Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie

Ștefan Lupu, Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie, Iaşi 2016, 452 p., 17×24, ISBN 978-606-578-262-4, 40 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Misterul Bisericii. Manual de Ecleziologie, scrisă de pr. dr. Ștefan Lupu. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 17×24, are 452 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 40 lei.

Biserica este în acelaşi timp cale şi scop al planului lui Dumnezeu: prefigurată în creaţie, pregătită în vechiul legământ, întemeiată prin cuvintele şi faptele lui Isus Cristos, realizată prin crucea lui răscumpărătoare şi prin învierea lui, ea s-a manifestat ca mister de mântuire prin revărsarea Duhului Sfânt. Ea se va desăvârşi în gloria cerului ca adunare a tuturor celor răscumpăraţi de pe pământ. Biserica este în acelaşi timp vizibilă şi spirituală, societate ierarhică şi trup mistic al lui Cristos. Ea este teandrică, formată dintr-un element uman şi unul divin. Aici se află misterul său, pe care numai credinţa îl poate înțelege.

Despre acest „mister” dorește părintele Ștefan Lupu să trateze în lucrarea Misterul Bisericii. Manual de Ecleziologie, apărută la Editura Sapientia. Axa principală a tratatului de față este reprezentată de categoriile prin care în toate epocile – cu o intensitate mai mare sau mai mică – s-a încercat să se exprime natura Bisericii. Aceste categorii au fost reluate pe larg de teologii ultimelor două secole și de către Conciliul al II-lea din Vatican. Este vorba despre categorii ca „poporul lui Dumnezeu”, „trupul lui Cristos”, „mister de comuniune” și „sacrament”.

Cele 19 capitole care alcătuiesc acest tratat sunt dispuse în trei mari părți, precedate de o introducere. Aceste pagini introductive au menirea de a preciza locul pe care Ecleziologia îl ocupă în studiul teologiei fundamentale și dogmatice și modul în care este percepută Biserica de oamenii din epoca noastră.

Prima parte, „Ecleziologia istorică”, împărțită în patru capitole, este dedicată momentului ascultării credinței (auditus fidei). Autorul, în această parte, are în vedere în primul rând modul în care misterul Bisericii s-a revelat în istoria mântuirii, pornind de la precizarea semnificației termenului de „Biserică”, continuând cu prezentarea prefigurărilor acesteia în Vechiul Testament, analizând, de asemenea, și noutatea adusă de Noul Testament cu privire la acest mister. În același timp, părintele Ștefan Lupu dedică trei capitole prezentării modului în care misterul Bisericii a fost aprofundat de-a lungul istoriei de către sfinții părinți și de teologi până astăzi.

A doua parte, „Ecleziologia sistematică”, este cea mai extinsă (11 capitole) și este dedicată momentului de înțelegere a credinței (intellectus fidei). Astfel, autorul, folosindu-se de roadele reflecției teologice, contemplă într-un mod sistematic misterul Bisericii după criteriile și sensibilitățile teologiei actuale. Originea transcendentă și istorică a Bisericii, figurile și denumirile ei, personalitatea sa, natura teandrică și notele Bisericii (una, sfântă, catolică și apostolică), structura ierarhică și carismatică a ei, sunt doar câteva dintre temele abordate pe larg în această parte.

Ultima parte, „Ecleziologia specială”, împărțită în patru capitole, tratează câteva aspecte specifice legate de cele patru mari cercuri la care se extinde acțiunea Bisericii în afara ei (ad extra): raportul ei cu celelalte Biserici necreștine, cu religiile necreștine, cu necredincioșii și, în sfârșit, cu lumea. Această abordare are în vedere exigența Conciliului al II-lea din Vatican, care a permis Bisericii să-și dobândească o conștiință mai plină și mai matură despre raporturile sale de unire, de caritate și de har cu restul omenirii și cu lumea.

Tratatul despre Misterul Bisericii. Manual de Ecleziologie se încheie cu o bibliografie consistentă care îi oferă cititorului posibilitatea de a-și mări orizontul și cunoștințele cu privire la această realitate divino-umană, Biserica.

Intenția părintelui Ștefan Lupu este aceea de a oferi o lucrare, în primul rând, studenților teologi, dar și tuturor celor care vor să cunoască și să pătrundă mai adânc în misterul Bisericii, voită de Sfânta Treime ca sacrament universal de mântuire.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro