Botezul. Un eveniment care trebuie trăit în mod personal. Prelucrare şi explicare după Ritualul Botezului

Emil Moraru, Botezul. Un eveniment care trebuie trăit în mod personal. Prelucrare şi explicare după Ritualul Botezului, Iași 2023, 76 p., 11×17, ISBN 978-606-578-508-3, 8 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Un eveniment care trebuie trăit în mod personal. Prelucrare şi explicare după Ritualul Botezului, scrisă de pr. dr. Emil Moraru. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 11×17, are 76 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 8 lei. 

Această cărticică este adresată părinţilor, naşilor şi naşelor care sunt pe punctul de a lua parte la botezul propriului fiu sau al propriei fiice, finului sau finei.

Fiecare gest, fiecare semn, aproape fiecare cuvânt comunică ceva profund despre sacramentul din care se naşte viaţa creştină, comunică ceva despre rodul efortului primelor comunităţi de a traduce în simboluri perceptibile misterul omului care primeşte de la Cristos o viaţă nouă. În mod înţelept, Biserica a continuat, de-a lungul secolelor, să utilizeze acest frumos simbolism grăitor bărbaţilor şi femeilor din toate timpurile. Bogăţia sa este de o aşa natură încât nu este uşor să fie transmisă în timpul limitat al unei întâlniri catehetice. De aceea, s-a născut ideea acestei cărţi mici care să ne permită să intrăm mai bine în liturgia baptismală prin intermediul unei lecturi personale, care poate deveni o ocazie de reflecţie, dar şi de meditaţie.

Părinţii (şi, într-un anume mod, naşii şi naşele) se află în vigilia unui eveniment care îi implică îndeaproape. Naşterea copilului lor a fost un eveniment extraordinar, unul din acele lucruri care schimbă viaţa. Un eveniment care îl pune pe om în contact cu misterul: de unde vine această fiinţă pe care o ţin în braţe, atât de mică, dar, totodată, atât de perfectă? Ce anume o aşteaptă? Care îi va fi viitorul? Prin botez, aceste întrebări găsesc un răspuns la nivel de credinţă. Liturgia sacramentului este un ajutor pe această cale: ne ajută să culegem, prin limbajul simbolurilor, transformarea profundă care se petrece în copil, precum şi destinul care îl aşteaptă. Trebuie afirmat însă că, pentru a culege oportunităţile oferite de liturgie, este necesar să ne pregătim puţin, să recuperăm semnificaţiile care astăzi poate s-au pierdut în parte. Ghidul pe care îl aveţi în mână are acest scop.

Diferitele părţi ale ritului au fost subîmpărţite în mici capitole, în general de câte două pagini. Pe pagina din stânga, pe lângă un desen explicativ, îşi află locul rugăciunile şi cuvintele rostite de celebrant. Pe pagina din dreapta, în schimb, este adăugată explicaţia semnelor, a gesturilor şi a cuvintelor care au de-a face cu momentul respectiv. Astfel, avem posibilitatea, într-o manieră agilă şi, în acelaşi timp, destul de aprofundată, să înţelegem ceea ce Părinţii Bisericii au vrut să ne spună cu privire la ceea ce se întâmplă la botez, cu privire la caracteristicile a ceea ce a fost numită „a doua naştere” a omului.

Este necesar, în faţa unei astfel de propuneri, să ne amintim că, în primele secole ale Bisericii, botezul avea de-a face mai ales cu persoane adulte care, în mare parte, proveneau din păgânism (însă deja de atunci se botezau şi copiii mici din familii creştine). Auziseră vorbindu-se despre Isus şi, atinşi de mesajul său, cereau să devină creştini. Pentru ei începea o lungă perioadă de formare în vederea botezului (de obicei de trei ani) numită catehumenat (din grecescul katechoùmenos, catehumen, cel care este instruit), o perioadă care avea momentele sale forte în Postul Mare. Aceştia se rugau, ascultau cuvântul lui Dumnezeu şi participau la celebrări particulare în care primeau anumite semne (primul era acela al crucii). Apoi urma înmânarea elementelor importante ale identităţii creştine (Crezul, Tatăl nostru, Evanghelia…). La sfârşitul acestui parcurs, în noaptea de Paşti era celebrat botezul, care avea ca moment culminant coborârea catehumenului în piscina baptismală.

Aspectele cele mai importante ale acestui drum catehumenal, dar mai ales ale celebrării sacramentului, le regăsim în actualul Ritual al botezului copiilor.

Pr. dr. Emil Moraru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro