A crede. Invitație la credința catolică pentru femeile și bărbații secolului al XXI-lea

Bernard Sesboüé, A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, Iaşi 2011, 502 p., 17×24, ISBN 978-606-578-011-8, 35 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, scrisă de Bernard Sesboüé. Cartea apare în colecţia „Studii teologice”, în formatul 17×24, are 502 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 35 lei.

În perioada ce a urmat Conciliului al II-lea din Vatican, expunerile creştine s-au înmulţit din abundenţă. Lucrările care revizuiau Crezul în lumina dezbaterilor conciliare se adresau unui public scăldat încă de o cultură puternic creştinată.

În zorii secolului al XXI-lea, atunci când cultura înconjurătoare şi-a pierdut mult din referinţele iudeo-creştine, o expunere a credinţei creştine nu se poate mulţumi să aducă la gusturile zilei formulările credinţei fără ca mai întâi să pună în discuţie principalele afirmaţii.

Acestei sarcini i s-a dedicat Bernard Sesboüé, în lucrarea „A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea”, apărută la Editura „Sapientia”, prin efortul traducerii, din limba franceză, realizat de părintele Ştefan Lupu şi părintele Iosif Martin. Fără simplificări, dar cu un limbaj înţeles de către toţi, autorul înfruntă toate întrebările, toate obiecţiile şi toate acuzaţiile unei societăţi secularizate, pradă dubiului şi suspiciunii, pentru ca, mai apoi, să dezvolte într-un stil fluid şi fin o expunere densă, coerentă şi organică a credinţei catolice primite de la apostoli. Încă de pe copertă suntem cu toţii, bărbaţi şi femei ai secolului al XXI-lea, invitaţi la a crede, prin gestul simbolic al deschiderii Porţii sfinte de către în curând fericitul Ioan Paul al II-lea în anul de graţie 2000, un gest prin care papa ne îndeamnă ca în noul secol şi mileniu să credem în Dumnezeu.

Cartea se deschide printr-un motto, reprezentat de pericopa extrasă din Evanghelia după sfântul Matei: „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau trebuie să aşteptăm un altul?” (Mt 11,3). Răspunsul lui Isus la această întrebare, „Mergeţi şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Şi fericit cel care nu se scandalizează de mine” (Mt 11,4-6), reprezenta, dar mai şi reprezintă, un îndemn la a crede în el, un îndemn pentru ucenicii lui Ioan, dar şi pentru noi, ucenicii lui, care am păşit cu zece ani în urmă pragul secolului al XXI-lea.

Cartea este structurată în patru părţi şi douăzeci şi patru de capitole, iar textul Crezului este firul conductor al acestor capitole. Astfel, itinerarul propus are patru etape: mai întâi se clarifică în ce constă actul de credinţă şi sunt clarificate dificultăţile întâmpinate de oameni în angajarea în punctele-cheie ale credinţei creştine; celelalte trei părţi urmează ordinea celor trei articole ale Crezului.

Prima parte, „Eu cred”, este consacrată oferirii unui răspuns la întrebările: „Ce este omul? Cine sunt eu?” (capitolul I), „Ce înseamnă a crede?” (capitolul al II-lea), „Ce fel de limbaj pentru realităţile credinţei?” (capitolul al III-lea).

Partea a II-a, „Cred în Dumnezeu Tatăl”, abordează primul articol al crezului şi se pătrunde în obiectul credinţei, propus ca o veste bună pentru om; în acest scop, autorul se opreşte asupra următoarelor aspecte: „Dumnezeu şi imaginile sale în timpul nostru” (IV), „Un Dumnezeu Tată” (V), „Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul” (VI), „Un Dumnezeu care se revelează şi dialoghează” (VII). În capitolul al VIII-lea, „Atunci, de ce răul?”, sunt detaliate diferitele forme ale răului. În capitolul al IX-lea, „De la excesul răului la excesul iubirii. Originea răului”, este propusă crucea lui Cristos ca o formă de eliberare de rău.

Partea a III-a, „Şi în Isus Cristos, fiul său unic”, continuă parcursul Simbolului Apostolilor. Conform ordinii expunerii Crezului, autorul propune, mai întâi, în capitolul al X-lea, „Isus din Nazaret, înaintea istoriei” istoria lui Isus, pentru a permite credincioşilor şi celor care îşi pun problema credinţei să se orienteze şi să găsească puncte de referinţă clarificatoare în itinerariul pământesc al lui Isus. Capitolul al XI-lea, „De la istoria lui Isus la credinţa în Cristos”, face trecerea de la punctul de vedere al istoriei la cel al credinţei, arătând ce fel de pedagogie a folosit Isus cu ucenicii săi. Capitolul al XII-lea, „Pătimirea şi crucea lui Isus”, abordează momentul crucial al existenţei lui Cristos: patima, moartea şi învierea lui. Capitolul al XIII-lea, „Sacrificiul crucii”, arată în ce fel pot fi acceptate anumite interpretări sacrificale ale morţii lui Isus pe cruce şi cum ne mântuieşte Cristos prin acest sacrificiu. În capitolul al XIV-lea, „Învierea lui Isus”, autorul se opreşte asupra „inimii” credinţei creştine şi a crezului, asupra învierii, care ridică cele mai mari dificultăţi de înţelegere. La lumina acestor explicaţii, va fi reluată problema conceperii feciorelnice în capitolul al XV-lea, „E posibil ca Isus să se fi născut dintr-o fecioară?”. În capitolul al XVI-lea, „A-l mărturisi pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu”, este urmărită mişcarea de reflecţie şi de aprofundare care are loc în conştiinţa ucenicilor şi îi determină să se întoarcă asupra persoanei şi asupra identităţii lui Isus, situând-o alături de Dumnezeu însuşi şi atribuindu-i un anumit număr de titluri propriu-zis divine. Partea a treia se încheie cu un capitol dedicat parcursului cristologic din timpurile moderne şi autorul întrebându-se dacă „Se poate vorbi astăzi despre Isus, Fiul lui Dumnezeu?”

Partea a patra, „Şi în Duhul Sfânt care trăieşte în Biserică”, este o tratare a ultimului articol al crezului, care vorbeşte despre Duhul Sfânt şi Biserică, ţinându-se cont şi de legătura dintre cele două realităţi. Capitolul al XVIII-lea, „Cine este Duhul Sfânt?”, se opreşte asupra misterioasei persoane a Duhului însuşi, care completează Revelaţia Sfintei Treimi. Capitolul al XIX-lea, „Trei persoane în Dumnezeu?”, explică paradoxul unui Dumnezeu în trei persoane, care nu contrazice monoteismul, ci îi dezvăluie profunzimea şi călăuzeşte crezul creştinilor încă de la început. Capitolul al XX-lea, „Biserica şi bisericile”, descrie misiunea Bisericii, care este fondată pe sfinţenia lui Dumnezeu, este administratoarea darurilor sale, dar care, fiind încredinţată oamenilor, care sunt păcătoşi, este pusă la îndoială, pentru ca în, capitolul al XXI-lea, „Biserica instituţie”, să fie afirmat caracterul de mister al Bisericii care trebuie recunoscut ca atare. În ultimele trei capitole sunt analizate sacramentele, problema mântuirii celor care nu fac parte din Biserică, precum şi sfârşitul veacurilor, învierea finală şi dincolo de ea.

La sfârşitul cărţii, este inserat un lexic de termeni filozofici şi teologici folosiţi în această lucrare, înţelegerea cărora poate să prezinte dificultăţi pentru cititor, termeni precum „adopţionism”, „analogie”, „concordism” etc.

Teolog eminent, Bernard Sesboüé ne oferă o lucrare de referinţă, indispensabilă atât pentru necredincioşii care doresc să fie în cunoştinţă de cauză cu credinţa catolică, cât şi pentru credincioşii care voiesc să progreseze în înţelegerea credinţei lor pentru a o trăi mai bine.

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Misterul supranaturalului

Henri de Lubac, Misterul supranaturalului, Iași 2010, 378 p., 17×24, ISBN 978-606-578-003-3, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Misterul supranaturalului, scrisă de Henri de Lubac. Cartea apare în colecţia „Studii teologice”, în formatul 17×24, are 378 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 30 lei.

Henri de Lubac (1896-1991) a fost unul dintre teologii care au contribuit cel mai mult la înnoirea Bisericii cu prilejul Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965).

În anul 1913 a intrat în Societatea lui Isus, iar după Primul Război Mondial şi-a continuat formarea filosofică şi teologică, fiind hirotonit preot în anul 1927. În anul 1929 a devenit profesor de Teologie fundamentală la Institutul Catolic din Lyon. În anul 1938 a apărut prima lui carte, „Catholicisme”, urmată de numeroase alte lucrări, printre care şi „Le Mystère du Surnaturel”, apărută în anul 1956. Datorită ideilor sale inovatoare, a fost exclus din învăţământ în anul 1950.

Conciliul al II-lea din Vatican a reprezentat momentul reabilitării sale, confirmată ulterior prin înălţarea sa la demnitatea de cardinal în anul 1983. Imensa operă a teologului Henri de Lubac se conturează ca fiind un itinerariu al unui credincios atent la problemele timpului prezent, a cărui credinţă este hrănită de Scriptură şi de Tradiţie, profund ataşată de viaţa Bisericii şi de misterul catolicităţii sale.

Lucrarea „Le Mystère du Surnaturel” este tradusă în limba română de pr. dr. Eduard Ferenţ, profesor emerit de Teologie dogmatică la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi.

Scopul acestei lucrări este acela de a indica mijloacele istorice şi teologice prin care omul să ajungă la realizarea scopului suprem al vieţii sale, adică la contemplarea lui Dumnezeu faţă în faţă. În expunerea sa autorul urmează îndeaproape linia tradiţională a Scolasticii, pe care îşi propune să o facă mai bine cunoscută contemporanilor. Cele 12 capitole ale acestui volum, susţinute de un aparat critic consistent, ne arată că dorinţa omului de a se uni cu Dumnezeu şi de a-l vedea personal este o exigenţă divină şi o dorinţă naturală. Autorul a dorit să revină asupra învăţăturii tomiste pentru a evita deformarea adevăratei noţiuni a gratuităţii ordinii supranaturale; deformare pe care o susţineau unii autori care pretindeau că Dumnezeu n-ar putea crea fiind dotate cu inteligenţă fără a le ordona şi a le chema la viziunea beatifică.

Actualitatea volumului „Misterul supranaturalului”, care apare în limba română la 54 de ani de la ediţia princeps, este conferită de autoritatea teologică a părintelui Henri de Lubac, puţin cunoscut în mediul catolic românesc, dar şi de conţinutul profund şi bine documentat al gândirii sale, exprimată prin intermediul acestei cărţi.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Preasfânta Treime mântuitoare, II

Eduard Ferent, Preasfânta Treime mântuitoare, II, Iași 2008, 470 p., 17×24, ISBN: 978-973-8980-36-5, 35 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Preasfânta Treime Mântuitoare (vol. I şi II), scrisă de pr. Eduard Ferenţ. Cartea apare în colecţia „Studii teologice” şi poate fi procurată de la librăriile catolice din ţară la preţul de 35 RON. 

Autorul acestui volum este părintele Eduard Ferenţ, profesor de teologie dogmatică la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi. Licenţiat în teologie liturgică la Colegiul „Sfântul Anselm” din Roma (1979) şi doctor în teologie dogmatică la Universitatea „Urbaniana” (1979), părintele Ferenţ a desfăşurat o amplă activitate publicistică, concretizată în publicarea mai multor tratate sistematice de teologie dogmatică. Acest ultim volum al părintelui Ferenţ se concentrează asupra misterului Preasfintei Treimi – centrul credinţei creştine. Cele două volume ale prezentei lucrări sunt de fapt a doua ediţie, modificată şi adăugită, a tratatului „Dumnezeul cel viu, unic în fiinţă şi întreit în persoane”, apărut la editura Presa Bună din Iaşi, în anul 1997.

Primul volum cuprinde două părţi şi un număr total de 23 de capitole, bogat ilustrate cu trimiteri scripturistice şi magisteriale. Autorul indică anumite coordonate pentru demonstrarea existenţei unicului Dumnezeu în lumina raţiunii luminate de revelaţie (partea I). Dumnezeu poate fi descoperit plecând de la lucrările sale ad extra. De asemenea, cititorul are ocazia de a se familiariza cu concepţia veterotestamentară despre Dumnezeu, concepţie care va fi preluată şi desăvârşită de Noul Testament. Partea a doua a acestui volum reia discursul teologic despre Dumnezeu în lumina Noului Testament şi-l prezintă pe Cristos, plinătatea revelaţiei, care-l trimite pe Duhul Sfânt, cel de viaţă dătătorul, spre sfinţirea Bisericii.

Al doilea volum al tratatului se concentrează asupra imaginii treimice în Biserică şi-l familiarizează pe cititor cu principalele controverse trinitare din primul mileniu creştin: modalismul, sabelianismul şi arianismul. Parcursul istorico-teologic al volumului are ca piatră unghiulară reflecţia scolastică despre misterul treimic, fiind prezentate gândirea treimică a unor autori precum sf. Anselm de Canterbury, sf. Bonaventura şi sf. Toma de Aquino, care ocupă un loc deosebit în galeria autorilor scolastici. Doctrina trinitară a conciliilor este subliniată cu atenţie, aceasta îmbinându-se fericit cu gândirea teologilor. Spre exemplificare, părintele Ferenţ analizează gândirea unor teologi contemporani precum Karl Rahner, Heribert Mühlen şi Hans Urs von Balthasar.

Tratatul de teologie trinitară al părintelui Ferenţ însumează, prin cele două volume ale sale, nu mai puţin de 980 pagini de reflecţie teologică obiectivă, menite să umple un gol teologic resimţit şi în cercetarea teologică românească.

Deşi se adresează în primul rând preoţilor, persoanelor consacrate şi studenţilor teologi (care studiază teologia trinitară), orice creştin poate citi acest tratat şi se poate familiariza cu gândirea trinitară a Bisericii şi cu misterul de iubire şi de comuniune al Dumnezeului cel viu, unic în fiinţă şi întreit în persoane, care este iubire (cf. 1In 4,16).

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Preasfânta Treime mântuitoare, I

Eduard Ferent, Preasfânta Treime mântuitoare, I, Iași 2008, 510 p., 17×24, ISBN: 978-973-8980-35-8, 35 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Preasfânta Treime Mântuitoare (vol. I şi II), scrisă de pr. Eduard Ferenţ. Cartea apare în colecţia „Studii teologice” şi poate fi procurată de la librăriile catolice din ţară la preţul de 35 RON. 

Autorul acestui volum este părintele Eduard Ferenţ, profesor de teologie dogmatică la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi. Licenţiat în teologie liturgică la Colegiul „Sfântul Anselm” din Roma (1979) şi doctor în teologie dogmatică la Universitatea „Urbaniana” (1979), părintele Ferenţ a desfăşurat o amplă activitate publicistică, concretizată în publicarea mai multor tratate sistematice de teologie dogmatică. Acest ultim volum al părintelui Ferenţ se concentrează asupra misterului Preasfintei Treimi – centrul credinţei creştine. Cele două volume ale prezentei lucrări sunt de fapt a doua ediţie, modificată şi adăugită, a tratatului „Dumnezeul cel viu, unic în fiinţă şi întreit în persoane”, apărut la editura Presa Bună din Iaşi, în anul 1997.

Primul volum cuprinde două părţi şi un număr total de 23 de capitole, bogat ilustrate cu trimiteri scripturistice şi magisteriale. Autorul indică anumite coordonate pentru demonstrarea existenţei unicului Dumnezeu în lumina raţiunii luminate de revelaţie (partea I). Dumnezeu poate fi descoperit plecând de la lucrările sale ad extra. De asemenea, cititorul are ocazia de a se familiariza cu concepţia veterotestamentară despre Dumnezeu, concepţie care va fi preluată şi desăvârşită de Noul Testament. Partea a doua a acestui volum reia discursul teologic despre Dumnezeu în lumina Noului Testament şi-l prezintă pe Cristos, plinătatea revelaţiei, care-l trimite pe Duhul Sfânt, cel de viaţă dătătorul, spre sfinţirea Bisericii.

Al doilea volum al tratatului se concentrează asupra imaginii treimice în Biserică şi-l familiarizează pe cititor cu principalele controverse trinitare din primul mileniu creştin: modalismul, sabelianismul şi arianismul. Parcursul istorico-teologic al volumului are ca piatră unghiulară reflecţia scolastică despre misterul treimic, fiind prezentate gândirea treimică a unor autori precum sf. Anselm de Canterbury, sf. Bonaventura şi sf. Toma de Aquino, care ocupă un loc deosebit în galeria autorilor scolastici. Doctrina trinitară a conciliilor este subliniată cu atenţie, aceasta îmbinându-se fericit cu gândirea teologilor. Spre exemplificare, părintele Ferenţ analizează gândirea unor teologi contemporani precum Karl Rahner, Heribert Mühlen şi Hans Urs von Balthasar.

Tratatul de teologie trinitară al părintelui Ferenţ însumează, prin cele două volume ale sale, nu mai puţin de 980 pagini de reflecţie teologică obiectivă, menite să umple un gol teologic resimţit şi în cercetarea teologică românească.

Deşi se adresează în primul rând preoţilor, persoanelor consacrate şi studenţilor teologi (care studiază teologia trinitară), orice creştin poate citi acest tratat şi se poate familiariza cu gândirea trinitară a Bisericii şi cu misterul de iubire şi de comuniune al Dumnezeului cel viu, unic în fiinţă şi întreit în persoane, care este iubire (cf. 1In 4,16).

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Credincioșii laici în gândirea sfântului Ioan Crisostomul. Între Biserică, familie și cetate

Ottorino Pasquato, Credincioșii laici în gândirea sfântului Ioan Crisostomul. Între Biserică, familie și cetate, Iași 2007, 256 p., 17×24, ISBN (10): 973-8474-99-X; ISBN (13): 978-973-8474-99-4, 18 RON.

Editura Sapientia anunţă apariţia cărţii Credincioşii laici în gândirea sfântului Ioan Crisostomul, scrisă de pr. Ottorino Pasquato, profesor emerit de filosofie şi de istorie ecleziastică la Universitatea Pontificală Salesiană din Roma. Cartea este tradusă în limba română de pr. Mihai Pătraşcu, apare în colecţia Studii teologice, are 255 de pagini şi poate fi procurată de la toate librăriile catolice din ţară la preţul de 18 RON.

Această lucrare, semnată de părintele dr. Ottorino Pasquato, profesor emerit de filosofie şi istorie ecleziastică la Universitatea Saleziană din Roma, este prima de acest gen care apare la noi în ţară. Această veritabilă monografie reprezintă un omagiu adus sfântului Ioan Gură de Aur, considerat ca fiind cel mai mare părinte al Bisericii Orientale şi unul dintre marii gânditori creştini; de la a cărui moarte se împlinesc 1600 de ani în acest an. Lucrarea, care a fost tradusă deja în mai multe limbi de circulaţie internaţională, însumează, în ediţia românească, 255 de pagini din care putem lua contact cu complexitatea gândirii Crisostomului. Traducerea românească este făcută de pr. Mihai Pătraşcu, profesor de drept canonic la Institutul Teologic “Sf. Iosif” din Iaşi, după ediţia a treia a acestei lucrări apărută la Roma în 2006, sub îngrijirea autorului.

Sfântul Ioan Crisostomul (347-407) a fost preot în Antiohia şi apoi, episcop de Constantinopol, formând un tot unitar de credinţă cu sufletele ce i-au fost date spre păstorire. Este atras ca un magnet de frumuseţea cunoaşterii fiecărui credincios în parte, într-o epocă în care ereziile încă mai aveau adepţi; conştient fiind de datoria de a-şi apăra turma de ademenirile răuvoitoare ale ereziilor. Credincioşii se regăsesc şi ei în opera de slujire a acestui veritabil apostol.

“Binomul inseparabil Crisostomul-credincioşi se configurează ca raport între preot-episcop şi credincioşi-laici în cadrul Bisericii, organism viu, al cărui cap este Cristos şi ale cărui mădulare sunt credincioşii. Exercitarea funcţiunilor credincioşilor are loc într-o comunitate eclezială compusă din cler şi din credincioşii laici şi se prelungeşte în familie şi în cetate”, afirmă pr. Pasquatto, ca un rezumat al cuprinsului acestei cărţi.

Cele şapte capitole ample ale cărţii ne dezvăluie, la fiecare pagină, stilul închegat al autorului, care se dovedeşte a fi foarte bine documentat şi oferă, pe lângă o contextualizare istorico-teologică amplă, un frumos exemplu de îmbinare a istoriei cu filosofia, patrologia şi spiritualitatea. Ministerul lui Ioan este pătruns de ideea că Biserica este o familie, o copie la scară mare a familiei creştine, în care Cristos este mirele iar Biserica este mireasa. Pătruns de o vie caritate pastorală, episcopul Ioan Gură de Aur este conştient de faptul că trebuie să aibă în vedere binele comun al oiţelor ce i-au fost încredinţate, adică trebuie să caute mântuirea lor şi să le ferească de lupii rătăcirilor în erezii.

Beneficiind de un bogat aparat critic şi bibliografic, cartea se adresează nu doar specialiştilor în patrologie sau istorie bisericească, ci şi celor interesaţi să se familiarizeze cu figura celui mai mare gânditor oriental şi a unuia dintre marii exegeţi şi chiar apărători ai Bisericii.

Stud. Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Duhul Sfânt, Marele Crainic al noii evanghelizări

Eduard Ferent, Duhul Sfânt, Marele Crainic al noii evanghelizări, Iași 2006, 378 p., 17×24, ISBN: 973-8474-74-4, 25 RON.

  Înca de la începutul Sinodului Diecezei de Iasi (8.12.2001), Biserica din Moldova si-a propus sa aprofundeze magisteriul Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965) în vederea formarii unei constiinte crestine mai profunde despre credinta Bisericii si a îmbunatatirii vietii crestine. În general, cartea contine o adâncire a doctrinei sale sanatoase, cu scopul formarii constiintei poporului lui Dumnezeu, care peregrineaza în credinta pe aceste meleaguri. În special, acest studiu este dedicat misterului Duhului Sfânt, adevar asupra caruia a staruit Conciliul al II-lea din Vatican. De fapt, este imposibil sa-l cunoastem si sa vorbim despre Cristos, fara harul Duhului Sfânt, si despre Duhul însusi, fara ,,mediatia sa”.

   Cartea prezinta unele aspecte ale învataturii Bisericii despre Duhul Sfânt, facând apel mai întâi la eminenta doctrina prezentata de sfântul Vasile cel Mare (329-379), în tratatul sau despre Duhul Sfânt. Sfântului Vasile îi datoram una dintre cele mai profunde învataturi despre Duhul Sfânt. Prin faptul ca episcopul de Cezareea preia doctrina sfântului Atanasiu (295-373) despre Duhul Sfânt, ca, de altfel, si Didim cel Orb (313-398), iar dupa spusele sfântului Ieronim (331-419), Ambroziu de Milano (337-397), la rândul sau, îl urmeaza pe Didim cel Orb, alegerea tratatului despre Duhul Sfânt al sfântului Vasile este mai mult decât justificata. Studiul prezinta unele texte preluate din editia critica franceza si, uneori, din traducerea româneasca a tratatului. De asemenea, prezinta doctrina Conciliului al II-lea din Vatican despre Duhul Sfânt, un adevarat tezaur de pneumatologie.

   Acest studiu vrea sa fie o noua marturie despre Duhul Tatalui si al Fiului, Dumnezeu. Recunoscându-l, conform credintei baptismale, un singur Dumnezeu, deofiinta cu Tatal si cu Fiul, îi aducem si adoratia pe care o datoram Treimii preafericite si mântuitoare. Redescoperirea actualitatii vii a Duhului Sfânt ar trebui sa devina semnul unei mari sperante, pentru ca se contureaza acum o cuprinzatoare convergenta a Bisericilor crestine în jurul Duhului Sfânt, focar de întâlnire atât pe planul spiritual si doctrinal, cât si pe cel ecumenic. Ecumenismul este în întregime lucrarea Duhului Sfânt, Duhul adevarului si al iubirii, activ în inimile crestinilor, Cel care îi uneste în iubire si îi recreeaza în adevar pe toti crestinii. De aceea studiul este focalizat, printre altele, pe înlesnirea lucrarii de refacere a unitatii tuturor crestinilor.

E. Ferent

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Biserică, ce simți despre taina ființei tale?

Eduard Ferent, Biserică, ce simți despre taina ființei tale?, Iași 2004, 376p., 17×24, ISBN: 973-8474-51-5, 20 RON.

  În lucrarea Biserica, ce simti despre taina fiintei tale?, parintele E. Ferent îsi propune sa preia si sa asimileze „doctrina sacra a Conciliului al II-lea din Vatican si magisteriul Sfântului Parinte Ioan Paul al II-lea, continut în cele douasprezece discursuri tinute de Sanctitatea sa cu ocazia vizitei apostolice pastorale pe care a facut-o în România între 7-9 mai 1999, în vederea unei reînnoite si mai adânci aprofundari a învataturii Bisericii si a unei noi formari a constiintelor noastre”. Acest lucru este bine exprimat în cuvintele pe care Sinodul Diecezan din Iasi le-a avut drept motto: Duc in altum!

   Sub acest îndemn, parintele Ferent întelege, în primul rând, o patrundere mai adânca a tezaurului credintei apostolice, o cunoastere si întelegere a Bisericii în vederea unei transformari interioare pozitive a comportamentelor si atitudinilor noastre umane. Dinamismul acestei actiuni, însa, trebuie încadrat în contextul actual al noii evanghelizari pe care Biserica locala încearca sa si-o aproprieze si s-o traiasca.

   Evanghelizarea nu trebuie înteleasa reductiv, ca o re-proclamare a adevarului ca Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu si Rascumparatorul omenirii. Ea înseamna trairea realitatii ce rezulta din interactiunea acestui mister al credintei cu propria noastra viata, înseamna „a lucra fara odihna pentru a-l îmbogati pe om cu Cristos si în Cristos”. Acest proces amplu, Biserica îl realizeaza mai întâi cu ea însasi, în interiorul ei, „printr-o noua convertire si reînnoire a vietii”.

   Temele principale care sunt abordate în cuprinsul cartii au în vedere, asadar, contextul eclezial al noii evanghelizari, raspunsul la întrebarea cine este Biserica locala de Iasi. Sunt relevate, de asemenea, rolul si pozitia privilegiata a sfintei Fecioare în trairea crestina, ea fiind calificata drept: „Steaua mistica a evanghelizarii, icoana escatologica si model al Bisericii noastre locale”.

   Alte sapte capitole ale cartii sunt dedicate celebrarii sacrificiului euharistic, având în vedere si faptul ca acest an bisericesc a fost dedicat Euharistiei. Mai departe, sunt abordate toate adevarurile continute în Simbolul credintei, cu un accent deosebit pe misterul Treimii mântuitoare, careia îi sunt dedicate trei capitole. Alte doua capitole sunt dedicate angajarii sociale a laicilor în lumea contemporana, înteleasa în lumina documentelor Bisericii, în a special enciclicei Rerum novarum a papei Leon al XIII-lea. Tinând cont ca multe dintre aceste reflectii au fost propuse seminaristilor în procesul lor de formare, trei capitole sunt dedicate pentru stimularea fidelitatii lor fata de „darul eminent al vocatiei”. Recunoscând valoarea unor modele de imitat în acest drum de aprofundare doctrinara, parintele îl propune pe actualul pontif ca „model si crainic” al misterului lui Cristos în lumea contemporana si îi dedica capitolul al XXI-lea din aceasta lucrare. Totusi, sfânta Fecioara Maria este un model „eminent sub toate aspectele”. Însemnatatea ei profunda este recunoscuta din faptul ca întreaga desfasurare a lucrarilor sinodale a fost pusa sub ocrotirea ei.

   Lectura acestor pagini ofera, mai întâi, constientizarea clara a identitatii ecleziale a Bisericii noastre locale, în acest moment al istoriei sale, si invita la o traire a valorilor crestine în contextul social actual.

C. Diac

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului

Eduard Ferent, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Iași 2004, 686p., 17×24, ISBN: 973-8474-50-7, 30 RON.

Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului este editia revizuita si îmbunatatita a tratatului Cristologia. Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, aparut în 1998, la Editura Presa Buna din Iasi. În cele 686 de pagini ale acestui amplu tratat, parintele E. Ferent, profesor de teologie dogmatica la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iasi, urmând liniile directoare ale magisteriului Bisericii, prezinta mai întâi cristologia contemporana, aratând caile de orientare în cristologiile actuale, atât catolice, cât si protestante si ortodoxe. În continuare, analizeaza datele biblice despre Cristos, reflectia sfintilor parinti, formularile cristologice ale conciliilor si diferite tematici referitoare la ontologia si psihologia lui Cristos.

   Misiunea cristologiei actuale, dupa cum subliniaza autorul, este sa faca cunoscut adevarul si semnificatia istoriei si a persoanei lui Isus Cristos, sa arate continuitatea credintei în Cristos si sa-l prezinte pe Cristos ca pe unicul Salvator al omului în contextul problemelor existentiale de astazi.

   Înca din introducere, parintele Ferent afirma: „cristologia este tema centrala si axa teologiei crestine, chiar a tuturor celorlalte discipline teologice. În centrul credintei crestine si al comunitatii crestine, Cristos nu este o carte ori o idee abstracta, ci o persoana vie, despre care Noul Testament si Biserica dau marturie. Crestinismul nu poate fi separat de Isus Cristos. El trimite si depinde tocmai de Isus Cristos, Fiul unic si trimisul escatologic al Tatalui si, unit cu acesta, omul perfect escatologic… El ne reveleaza adevarata taina a lui Dumnezeu unic în fiinta si întreit în persoane, si deopotriva misterul sau si al omului”.

   Persoana lui Isus Cristos este punctul de orientare al credintei, este cheia pentru a-l cunoaste pe Dumnezeu, omul si lumea, revelatia, harul si rascumpararea, comunitatea ecleziala si misiunea acesteia, destinul omului si al universului, etica si viata crestina. De aceea, cristologia este centrul teologiei, „principiul inteligibilitatii si al interpretarii autentice a economiei salvifice în toate momentele ei, începând de la creatie pâna la parusia Domnului”. Cristologia „conduce la urmarea vie a lui Isus Cristos si la relatia personala cu el”. Pentru a-l descoperi pe Cristos, trebuie sa tinem cont de doctrina Bisericii, în lumina careia marturisim ca „Isus din Nazaret este Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat si rascumparatorul omului”. În urma acestei profesiuni de credinta, întelegem un lucru important: cristologia este în mod esential elaborarea sistematica a credintei, raspunsul la problema mântuirii, a destinului si sensului definitiv al existentei omului si al istoriei.

   Parintele observa ca lumea contemporana este secularizata si autosuficienta, si ca ea este în mare parte închisa absolutului transcendent. Omul vrea sa-si rezolve toate problemele fara nici o referire la Dumnezeul cel viu. Mântuirea gratuita oferita de Dumnezeu prin Cristos este înlocuita cu autosuficienta proprie a omului. Pentru aceasta, „noi, care suntem chemati sa proclamam si sa traim kerigma divina în acest ambient dominat de imanentism si de materialism, va trebui sa clarificam problema fundamentala a modului de a concepe si de a actualiza mântuirea omului si a universului în Cristos”.

C. Dascalu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Introducere în creștinism. Prelegeri despre Crezul apostolic

Joseph Cardinal Ratzinger, Introducere în creștinism. Prelegeri despre Crezul apostolic, Iași 2004, 266p., 17×24, ISBN: 973-8474-44-2, 15 RON.

Problema de a sti cu exactitate care este continutul si sensul credintei crestine este înconjurata astazi de ceata unei asemenea incertitudini cum nu s-a mai întâlnit niciodata în istorie. Cine a urmarit îndeaproape miscarea teologica a ultimului deceniu si nu face parte din grupul acelor oameni fara minte, care sunt gata sa considere, oricând si fara sa cerceteze, ca ceea ce este nou este automat si mai bun, si-ar putea aminti povestea lui „Hans cel norocos”. Acesta, din comoditate, a schimbat bulgarele de aur, care-i parea prea greu si obositor, rând pe rând, cu un cal, cu o vaca, cu o gâsca, cu o piatra de ascutit, pe care, în cele din urma, a aruncat-o în apa, fara sa mai piarda astfel prea mult.

   Dimpotriva, prin ultimul schimb, el credea ca si-a câstigat darul cel mai de pret: libertatea deplina. Cât timp a durat starea sa euforica si cât de amara a fost trezirea sa din istoria închipuitei eliberari, toate acestea, istorioara le lasa, dupa cum se stie, pe seama fanteziei cititorului. În mintea crestinului îngrijorat de astazi, nu rareori se nasc întrebari ca acestea: n-a intrat oare si teologia noastra din ultimii ani pe un drum asemanator? N-a alunecat ea oare spre o interpretare în scara descendenta a exigentei credintei, care parea prea apasatoare, renuntând mereu putin câte putin la câte ceva si având convingerea ca nu se pierde nimic din ceea ce este esential, si totusi, de fiecare data atât de mult, încât sa se poata face imediat pasul urmator? Iar „sarmanului Hans”, crestinului, care, încrezator, s-a lasat dus din schimb, în schimb, din interpretare în interpretare, nu-i va ramâne, pâna la urma, în mâna, în locul bulgarelui de aur pe care-l avusese la început, decât o piatra de ascutit, pe care sa o poata arunca cu sufletul împacat?

   Desigur, asemenea întrebari sunt nedrepte, daca sunt puse la un mod prea general. De fapt, nu se poate afirma acum cu onestitate ca „teologia moderna”, în ansamblul ei, a urmat un asemenea drum. Dar nici nu putem nega existenta unei opinii destul de larg raspândite, care întretine o astfel de orientare, si care, în realitate, duce la schimbarea aurului cu piatra de ascutit. Bineînteles, o astfel de orientare nu poate fi combatuta doar strângând cu încapatânare în mâna metalul pretios al formulelor rigide din trecut, care, în cele din urma, ramâne doar un bulgare de metal, o povara, în loc sa ne câstigam, cu pretul lui, posibilitatea unei adevarate libertati. Tocmai în aceasta consta obiectivul cartii de fata: ea îsi propune sa ajute la o întelegere noua a credintei, ca cea care face posibila o existenta umana autentica în lumea de azi, explicând-o, dar fara a o transforma într-o vorbarie care cu greu reuseste sa acopere un mare gol spiritual.

   Cartea a aparut ca urmare a prelegerilor pe care le-am tinut în semestrul de vara al anului 1967 la Universitatea din Tübingen pentru auditorii de la toate facultatile. Experienta pe care Karl Adam a facut-o în mod magistral, cu o jumatate de secol în urma, la aceeasi Universitate, cu cartea Wesen des Katholizismus (Esenta catolicismului), trebuia sa fie încercata din nou, în acelasi mod, dar tinând cont de conditiile schimbate ale generatiei noastre. Din punct de vedere lingvistic, textul a fost prelucrat, respectându-se cerintele unei publicatii. Cu toate acestea, nu am schimbat nici structura si nici continutul, limitându-ma sa adaug documentatii stiintifice numai în masura în care era necesar pentru a face referinta la instrumentele de care m-am folosit în mod direct la pregatirea prelegerilor.

   Dedicând cartea auditorilor din diferitele etape ale activitatii mele academice, doresc sa-mi exprim recunostinta pentru întrebarile pe care mi le-au pus si pentru reflectiile facute împreuna, care, cu siguranta, fac parte dintre premisele din care s-a nascut aceasta lucrare. Doresc apoi sa-i multumesc în special celui ce s-a îngrijit de aceasta editie, dr. Heinrich Wild, fara îndemnurile caruia, pe cât de îngaduitoare, pe atât de ferme, n-as fi avut curajul sa iau hotarârea de a înfrunta riscul pe care îl presupune o asemenea lucrare. În sfârsit, multumesc tuturor colaboratorilor ce s-au ostenit în diferite moduri pentru aparitia acestei lucrari.

J. Ratzinger

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro