Dumnezeu este iubire. Cântări ale credinței

Petru Ciobanu, Dumnezeu este iubire. Cântări ale credinței, Iași 2012, 14×20, 160 p., ISBN 978-606-578-040-8, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Dumnezeu este iubire, scrisă de Petru Ciobanu. Cartea apare în formatul 13,5×20, are 160 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 10 lei.

În „Scrisoare către artişti”, publicată la data de 4 aprilie 1999, papa Ioan Paul al II-lea spunea: „Nimeni nu poate intui mai bine decât voi, artiştii, geniali constructori ai frumuseţii, patosul cu care Dumnezeu, în zorii creaţiei, a privit la lucrarea mâinilor sale”. În aceste cuvinte, papa surprinde, în mod impresionant, asemănarea dintre artist şi Dumnezeu, capacitatea artistului de a simţi „o vibraţie a cvasi-ecoului misterului creaţiei la care Dumnezeu a voit să-i asocieze”.

Şi continuă papa: „Acela care observă în sine acest fel de scânteie divină, care este vocaţia artistică – de poet, de scriitor, de pictor etc. –, îşi dă seama, în acelaşi timp, de obligaţia de a nu irosi acest talent, ci de a-l dezvolta, pentru a-l pune în slujba aproapelui şi a întregii omeniri”.

Pentru a pune în practică aceste cuvinte, Petru Ciobanu, student la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, publică, la Editura „Sapientia”, un volum de poezii cu titlul „Dumnezeu este iubire”, prin care vrea să împărtăşească tuturor câteva „opere artistice” închinate lui Dumnezeu.

Cartea are ca motto cuvintele din Psalmul 9: „Te voi lăuda, Doamne, din toată inima, voi vesti toate faptele tale minunate! Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie în tine, voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!” (Ps 9,2-3).

Titlul cărţii are ca temă expresia din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan: „Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el” (1In 4,16), expresie de actualitate, întrucât papa Benedict al XVI-lea îşi începe prima enciclică cu aceleaşi cuvinte: „Deus caritas est”.

Cartea cuprinde 60 de poezii împărţite în opt părţi, la care se mai adaugă şi un „Cuvânt înainte” scris de pr. Alois Bulai, profesor de exegeză la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi.

În „Cuvânt înainte”, părintele subliniază legătura dintre titlul cărţii şi poezii: „Lectura poeziilor mi-a dezvăluit o familiaritate a autorului cu Cel care este iubire (…) o iubire pe care tânărul poet o caută cu patimă, o adulmecă în multitudinea fiinţelor care ne înconjoară, în succesiunea evenimentelor salvifice, în Cuvântul care se destăinuie în oameni şi fapte”. Acesta îl apreciază pe autor: „Fie că aprofundează texte biblice, fie că se prezintă ca meditaţie filosofico-teologică, fie că arată a reflecţie existenţială, fie că ia ton de rugăciune, autorul atinge piscuri de trăire mistică şi de poezie autentică”.

Faptul că majoritatea motivelor literare, a motto-urilor, sunt inspirate din Sfânta Scriptură ne aminteşte de cuvintele papei Ioan Paul al II-lea din scrisoarea menţionată: „realizările artistice inspirate din Sfânta Scriptură rămân un reflex al misterului insondabil care învăluie şi există în lume”.

Recomandăm această carte tuturor iubitorilor de artă poetică creştină, precum şi celor care vor să cunoască experienţa spirituală a unui seminarist care îşi exprimă trăirea în poeziile sale.

Cosmin Cimpoeşu

Petru Ciobanu, Dumnezeu este iubire: cântări ale credinţei, Iaşi 2012, 160 p., 13,5×20, ISBN 978-606-578-040-8, 10 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro