Familia şi planul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia”

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Familia şi panul lui Dumnezeu în „Amoris laetitia” / coord.: Iulian

Faraoanu. – Iaşi : Sapientia, 2018
ISBN 978-606-578-361-5

  1. Faraoanu, Iulian (coord.)

2