Lecționarul Roman, vol. VI: Pentru Liturghiile rituale, pentru Liturghiile celebrate pentru diferite necesități sau intenţii, Liturghiile votive şi la Liturghiile pentru răposați

Lecționarul Roman, vol. VI: Pentru Liturghiile rituale, pentru Liturghiile celebrate pentru diferite necesități sau intenţii, Liturghiile votive şi la Liturghiile pentru răposați, Iași 2013, 1198 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 190 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia volumului al VI-lea al Lecționarului Roman care cuprinde lecturile biblice pentru Liturghiile rituale, pentru Liturghiile celebrate pentru diferite necesități sau intenţii, Liturghiile votive şi la Liturghiile pentru răposați. Volumul al VI-lea apare în formatul 21×30 cm, cartonat, tipărit în două culori, roșu și negru, are 1198 de pagini şi poate fi achiziționat la prețul de 190 lei.

Cu acest volum se încheie seria celor șase volume în care a fost tipărit Lecționarul Roman. Tipărit sub egida Conferinței Episcopale din România și având recunoașterea (recognitio) din partea Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor, această ediție a Lecționarului Roman este publicat ca ediție tipică pentru limba română.

Volumele I-VI ale Lecționarului Roman pot fi comandate de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro; email: sapientia@itrc.ro; slupu@itrc.ro; telefon 0232 225228; 0232 276132, 0754 826814; 0744 811625), precum și de la librăriile catolice din țară.

După publicarea primei traduceri a Bibliei în Biserica Romano-Catolică din România (28 iunie 2013), traducere efectuată de pr. Alois Bulai și pr. Eduard Pătrașcu, Conferința Episcopală din România a autorizat comisia liturgică a Diecezei de Iași să opereze înlocuirea textelor biblice din Lecționarul Roman, care s-au folosit până acum pe teritoriul României, cu textele din această nouă traducere și ținând cont de a doua ediție tipică a Ordo Lectionum Missae, publicat de Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor în 1981. Așa cum se știe, după reforma liturgică realizată de Conciliul al II-lea din Vatican, s-au publicat două ediții tipice ale Lecționarului Roman. Prima ediție tipică pentru Biserica Catolică a fost publicată în anul 1969, iar a doua, în anul 1981.

În România, prima traducere a Lecționarelor (în cinci volume, fără volumul al VI-lea) s-a făcut după Ordo Lectionum Missae din 25 mai 1969 şi a fost publicată de pr. Ioan Ciuraru între anii 1978-1980. Între anii 1999-2000, din cauza situației precare în care ajunseseră Lecționarele și mai ales din cauză că vechea ediție se epuizase, la inițiativa și sub coordonarea pr. Alois Bulai, la Editura Presa Bună s-au retipărit aceste Lecționare într-o nouă formă grafică și tipografică.

În anul 1981, Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor a publicat o nouă ediție a Lecționarului Roman. Principala noutate a acestei ediții constă în faptul că folosește pentru lecturile biblice textul Neovulgatei, așa cum a stabilit Papa Ioan Paul al II-lea prin constituția apostolică Scripturarum thesaurus din 25 aprilie 1979. Pe lângă aceasta, se mai adaugă următoarele diferențe: 1) a fost lărgit textul „Principiilor generale”;

2) au fost introduse toate referințele biblice conținute în Lecționarele riturilor sacramentelor și sacramentaliilor, publicate după prima ediție a Orânduirii lecturilor de la Liturghie;

3) au fost adăugate și indicațiile biblice pentru lecturi în unele Liturghii „pentru diferite necesități”, ca și pentru lecturile la alte Liturghii introduse pentru prima dată în Liturghierul Roman din 1975;

4) cât privește celebrările Sfintei Familii, a Botezului Domnului, a Înălțării și a Rusaliilor au fost adăugate referințe la lecturi „ad libitum”, astfel ca să rezulte complet, și pentru aceste celebrări, cadrul textelor biblice, așa cum sunt distribuite în ciclurile A, B, C din Lecționarul festiv;

5) s-au introdus indicațiile biblice pentru sfinții adăugați ulteriorîn Calendarul Roman general.

Noua ediție a Lecționarului Roman în limba română a fost realizată de Comisia liturgică din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi după textul original latin: Missale Romanum, Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1981. Traducerea acestor texte a fost aprobată de Conferinţa Episcopală şi a obţinut recunoaşterea (recognitio) din partea Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor.

Lecționarul Roman în limba română a apărut sub egida Conferinței Episcopale Române și a fost tipărit în șase volume: 1. Timpul Adventului și Timpul Crăciunului; 2. Timpul Postului Mare și Timpul Pascal; 3. Timpul de peste An, Săptămânile I-XVII; 4. Timpul de peste An, Săptămânile XVIII-XXXIV; 5. Sfinții; 6. Pentru Liturghiile rituale, pentru Liturghiile celebrate pentru diferite necesități sau intenţii, Liturghiile votive şi la Liturghiile pentru răposați.

Precizăm că, prin dispoziția Conferinței Episcopale Române, această ediție a Lecționarului Roman este declarată tipică pentru România și a intrat în vigoare începând cu anul liturgic 2013-2014.

Pr. dr. Ştefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro