Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu

Léopold Sabourin, Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu, Iaşi 2015, 412 p., 17×24, ISBN 978-606-578-131-3, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu, scrisă de Léopold Sabourin și tradusă în limba română de Lucian Iulian Diac. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 17×24, are 412 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

Studiul Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu, publicat recent la Editura Sapientia, este scris cunoscutul exeget Léopold Sabourin SJ (1919-2001) și a fost tradus în limba română de Lucian Iulian Diac. Cartea se împarte în două părți: în prima parte, autorul realizează o amplă introducere la Evanghelia lui Luca, în care tratează despre conţinutul, caracteristicile literare, originea şi scopului ei. De asemenea, sunt ilustrate şi marile teme din opera lui lucană: mântuirea şi istoria, cristologia şi soteriologia, dar şi escatologia.

A doua parte, împărţită la rândul ei în optsprezece secţiuni, este dedicată strict comentariului pasajelor din Evanghelie. Acest comentariu al lui Sabourin insistă mai mult asupra textelor proprii lui Luca, de exemplu, pe relatările copilăriei, evitând, pe cât posibil, pentru pasajele care au paralelă în Evanghelia după Matei, repetarea celor care deja au fost spuse în comentariul la prima Evanghelie. Autorul se preocupă pe tot parcursul comentariului să indice lecturile care i se par mai puțin potrivite, mai ales în cazul celor care se îndepărtează prea mult de textul original grec.

La final, autorul ataşează şi o bibliografie destul de bogată pentru cei care doresc să aprofundeze atât bogăţia acestei Evanghelii, cât şi geniul acestui evanghelist.

„Catalogat” ca „teolog al istoriei mântuirii”, iar de scriitorul medieval, Dante Alighieri drept „scriba mansuetudinis Christi”, evanghelistul Luca este în același timp interpret inspirat de opera și persoana lui Isus și istoric al Bisericii primare.

Cartea Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu a lui Léopold Sabourin este foarte utilă, pentru că dezvăluie orientările teologice ale acestui scriitor și folosește ca suport de interpretare pentru a treia Evanghelie, chiar și pentru cartea Faptele Apostolilor, al cărei autor este tot el. Ea se adresează în principal celor preocupați de lucrări teologico-exegetice, dar și celor interesați de o aprofundare a sensului textului evanghelic al lui Luca.

David Eduard Cristian

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro