Imnul universului

Pierre Teilhard de Chardin, Imnul universului. Liturghia asupra lumii. Cristos în Materie. Puterea spirituală a Materiei. Cugetări. Text integral, Iași 2024, 138 p., 14×20, ISBN 978-606-578-559-5, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea Imnul universului. Liturghia asupra lumii. Cristos în Materie. Puterea spirituală a Materiei. Cugetări. Text integral, scrisă de Pierre Teilhard de Chardin și tradusă în limba română de Andrei Adam Motyka. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 138 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

Meditaţia aceasta i-a fost inspirată Părintelui Teilhard de Chardin de imposibilitatea de a celebra liturghia, în timpul unei expediţii ştiinţifice, în mijlocul deşertului Ordos. Era, se pare, de Sărbătoarea Schimbării la faţă, o sărbătoare care îi era deosebit de dragă, când a reflectat asupra strălucirii Prezenţei euharistice în Univers. Cu siguranţă, el nu confundă această prezenţă, rod al transsubstanţierii propriu-zise, cu prezenţa universală a Cuvântului. Credinţa lui în taina euharistică nu era doar înflăcărată: era pe cât de precisă, pe atât de fermă. Dar, pe bună dreptate, această credinţă era suficient de viguroasă şi de realistă pentru a-i descoperi consecinţele sau, după cum spunea el, „prelungirile” şi extensiile. Într-o vreme în care individualismul masca în mod frecvent învăţătura totală a tradiţiei catolice în acest sens – se întâmpla în acelaşi an în care fusese redactată Liturghia asupra lumii –, Teilhard scria:

„Atunci când Cristos coboară sacramental în fiecare dintre credincioşii lui, nu o face doar pentru a conversa cu ei (…). Atunci când spune, prin cuvintele preotului: „Hoc est corpus meum”, aceste cuvinte depăşesc bucata de pâine asupra căreia sunt rostite: ele fac să se nască întreg Trupul mistic. Dincolo de Ostia transsubstanţiată, acţiunea sacerdotală se extinde la întreg Cosmosul […]. Materia întreaga suportă, lent şi irezistibil, marea Consacrare”.

Deja în 1917, părintele Teilhard scria în Le Prêtre:

„Atunci când Cristos, prelungind gestul întrupării sale, coboară în pâine pentru a o înlocui, acţiunea sa nu se limitează la bucăţica materială pe care Prezenţa sa o volatilizează pentru o clipă. Ci transsubstanţierea se aureolează cu o divinizare reală, chiar dacă atenuată, a întregului Univers. Din elementul cosmic în care se inserează, Cuvântul acţionează pentru a subjuga şi a-şi asimila tot Restul”.

Se poate vedea, din aceste texte, că misterul euharistic era nu doar afirmat în substanţa sa precisă, ci pe deplin diferenţiat de efectele secundare în care se manifestă fecunditatea lui: creştere a Trupului mistic, consacrare a Cosmosului. Asemenea texte exprimă o plinătate de credinţă în care se manifestă concepţia paulină autentică şi profundă a părintelui Teilhard. El

„se arată preocupat, înainte de toate, de a conferi liturghiei sale cotidiene o funcţie cosmică şi dimensiuni planetare […]. Este de la sine înţeles că, în gândirea sa, toate acestea nu fac decât să se adauge la sensul teologic cel mai ortodox al sfintei Euharistii”.

La un an după ce a scris Liturghia asupra lumii, în Mon Univers, părintele Teilhard avea să precizeze: „Pentru a interpreta demn locul fundamental pe care Euharistia îl are în economia lumii […], cred că este necesar să acordăm un loc tot mai însemnat, în gândirea şi rugăciunea creştinilor, extensiilor reale şi fizice ale Prezenţei euharistice […].

„Aşa cum noi numim, la propriu, „corpul nostru” centrul local al iradierii noastre spirituale (…), trebuie spus că Trupul iniţial, Trupul primar al lui Cristos, este limitat la speciile pâinii şi ale vinului. Dar […] Ostia este asemănătoare unei vetre aprinse din care radiază şi se extinde flacăra sa”.

N.M. Wildiers

Doctor în teologie, curator al ediţiei Operelor

Părintelui Pierre Teilhard de Chardin

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Fii tată

Dominique Rey, Fii tată, Iași 2024, 80 p., 14×20, ISBN 978-606-578-558-8, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea Fii tată, scrisă de Mons. Dominique Rey și tradusă în limba română de Lorena Neagu. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 80 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

„Fii tată!” Acest apel exprimă o cale de convertire. În Scrisoarea sa apostolică Patris corde, Papa Francisc a subliniat această cale, urmându-l pe sfântul Iosif, pentru a cuceri sau a recuceri paternitatea. Sfântul Părinte ne arată splendoarea, blândeţea şi smerenia părintelui adoptiv al lui Cristos. Contemplându-l pe Iosif, îl numeşte „suflet de tată”. Pe aceste suflete, „medicii secolului” – aşa cum îi numeşte poetul Xavier Grall – încearcă foarte des să le distrugă sau să le reducă la o putere patriarhală violentă. Cu toate acestea, nu toţi părinţii sunt tiranii pe care uneori mass-media încearcă să-i înjosească, să-i ridiculizeze. Mai degrabă, sunt observatori, lucrători umili, iubitori de soţii şi îşi protejează copiii. Pe calea destul de dificilă a sfinţeniei, ei înaintează cu dorinţa fermă de a-i iubi şi de a-i face fericiţi pe cei din jur, participând, acolo unde Domnul îi conduce, la transformarea evanghelică a lumii. Inima tatălui îmbină puterea, curajul, dăruirea şi smerenia în slujba familiei sale şi a societăţii, prin munca şi angajamentele sale. Astăzi, familia şi societatea trec printr-o criză cauzată parţial de faptul că bărbaţii nu mai sunt capabili să emită aceste dimensiuni care uneori pot părea contradictorii şi nici să-şi asume identitatea. Unii devin violenţi atunci când nu-şi mai pot controla puterea; alţii, dimpotrivă, devin prea supuşi. „Blând puternic şi puternic blând”. Imitaţia lui Isus Cristos oferă un echilibru între putere şi blândeţe. Criza, diviziunea antropologică, ce zguduie societăţile noastre, se bazează în mod special pe această pierdere a identităţii bărbaţilor şi femeilor. Dragi taţi, prin aceste câteva rânduri, vă invit să vă redescoperiţi, să vă reasumaţi propria masculinitate şi să regăsiţi inima de tată. Fie ca soliditatea virtuţii voastre să fie piatra de temelie pe care copiii voştri se pot sprijini pentru a-şi întemeia viaţa în Cristos. Fie ca prezenţa voastră vizibilă şi liniştitoare să fie o sursă de confort şi încredere în casele voastre. Rolul vostru este crucial pentru restaurarea domniei lui Cristos şi a educaţiei raţionale a generaţiilor viitoare. Fie ca sfântul Iosif să vă ajute să porniţi pe această cale a sfinţeniei sub privirea Tatălui nostru ceresc.

Dominique Rey

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


„Învaţă-ne să ne rugăm”. Trăirea Anului Rugăciunii ca pregătire pentru Jubileul 2025

Dicasterul Pentru Evanghelizare, „Învaţă-ne să ne rugăm”. Trăirea Anului Rugăciunii ca pregătire pentru Jubileul 2025, Iași 2024, 74 p., 14×20, ISBN 978-606-578-557-1, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea „Învaţă-ne să ne rugăm”. Trăirea Anului Rugăciunii ca pregătire pentru Jubileul 2025, scrisă de Dicasterul pentru Evanghelizare și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Magisterium”, în formatul 14×20, are 74 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Odată cu apropierea Jubileului din 2025, Papa Francisc doreşte ca acest an 2024 să fie dedicat rugăciunii, invitând toată Biserica la un timp de mare angajare, ca pregătire a Deschiderii Porţii Sfinte.

Celebrarea unui An Sfânt, care îşi are originea cea mai îndepărtată în tradiţia ebraică a jubileului (yobel), ca timp de iertare şi reconciliere, reprezintă, începând de la 1300, o ocazie specială pentru a medita asupra marelui dar al milostivirii divine care ne aşteaptă mereu şi asupra importanţei convertirii interioare, necesară pentru a putea trăi darurile spirituale oferite pelerinilor în timpul Anului Sfânt, făcând nouă legătura care îi uneşte pe botezaţi, ca fraţi şi surori în Cristos, cu întreaga omenire întrucât este iubită de Dumnezeu.

Jubileul va implica nu numai oraşul Roma, ci se va extinde ca o vestire a milostivirii lui Dumnezeu pentru întreaga lume, devenind, în acest mod, o mare ocazie de evanghelizare. Fiind creştini, suntem invitaţi să dăm mărturie în rolul de autentici „Pelerini ai speranţei” care merg spre Domnul ce deschide braţele iertării sale, braţe milostive întinse şi spre fraţi, care încă aşteaptă să li se ducă vestea evangheliei.

Acest material ajutător, inspirat de magisteriul Papei Francisc, intenţionează să fie un instrument pentru a-i însoţi pe credincioşi în acest timp în vederea deschiderii Porţii Sfinte: invitaţia este aceea de a intensifica rugăciunea ca dialog personal cu Dumnezeu, o invitaţie care trebuie să ne conducă să reflectăm asupra credinţei noastre, asupra angajării noastre în lumea de astăzi, în diferitele domenii în care suntem chemaţi să trăim, aşa încât să poată fi alimentată o ardoare reînnoită pentru evanghelizarea omului modern. Papa Francisc, anunţând la Angelus Anul Rugăciunii care precedă Jubileul 2025, i-a îndemnat astfel pe credincioşi:

Vă cer să intensificaţi rugăciunea pentru a ne pregăti să trăim bine acest eveniment de har şi să experimentăm în el forţa speranţei lui Dumnezeu. […] Un an dedicat redescoperirii necesităţii absolute a rugăciunii în viaţa personală, în viaţa Bisericii şi a lumii (Angelus, 21 ianuarie 2024).

În catehezele sale, papa a precizat în mai multe ocazii că rugăciunea este drumul pentru a intra în contact cu adevărul cel mai profund despre noi înşine, unde este prezentă însăşi lumina lui Dumnezeu, aşa cum învăţa sfântul Augustin. Papa Francisc ne încurajează să ne rugăm cu perseverenţă, subliniind că rugăciunea constantă transformă nu numai persoana, ci şi comunitatea care o înconjoară, chiar şi acolo unde răul pare să aibă succes.

Astfel, rugăciunea să fie pentru fiecare creştin busola care orientează, lumina ce luminează drumul şi forţa care susţine în pelerinajul ce va conduce la trecerea prin Poarta Sfântă. Prin rugăciune, vom putea ajunge cu o inimă pregătită să primim darurile de har şi de iertare pe care Jubileul le va oferi, ca exprimare vie a relaţiei noastre cu Dumnezeu. Aşadar, să ne cufundăm cu rugăciunea într-un dialog continuu cu Creatorul, descoperind bucuria tăcerii, pacea abandonării şi forţa mijlocirii în comuniunea sfinţilor.

Acest material ajutător are singura misiune de a ajuta să se reînnoiască spiritul de rugăciune în toate acele contexte în care suntem chemaţi să trăim în cotidian. Fiecare parte a sa – de la semnificaţia rugăciunii în dimensiunea personală la practicarea în viaţa comunitară – îşi propune să ofere reflecţii, indicaţii şi sfaturi pentru a trăi mai deplin dialogul cu Domnul prezent, în raportul cu ceilalţi şi în fiecare moment al zilei noastre, cu secţiuni dedicate rugăciunii în comunitatea parohială, în cea familială şi altele dedicate tinerilor, comunităţilor din claustrare, catehezei şi reculegerilor spirituale.

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Necrolog. Preoţi, călugări şi seminarişti care au slujit în Moldova (17.02.1607 – 27.06.2024)

Necrolog. Preoţi, călugări şi seminarişti care au slujit în Moldova (17.02.1607 – 27.06.2024), ediție îngrijită de pr. dr. Fabian Doboş, Iași 2024, 356 p., 17×24, ISBN 978-606-578-550-2, 45 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Necrolog. Preoţi, călugări şi seminarişti care au slujit în Moldova (17.02.1607 – 27.06.2024), ediția a II-a, îngrijită şi adăugită de pr. dr. Fabian Doboş. Cartea apare în colecția „Istorie bisericească”, în formatul 17×24, are 356 şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 45 lei. 

Lucrarea Necrolog reprezintă un omagiu adus celor care au predicat evanghelia pe tărâmul Moldovei, începând cu anul înfiinţării Episcopiei de Bacău (1607). Aceşti misionari (preoţi, călugări şi seminarişti) au ţinut aprinsă flacăra credinţei catolice la Est de Carpaţi, reuşind s-o amplifice în mod admirabil, dacă ţinem cont că numărul de catolici a crescut de la câteva mii, la începutul secolului al XVII-lea, la peste 200.000, în anul 2024.

Volumul este o contribuţie importantă la cercetarea istoriei catolicilor din Moldova, mai ales pentru faptul că are la bază manuscrisele pe care preotul franciscan minor conventual Iosif Gabor le-a lăsat Bisericii locale; informaţiile conţinute în aceste studii au fost completate ulterior de părintele Iosif Simon, care a aparţinut aceluiaşi ordin, şi de părintele Ieronim Budulai, preot al Diecezei de Iaşi. Aceştia au fost deja chemaţi la cele veşnice.

Editorul prezentei lucrări, pr. dr. Fabian Doboş, preot al Diecezei de Iaşi, plecând de la aportul celor trei preoţi amintiţi, şi sprijinit de membrii şi colaboratorii Departamentului de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici”, dar şi de mulţi studenţi ai Seminarului „Sfântul Iosif” din Iaşi, a reuşit să facă o scurtă prezentare a tuturor evanghelizatorilor care s-au străduit să predice cuvântul Domnului pe meleagurile Moldovei, începând cu anul înfiinţării Diecezei de Bacău, până în anul 2024. Astfel, cei 900 de „misionari ai Cuvântului” sunt amintiţi în această carte, pentru ca aceia care au avut parte de roadele slujirii lor să-i amintească în rugăciuni sau să se roage prin mijlocirea lor.

Catolicii din Moldova nu au avut niciodată o viaţă uşoară, din diverse cauze: politice, sociale, religioase şi economice. Cu toate acestea, numărul lor a crescut exponenţial, având în vedere că la finele secolului al XVII-lea numărul lor era doar de 300, aceştia fiind îngrijiţi spiritual de câţiva preoţi de rit latin. În secolul următor, numărul catolicilor din Moldova a crescut mult, datorită implicării misionarilor care predicau Cuvântul cu mult zel, dar şi datorită faptului că spre sfârşitul secolului au venit numeroşi catolici din Transilvania, care s-au aşezat în multe localităţi ortodoxe din Moldova, păstrându-şi însă credinţa catolică. Aceştia, încet-încet, s-au integrat în mijlocul locuitorilor din Moldova, participând la toate evenimentele politico-sociale din principatul român. După Mica Unire (1859), catolicii din Moldova au avut parte de o evoluţie deosebită, avându-l drept protector pe Mihail Kogălniceanu, iar după aceea, pe viitorul rege Carol I, care fusese botezat în Biserica Catolică. Acesta din urmă, devenind rege în 1881, nu a uitat de originea sa catolică şi a reprezentat un puternic sprijin pentru catolicii din întreaga ţară.

Secolul al XX-lea poate fi sintetizat în câteva cuvinte: perioada interbelică a fost apogeul activităţii catolice din Moldova, iar perioada comunistă a devenit, datorită jertfelor credincioşilor, „sămânţa creştinilor” de azi.

Prezenta lucrare, prin biografiile pe care le conţine, face o scurtă memorie a vieţii şi activităţii misionarilor care s-au străduit să predice evanghelia în Moldova. Suntem recunoscători celor trei preoţi amintiţi mai sus, care au dat naştere acestei idei, trecuţi deja la cele veşnice, dar şi coordonatorului volumului şi colaboratorilor săi, precum şi Editurii „Sapientia” pentru oportunitatea de a ne aminti de înaintaşii noştri.

Iosif Păuleţ

Episcop de Iaşi

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


d’Ors Pablo

d’Ors Pablo, Biografia tăcerii. Scurt eseu despre meditaţie, Iași 2024, 104 p., 14×20, ISBN 978-606-578-556-4, 20 lei.

Epicoco Luigi Maria 

Epicoco Luigi Maria, Tatăl nostru, Iași 2024, 80 p., 14×20, ISBN 978-606-578-555-7, 20 lei.

Dicasterul pentru Doctrina Credinţei

Dicasterul pentru Doctrina Credinţei, Declaraţie „Fiducia supplicans” despre sensul pastoral al binecuvântărilor, Iași 2024, 32 p., 14×20, ISBN 978-606-578-551-9, 10 lei.
Dicasterul pentru Doctrina Credinţei, Nota „Gestis verbisque” despre validitatea sacramentelor, Iași 2024, 32 p., 14×20, ISBN 978-606-578-552-6, 10 lei.
Dicasterul pentru Doctrina Credinţei, Declaraţie „Dignitas infinita” despre demnitatea umană, Iași 2024, 66 p., 14×20, ISBN 978-606-578-553-3, 10 lei.

Biografia tăcerii. Scurt eseu despre meditaţie

Pablo d’Ors, Biografia tăcerii. Scurt eseu despre meditaţie, Iași 2024, 104 p., 14×20, ISBN 978-606-578-556-4, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Biografia tăcerii. Scurt eseu despre meditaţie, scrisă de Pablo d’Ors și tradusă în limba română de pr. dr. Gabriel-Iulian Robu. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 104 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

„Consider că spiritualitatea şi poetica merg împreună. Eu scriu pentru a-mi hrăni sufletul. Scriu pentru a creşte, pentru a sluji şi pentru a mă bucura. Şi aş vrea ca literatura mea, atât eseurile, cât şi ficţiunea, să aibă aceleaşi efecte asupra acelora care mă citesc” (Pablo d’Ors).

„Opera lui Pablo d’Ors este cea mai încântătoare lucrare pe care o poate oferi literatura spaniolă”. (Cuadernos Hispanoamericanos)

„Pablo d’Ors este cu adevărat un autor ce nu poate fi clasificat” (La Republicca).

„Literatura lui Pablo D’Ors înoată împotriva curentului, propunând exerciţiul ascultării şi al perceperii frumuseţii din această lume” (ABC Cultural).

„Sunt timpuri încărcate de zgomot. Azi cruzimea este intenţionată şi explicită. Voinţa de putere se dezvăluie în răutatea ei regresivă. Pentru d’Ors, cotitura interioară către linişte, faptul de a păstra un centru de linişte în inima activităţilor cotidiene, este actul radical care ne poate oferi putere, printr-o infuzie de atenţie profundă şi prin refuzul de a fi neîmpliniţi” (Ruminate Magazine).

Biografia tăcerii. Un eseu, un bestseller despre meditaţie, în care se arată cum procesul de golire şi dezvelire de sine poate produce o schimbare a vieţii, de care te poţi bucura într-o manieră nouă. Dacă azi tăcerea devine din ce în ce mai străină pentru noi, iată un om care a ales-o ca să fie intimitatea lui: Pablo d’Ors, un preot catolic spaniol, care a experimentat o schimbare transcendentală a vieţii şi prin meditaţia zen. Cu o onestitate şi sinceritate dezarmantă, dar şi printr-o surprinzătoare claritate a limbajului, d’Ors împărtăşeşte dificultăţile sale ca începător într-ale meditaţiei: oboseala, neliniştea, distracţiile. Dar, prin perseverenţă, autorul descoperă nu doar o pace profundă şi o mai bună înţelegere a naturii sale, ci învaţă că tăcerea, mai degrabă decât a fi o adăpostire din faţa vieţii, ne oferă o angajare intensă în viaţa ca atare. Îmbibată de o rară frumuseţe, Biografia tăcerii ne transmite că frumuseţea tăcerii este disponibilă pentru noi toţi”.

„Nu este o carte de autoajutorare. Nu face apel nici la simplismul acelor idei-care-merită-încadrate pentru că-sunt-atât-de-bune şi nici la cinismul acelor-sărace- suflete-care ar cumpăra-orice, ci face referire la toate acele lucruri complexe care ne sunt spuse într-un mod simplu” (El País)

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Tatăl nostru

Luigi Maria Epicoco, Tatăl nostru, Iași 2024, 80 p., 14×20, ISBN 978-606-578-555-7, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Tatăl nostru, scrisă de Luigi Maria Epicoco și tradusă în limba română de pr. dr. Gabriel-Iulian Robu. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 80 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

Evanghelia după Luca este cea care, mai mult decât oricare alta, ni-l pune în faţa ochilor pe Isus care se roagă. În fiecare moment crucial din viaţa lui Isus, evanghelistul ne spune întotdeauna că el se afla în rugăciune. Aproape că am putea spune că, citind paginile Evangheliei după Luca, putem intui secretul lui Isus: relaţia sa intimă şi profundă cu Tatăl său. Chiar şi în singurătatea cea mai dramatică din Ghetsemani, aşa cum vom vedea mai târziu, Luca inserează prezenţa unui înger: „Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit” (Lc 22,43).

Aproape că vrea să ne spună că, în momentul în care Isus este cel mai singur, nu este complet singur. Rugăciunea este cultivarea certitudinii că nu suntem singuri, chiar şi atunci când ni se pare că suntem.

Dacă rugăciunea este secretul lui Isus, atunci şi noi, ca botezaţi, trebuie să preţuim cumva acest secret şi să intrăm în el.

„Învăţă-ne să ne rugăm” este, aşadar, invocaţia cordială care trebuie să ne însoţească în toată reflecţia noastră.

La această cerere, ştim că Isus răspunde cu rugăciunea Tatăl nostru. Paginile următoare vor fi un comentariu al acestei rugăciuni învăţate de Isus însuşi, care, departe de a fi o simplă formulă, este „forma” pentru orice rugăciune creştină.

Nu vom urma versiunea lui Luca, ci pe cea a evanghelistului Matei, care în relatarea sa ne oferă rugăciunea Tatăl nostru în versiunea cea mai bine cunoscută şi folosită de noi.

Luigi Maria Epicoco

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Declaraţie „Dignitas infinita” despre demnitatea umană

Dicasterul pentru Doctrina Credinţei, Declaraţie „Dignitas infinita” despre demnitatea umană, Iași 2024, 66 p., 14×20, ISBN 978-606-578-553-3, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând Declaraţie „Dignitas infinita” despre demnitatea umană, scrisă de Dicasterul pentru Doctrina Credinței și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Magisterium”, în formatul 14×20, are 66 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Sesiunea Ordinară a Dicasterului, pe data de 28 februarie 2024, a aprobat textul actualei Declaraţii. În cursul audienţei acordate mie împreună cu secretarul Secţiunii Doctrinale, mons. Armando Matteo, pe data de 25 martie 2024, Sfântul Părinte a aprobat apoi prezenta Declaraţie şi a dispus publicarea sa.

Elaborarea textului, pe parcursul a cinci ani, permite să se înţeleagă că ne aflăm în faţa unui document care, prin seriozitatea şi centralitatea problemei demnităţii în gândirea creştină, a avut nevoie de un proces însemnat de maturizare pentru a ajunge la redactarea definitivă pe care o publicăm astăzi.

În primele trei părţi, Declaraţia aminteşte principiile fundamentale şi bazele teoretice, cu scopul de a oferi clarificări importante ce pot evita confuziile frecvente care se verifică în folosirea termenului „demnitate”. În partea a patra, prezintă unele situaţii problematice actuale în care demnitatea imensă şi inalienabilă ce revine oricărei fiinţe umane nu este recunoscută în mod adecvat. Denunţarea acestor încălcări grave şi actuale ale demnităţii umane este un gest necesar, pentru că Biserica nutreşte convingerea profundă că nu se pot separa credinţa de apărarea demnităţii umane, evanghelizarea de promovarea unei vieţi demne şi spiritualitatea de angajarea pentru demnitatea tuturor fiinţelor umane.

De fapt, această demnitate a tuturor fiinţelor umane poate să fie înţeleasă ca „infinită” (dignitas infinita), aşa cum a afirmat sfântul Ioan Paul al II-lea într-o întâlnire cu persoanele afectate de anumite limitări sau dizabilităţi, cu scopul de a arăta că demnitatea tuturor fiinţelor umane merge dincolo de orice aparenţă exterioară sau de orice caracteristică a vieţii concrete a persoanelor.

Papa Francisc, în enciclica Fratelli tutti, a voit să sublinieze cu insistenţă deosebită că această demnitate există „dincolo de orice circumstanţă”, invitând pe toţi s-o apere în orice context cultural, în orice moment al existenţei unei persoane, independent de orice deficienţă fizică, psihologică, socială sau şi morală. În această privinţă, Declaraţia se străduieşte să arate că ne aflăm în faţa unui adevăr universal, pe care toţi suntem chemaţi să-l recunoaştem, drept condiţie fundamentală pentru ca societăţile noastre să fie cu adevărat drepte, paşnice, sănătoase şi, până la urmă, autentic umane.

Lista temelor alese de Declaraţie nu este, desigur, exhaustivă. Totuşi, temele tratate sunt tocmai acelea care permit să se exprime diferite aspecte ale demnităţii umane care astăzi pot fi întunecate în conştiinţa multor persoane. Unele vor fi acceptate cu uşurinţă de diferite sectoare ale societăţilor noastre, altele mai puţin. Oricum, toate ni se par necesare pentru că, în ansamblul lor, ajută la recunoaşterea armoniei şi bogăţiei gândirii despre demnitatea care izvorăşte din evanghelie.

Această Declaraţie nu are pretenţia de a epuiza o temă atât de bogată şi decisivă, ci intenţionează să furnizeze unele elemente de reflecţie ce vor ajuta să se ţină cont de ea în momentul istoric complex în care trăim, pentru ca în mijlocul atâtor preocupări şi nelinişti să nu pierdem drumul şi să nu ne expunem la cele mai sfâşietoare şi profunde suferinţe.

 

Cardinal Victor Manuel FERNÁNDEZ

Prefect

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro