Biblia şi morala. Rădăcinile biblice ale acţiunii creştine

Comisia Pontificală Biblică, Biblia şi morala. Rădăcinile biblice ale acţiunii creştine, Iaşi 2013, 232 p., 14×20, ISBN 978-606-578-109-2, 15 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia documentului Biblia şi morala. Rădăcinile biblice ale acţiunii creştine, elaborat de Comisia Pontificală Biblică și tradus de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecţia Magisterium, formatul 14×20, are 232 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

Dorinţa arzătoare de fericire, adică dorinţa de a avea o viaţă pe deplin satisfăcătoare, este dintotdeauna profund înrădăcinată în inima umană. Realizarea acestei dorinţe depinde în mare parte de propria acţiune care se întâlneşte şi, adesea, se ciocneşte cu aceea a celorlalţi. Cum se poate reuşi să se determine acţiunea justă care conduce fiecare persoană, comunităţile, naţiunile întregi spre o viaţă reuşită sau, cu alte cuvinte, spre fericire?

Pentru creştini, Sfânta Scriptură nu este numai izvorul revelaţiei, baza credinţei, ci şi punctul moral de referinţă de care nu se poate face abstracţie. Din cauza diferitelor obiecţii care se opun acestei convingeri, cum ar fi: certitudinea, tot mai accentuată în zilele noastre, a faptului că se poate acţiona doar conform liberului-arbitru, neţinând cont de nicio normă, prescriere, sau faptul că scrierile biblice nu mai sunt de actualitate, că nu mai pot oferi răspunsuri la problemele actuale etc., Comisia Pontificală Biblică, deja în anul 2002, prin mandatul preşedintelui de atunci, cardinalul Joseph Ratzinger, a voit să traseze raportul dintre Biblie şi morală, căutând să evidenţieze valoarea şi semnificaţia textului inspirat pentru morala din timpul nostru. După o muncă intensă în acest sens, Comisia prezintă rodul efortului membrilor ei, în anul 2008, sub titlul de „Biblia şi morala. Rădăcinile biblice ale acţiunii creştine”, document tradus în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu, pe care îl prezentăm astăzi cititorilor noştri.

Documentul este împărţit în două mari părţi, precedate de o scurtă prefaţă, scrisă de preşedintele Comisiei, cardinalul William Levada, şi de o introducere, în care sunt prezentate obiectivele, destinatarii şi liniile de fond pentru înţelegerea orientării documentului.

Prima parte, „O morală revelată: dar divin şi răspuns uman”, îşi propune să găsească principalele axe antropologice şi teologice care în Sfânta Scriptură stau la baza reflecţiei morale şi să arate principalele consecinţe morale care rezultă din ele. Urmând ordinea canonică a Bibliei, persoana umană apare mai întâi în calitate de creatură căreia Dumnezeu i-a dăruit viaţa, apoi ca membru al poporului ales cu care Dumnezeu a încheiat o alianţă specială şi, în sfârşit, ca frate şi soră a lui Isus, Fiul întrupat al lui Dumnezeu.

În partea a doua a documentului, „Câteva criterii biblice pentru reflecţia morală”, se pleacă de la problematica actuală. Aici este scos în evidenţă faptul că Sfânta Scriptură nu se prezintă ca o sursă transparentă, directă, de soluţii la numeroasele probleme ale oamenilor de astăzi. Cu toate acestea, Biblia prezintă criterii, expuse în mod sistematic în această parte, a căror aplicare ajută la găsirea unor soluţii valabile pentru acţiunea umană, ajută în procesul delicat al unui discernământ moral corect. Astfel, Comisia prezintă două criterii fundamentale (conformitatea cu viziunea biblică despre fiinţa umană şi conformitatea cu exemplul lui Isus) şi alte şase criterii specifice (convergenţa, contrapoziţia, progresia, dimensiunea comunitară, finalitatea şi discernământul).

Documentul se încheie cu o concluzie generală în care se subliniază punctele de originalitate ale acestei reflecţii magisteriale: în primul rând, conceptul de „morală revelată” (văzută, atât din prisma omului, cât şi din prisma lui Dumnezeu), apoi, o recitire axiologică a Decalogului, care deschide un domeniu dinamic, conform sensibilităţilor etice şi morale ale majorităţii contemporanilor noştri, şi, în sfârşit, prezentarea sistematică a criteriilor generale şi specifice, luate chiar din Sfânta Scriptură, pentru a trata chestiuni morale actuale. De asemenea, în această concluzie se subliniază că documentul de faţă deschide şi câteva perspective pentru viitor.

Sperăm ca lectura acestui document să ajute la descoperirea şi considerarea Sfintei Scripturi ca un text inepuizabil şi mereu actual pentru determinarea acţiunii corecte de care depind reuşita şi fericirea deplină a fiecărei persoane. De asemenea, sperăm ca acest document să trezească un dialog mai amplu cu diferite culturi şi religii, care caută, în ciuda dificultăţilor cotidianului, un drum autentic de fericire şi de sens.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro