Cred în Duhul Sfânt

Claudiu Dumea, Cred în Duhul Sfânt, Iași 2009, 300 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-54-9, 20 RON.

Continuând seria meditaţiilor despre Crezul creştin, după ce a scris despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu Fiul, despre îngeri şi diavoli, părintele Claudiu Dumea, profesor şi spiritual la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, vine acum cu o serie de meditaţii despre cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt. Încă din start, autorul cărţii recunoaşte că nu este uşor a vorbi despre Duhul Sfânt, căci este mult mai dificil „să ne facem o idee despre el, să-l prindem şi să-l includem în conceptele, în tiparele minţii noastre” decât despre celelalte două.

Cu toate acestea, Pr. Claudiu Dumea începe anevoiosul drum al vorbirii despre Duhul Sfânt, tratând diferitele atribute pe care le găsim în renumitul imn creştin Veni, Creator Spiritus! Primul este cel de creator, apoi cel de Digitus paternae dexterae, adică Degetul dreptei Tatălui, prin care Dumnezeu a acţionat atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament. Dar pe lângă faptul că este Degetul Tatălui, Duhul Sfânt este şi cel care ni-l descoperă pe Fiul. Însă cunoaşterea noastră nu trebuie să se oprească la Fiul, ci trebuie să ajungă la Tatăl, de aceea autorul ne îndeamnă, folosind cuvintele aceluiaşi imn, să-l rugăm pe Duhul Sfânt: Fă să-l cunoaştem prin tine pe Tatăl. Şi întrucât ne ajută să-i cunoaştem pe Tatăl şi pe Fiul, Duhul Sfânt este Duhul amândurora.

După ce ne conduce spre cunoaşterea Duhului Sfânt, autorul vorbeşte despre rolul Duhului Sfânt în întruparea Fiului lui Dumnezeu, având la bază afirmaţia din Crezul creştin S-a întrupat de la Duhul Sfânt. Analizează apoi prezenţa Duhului Sfânt în viaţa lui Isus: la botez, la ispitirea din pustiu, în misterul pascal. Prezintă apoi ungerea regală, profetică şi preoţească a lui Isus, având drept punct de pornire cuvintele rostite de sfântul Petru în ziua de Rusalii. Nu este trecut cu vederea rolul Duhului Sfânt în sacramentele creştine şi în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Face apoi o comparaţie între marele eveniment al Rusaliilor şi Turnul Babel, precum şi între Rusaliile creştine şi Rusaliile iudaice. Este evidenţiată importanţa primordială a Duhului Sfânt pentru Biserică, pentru naşterea ei, pentru viaţa ei, el fiind sufletul Bisericii. La final, părintele prezintă darurile şi roadele Duhului Sfânt. Cartea se încheie cu analiza făcută de autor carismelor şi carismaticilor.

Scrisă într-un limbaj accesibil tuturor, cartea este o excelentă cateheză despre Duhul Sfânt, o prezentare pe înţelesul tuturor a pneumatologiei creştine, o analiză a celui de-al treilea articol al Crezului creştin, fapt pentru care o recomandăm tuturor.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro