Biserica în dialog cu lumea contemporană

Iulian Faraoanu, coord., Biserica în dialog cu lumea contemporană, Iași 2016, 14×20, 188 p., ISBN 978-606-578-284-6, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Biserica în dialog cu lumea contemporană, coordonator Iulian Faraoanu. Acest volum cuprinde lucrările simpozionului internaţional „Biserica şi trăirile lumii contemporane”, desfășurat la Iaşi, 26 noiembrie 2015. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, în format 14×20, are 140 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

Biserica fondată de Cristos revelează adesea latura sa de mister. Acest lucru se datorează legăturii strânse cu Mântuitorul, capul său, dar şi acţiunii lui Dumnezeu, care scapă cel mai adesea controlului uman. Dincolo de dimensiunea aceasta misterioasă, noi percepem în general componenta istorică a Bisericii şi suntem uimiţi de capacitatea acesteia de a traversa timpurile sub semnul victoriei. Mireasa lui Cristos străbate căile istoriei şi înaintează către epoca finală atunci când vor veni ceruri noi şi un pământ nou.

La începutul celui de-al treilea mileniu, provocările din partea lumii sunt din ce în ce mai numeroase şi cuprind o paletă largă de perspective. Lucrările din acest volum vor să surprindă o parte din semnalele care se prezintă în faţa comunităţii de credincioşi: de la tematica trăirii vieţii sacramentale în liturgie la schimbările apărute în contextul socio-religios, la provocările culturale şi cele ambientale etc.

În structurarea materialului, s-a urmărit o schemă antropologică unită cu una teologică. Prima problematică ia în discuţie tocmai persoana umană şi identitatea sa în contextul societăţii actuale caracterizate de globalizare. Odată stabilită poziţia omului, s-au urmărit direcţiile de raportare la sferele vieţii ecleziale. Punctul de plecare l-a constituit Sfânta Scriptură, Cuvântul viu pe care se întemeiază întreaga viaţă a Bisericii. Contextul Noului Testament merită să fie aprofundat pentru a vedea punctele de legătură cu societatea de astăzi. De la Biblie, s-a trecut la dimensiunea teologică, evidenţiind potenţialul reprezentat de femeie pentru Biserică la nivelul cercetării, dar şi al formării în domeniul teologiei. Următorul pas a fost abordarea liturgică, ţinând cont de faptul că persoana umană ia contact cu realităţile spirituale, în primul rând, în viaţa cultuală. Liturgia trebuie să fie şi o modalitate de evanghelizare în timpurile actuale. Firul temelor mai teoretice se completează cu alte abordări mai practice şi modele de răspuns la provocările lumii contemporane. Un exemplu de succes în rezolvarea unor situaţii complexe este propus în persoana Papei Paul al VI-lea. Un alt răspuns, de această dată la problemele vieţii de căsătorie, e oferit de documentul recent Mitis Iudex Dominus Iesus. De cealaltă parte, elementele pragmatice sunt tratate în cadrul prezentării despre importanţa rezolvării crizei ecologice actuale. Ocrotirea planetei este în realitate salvarea vieţii pe pământ, casa noastră comună.

Temele din cuprinsul acestei cărţi nu sunt doar o radiografie a unei situaţii, ci trebuie să ofere şi stimuli pentru acţiune. Cum trebuie să răspundă Biserica în faţa semnalelor ce vin din atâtea părţi? Biserica a ales calea dialogului, a comunicării cu omul epocii în care trăieşte. Acest lucru, din dorinţa de a ţine pasul cu omenirea proclamând Vestea cea Bună cu forme adaptate condiţiilor istorice şi culturale. La începutul mileniului al treilea, Biserica trebuie să adopte aceeaşi strategie: actualizarea în spiritul dialogului şi al comuniunii, cu intenţia de a construi împreună civilizaţia iubirii.

Pr. dr. Iulian Faraoanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro