Editura Sapientia și revista Dialog Teologic clasificate de CNCS în categoria B din domeniul Teologie

Editura Sapientia și revista Dialog Teologic clasificate de CNCS în categoria B din domeniul Teologie

În lunile octombrie-decembrie 2020, prin Comisia sa de Științe Umaniste, Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), organism consultativ al Ministerului Educației și Cercetării, a evaluat revistele și editurile cu caracter științific din România și Republica Moldova.

În urma evaluării, Editura Sapientia și revista Dialog Teologic ale Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași au fost clasificate în categoria B din domeniul Teologie. Categoria B pentru reviste și edituri înseamnă că acestea au un impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu potențial evident de dezvoltare la nivel internațional. Pentru includerea în categoria B este necesară acumularea a cel puțin 75 de puncte. cu o valabilitate de patru ani. Această clasificare este valabilă pentru următorii patru ani (1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2024).

Revista Dialog Teologic (CNCS-RREV-2020-0171):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2016/12/categorii.Reviste.Site_.CNCS_.2020.pdf

Editura Sapientia (CNCS-RED-2020-0075):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf

Cu această ocazie aș dori să mulțumesc tuturor membrilor din Consiliul de redacție, din Comisia de referenți, autorilor de cărți și articole, precum și colaboratorilor de la MTS (Media Trust Sapientia) care au contribuit, fiecare cu talentul său, la atingerea acestei performanțe.

Totodată, pentru cei care ne cunosc mai puțin, aș dori să prezint pe scurt profilul Editurii Sapientia și al revistei Dialog Teologic. 

Editura Sapientia

 1. Istoricul Editurii Sapientia

Editura „Sapientia” este editura Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”. Ea a fost înființată în anul 2000 și îşi are sediul în cadrul aceluiași Institut, str. Th. Văscăuţeanu, 6, 700462 Iaşi.

Obiectivul principal al Editurii „Sapientia” este promovarea literaturii religioase, spirituale și teologice în rândul publicului românesc. Pentru aceasta, ea sprijină:

a) activitatea didactică și de cercetare a profesorilor şi studenţilor de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași, precum şi de la alte Institute și Facultăți teologice din ţară, prin publicarea de manuale şi alte materiale necesare aprofundării şi dezvoltării studiilor teologice.

b) activitatea pastorală a preoţilor şi a colaboratorilor lor laici din Biserica noastră catolică locală, prin publicarea de cărţi şi materiale biblice, liturgice, istorice, catehetice, omiletice etc.

c) trăirea creştină a credincioşilor laici, prin publicarea de cărţi de spiritualitate şi de cultură religioasă, care să-i ajute să-şi îndeplinească misiunea lor în Biserică şi în lume;

d) promovarea dialogului cu societatea contemporană, prin publicarea de cărţi şi materiale religioase, valoroase prin conţinutul lor, dar şi competitive prin calitate grafică şi preţ accesibil cumpărătorilor.

În cei 20 de ani de activitate, Editura Sapientia a publicat circa 700 de titluri de carte, organizate în 28 de colecții și categorii. Majoritatea cărților sunt publicate în limba română, dar există și lucrări publicate în limbi străine: italiană, engleză și germană. Autorii sunt români, dar și străini. De exemplu, în perioada 2015-2019, la Editura Sapientia au apărut 199 de cărți, dintre acestea 106 sunt scrise de autori români, iar 93 sunt traduceri din limbi străine.

Cărțile publicate de Editura Sapientia sunt prezentate pe situl www.editurasapientia.ro. Multe dintre ele se regăsesc în biblioteci importante din România și din străinătate, indexate în cataloage online, precum www.worldcat.org și www.kvk.bibliothek.kit.edu.

Pentru calitatea cărților publicate, în anul 2020 Editura Sapientia a fost clasificată de CNCS în categoria B, domeniul „Teologie”.

 1. Profilul tematic

Profilul tematic al Editurii „Sapientia” este domeniul teologic, spiritual, liturgic, religios, istoric și pastoral-eclezial.

 1. Contribuția la diseminarea unor rezultate de cercetare

Între cărțile publicate de Editura Sapientia se regăsesc rezultate cercetării științifice efectuate de profesorii şi studenţii de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași, precum şi de la alte Institute și Facultăți teologice din ţară. De asemenea, sunt publicate documente oficiale pentru studiul teologiei sau studii realizate de personalități din străinătate recunoscute pentru activitatea lor didactică sau de cercetare în domeniul teologiei.

 1. Impactul asupra domeniului

Prin cărțile publicate, Editura Sapientia a contribuit la:

a) întărirea personalităţii Bisericii noastre catolice locale, în dialog cu celelalte Biserici creştine din ţară, precum şi cu societatea civilă;

b) promovarea valorilor culturale şi teologice din Biserica noastră catolică locală şi împărtăşirea cu valorile teologice şi culturale din Biserica universală;

c) creşterea nivelului teologic şi religios al clerului şi credincioşilor laici din Biserica noastră catolică locală;

d) formarea şi promovarea noilor generaţii de preoţi şi credincioşi laici, fundamentul de mâine al Bisericii noastre catolice locale. 

 1. Seriile tematice/colecțiile de specialitate

Cărțile publicate la Editura Sapientia sunt grupate în următoarele serii tematice sau colecții de specialitate:

 1. Sfânta Scriptură (8 titluri)
 2. Studii biblice (46 titluri)
 3. Tratate de filozofie (5 titluri)
 4. Dogmatica catolică (3 titluri)
 5. Tratate de teologie (77 titluri)
 6. Disertații doctorale (35 titluri)
 7. Magisterium (40 titluri)
 8. Studii teologice (18 titluri)
 9. Revista „Dialog teologic” (46 numere)
 10. Liturgie (22 titluri)
 11. Studia et Documenta (5 titluri)
 12. Istoria Bisericii (53 titluri)
 13. Monografii (11 titluri)
 14. Patrologie (5 titluri)
 15. Magistra vitae (13 titluri)
 16. Spiritualitate (59 titluri)
 17. Mici tratate de spiritualitate (9 titluri)
 18. Maeștri ai spiritualității (10 titluri)
 19. Rugăciuni creștine (19 titluri)
 20. Credo (11 titluri)
 21. Viețile sfinților (36 titluri)
 22. Cateheza (63 titluri)
 23. Omiletică (39 titluri)
 24. Creștinism în contemporaneitate (64 titluri)
 25. Muzică bisericească (16 titluri)
 26. Dicționare și enciclopedii (10 titluri)
 27. Poezie religioasă (17 titluri)
 28. Romanul religios (2 titluri)
 1. Modalitatea de distribuție a cărții în țară și străinătate

În țară, cărțile publicate de Editura Sapientia sunt distribuite prin Librăria Sapientia și prin librăriile cu care Editura Sapientia are contracte de colaborare.

În străinătate, cărțile sunt distribuite pe bază de comandă, prin Poșta Română sau al curier.

Pentru a facilita primirea cărților, cititorii pot comanda online de pe situl www.librariasapientia.ro 

 1. Parteneriatele cu edituri străine

Editura Sapientia a dezvoltat în decursul anilor mai multe parteneriate cu edituri din străinătate, dintre care amintim: Cerf, Desclée de Brouwer, Fayard (Franța), Herder, Friedrich Pustet (Germania), Libreria Editrice Vaticana, Paoline, Dehoniane, Ancora, Ares, Edizioni Studio Domenicano (Italia), Ave Maria Press, Orbis Books (SUA) etc.

Pe bază de contract (copyright), Editura Sapientia a publicat traducerea a numeroase lucrări fundamentale pentru studiul teologiei, pentru practica liturgică și pastorală a Bisericii Catolice din România, pentru viața spirituală și religioasă a credincioșilor, pentru cultura creștină. Traducerea este realizată de persoane competente în domeniu.

 

Prezentare Revista Dialog Teologic

 1. Istoricul revistei

Revista „Dialog teologic” a fost înfiinţată în anul 1998 și este revista Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași. Ea funcţionează şi îşi are sediul în cadrul aceluiași Institut, str. Th. Văscăuţeanu, 6, 700462 Iaşi.

Revista „Dialog teologic” este coordonată de un director numit de Consiliul profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, cu care se află într-o strânsă colaborare, și este editată de Editura Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

Încă de la început, Revista „Dialog teologic” şi-a propus un dialog sincer şi deschis, pe baze ştiinţifice, cu diferite instituţii culturale şi religioase din ţară şi străinătate, în vederea promovării culturii teologice şi filozofice, precum şi a oferirii unui răspuns, din perspectiva credinţei creştine, la problemele şi crizele prin care trece astăzi societatea românească.

Astfel, în paginile revistei, au fost invitate să scrie personalităţi din cadrul Bisericilor Romano-Catolice, Ortodoxe şi protestante, profesori de la Facultăţile de teologie romano-catolică şi ortodoxă, de la Universităţile statale sau private, din România sau străinătate.

De la înfiinţarea ei, revista apare cu o ritmicitate de două numere pe an, ajungând în anul 2020 la numărul 46.

Datorită tematicii abordate, calităţii articolelor şi a personalităţilor care scriu, Revista „Dialog teologic” se bucură de o largă apreciere în mediile culturale şi teologice. Toate numerele Revistei „Dialog teologic” pot fi consultate online pe situl www.dialogteologic.ro. Fiecare articol are un rezumat și cuvinte cheie în engleză sau altă limbă de circulație internațională. Articolele sunt scrise în limba română, dar și în alte limbi, precum engleza, italiana, germana, franceza.

Dintre personalitățile care au publicat recent în Revista „Dialog teologic”, îi amintim pe Cardinalul Luis F. Ladaria, prefectul Congregației pentru Doctrina Credinței din Vatican, pe Mons. Enrico dal Covolo, rectorul Universității Pontificale din Lateran (Roma), și pe prof. Peter Schallenberg de la Facultatea de Teologie din Paderborn (Germania).

 1. Profilul tematic

Profilul tematic al Revistei „Dialog teologic” este cercetarea teologică şi filozofică, într-un dialog permanent cu societatea contemporană.

 1. Contribuția la diseminarea unor rezultate de cercetare

În articolele publicate de Revista „Dialog teologic” se regăsesc rezultate cercetării științifice efectuate de profesorii şi studenţii de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași, precum şi de la alte Institute și Facultăți teologice din ţară. De asemenea, sunt publicate articole scrise de personalități din străinătate recunoscute pentru activitatea lor didactică sau de cercetare în domeniul filosofiei și teologiei.

 1. Impactul asupra domeniului

Prin calitatea articolelor sale, Revista „Dialog teologic” a contribuit la:

a) întărirea personalităţii Bisericii noastre catolice locale, în dialog cu celelalte Biserici creştine din ţară, precum şi cu societatea civilă;

b) promovarea valorilor culturale şi teologice din Biserica noastră catolică locală şi împărtăşirea cu valorile teologice şi culturale din Biserica universală;

c) creşterea nivelului teologic şi religios al clerului şi credincioşilor laici din Biserica noastră catolică locală;

d) formarea şi promovarea noilor generaţii de preoţi şi credincioşi laici, fundamentul de mâine al Bisericii noastre catolice locale.

 1. Modalitatea de distribuție a revistei în țară și străinătate

În țară, Revista „Dialog teologic” este distribuită pe bază de abonamente și prin librăriile cu care colaborează Editura Sapientia.

În străinătate, Revista este distribuită pe bază de abonamente și în bibliotecile instituțiilor academice cu care Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași are contracte de reciprocitate.

Pentru a facilita accesul la conținutul revistei, toate numerele revistei „Dialog teologic” pot fi consultate online și gratuit pe situl www.dialogteologic.ro

 1. Publicarea de recenzii critice

În articolele publicate în Revista „Dialog teologic” apar și recenzii critice la diferite documente sau studii legate de tematica revistei.

 1. Ponderea articolelor în limbi străine în ultimii cinci ani (2015-2019)

Potrivit tabelului de mai jos, în perioada 2015-2019 au fost publicate 10 numere ale revistei, cu un total de 43 de articole. Toate articolele au fost scrise în limbi de circulație internațională, respectiv, în engleză = 9, în italiană = 26, în germană = 7 și în franceză = 1.

Așadar, ponderea articolelor în limbi străine în ultimii cinci ani (2015-2019) a fost de 100%.

 1. Ponderea autorilor din afara instituției care editează revista, din afara centrului academic

În perioada 2015-2019 au fost publicate 43 de articole, semnate de 5 autori aparținând Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, 7 aparținând Facultății de Teologie Romano-Catolică din Iași, 1 aparținând Episcopiei Romano-Catolice din Iași și 13 aparținând unor instituții academice din afara Iașiului (2) și din străinătate (11).

Așadar, ponderea autorilor din afara instituției care editează revista este de 81,8%, iar ponderea autorilor din afara centrului academic, respectiv din afara Iașiului este de 50%.

 1. Baze de date internaționale

Revista „Dialog teologic” este indexată în baza de date internaționale ERIH PLUS din anul 2020

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=489834

și a fost acceptată să fie indexată în baza de date internaționale CEEOL.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro