Biblia

Biblia, Iași 2013, 3120 p., 17×24, ISBN 978-606-578-099-6, 200 lei.

Departamentul de Cercetare Biblică şi Editura „Sapientia” anunţă apariţia Bibliei, formatul 17×24, are 3120 de pagini şi poate fi procurată de la Departamentul de Cercetare Biblică (biblia_catolica@yahoo.ro), de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 200 lei.

Despre importanţa Sfintei Scripturi în viaţa Bisericii în general şi a fiecărui creştin în particular s-ar părea că nu mai trebuie spus nimic, dar există lucruri despre care niciodată nu este suficient să se vorbească. Aceasta este cu atât mai valabil pentru cuvântul lui Dumnezeu, care „este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii” (Evr 4,12).

De-a lungul istoriei bimilenare a Bisericii lui Cristos, această importanţă a fost evidenţiată chiar de la începuturi şi referinţa la ea poate fi găsită chiar în paginile aceleaşi Scripturi, precum și în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Nu mai puţin elocventă este intervenţia magisteriului bisericesc, fiind suficient să menţionăm că, la conciliile ecumenice, Sfânta Scriptură a tronat în mijlocul adunărilor. Şi pentru a nu prezenta tot istoricul intervenţiilor magisteriale, este suficient să menţionăm că, în ultimul secol, magisterul a intervenit prin papi, ca Leon al XIII-lea (enciclica Providentissimus Deus din 1893), Benedict al XV-lea (enciclica Spiritus Paraclitus din 1920), Pius al XII-lea (enciclica Divino Afflante Spiritu din 1943). Un rol deosebit în reafirmarea necesităţii lecturii şi a studierii Sfintei Scripturi îi revine Constituţiei dogmatice despre revelaţia divină Dei Verbum a Conciliului al II-lea din Vatican, precum şi diverselor documente ale unor congregaţii romane şi comisii pontificale.

Pornind de la această convingere a eminenţei Bibliei în viaţa creştină, pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu s-au dedicat cu devotament şi iubire faţă de cuvântul lui Dumnezeu traducerii în limba română a Bibliei, ajungând la momentul încoronării acestei munci titanice şi oferind cititorilor români prima traducere catolică integrală în limba română a Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu care este „făclie pentru paşii noştri şi lumină pentru cărările noastre” (cf. Ps 118,105). Munca de traducere a Sfintei Scripturi în limba română, după textele originale, a început acum mai bine de 20 de ani în urmă, prin eforturile pr. Alois Bulai şi regretatului pr. Anton Budău.

Biblia se deschide cu un Cuvânt înainte scris de către episcopul de Iaşi, PS Petru Gherghel, după care urmează Nota traducătorilor, prescurtările cărţilor biblice şi siglele şi abrevierile folosite de traducători, apoi alfabetul ebraic cu transliterarea utilizată în traducerea prezentă şi pronunţia respectivelor litere. Partea introductivă se încheie cu o Introducere generală în Biblie.

Ediţia prezentă a Bibliei cuprinde toate cele 73 de cărţi ale canonului biblic al Bisericii Catolice stabilit în mod oficial la Conciliul Tridentin: 46 de cărţi ale Vechiului Testament şi 27 ale Noului Testament. Ordinea cărţilor în Vechiul Testament este diferită de cea din alte ediţii ale Bibliei în limba română, întrucât urmează canonul Bisericii Catolice: Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Cărţile istorice (Iosue, Judecători, Rut, 1Samuel, 2Samuel, 1Regi, 2Regi, 1Cronici, 2Cronici, Esdra, Nehemia, Estera, Iudita, Tobia, 1Macabei, 2Macabei), Cărţile profetice (Isaia, Ieremia, Lamentaţiuni, Baruh, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Abdia, Iona, Miheia, Nahum, Habacuc, Sofonia, Aggeu, Zaharia, Malahia), Cărţile sapienţiale (Iob, Psalmii, Cartea Proverbelor, Cântarea Cântărilor, Cartea Înţelepciunii, Qohelet, Cartea lui Ben Sirah). Pentru o comparaţie cu alte canoane veterotestamentare (ebraic, ortodox şi protestant), înainte de textul propriu-zis al Sfintei Scripturi, se găseşte un tabel cu canonul Vechiului Testament. Ordinea cărţilor Noului Testament este cea tradiţională: cele patru Evanghelii (Evanghelia după sfântul Matei, Evanghelia după sfântul Marcu, Evanghelia după sfântul Luca, Evanghelia după sfântul Ioan), Faptele Apostolilor, scrisorile sfântului apostol Paul (Scrisoarea către Romani, Scrisoarea întâi către Corinteni, Scrisoarea a doua către Corinteni, Scrisoarea către Galateni, Scrisoarea către Efeseni, Scrisoarea către Filipeni, Scrisoarea către Coloseni, Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, Scrisoarea a doua către Tesaloniceni, Scrisoarea întâi către Timotei, Scrisoarea a doua către Timotei, Scrisoarea către Tit, Scrisoarea către Filemon), Scrisoarea către Evrei, scrisorile catolice (Scrisoarea sfântului Iacob, Scrisoarea întâi a sfântului Petru, Scrisoarea a doua a sfântului Petru, Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, Scrisoarea a doua a sfântului Ioan, Scrisoarea a treia a sfântului Ioan, Scrisoarea sfântului Iuda) şi Apocalipsul.

Cele două mari părţi ale Bibliei sunt precedate de câte o introducere, urmând ca apoi şi fiecare din marile secţiuni, dar şi fiecare carte în parte să dispună de o introducere. Pentru a veni şi mai mult în ajutorul cititorului, textul actual al Bibliei conţine numeroase note explicative de subsol, cu indicaţia versetului de care ţine una sau alta dintre note. Pe margini au fost incluse trimiterile la alte versete biblice cu scopul de a facilita interpretarea Bibliei prin intermediul Bibliei, făcând referință la alte pasaje din Sfânta Scriptură unde se face referință la persoane, evenimente, locuri sau, într-un cuvânt, la ideea exprimată în acel verset.

Partea concluzivă este compusă dintr-o serie de anexe ce conţin un glosar, unitățile de măsură, calendarul în Vechiul Testament, cronologia biblică, tabelul sinoptic al Evangheliilor şi un indice liturgic de lecturi. Pentru a plasa în spaţiu evenimentele descrise de-a lungul celor 73 de cărţi ale Bibliei, au fost incluse 26 de hărţi, la care se adaugă şi descrierea succintă a călătoriilor sfântului Paul. Nu pot fi trecute cu vederea nici imaginile care se află la sfârşitul acestei ediții.

Pe lângă calitatea traducerii, adaptată limbajului românesc actual, trebuie remarcată şi calitatea prezentării grafice. Textul este în două culori, roşu şi negru, tipărit pe hârtie specială de 40 de gr, într-un format accesibil (17×24). Foile sunt cusute, ceea ce permite o folosire mai lejeră a cărţii, coperţile sunt cartonate pentru a asigura o mai bună păstrare în timp.

Este semnificativ să remarcăm că apariţia respectivei traduceri a Bibliei în limba română are loc în Anul Credinței, an pe care Papa emerit Benedict al XVI-lea ne-a îndemnat să-l parcurgem în compania a trei prieteni: Sfânta Scriptură, Documentele Conciliului al II-lea din Vatican și Catehismul Bisericii Catolice. Dacă ultimele două documente erau deja la dispoziția credincioșilor catolici din România, de acum înainte se vor putea bucura și de compania primului prieten, Biblia, căci, după cum spune şi Conciliul al II-lea din Vatican, „prin citirea şi prin studierea cărţilor sfinte «cuvântul lui Dumnezeu să alerge şi să fie preamărit» (2Tes 3,1) şi comoara revelaţiei încredinţată Bisericii să umple tot mai mult inimile oamenilor. După cum din frecventarea asiduă a misterului euharistic sporeşte viaţa Bisericii, tot astfel se poate spera un nou impuls de viaţă spirituală dintr-o creştere a veneraţiei faţă de cuvântul lui Dumnezeu care «rămâne în veac» (Is 40,8; cf. 1Pt 1,23-25)” (Dei Verbum, 25).

Recomandăm tuturor această nouă ediţie a Sfintei Scripturi, apelând la cuvintele sfântului apostol Paul adresate ucenicului său Timotei: „Tu însă, rămâi statornic în cele pe care le-ai învăţat şi în care crezi, ştiind de la cine le-ai învăţat! Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care îţi pot da înţelepciunea spre mântuire prin credinţa care este în Cristos Isus. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi este de folos pentru a învăţa, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună” (2Tim 3,15-17).

Petru Ciobanu

Biblia, Iaşi 2013, 3120 p., 17×24, ISBN 978-606-578-099-6, 200 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vechiul Testament. III. Cărțile istorice. Volumul II

Vechiul Testament. III. Cărțile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 și 2 Macabei), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrascu, Iași 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Vechiul Testament. II/2. Cărţile istorice (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei). Traducerea în limba română este realizată de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu. Cartea apare în formatul 15×21, are 416 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 30 lei.

Interesul pentru studiul Vechiului Testament a primit un important impuls din partea Papei Benedict al XV-lea, care, cu ocazia celui de-al XV-lea centenar al morţii sfântului Ieronim, a publicat enciclica Spiritus Paraclitus. Subliniind importanţa Vechiului Testament pentru Biserica Catolică, Sfântul Părinte scria: „Sfântul Ieronim, traducătorul Vulgatei, arăta că «fluviul Scripturii se naşte din două râuri, care sunt Vechiul şi Noul Testament, şi pe fiecare mal creşte un arbore, care este însuşi Cristos»”.

Pentru a ne ajuta să ne apropiem mai mult de acest „fluviu al Scripturii”, Editura „Sapientia” continuă publicarea cărţilor Vechiului Testament, în traducerea pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Pătraşcu. După publicarea într-un prim volum a primele cinci cărţi ale Vechiului Testament (Pentateuhul), au urmat cărţile istorice. Acestea, fiind mai multe, au fost împărţite în două volume: II/1 (Cartea lui Iosue, Cartea Judecătorilor, Cartea lui Rut, Cărţile 1 şi 2 ale lui Samuel, Cărţile 1 şi 2 ale Regilor, Cărţile 1 şi 2 ale Cronicilor) şi II/2. Primul a apărut deja în luna mai. Acum este publicat volumul II/2, care cuprinde: Cartea lui Esdra, Cartea lui Nehemia, Cartea Esterei, Cartea lui Tobia, Cartea Iuditei, Cărţile I şi II ale Macabeilor.

Apropiindu-ne cu spirit de credinţă de aceste cărţi istorice vom descoperi aventura minunată a iubirii lui Dumnezeu, care pentru a-i mântui pe oameni a binevoit să-şi aleagă un popor, poporul lui Israel. În ciuda istoriei sinuoase pe care o parcurge poporul, putem descoperi fidelitatea lui Dumnezeu, care îşi duce la împlinire planul de mântuire. În această istorie putem să vedem şi viaţa noastră care alternează între credinţă şi necredinţă, între iubire adevărată şi iubire adulterată.

Vechiul Testament. III. Cărţile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei), traducere şi note pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Iaşi 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

 

Cosmin Cimpoeşu

Cărţile Vechiului Testament vor apărea în următoarea ordine:

I Pentateuhul

II/1 Cărţile istorice

II/2 Cărţile istorice

III/1 Cărţile profetice

III/2 Cărţile profetice

IV/1 Cărţile sapienţiale

IV/2 Cărţile sapienţiale

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vechiul Testament. II. Cărțile istorice. Volumul I

Vechiul Testament. II. Cărțile istorice. Volumul I (Iosue, Judecatori, Rut, 1-2Samuel, 1-2Regi, 1-2Cronici), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Iași 2012, 730 p., 15×21, ISBN 978-606-578-045-3, 40 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Vechiul Testament. III. Cărţile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei) traducerea în limba română realizată de către pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu. Cartea apare în formatul 15×21, are 416 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 30 lei.

Interesul pentru Vechiul Testament este datorat în mare parte enciclicei „Spiritus Paraclitus”, scrisă cu ocazia celui de-al XV-lea centenar al morţii sfântului Ieronim de către papa Benedict al XV-lea, în care evidenţia importanţa Vechiului Testament pentru Biserica Catolică: „Sfântul Ieronim, traducătorul Vulgatei, arăta că fluviul Scripturii se naşte din două râuri, care sunt Vechiul şi Noul Testament, şi pe fiecare mal creşte un arbore, care este însuşi Cristos”.

Pentru a alimenta acest „fluviu al Scripturii”, Editura „Sapientia” continuă colecţia „Vechiul Testament” în limba română, publicând al doilea volum al Cărţilor istorice, care cuprinde: Cartea lui Esdra, Cartea lui Nehemia, Cartea Esterei, Cartea lui Tobia, Cartea Iuditei, Cărţile I şi II ale Macabeilor.

Reamintim că întreaga colecţie este rodul muncii asidue a pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, profesori la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, care şi-au propus să traducă Vechiul Testament, ce va fi publicat la Editura „Sapientia”, în şapte volume.

Vechiul Testament. III. Cărţile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei), traducere şi note pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Iaşi 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vechiul Testament. I. Pentateuhul

Vechiul Testament. I. Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Iași 2011, 580 p., 15×21, ISBN 978-606-578-031-6, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunta aparitia cartii Pentateuhul, traducerea în limba româna a primelor cinci carti din Biblie (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul) realizata de catre pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu. Cartea apare în formatul 15×21, are 580 pagini si poate fi procurata de la orice librarie catolica din tara la pretul de 35 lei.

Comunitatea catolica a diecezei de Iași va trai în curând un moment special de har, ocazionat de lansarea oficiala a Pentateuhului, traducerea primelor cinci carți din Biblie (Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom) în limba româna.

Evenimentul nu este doar unul editorial, ci are legaturi strânse cu credința. Acesta va avea loc duminica 29 ianuarie, ora 11,00, la Catedrala Romano Catolica din Iași, în prezența Excelenței sale, Petru Gherghel episcop de Iași, precum și a multor  credincio?i ?i oaspe?i. Lansarea volumului se va face în aceeasi zi, la ora 17,00) si la Biserica Romano Catolica „Sf. Tereza a Pruncului Isus” din Ia?i, iar ulterior, ?i în alte comunita?i din dieceza dornice sa marcheze acest eveniment.

Apariția Pentateuhului este rodul mai multor ani de munca asidua, migaloasa ?i plina de pasiune, desfa?urata de doi preo?i, pr. Alois Bulai ?i pr. Eduard Patra?cu, în strânsa ?i rodnica colaborare cu alte persoane competente în probleme teologice sau gramaticale. Traducerea realizata s-a facut dupa sacre ebraice, urmarind în primul rând fidelitatea fa?a de original. De asemenea, au fost facute compara?ii cu alte versiuni din limba româna ?i cu traduceri din alte limbi (vechi sau moderne). O grija speciala a fost aceea de a oferi un text într-un limbaj cât mai actual ?i apropiat de spiritul limbii române. În fine, pentru ca cititorii sa fie cât mai bine introdu?i în cunoa?terea Scripturii, a fost alcatuit ?i un bogat aparat critic.

Volumul de fa?a apare la Editura Sapientia ?i este primul dintr-o serie care va cuprinde ?apte volume: Pentateuhul (vol. I), Car?ile istorice (vol. II ?i III), Profe?ii (vol. IV ?i V) ?i Car?ile sapien?iale (vol. V ?i VI). Ulterior, toate aceste volume, împreuna cu Noul Testament ?i Psalmii (car?i care sunt deja traduse, dar care vor fi revizuite ?i îmbunata?ite) vor aparea într-o singura publica?ie, formând Biblia tradusa la Ia?i.

Ajun?i la acest ceas istoric, un cuvânt de mul?umire episcopilor Petru Gherghel ?i Aurel Perca, sus?inatori energici ai proiectului, comisiei implicate în activitatea de traducere, colaboratorilor, editurii Sapientia, precum ?i tuturor acelora care au sprijinit sau sunt alaturi de aceasta ini?iativa.

Pasul facut cu prilejul publicarii Pentateuhului, sa ne apropie mai mult de clipa binecuvântata de Domnul, în care vom putea lua în mâini Biblia în limba româna. Se va realiza astfel visul atâtor genera?ii de credincio?i de a putea citi ?i medita Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor dulce ?i frumoasa, având sub priviri textele Scripturii în edi?ia catolica.

Vechiul Testament. I. Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu, Iasi 2011, 580 p., 15×21, ISBN 978-606-578-031-6, 35 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Noul Testament

Noul Testament (ediția a II-a), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Anton Budau (†), Iași 2008, 750 p., 16×22, ISBN 978-973-8980-23-5, 40 RON.

Biblia, cuvântul lui Dumnezeu înliterat de-a lungul mai multor veacuri prin inspiratia Duhului Sfânt, este în stare sa dea raspuns întrebarilor si aspiratiilor celor mai profunde ale omului, deschizându-i perspectiva existentei si conducându-i viata spre împlinirea ultima în Dumnezeu. Dar Biblia a fost scrisa demult si în limbi care nu sunt usor accesibile tuturor.

Traducerea prezenta a Noului Testament a fost facuta dupa editia critica a Societatilor Biblice Unite, The Greek New Testament, Biblia Druck GmbH, Stuttgart 1983. Notele informative din subsolul paginii si aparatul critic au tinut cont de comentariile cele mai autorizate, contemporane, în continuitate cu traditia bogata a interpretarii patristice. Concordanta indicata pe marginea textului permite conectarea textului cu locurile paralele din Sfânta Scriptura. Dorinta celor care au lucrat la aceasta traducere a fost aceea de a transpune mesajul rascumpararii din Noul Testament, centrat în persoana, viata si activitatea lui Isus Cristos, Cuvântul vesnic al Tatalui, întrupat de la Duhul Sfânt, din sânul preacurat al Fecioarei Maria la plinirea timpurilor, si predicat de apostoli pâna la marginile pamântului, în limba româna curenta, accesibila omului obisnuit.

Indicele notelor principale vrea sa favorizeze întelegerea problemelor controversate. Tabelul cronologic si hartile vor sa ajute cititorul sa încadreze evenimentele salvifice în istoria omenirii si în spatiul geografic în care s-au petrecut. Indicele temelor biblice de interes pastoral vrea sa le ofere ajutor celor ce pregatesc o omilie, o cateheza sau un argument stiintific pe o tema biblica. Indicele liturgic de lecturi îi ofera celui interesat posibilitatea sa se regaseasca în liturgia Bisericii, care distribuie, în functie de pedagogia proprie, lectura comunitara a Sfintei Scripturi pe parcursul timpurilor liturgice, cu obiective catehetice si didactice proprii. Tabelul sinoptic al Evangheliilor ajuta la gasirea rapida a principalelor evenimente, discursuri si teme întâlnite în cele patru evanghelii.

Alois Bulai

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro