La Chiesa latina nella Moldavia-Romania nel XIXo secolo

Fabian Doboş, La Chiesa latina nella Moldavia-Romania nel XIXo secolo, Iași 2016, 14×20, 127 p., ISBN 978-606-578-252-5, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea La Chiesa latina nella Moldavia-Romania nel XIXo secolo (Biserica latină în Moldova-România în secolul al XIX-lea), scrisă de pr. dr. Fabian Doboș. Cartea apare în colecţia „Istorie bisericească”, formatul 14×20 cm, are 127 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

Rămasă timp de mai mulți ani în formă manuscrisă, lucrarea de masterat în Istoria Bisericii a pr. dr. Fabian Doboș, La Chiesa Latina nella Moldavia-Romania nel XIX° secolo (Biserica latină în Moldova-Romania în secolul al XIX-lea), vede acum lumina tiparului la Editura Sapientia din Iași. Cu această lucrare, autorul își începea la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma drumul științific în istoriografie, domeniu în care continuă și acum să lucreze cu multă competență și dăruire.

În mod paradoxal, cel mai important secol al istoriei catolicismului din Moldova, secolul al XIX-lea, a fost uitat de specialiști, inclusiv de istoricii Bisericii, deși acest secol este foarte bogat în documente și informații istorice. Tocmai din acest motiv, lucrarea de față are meritul de a fi una de pionierat, după modelul marelui om de cultură, pr. dr. Petru Tocănel, care a publicat în două volume, între anii 1960-1965, la Padova, lucrarea Storia della Chiesa Cattolica in Romania (Istoria Bisericii Catolice din România). Din nefericire, studiul său nu cuprinde informații din arhivele române, din cauză că în acel timp regimul ateo-comunist al lui Gheorghe Gheorgiu-Dej se afla la apogeul său.

Meritul părintelui Fabian Doboș este că a folosit, pe lângă arhivele vaticane, și pe cele din România, precum și o serie de studii realizate de diferiți specialiști, publicate în ultimele decenii. Studiul a fost realizat folosind metoda sintetică, oferind specialiștilor diferite puncte de referință pentru a putea studia, ulterior și detaliat, fiecare capitol, așa cum autorul însuși a făcut în importanta sa teză de doctorat, unde a prezentat catolicismul din Moldova în perioada când la conducerea Diecezei de Iași s-a aflat episcopul Dominic Jaquet (1895-1903).

Studiul de față are totuși și o mare limită, asemenea lucrării pr. dr. Petru Tocănel: nu a fost tradus în limba română pentru a putea fi citit și de publicul larg al României. Tocmai de aceea, traducerea în română ar fi urgentă și benefică mai ales pentru studenții care au nevoie de bibliografie pentru a aprofunda teme inedite din istoria Bisericii.

Lucrarea pr. dr. Fabian Doboș reprezintă o importantă contribuție la munca de descoperire a adevărului istoric referitor la viața catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea.

Dr. Dănuţ Doboş

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro