Enașoae Iosif

Enașoae Iosif, coord., Humanae vitae între actualitate și provocare: un răspuns modern la o problemă multiseculară, Iași 2009, 180 p., 17×24, ISBN 978-973-8980-52-5, 20 RON.

Enașoae Iosif, De la kerygmă la cateheza sistematică, Iași 2007, 472 p., 14×20, ISBN (10): 973-8980-03-8; ISBN (13): 978-973-8980-03-7, 20 RON.

Enașoae Iosif, Il mistero della sofferenza nella Salvifici doloris di Giovanni Paolo II, Iași 2007, 166p., 14×20, ISBN 978-973-8980-04-4.

Enașoae Iosif, Preoția în acțiunea de sfințire a omenirii, Iași 2006, 165 p., 14×20, ISBN: 973-8474-97-3, 9 RON.

Enașoae Iosif, Teologie spirituală. Teme fundamentale, Iași 2008, 406p., 14×20, ISBN 978-973-8980-24-2, 25 RON.

Enașoae Iosif, Valoarea salvifică a suferinței în magisteriul papei Ioan Paul al II-lea, Iași 2003, 430 p., 14×20, ISBN: 973-8474-26-4, 8 RON.

Enașoae Iosif, Violeta Apostu, coord., Profesorul de religie și rolul său formativ în perspectiva preoției comune, Iași 2012, 544 p., ISBN 978-606-578-048-4, 30 lei.

Enășoae Iosif – Lacrămioara Boroș, Sacramentul Reconcilierii. Aspecte istorice, dogmatice și spirituale, Iași 2009, 255 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-53-2, 15 RON.

Enăşoae Iosif, Caritatea creștină, ferment și ghid dinamizator al iubirii sociale, Iași 2016, 14×20, 228 p., ISBN 978-606-578-239-6, 20 lei.

Enășoae Iosif, coord., Familia în lumea contemporană, Iaşi 2015, 284 p., 17×24, ISBN 978-606-578-240-2, 30 lei.

Enășoae Iosif, Mădălina-Maria Martin, Euharistia, sacramentul carității lui Cristos. Aspecte istorice, liturgice, dogmatice și spirituale, Iași 2010, 322 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-74-7, 20 RON.