Römer Thomas

Römer Thomas,  Macchi Jean-Daniel şi  Nihan Christophe, ed., Introducere în Vechiul Testament, Iași 2023, 880 p., 17×24, ISBN 978-606-578-505-2, 150 lei.

Introducere în Vechiul Testament

Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi şi Christophe Nihan, ed., Introducere în Vechiul Testament, Iași 2023, 880 p., 17×24, ISBN 978-606-578-505-2, 150 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Introducere în Vechiul Testament, scrisă sub coordonarea lui Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi şi Christophe Nihan și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecția „Studii biblice”, în formatul 17×24, are 880 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 150 lei. 

Această carte se vrea o introducere istorică și științifică la textele fondatoare ale civilizației iudeo-creștine; nu este vorba deci de o abordare confesională, și nici de o lucrare de spiritualitate. Prin urmare, dintr-un punct de vedere metodologic, această Introducere se străduiește să înțeleagă fiecare carte nu doar în coerența sa internă, ci și, mai ales, în funcție de istoria compoziției sale, precum și a contextului istoric în care a fost redactată. Vechiul Testament este un set de cărți care se referă permanent la istoria poporului lui Israel, și nu am putea înțelege cu adevărat textele biblice fără a le situa în contextul istoric al Levantului din primul mileniu.

Ca o introducere istorică la Vechiul Testament, prezenta lucrare reflectă neapărat stadiul actual al discuției exegetice. Din acest punct de vedere, cititorul care caută un model unic pentru formarea diferitelor cărți ale Vechiului Testament va fi dezamăgit. O operă colectivă include prin natura sa o diversitate de puncte de vedere. La aceasta se adaugă faptul că exegeza Vechiului Testament, mult mai mult decât cea a Noului Testament, este astăzi în plină dezbatere. Având în vedere că mare parte din punctele centrale legate de înțelegerea Bibliei evreiești fac astăzi obiectul unor discuții pasionale și interesante, nu ar fi doar absurd, ci și nelegitim din punct de vedere intelectual să păstrăm tăcerea pentru a impune o unitate de vedere artificială și arbitrară. Acestea fiind spuse, absența consensului referitor la anumite subiecte nu mai trebuie să devină pretextul unei simple juxtapuneri a diferite opinii actuale aflate în circulație. Dimpotrivă, indicația adresată colaboratorilor este de a prezenta cititorului starea actuală a cercetării pentru fiecare carte, apoi de a-și prezenta pe scurt propria poziție în legătură cu respectiva chestiune și argumentele pe care se întemeiază, lăsând cititorului posibilitatea de a opta pentru alte soluții.

Într-un plan mai formal, am optat de asemenea pentru o anumită coerență în prezentarea fiecărei cărți. Astfel, fiecare articol încearcă să răspundă acelorași întrebări. CE ANUME? (cartea, conținutul acesteia, planul și structura sa); CINE? (autorii și redactorii cărții); CÂND? (situațiile istorice în care respectiva carte a văzut lumina zilei); CU AJUTORUL CUI? (materialele, izvoarele, documentele, tradițiile etc., care au fost utilizate pentru redactarea cărții); PENTRU CINE? (destinatarii cărții); CA RĂSPUNS PENTRU CINE/CE? (aspectele polemice ale cărții, pozițiile critice); CUM? (înțelepciunea cărții, temele și obiectivele sale)

În general, pentru fiecare carte, aceste întrebări sunt abordate în patru părți. Prima, intitulată „Plan și conținut”, propune o abordare sincronică a cărții. Este vorba de un prim contact cu cartea; cititorul este introdus în conținutul ei, în structura și planul acesteia și, după caz, în intriga sa narativă. Partea a doua, intitulată „Origine și formare”, tratează chestiuni de ordin diacronic: diferitele etape de formare a cărții, ambientele care au produs-o și destinatarii, contextele istorice. Marile teme și principalele aspecte ale cărții sunt abordate în cea de-a treia parte, „Teme și probleme”, unde se găsesc oarecum rezultatele cercetării sincronice și diacronice. A patra și ultima parte oferă indicații bibliografice pentru cei care doresc să continue studiul cărții; tot aici se vor găsi referințe la autorii menționați în precedentele trei părți. Bibliografia însăși este organizată într-o manieră sistematică și se compune, în general, din trei secțiuni: (1) principalele comentarii asupra cărții, citate după colecțiile lor; (2) unele stadii ale cercetării și (3) principalele studii fie despre carte în general, fie despre unele aspecte importante ale sale. Aceste indicații bibliografice nu se vor exhaustive, ci sunt în mod deliberat selective și caută să orienteze cititorul în hățișul de publicații în mijlocul cărora debutantul riscă să se rătăcească. În măsura în care a fost posibil, s-au făcut proporțional eforturi de a se pune accentul pe publicațiile în franceză; în plus, în cazul publicațiilor în germană traduse în engleză, traducerea a fost în general indicată. La începutul volumului se găsește un index al abrevierilor folosite pentru colecții și reviste.

Să mai notăm că, în cazul Pentateuhului, fiecare carte a făcut obiectul unei introduceri separate. Această perspectivă se îndepărtează în mod intenționat de marea majoritate a Introducerilor în Vechiul Testament, care prezintă Pentateuhul ca pe un întreg și prezintă pentru cele cinci cărți ale sale o singură ipoteză despre formarea lor (aceasta fiind, până prin anii 1980, teoria „documentară”). Atât metodologia care stă la baza organizării acestei lucrări, cât și dezvoltările recente ale studiilor asupra Pentateuhului ne-au determinat să respingem acest mod de a proceda, ca să ținem cont de specificitatea literară și teologică a fiecărei cărți. Cartea Genezei a avut parte de un tratament preferențial (trei capitole diferite care prezintă pe rând Gen 1–11; 12–36; 37–50), datorită diferențelor importante care există în plan literar și istoric între ciclul originilor, epopeea patriarhilor și romanul lui Iosif.

A doua ediție a acestei Introduceri se deschide cu patru studii introductive: un articol despre formarea canonului tripartit al Bibliei ebraice; o prezentare a principalelor versiuni ale Vechiului Testament și istoria transmiterii lor; o prezentare generală a istoriei lui Israel și a lui Iuda în primul mileniu î.C., precum și o descriere a diferitelor ambiente sociologice care au contribuit la formarea Bibliei (acest din urmă text fiind tradus din lucrarea lui E.A. Knauf Die Umwelt des Alten Testaments, Stuttgart, 1994).

Prezentarea cărților biblice este completată totodată de unele articole care prezintă istoria cercetării și dezbaterea actuală despre formarea Pentateuhului, precum și despre ipoteza „istoriei deuteronomiste”, care regrupează cărțile Deuteronomului, Iosue, Judecători, Samuel și Regii. Prezentarea cărților profetice este precedată de o introducere la genurile literare care le caracterizează, precum și de o contribuție cu privire la redactarea textelor profetice. Partea consacrată Scrierilor este completată de prezentări ale literaturii sapiențiale și ale Apocalipselor iudaice. Tabelul cronologic de la sfârșitul lucrării, reluat cu câteva modificări din noua ediție a Pentateuhului în Traducerea ecumenică a Bibliei (Paris, 2003), rezumă datele-cheie pentru înțelegerea Vechiului Testament și completează rezumatul istoriei lui Israel și a lui Iuda, pe care cititorul îl va găsi în partea introductivă.

De remarcat în cele din urmă că numele Dumnezeului lui Israel a fost redat sistematic prin patru consoane care formează tetragrama YHWH, dat fiind faptul că, foarte probabil, pronunția modernă „Yahve” nu este conformă pronunției originale („Yaho”?) a numelui. Ceilalți termeni ebraici au fost sistematic transliterați, conform unui sistem simplificat care permite celui care cunoaște ebraica să găsească termenul original, dar și celui care nu citește în ebraică să cunoască pronunția.

Această carte poate fi folosită în diferite moduri. Poate fi citită ca orice altă carte, de la început până la sfârșit, și să inițieze astfel [cititorul] în mod succesiv în întregul Vechi Testament. Dar cititorul poate începe de la prezentarea oricărei cărți de care este interesat în mod deosebit, sau pe care și-ar dori să o studieze în mod special; în acest caz, se recomandă citirea mai întâi a articolelor introductive la ansamblul literar de care aparține respectiva carte (Pentateuh, Profeți, Scrieri, Cărți deuterocanonice, Cărți ale Bisericilor Orientale). Pentru a profita cât mai mult de această Introducere, recomandăm cu căldură deschiderea în același timp a Bibliei ebraice sau a Vechiului Testament (textele tratate în cea de-a cincea parte a acestui volum sunt accesibile în franceză în colecția „La Pléiade”: La Bible 3: Ecrits intertestamentaires, Gallimard, 1987), astfel încât să se poată face legături în mod sistematic cu referințele sau textele importante citate în fiecare articol. În acest sens, se va găsi o listă cu diferite traduceri în limba franceză ale Bibliei imediat după această prefață.

La sfârșitul lucrării figurează un mic glosar cu termenii tehnici și expresiile proprii limbajului exegetic.

Thomas Römer

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Szustak Adam OP

Szustak Adam OP, Cum să ne rugăm? Relaţia cu Dumnezeu. Manual de utilizare, Iași 2023, 156 p., 14×20, ISBN 978-606-578-518-2, 20 lei.

De Liguori Alfons Maria

31 de Vizite la preasfântul Sacrament şi la sfânta Fecioară Maria cu sfântul Alfons Maria de Liguori, Iași 2023, 120 p., 14×20, ISBN 978-606-578-515-1, 15 lei.

Gallagher Timothy M. OMV

Gallagher Timothy M. OMV, Cum am iubit azi, Doamne? Rugăciunea de examinare a conştiinţei: înţelepciune ignaţiană pentru viaţa de fiecare zi, Iași 2023, 222 p., 14×20, ISBN 978-606-578-514-4, 20 lei.

Cum să ne rugăm? Relaţia cu Dumnezeu. Manual de utilizare

Adam Szustak, Cum să ne rugăm? Relaţia cu Dumnezeu. Manual de utilizare, Iași 2023, 156 p., 14×20, ISBN 978-606-578-518-2, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Cum să ne rugăm? Relaţia cu Dumnezeu. Manual de utilizare, scrisă de pr. Adam Szustak OP și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 156 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

Înainte de a începe să citești această carte – și mă bucur nespus de mult că ai optat pentru ea –, aș vrea să-ți las un sfat legat de cum să o citești. Cartea are două părți care pot fi numite, în linii mari, teorie și practică. Prima parte, cea teoretică, este o încercare – foarte probabil, extrem de stângace – de a descrie această realitate extraordinară a relației omului cu Dumnezeu, pe care ar trebui să o construim în etapa pământească a vieții noastre, înainte de a-l întâlni într-o zi față în față. În această secțiune, am încercat să surprind legătura noastră cu Dumnezeu și să înțeleg ce ne invită el pe toți să facem, dorind să fie aproape de noi. Partea a doua, pe de altă parte, este (pe cât posibil) un ghid concret despre cum să construim această relație în practică sau, pur și simplu, cum să ne rugăm pentru a-l întâlni cu adevărat pe Dumnezeu.

Dorința mea cea mai mare este să te încurajez, dragă cititorule, să faci un efort practic și real pentru a construi această relație, ceea ce înseamnă acțiuni concrete care ar trebui să înceapă chiar de astăzi! De aceea, îți sugerez ca, imediat după ce vei citi această scurtă introducere, să treci direct la capitolele de început din partea practică, unde sunt descriși primii pași ai rugăciunii. Te îndemn să citești această parte a doua de la început până la capitolul „Încălzirea I”, inclusiv, și apoi să pui imediat în practică acest conținut, fără să mai aștepți nicio clipă și fără să ții cont de partea teoretică. După ce îți va fi clar ce trebuie să faci în primele zile ale parcursului tău de rugăciune, recitește cartea de la început [partea teoretică] până ajungi din nou la partea practică, și află ce trebuie să faci în continuare pentru a-ți dezvolta rugăciunea. Ideea este pur și simplu să începi să te rogi imediat, și nu doar după ce ai terminat de citit toată cartea. Tot ceea ce contează cu adevărat este să începi să-ți înalți zilnic inima la Dumnezeu. Restul este doar o scriere care (sper) să te ajute măcar puțin în rugăciunea ta și să te motiveze să construiești o relație cu el.

Pr. Adam Szustak OP

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cuvinte sacre și profane

Florin Spatariu, Cuvinte sacre și profane, Iași 2023, 66 p., 14×20, ISBN 978-606-578-517-5, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Cuvinte sacre și profane, scrisă de Florin Spatariu. Cartea apare în colecția „Poezie religioasă”, în formatul 14×20, are 66 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Versurile cuprinse în acest volum se ascund în spatele titlului Cuvinte sacre și profane.

Intenția mea nu este aceea de a confrunta două lumi – cea sacră și profană – sub forma unor versuri asemănătoare a două tabere care sunt în conflict între ele. Intenția este aceea de a prezenta, sub formă versificată, realități, istorii, dorințe, imaginații și visări umane legitime care uneori se apropie de sacru, alteori de profan. În esență, aceste elemente sunt parte din viața unui om. Ele sunt bagajul real sau imaginativ pe care omul îl duce cu sine o viață întreagă. Și ce ar putea fi mai frumos de atât? Când vom fi lipsiți complet de aceste bagaje, e semn că nu mai trăim sau e semn că viața noastră ni s-a golit complet de sens, dorințe, imaginații și speranțe.

Invit cititorul să se oprească asupra acelor cuvinte care își găsesc rezonanța în persoana proprie. În același timp, îi doresc să se distanțeze de ceea ce nu-l reprezintă, asemeni unui turist care, vizitând un loc nou, rămâne cu amintirea a ceea ce i-a plăcut și uită ceea ce l-a lăsat indiferent.

Florin Spatariu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ne-a dăruit atât de mult. Omagiu lui Benedict al XVI-lea

Robert Sarah, Ne-a dăruit atât de mult. Omagiu lui Benedict al XVI-lea, Iași 2023, 212 p., 14×20, ISBN 978-606-578-516-8, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Ne-a dăruit atât de mult. Omagiu lui Benedict al XVI-lea, scrisă de Cardinalul Robert Sarah și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 14×20, are 212 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

De ce încă o carte despre Benedict al XVI-lea? Pentru mine nu se pune problema unor reglări de conturi sau să mă cobor la vreun joc al dezvăluirilor despre istoria unui om ale cărui cuvinte şi acţiuni s-au dovedit atât de decisive pentru istoria Bisericii.

Să nu vă aşteptaţi la o sinteză academică a învăţăturii sale teologice şi nici nu căutaţi o compilaţie a marilor sale discursuri adresate lumii. Nu veţi găsi în ea nici conferinţele de la Subiaco, nici discursul adresat călugărilor bernardini şi nici pe cel ţinut în Bundestag. Las toate acestea în seama teologilor profesionişti. De asemenea, sunt convins că mulţi cercetători îşi vor dedica activitatea cercetării operei monumentale a lui Joseph Ratzinger.

În ceea ce mă priveşte, am vrut ca această carte să dezvăluie forţa învăţăturii maestrului spiritual care a fost Benedict al XVI-lea. Cred că gândirea sa teologică atât de precisă şi profundă îşi are rădăcinile într-o autentică experienţă mistică şi spirituală. Veţi găsi, aşadar, în această carte, o incursiune în sufletul lui Joseph Ratzinger. Am încercat să-mi amintesc acele momente în care, furtiv, mi-a deschis taina inimii sale.

Aceste momente conturează o cale originală către Dumnezeu. Ele ilustrează portretul unui sfânt şi ne invită să îl urmăm. Le-am adăugat diverse alte texte publicate de-a lungul anilor, pe care le-am revizuit, completat şi actualizat. Descoperim astfel un Benedict al XVI-lea surprinzător, necunoscut. Putem întrevedea coerenţa imensei comori pe care ne-a lăsat-o. Se observă că învăţătura şi exemplul său constituie un tărâm încă neexplorat, dar unde Biserica va putea să găsească hrană pentru mult timp de acum încolo.

În sfârşit, am dorit să ofer cititorului câteva texte ale lui Benedict al XVI-lea, ce constituie un periplu în compania păstorului de suflete care a fost şi va rămâne. Sunt texte adesea uitate şi prea puţin cunoscute, care ne invită să pornim cu el într-o călătorie spre Dumnezeu.

Cum am putea rezuma această călătorie? Nu putem să-i înţelegem unitatea şi coerenţa fără a sublinia cea dintâi şi unica sa preocupare: Dumnezeu. Joseph Ratzinger nu a încetat niciodată să se întoarcă la el. Nu a renunţat niciodată să îl tot contemple pe Dumnezeu însuşi. Această dintâi privire spre Dumnezeu este cea care explică avertismentele sale neîncetate: uitarea lui Dumnezeu ameninţă lumea cu o catastrofă morală, antropologică şi politică. Numai credinţa poate salva raţiunea, societatea şi libertatea personală de la dezastru. Respingerea lui Dumnezeu duce la negarea realităţilor umane fundamentale. În acest sens, Joseph Ratzinger va fi trăit cele mai profunde urmări ale suferinţei provocate de experienţa regimului hitlerist.

Benedict al XVI-lea a pus la inimă preocuparea paternă şi datoria misionară de a aborda cu înţelepciune, rigoare şi cu un puternic simţ al acurateţei întrebarea crucială: Cine este Dumnezeu? El avea obiceiul să repete în discuţiile sale private: „Sunt chestiuni importante, dar cea mai importantă este credinţa în Dumnezeu”. Acesta este punctul central în jurul căruia au evoluat predicile sale, papalitatea şi ministerul său petrin. Alţii pot acţiona diferit, dar obiectivul principal al Papei tocmai acesta este: Dumnezeu.

Sau, probabil, pentru că Dumnezeu nu mai este centrul vieţii mele şi al preocupărilor mele. Cât de trist este să realizez că aproape nicăieri în jurul meu nu se manifestă nici cea mai mică atenţie faţă de Dumnezeu şi nici vreun interes cât de mic!

Tot restul învăţăturii sale trebuie citit în această lumină. De luat în considerare locul decisiv pe care l-a acordat liturgiei, locul privilegiat al întâlnirii cu Dumnezeu, pentru viitorul Bisericii.

Joseph Ratzinger a vrut să ne facă să redescoperim măreţia, sacralitatea şi originea divină a liturgiei pentru a ne pune în faţa lui Dumnezeu.

Cum am putea să-i mulţumim îndeajuns lui Benedict al XVI-lea pentru că ne-a ajutat să intrăm în mistica şi măreţia liturgiei divine, unde îl întâlnim cu adevărat pe Dumnezeu? Liturgia trebuie să-l arate în primul rând pe Isus Cristos, „prezent în jertfa sfintei Liturghii, în persoana preotului, oferindu-se acum prin slujirea acestuia, el, care s-a oferit odinioară pe cruce” (SC nr. 7). Liturgia nu este liturgie dacă nu lasă ca Isus Cristos să strălucească prin prezenţa sa transfiguratoare prin semnele, gesturile şi cuvintele sacre pe care Biserica ni le-a transmis în ritualurile sale.

Să ne amintim apoi de atenţia specială pe care a acordat-o mănăstirilor şi rugăciunii contemplative. Pentru el a fost decisiv ca, la nivelul întregii Biserici, în anumite locuri, primatul efectiv al lui Dumnezeu să se manifeste şi să se pună în aplicare în mod concret prin cântarea Oficiului divin, prin rugăciunea tăcută, prin meditarea Sfintei Scripturi şi celebrarea de Liturghii solemne în locul cărora nimic altceva nu este de preferat.

De asemenea, simţul său de Dumnezeu a fost cel care a făurit în el o iubire necondiţionată pentru cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin Tradiţie şi Sfânta Scriptură, şi propus în mod sigur tuturor de Magisteriul intangibil al Bisericii.

În cele din urmă, iubirea sa de Dumnezeu l-a determinat să îi iubească şi să îi sprijine pe preoţii care urmau să anunţe prezenţa sa în lume. A iubit preoţia ca pe un dar de la Dumnezeu pentru omenire.

Privind la viaţa lui Benedict al XVI-lea, îmi vine în minte un cuvânt din Evanghelie: „Învăţaţi de la mine că sunt blând şi umil cu inima!” (Mt 11,29) Întreaga sa viaţă a fost înrădăcinată în Dumnezeu, iar învăţătura sa a avut ca sursă rugăciunea şi contemplaţia, reflectând inima blândă şi umilă a lui Cristos.

Fie ca Benedict al XVI-lea, maestru spiritual, păstor al inimilor şi părinte al sufletelor, să ne călăuzească şi să ocrotească Biserica.

Cardinal Robert Sarah

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


31 de Vizite la preasfântul Sacrament şi la sfânta Fecioară Maria cu sfântul Alfons Maria de Liguori

31 de Vizite la preasfântul Sacrament şi la sfânta Fecioară Maria cu sfântul Alfons Maria de Liguori, Iași 2023, 120 p., 14×20, ISBN 978-606-578-515-1, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: 31 de Vizite la preasfântul Sacrament şi la sfânta Fecioară Maria cu sfântul Alfons Maria de Liguori, tradusă în limba română de pr. Cristinel Fodor. Cartea apare în colecția „Rugăciuni creștine”, în formatul 14×20, are 120 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei. 

Punând laolaltă câteva din următoarele reflecţii şi rugăciuni pentru reculegerea tinerilor Micii voastre Congregaţii, pentru a face, după obiceiurile noastre, în fiecare zi, Vizita la preasfântul Sacrament şi la Preacurata Fecioară Maria; şi aflându-se în casa noastră un laic evlavios ca să facă Exerciţiile Spirituale, a dorit să o citească, i-au plăcut şi a vrut să fie tipărite pe cheltuiala lui spre binele comun; aşa că m-a obligat să le măresc, pentru ca evlavioşii să le poată folosi pentru fiecare zi a lunii. Aşa că primeşte, dragul meu Cititor, această sărmană cărticică făcută în mod simplu, aşa cum vei vedea: şi te rog să o citeşti mereu, nu altundeva, ci numai în prezenţa lui Isus în sfântul Sacrament; acolo vei gusta mai mult decât în altă parte flăcările dulci ale Iubirii divine. Te rog, totodată, atunci să recomanzi pe această persoană şi pe mine preasfântului Sacrament; că vom fi morţi sau vii; pentru că noi am dorit binele tău. Trăiesc cu Dumnezeu şi devin sfânt.

Sfântul Alfons Maria de Liguori

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cum am iubit azi, Doamne? Rugăciunea de examinare a conştiinţei: înţelepciune ignaţiană pentru viaţa de fiecare zi

Timothy M. Gallagher OMV, Cum am iubit azi, Doamne? Rugăciunea de examinare a conştiinţei: înţelepciune ignaţiană pentru viaţa de fiecare zi, Iași 2023, 222 p., 14×20, ISBN 978-606-578-514-4, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Cum am iubit azi, Doamne? Rugăciunea de examinare a conştiinţei: înţelepciune ignaţiană pentru viaţa de fiecare zi, scrisă de Timothy M. Gallagher OMV și tradusă în limba română de Ioana Barcan. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 222 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

O viaţă care nu este examinată nici măcar nu merită trăită. Această afirmaţie trezeşte reacţii dintre cele mai diverse. Unele persoane o neagă fără să stea pe gânduri, văzând în ea moartea oricărui stil de viaţă spontan. Alţii sunt de acord cu ea la un nivel teoretic, fără a face însă pasul spre a practica în mod concret examinarea, integrând-o în detaliile zilnice ale vieţii lor. Însă această carte a părintelui Tim Gallagher merge mult dincolo de teorie, fiind o captivantă îmbinare de practică personală şi experienţe concrete. Abordarea sa construieşte o punte de legătură între două noţiuni prea des separate: adevărul în teorie şi practica în viaţa de zi cu zi. Felul său personal, experimental de a privi rugăciunea de examinare a conştiinţei rezolvă acest dezacord frecvent şi face trecerea spre o etapă mai matură de înţelegere a practicii tradiţionale a rugăciunii de examinare a conştiinţei.

Utilizarea mărturiilor personale pentru a ilustra diferite aspecte ale rugăciunii de examinare oferă cărţii o convingătoare notă practică. Destăinuirile citate nu sunt nici artificiale, nici forţate, iar aceasta se observă îndeosebi acolo unde este explicată dinamica evoluţiei celor cinci paşi ai rugăciunii de examinare şi a interdependenţei lor. Aceste mărturii terţe au o influenţă ce poate fi mai convingătoare decât orice discurs care ar fi venit din partea autorului.

Trăim într-o lume ce are ca fundament relaţiile interpersonale, iar inima umană, în toată complexitatea ei, va include mereu şi impulsurile violente. A învăţa să controlăm corespunzător furia acestor impulsuri spre violenţă a devenit lecţia de care civilizaţia noastră are cea mai mare nevoie. Discernământul practicat în mod consecvent, cu hotărâre, prin rugăciunea de examinare a conştiinţei, reprezintă întocmai un astfel de control al impulsurilor, în credinţă. Nu, rugăciunea de examinare nu este un fel de interiorizare nesănătoasă. Nucleul său este nici mai mult, nici mai puţin decât dorinţa Domnului după o lume reînnoită, împăcată cu sine, bazată pe relaţiile interumane – iar această dorinţă este revelată în mod minunat prin Isus Cristos Înviat.

Rugăciunea de examinare a conştiinţei îi invită pe cei care o practică să păşească în „locul cel mai trist” al inimii lor. Departe de a fi confortabil sau distractiv, acest spaţiu se aseamănă mai degrabă cu o casă bântuită din cartierul inimilor noastre. Remuşcări, eşecuri, ruşine, tristeţe şi un sentiment de nepotrivire aflat la limita disperării – acestea locuiesc acolo, ne sperie şi ne împing spre a folosi tot felul de tactici pentru a evita şi a ocoli această zonă înfricoşătoare din inimile noastre. Dar tocmai în centrul acestei case aparent bântuite, şi numai acolo, se află un preţios dar de pace transformatoare, acea pace pe care iubirea iertătoare a lui Dumnezeu ne-o oferă tuturor, prin Isus.

La început, acest loc trist din inimile noastre ne îngrijorează şi pare că ne distruge încrederea în sine. Dar, în cele din urmă, recunoaştem în el locul unei renaşteri: al unei încrederi de sine profunde şi umile, al unei adevărate spontaneităţi în Duhul Sfânt şi al unui elan arzător de a sluji cu recunoştinţă. Să conştientizăm cu gratitudine bunătatea lui Dumnezeu, pe care ne-o arată în mod personal în fiecare zi. Astfel, vom păşi cu încredere în cuptorul arzător al tristeţii, unde caracterul înşelător al păcatului şi neajutorarea disperată în care ne afundă vor scoate iarăşi la iveală uimitorul dar al lui Dumnezeu, un dar de iertare, prin Isus. Iar în urma acestei întâlniri, energia unei noi speranţe ne va pregăti cu entuziasm pentru viitor.

Cartea părintelui Gallagher reprezintă un enorm pas înainte în înţelegerea rugăciunii de examinare. Îl felicit pentru munca grea pe care a depus-o, care va fi o binecuvântare pentru orice cititor dedicat.

George Aschenbrenner SJ

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro