Codul de drept canonic, (Ediția a doua)

Codul de drept canonic. Textul oficial şi traducerea română, Iaşi 20122, 1146 p., ISBN 973-8474-47-7, 14×21, 65 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Codul de drept canonic. Textul oficial şi traducerea română. Cartea apare în colecţia Magisterium, formatul 14×21, are 1146 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 65 lei.

De-a lungul secolelor, Biserica, prin numeroasele concilii, sinoade, dar şi prin acţiuni particulare ale unor pontifi, s-a preocupat să stabilească, să reînnoiască şi să actualizeze legile disciplinei sacre, rămânând totodată fidelă revelaţiei desăvârşite de Cristos. Astfel de colecţii de legi ecleziastice, apărute sub diferite forme şi numeroase ediţii de-a lungul timpului (nu sub o formă unitară, de multe ori în dezacord unele cu altele), au ca scop principal facilitarea cunoaşterii, aplicării şi respectării lor, îndeosebi de către clerici.

Încă din perioada Conciliului I din Vatican (1869-1870) numeroşi episcopi în frunte cu papa au dorit să realizeze un cod de legi nou şi unic, pentru a rezolva într-un mod mai clar şi sigur problemele legate de grija pastorală a Bisericii. Acest lucru s-a pus în act în anul 1917, prin grija Papei Benedict al XV-lea. Dar, ca urmare a transformărilor interne ale comunităţii ecleziastice, a devenit din ce în mai necesară o revizuire a legilor canonice. Acest lucru s-a realizat sub pontificatul fericitului Papă Ioan Paul al II-lea, care, la 25 ianuarie 1983, a promulgat noul Cod de drept canonic, care se vrea a fi transpunerea în limbaj juridic a ecleziologiei Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965).

Prima traducere a acestui nou Cod de drept canonic (1983) a fost publicată de pr. dr. Ioan Tamaş în anul 1995, iar într-o formă bilingvă (textul original în latină şi limba română) şi revizuită apare în anul 2004, prin munca aceluiaşi pr. Ioan Tamaş.

Acest cod este alcătuit din şapte cărţi, însumând, la rândul lor, un număr de 1752 de canoane. Codul, după ce prezintă normele generale ale „legislaţiei Bisericii” (cartea I), trece la prezentarea canoanelor privind Biserica drept popor al lui Dumnezeu în toată alcătuirea sa: credincioşii creştini, structura ierarhică, institutele de viaţă consacrată (cartea a II-a). În continuare, sunt prezentate canoanele ce privesc cele două funcţii majore ale Bisericii, aceea de a învăţa şi aceea de a sfinţi (cărţile a III-a şi a IV-a). Apoi, după prezentarea canoanelor referitoare la dreptul Bisericii de a dobândi, a poseda şi a administra bunuri materiale (cartea a V-a), codul acordă o parte însemnată prezentării canoanelor referitoare la sancţiunile pe care Biserica are obligaţia şi dreptul de ale acorda creştinilor care săvârşesc delicte (cartea a VI-a), şi proceselor din cadrul Bisericii (cartea a VII-lea). La aceste cărţi, traducătorul s-a îngrijit să adauge un indice analitic şi un mic dicţionar juridico-canonic, foarte util pentru cei care studiază dreptul canonic, dar şi pentru cei ce doresc să consulte legile pe care le cuprinde.

Ediţia de faţă, a doua ca număr, apare ca urmare a anunţului actualului Papă, Benedict al XVI-lea, prin scrisoarea apostolică Omnium in mentem, despre modificarea unor articole din Codul de drept canonic promulgat în anul 1983. E vorba de canoanele 1008, 1009, 1088, 1117 şi 1124.

Fiind o comunitate de oameni adunaţi în unitatea Sfintei Treimi sau o societate – civitas – Biserica are nevoie de un cod legislativ care să-i reglementeze viaţa. De aceea, Codul de drept canonic este absolut necesar, iar, prin natura lor, aceste legi cer să fie respectate.

Recomandăm prezenta traducere tuturor celor care doresc să cunoască legile universale ale Bisericii Catolice de rit latin. Şi nu numai lor, ci şi celor care, prin rolul lor în viaţa Bisericii, clerici sau laici, au obligaţia de a cunoaşte şi de a pune în practică prevederile acestui cod.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro