Iubirea infinită în divina Euharistie sau Inima lui Isus Cristos, Mântuirea Bisericii şi a Franţei. Scriere spirituală

Pauline Jaricot, Iubirea infinită în divina Euharistie sau Inima lui Isus Cristos, Mântuirea Bisericii şi a Franţei. Scriere spirituală, Iași 2023, 102 p., 14×20, ISBN 978-606-578-511-3, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Iubirea infinită în divina Euharistie sau Inima lui Isus Cristos, Mântuirea Bisericii şi a Franţei. Scriere spirituală, scrisă de Pauline Jaricot și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 102 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Poţi citi cărţi întregi despre o persoană; până nu ai o relaţie personală cu aceasta, ştii unele lucruri despre ea, dar nu o cunoşti cu adevărat. Desigur, nu există cunoaştere fără a şti, dar cel care ne vorbeşte despre o persoană sau o ţară pe care o cunoaşte vorbeşte altfel decât cineva care a studiat-o doar în cărţi.

La fel este, am putea spune, şi cu credinţa. Lumina credinţei ne este dată nu doar pentru a exprima adevăruri despre Dumnezeu, ci şi pentru a experimenta iubirea lui în inimile noastre. Prin credinţă, credinciosul îl poate cunoaşte personal pe Dumnezeu, pe el şi tot ceea ce face el să existe, poate intui grija pe care Dumnezeu o poartă creaţiei care îşi primeşte de la el existenţa şi sensul.

Acelaşi lucru este valabil, prin analogie, şi pentru frumoasa meditaţie despre Euharistie pe care Pauline Jaricot ne-o oferă în aceste pagini. O lioneză de la începutul secolului al XIX-lea, Pauline este o tânără prin care Dumnezeu a creat două opere foarte importante, Rozariul Viu şi Răspândirea credinţei, care s-au extins apoi în întreaga lume.

Ea nu scrie în aceste pagini nimic care să nu fi fost spus deja. Ceea ce ştie despre Euharistie a primit de la Biserică: de la credinţa trăită în familia ei, de la preoţii pe care i-a întâlnit, de la duhovnicii ale căror opere le-a citit. Dar cuvintele ei nu vin dintr-o simplă cunoaştere, ci putem vedea că pentru ea Euharistia este „marea taină” care acţionează mereu în adâncul inimilor noastre, izvorul tuturor sacramentelor. Pauline ştie că nu cunoaştem bine decât iubind, mai ales când este vorba de Cel pe care nu-l înţelegem dacă îl căutăm doar în mod pământesc.

A-l cunoaşte cu adevărat pe Isus şi Euharistia sa presupune să pătrundem, cu ajutorul harului divin, în acest mister şi să trăim o relaţie personală cu Cristos. Prin acest sacrament, Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea noastră; asistenţa şi acţiunea Duhului Sfânt permit iubirii lui Dumnezeu să intre şi să locuiască în noi. Iar Cristos ne transformă treptat: „Tu creezi, în cel care te primeşte cu vrednicie, un om spiritual”, spune Pauline.

Citind meditaţia sa despre Euharistie, ne putem însuşi bogăţia teologică şi spirituală trăită de mediile fervente din Biserica din timpul său. Descoperim dragostea sa pentru preoţi şi admiraţia pentru misiunea lor, găsim de asemenea o mare bogăţie doctrinară şi spirituală, care era clară pentru catolicii din acea vreme şi care poate să revigoreze relaţia noastră, a celor de azi, cu Cristos.

Pauline Jaricot a trăit profund Euharistia ca actualizare a jertfei lui Isus care s-a consumat în întreaga sa viaţă pământească, dar mai ales în moartea sa pe cruce. Creştinii sunt invitaţi să-l urmeze pe Domnul şi să intre în aceeaşi dispoziţie de jertfă interioară: „Oferiţi-vă”, le cere Cristos discipolilor săi, „aruncaţi-vă în sânul milostivirii mele!”

Aceste pagini mi-au amintit de modul în care sfântul Francisc de Sales vorbeşte despre Euharistie. El nu scrie un tratat teologic complet, punând în balanţă doctrina despre prezenţa reală, jertfă sau comuniune. El este mai cu seamă atent la consecinţele participării la Euharistie în viaţa noastră creştină. Pauline, conştientă de mizeria noastră umană, vede în Euharistie cea mai frumoasă dovadă a milostivirii lui Dumnezeu: „Isus este iubire”, scrie ea, „şi cine ar trebui să simtă aceste cuvinte mai bine decât bolnavul însuşi?”

Lectura acestei broşuri va da cu siguranţă roade şi îi va ajuta pe cititori să îşi reînnoiască modul de participare la sfânta Liturghie, angajându-se într-o viaţă autentic „euharistică”.

Cardinal Philippe Barbarin

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro