biblică, profesor de exegeză la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, îşi începe noua carte, „Biblia – cuvânt divin şi uman. Teme introductive în Sfânta Scriptură”, a doua carte a sa publicată la editura „Sapientia” (prima sa carte publicată la această editură reprezintă disertaţia sa doctorală, „Poporul unic al lui Dumnezeu în Ap 21,12-14”, Iaşi 2011).

Cartea se prezintă sub aspectul unui „ghid” care să apropie cititorul şi să-l îndrume în liniile principale ale Sfintei Scripturi.

Fiind – aşa cum o spune şi partea a doua a titlului, „Teme introductive în sfânta Scriptură”– o introducere generală în marile teme biblice, precum canonul, inspiraţia, textul, formele literare, istoria biblică şi interpretarea Bibliei, cartea este structurată în şase părţi: „Consideraţii generale despre Biblie”, „Biblia – Cuvânt al lui Dumnezeu”, „Biblia – text şi literatură”, „Biblia şi istoria”, „Biblia şi interpretarea ei”, „Biblia în Biserica Catolică”, la care este adăugată o introducere, în care autorul prezintă motivaţia, scopul şi destinatarii cărţii.

Cartea este recomandată în mod special celor care studiază teologia, dar şi tuturor celor care sunt însetaţi de aprofundarea Sfintei Scripturi.

„Nutresc speranţa ca acest instrument să fie o orientare utilă pentru a putea pătrunde în profunzimile Cuvântului lui Dumnezeu, dătător de lumină şi viaţă. În acelaşi timp să fie un imbold la cunoaşterea personală a lui Cristos, centrul Scripturii şi Logosul făcut trup pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire”. (pr. dr. Iulian Faraoanu, Introducere)

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cartea iubirii lui Dumnezeu. Prelegeri despre Sfânta Scriptură

Aurel Iștoc, Cartea iubirii lui Dumnezeu. Prelegeri despre Sfânta Scriptură, Iași 2008, 308 p., 14×20, ISBN 978- 973-8980-33-4, 15 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Cartea iubirii lui Dumnezeu, scrisă de pr. Aurel Iştoc, publicată în colecţia „Studii biblice” cu nr. 18. Cartea apare în format 14×20, conţine 308 pagini şi poate fi procurată de la toate librăriile catolice din ţară la preţul de 15 RON.  

Biblia reprezintă cuvântul lui Dumnezeu alcătuit de-a lungul mai multor veacuri prin inspiraţia Duhului Sfânt şi prin munca autorilor sacri, este în stare să răspundă întrebărilor şi aspiraţiilor celor mai profunde ale inimii omului, deschizându-i perspectiva unei noi existenţe si conducându-i viaţa spre împlinirea ultimă în Dumnezeu. Însă mesajul biblic trebuie înţeles corect şi trebuie interpretat în conformitate cu criteriile exegetice oferite de Biserică – păstrătoarea autentică a tezaurului scripturistic. Interesul manifestat de Biserică faţă de studiul biblic capătă din ce în ce mai multă consistenţă, deoarece cunoaşterea Scripturii este cunoaşterea lui Cristos, iar acesta este cel mai important lucru în viaţa oricărui creştin şi om de bunăvoinţă, iar personalitatea Mântuitorului transpare în fiecare pagină a Bibliei.

În linia acestui interes general al Bisericii se înscrie şi prezentul volum, realizat de pr. Aurel Iştoc. Autorul a fost director spiritual la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi între anii 1999-2003, iar actualmente este paroh la Parohia Romano-Catolică „Coborârea Duhului Sfânt” din Adjudeni (NT). La Editura Sapientia  a mai publicat în anul 2003 lucrarea Sărbătorile Sfintei Fecioare Maria, iar în anul 2005, a apărut volumul Ziua pe care a făcut-o Domnul. Sabatul ebraic şi duminica creştină. Acum, în Anul Paulin, dorit de Biserică pentru aprofundarea Bibliei în general şi a scrierilor pauline în special, autorul răspunde unei nevoi din ce în ce mai stringente din partea credincioşilor de a cunoaşte corect ceea ce s-a constituit într-adevăr ca o adevărată Carte a iubirii lui Dumnezeu.

Prezentul volum este un instrument de pătrundere în lumea biblică, de analiză a textului şi de percepere a obiceiurilor şi a tradiţiilor care se află întotdeauna în spatele cuvintelor sacre, fiind un bun îndreptar biblic. Cele 40 de teme biblice (printre care cititorul va întâlni criteriile de interpretare şi de analiză ale textului biblic, diferite tematici teologice întâlnite în Biblie) abordate, sunt explicate foarte savuros, cu exemple variate şi citate biblice concludente. Autorul se adresează în primul rând credincioşilor şi oamenilor care nu au avut parte de o formare teologică specială, dar care doresc să mediteze şi să îndrăgească parfumul plin de farmec al Cuvântului lui Dumnezeu, care este viu şi plin de putere şi mai ascuţit ca o sabie cu două tăişuri (Evr 4,12).

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ce știm despre Biblie 10

Ariel Alvarez Valdes, Ce știm despre Biblie 10, Iași 2006, 172 p., 14×20, ISBN: 973-8474-85-X, 10 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ce știm despre Biblie 9

Ariel Alvarez Valdes, Ce știm despre Biblie 9, Iași 2006, 168 p., 14×20, ISBN: 973-8474-84-1, 10 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ce știm despre Biblie 8

Ariel Alvarez Valdes, Ce știm despre Biblie 8, Iași 2006, 160 p., 14×20, ISBN: 973-8474-83-3, 10 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ce știm despre Biblie 7

Ariel Alvarez Valdes, Ce știm despre Biblie 7, Iași 2006, 153 p., 14×20, ISBN: 973-8474-82-5, 10 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ce stim despre Biblie 6

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 6, Iași 2006, 149 p., 14×20, ISBN: 973-8474-81-7, 10 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ce știm despre Biblie 5

Ariel Alvarez Valdes, Ce știm despre Biblie 5, Iași 2006, 137 p., 14×20, ISBN: 973-8474-80-9, 10 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro