Disputatio de Maat, Me et Torah

Ştefan Grosu, Disputatio de Maat, Me et Torah, Iaşi 2015, p. 96, 14×20, ISBN 978-606-578-200-6, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Disputatio de Maat, Me et Torah, scrisă de Ştefan Grosu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×20, are 96 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Disputatio de Maat, Me et Torah” – un titlu care pare ciudat pentru cei neavizaţi –, ascunde în spatele lui un efort susţinut din partea absolventului facultăţii de teologie didactică a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, de a prezenta modul de generare a filozofiei dreptului religios şi dreptului laic, pornind de la matricea revalată Torah şi matricele sacre – Maat şi Me.

Lucrarea de faţă urmăreşte linia directoare a hermeneuticii conceptelor Maat (în traducere din egipteana veche: adevăr, lege şi ordine), Me (în traducere din limba mesopotamiană: lege) şi Torah (Legea revelată a lui Dumnezeu). În acest sens conceptul Maat din cultura egipteană este confruntat cu cel de Me dintr-o altă cultură a timpului, cea mesopotamiană, și care, la rândul lor, au fost confruntate cu conceptul de Legea lui Dumnezeu din paginile Bibliei, toate aceste cutume străvechi devenind matrici hermeneutice ale dreptului canonic, precum și ale dreptului laic, ele fiind expresii ale legii naturale.

După o Introducere care lămurește conceptele principale ale acestei teze: matrice, hermeneutică, drept și dreptate, precum și înțelegerea conceptului de drept în Semiluna Fertilă, autorul trece la prezentarea temei. În prima parte a prezentării, autorul se preocupă de definirea și trasarea principalelor trăsături ale legii naturale, pentru a o putea deosebi de Legea biblică care este o lege revelată.

A doua și a treia parte sunt consacrate de autor prezentării conceptului Me (Sumer) și conceptului Maat (Egiptul Antic), pentru ca, în cele din urmă să confrunte aceste două concepte cu cel de Torah din Biblia masoretică sau de Nomos din Septuaginta. Ultima parte a prezentării se preocupă de aspecte ale analizei critice în ceea ce privește conceptul de Lege în trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament și de abordarea conceptelor principale ale lucrării în cheie neotomistă.

În încheierea lucrării, Ștefan Grosu trasează direcțiile hermeneutice de studiu pentru conceptele Me, Maat și Torah. De asemenea, cititorul găseşte şi o bogată bibliografie, menită să-l ajute pe cel care doreşte să aprofundeze această temă.

Cartea Disputatio de Maat, Me et Torah se adresează tuturor celor interesați de studiul Sfintei Scriipturi, dar și celor pasionați de dreptul ecleziastic și laic, lucrarea fiind o frumoasă sinteză a modului în care acestea două au luat naștere și s-au dezvoltat ulterior.

 

David Eduard Cristian

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro