Calea spre Dumnezeu. Reflecţii psihologico-spirituale asupra anumitor forme de experienţă religioasă

Mihàly Szentmàrtoni, Calea spre Dumnezeu. Reflecţii psihologico-spirituale asupra anumitor forme de experienţă religioasă, Iaşi 2013, 250 p., 14×20, ISBN 978-606-578-090-3, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Calea spre Dumnezeu. Reflecţii psihologico-spirituale asupra anumitor forme de experienţă religioasă, scrisă de Mihàly Szentmàrtoni și tradusă în limba română de George M. Nicoară și Daniel Hrișcă. Cartea apare în colecţia Spiritualitate, formatul 14×21, are 250 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Se asistă în zilele noastre la o continuă creştere a interesului faţă de experienţa religioasă; martorii acestei creşteri sunt diversele mişcări spirituale şi grupurile carismatice, pe lângă curentele orientate spre tehnicile psihologice, care au ca scop obţinerea unei experienţe umane profunde. E de ajuns să privim la curentul foarte răspândit în zilele noastre – New Age – şi la atâtea alte oferte, precum psihosinteza, meditaţia transcedentală etc.

Obiectivul lucrării de faţă, Calea spre Dumnezeu, a lui Mihàly Szentmàrtoni, este tocmai acela de a oferi câteva cunoştinţe fundamentale şi câteva criterii de discernământ ale principalelor forme actuale de experienţă religioasă din punct de vedere al psihologiei şi al teologiei spirituale.

Cartea apare în limba română datorită efortului de traducere făcut de George M. Nicoară în colaborare cu Daniel Hrişcă după originalul italian: In cammino verso Dio. Riflessioni psicologico-spirituali su alcune forme di esperienza religiosa. Lucrarea nu ne prezintă doar o serie de experienţe religioase separate între ele, ci oferă şi o lectură sistematică a parcursului spiritual al omului. Discursul autorului este atât teologic, cât şi psihologic, iar din acest motiv se poate aplica fiecărei persoane aflate în căutarea împlinirii vieţii sale.

Mihàly Szentmàrtoni, profesor de teologie spirituală la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, cercetează analizele psihologice și spirituale în vederea unei relații autentice între om și Dumnezeu. Actualul studiu spiritual întreprins de autor se încadrează foarte bine în contextul lumii actuale, unde termenul „relație” a pierdut valențele primordiale, și anume, legătura profundă și intimă cu Creatorul. Tocmai acest lucru încearcă autorul să-l pătrundă și să-l elucideze prin analizele psihologice și spirituale ale discursului său. Parcursul uman către Dumnezeu văzut ca pe un drum spiritual și spiritualizant este ceea ce ne propune și această carte.

Cartea se împarte în opt capitole generoase. Fiecare capitol conține puncte de susținere pentru următorul capitol, în așa fel încât, la final, să se ajungă la apogeul vieții spirituale, care este viața mistică.

Primul capitol dezbate psihologia și viața spirituală ce se întrepătrund în acest drum de perfecționare spirituală. Prin acest capitol se dorește o vedere de ansamblu a elementelor ce intră în contact cu viața spirituală.

Cel de-al doilea capitol analizează experiența religioasă, dimensiunile și natura religiozității, semnificația afectivității și răspunsul omului în fața chemării lui Dumnezeu.

Cel de-al treilea capitol aduce în discuție realitatea convertirii ca punct principal al oricărui drum către Dumnezeu. Sunt analizate elementele ce intră în compoziția convertirii, de asemenea, sunt semnalate „tipurile” de convertiri.

Cel de-al patrulea capitol conduce către experiența ascezei, un element deosebit de important în viața spirituală. Din perspectiva autorului, asceza pornește de la libertate și are ca scop sfințenia. De aceea, autorul evidențiază diferitele forme ale ascezei în lumina sacrificiului, ca încercare de imitare a lui Isus Cristos.

Cel de-al cincilea capitol abordează experiența plinătății și modalitățile prin care cineva ar putea ajunge la acest nivel. Autorul analizează, de asemenea, „spiritualitățile” izvorâte din unele iluzii create de om pentru a relaționa cu Transcendentul.

Cel de-al șaselea capitol examinează experiența carismatică ca dar al Duhului Sfânt. Autorul propune ca experiența carismatică să fie văzută în lumina slujirii și a misiunii. În caz contrar, anumite pericole nu vor întârzia să apară.

Cel de-al șaptea capitol examinează experiența limitelor umane și a neputinței pe care fiecare om le experimentează în mod cotidian. Sunt dezbătute și crizele specifice vârstelor și fundamentele acestor crize.

Ultimul capitol încheie studiul complex al drumului către Dumnezeu printr-o analiză minuțioasă a experienței mistice. Experiența mistică, din perspectiva autorului, este apogeul vieții spirituale și coincide cu relația autentică și intimă cu Dumnezeu. Studiul lui Mihály Szentmártoni însumează și o bogată bibliografie scrisă în diverse limbi.

Considerăm potrivită această lectură și credem că o analiză și o asumare profundă a lecturii vor fi de folos cititorilor. O recomandăm tuturor celor care doresc să descopere sau să redescopere frumuseţea vieţii spirituale, şi astfel, să ajungă la plinătatea vieţii, reuşind să afirme cu micul Samuel: „Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!” (1Sam 3,10).

 

Laurenţiu Turbuc & George M. Nicoară

 

Mihàly Szentmàrtoni, Calea spre Dumnezeu. Reflecţii psihologico-spirituale asupra anumitor forme de experienţă religioasă, Iaşi 2013, 250 p., 14×20, ISBN 978-606-578-090-3, 20 lei.

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro