Capitolul al optulea al exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris Laetitia

 Cardinal Francesco Coccopalmerio, Capitolul al optulea al exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris Laetitia, Iași 2018, 11×17, 54 p., ISBN 978-606-578-329-4, 7 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Capitolul al optulea al exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris Laetitia, scrisă de cardinalul Francesco Coccopalmerio și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, în formatul 11×17, are 54 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 7 lei.

Capitolul al optulea al exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris laetitia este intitulat în mod semnificativ „A însoţi, a discerne şi a integra fragilitatea”.

Această parte a documentului nu este foarte amplă, pentru că este compusă numai din douăzeci şi două de numere, de la nr. 291 la nr. 312, dar este foarte densă şi de aceea prezintă dificultăţi mai mari de analiză şi de înţelegere. La aceasta trebuie să se adauge o anumită non-organicitate, adică o înşiruire a temelor tratate care nu este întotdeauna ordonată.

Din cauza conţinutului, precum şi a formei, acest capitol a fost evaluat ori cu o anumită contestare, ori măcar cu oarecare rezervă. Pentru acest motiv, a fost, într-un anumit fel, pus deoparte, mai puţin examinat, deci mai puţin supus exegezei atente şi analitice.

Intenţia acestor pagini ar fi în schimb să se ia în considerare textul preţios al capitolului al optulea pentru a încerca să-i percepem bogatul mesaj doctrinal şi pastoral.

Oricum, cred că este util să oferim aici nu o reflecţie teoretică pornind de la textele din exortaţie, ci o lectură a textelor înseşi, care să ne permită, pe de o parte, să desfăşurăm o reflecţie teoretică asupra diferitelor puncte ale documentului şi, pe de altă parte, să cunoaştem în formă directă şi de aceea să gustăm în original textele documentului însuşi.

Aşadar, lectura textelor va fi ghidată, totuşi va urma nu ordinea numerică a paragrafelor din capitolul al optulea, ci înşiruirea temelor pe care le-am specificat mai jos. Însă, înţeles fiecare text în logica temelor, va fi probabil mai uşor să se citească după aceea şi să se înţeleagă după ordinea numerică.

Spuse fiind acestea, mi se pare util să se distingă şi să se prezinte şase teme:

  1. Expunerea învăţăturii Bisericii referitoare la căsătorie şi familie;
  2. Atitudinea pastorală a Bisericii faţă de acele persoane care se află în situaţii iregulare;
  3. Condiţiile subiective sau condiţii de conştiinţă ale diferitelor persoane în diferitele situaţii iregulare şi problema unită a admiterii la sacramentele Pocăinţei şi Euharistiei;
  4. Relaţia dintre doctrină, norma generală şi fiecare persoană aflată în situaţii deosebite;
  5. Integrarea, adică participarea la viaţa Bisericii, precum şi la ministerialitatea Bisericii din partea persoanelor care se află în situaţii iregulare;
  6. Hermeneutica persoanei în Papa Francisc.

Cardinal Francesco Coccopalmerio

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro