Compendiu de drept canonic

Ioan Tamaş, Compendiu de drept canonic, Iaşi 2013, 640 p., 17×24, ISBN 978-606-578-111-5, 40 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Compendiu de drept canonic, scrisă de Ioan Tamaş. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 17×24, are 640 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 40 lei.

Codul de drept canonic este absolut necesar Bisericii. Fiind constituită ca un organism social şi vizibil, Biserica are nevoie de norme, pentru ca structura ei ierarhică şi organică să fie vizibilă, exercitarea funcţiilor ce i-au fost încredinţate de dumneiezescul Întemeietor, îndeosebi puterea sacră şi administrarea sacramentelor, să fie bine organizată, legăturile reciproce dintre credincioşi să fie reglementate după dreptate bazată pe caritate”, spunea fericitul Papă Ioan Paul al II-lea în Constituţia apostolică Sacrae disciplinae leges, prin care a promulgat noul Codex Iuris Canonici al Bisericii Romano-Catolice, la 25 ianuarie 1983.

După intrarea în vigoare a acestui Cod de drept canonic, adică în Duminica I din Advent a aceluiaşi an (27 noiembrie), au început să apară din ce în ce mai multe traduceri ale sale în limbile naționale, însoțite deseori de multiple comentarii realizate de prestigioși canoniști din diferitele universități ecleziastice. Prima traducere a acestui Cod în limba română, însoțită de textul original latin, a fost publicată în anul 2004 la Editura „Sapientia”, iar a doua ediţie a apărut în anul 2012, ca urmare a modificărilor operate de Papa Benedict al XVI-lea.

Dreptul canonic, care se vrea a fi o oglindă şi o transpunere în limbaj juridic a Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965), deoarece preia cu fidelitate doctrina acestuia, are în vedere prezentarea principiilor şi normelor Bisericii după care se organizează, se conduce şi îşi desfăşoară misiunea sub aspectul ei văzut de comunitatea creştină. De asemenea, el analizează și modul în care principiile ecleziologice sunt aplicate în viaţa Bisericii. Codul de drept canonic este un text de ecleziologie. Şi, fără nicio îndoială, este textul de ecleziologie care se bucură de autoritatea cea mai mare, fiind un text foarte mult folosit şi comentat.

Un astfel de comentariu la noul Cod a fost realizat și de părintele Ioan Tamaș, profesor emerit de drept canonic la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, având ca titlu Compendiu de drept canonic. În acest Compendiu, rod al unei lungi experienţe didactice, sunt reluate, revizuite şi reîntregite cursurile pe care părintele Tamaş le-a ţinut mai multor serii de studenţi seminarişti de la Institutul Teologic din Iaşi.

După o scurtă introducere în drept, în general, şi în cel canonic, în special, urmează prezentarea şi comentarea canoanelor care alcătuiesc cele şapte cărţi ale noului Cod, punând accent pe legile care au o mai mare relevanţă din punct de vedere pastoral, cum sunt, de exemplu, cele referitoare la taina Căsătoriei. La sfârșitul lucrării părintele Tamaș indică și o bibliografie selectivă.

Cartea I a Codului este o introducere generală la întregul Cod și chiar la întregul drept al Bisericii Latine. În cea de-a doua carte se pornește de la bază, vorbindu-se mai întâi despre credincioși în general, despre demnitatea lor, despre drepturile și obligațiile lor; în continuare se tratează despre clerici, despre ierarhia Bisericii și, în final, despre institutele de viață consacrată. Cartea a treia și a patra tratează despre cele două funcții importante ale Bisericii: aceea de a învăța și de a sfinți. A cincea carte vorbește despre bunurile temporale ale Bisericii, iar în final, ultimele două cărți tratează despre sancțiunile în Biserică și despre procese.

Recomandăm acest Compendiu în special studenţilor teologi, dar şi tuturor celor care doresc să ajungă la o mai bună înțelegere a Codul de drept canonic al Bisericii Romano-Catolice şi, folosind expresia fericitului Papă Ioan Paul al II-lea din Constituţia apostolică Sacrae disciplinae leges, a „caracterului său de complementaritate în raport cu învăţătura Conciliului al II-lea din Vatican”.

Laurențiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro