Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu

Papa Paul al VI-lea, Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, Iaşi 2013, p. 32, 11×14, 3 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, scrisă de Papa Paul al VI-lea și tradusă în limba română de Petru Ciobanu. Cartea apare în colecţia „Rugăciunile familiei creştine”, formatul 11×14, are 32 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 3 lei.

Îndatorirea fundamentală a oricărui creştin este de a sluji viaţa şi de a transmite credinţa şi valorile umane. Virtutea credinţei trebuie transmisă pornind de la viaţa concretă, cotidiană şi de la modul cum ne-o manifestăm în faţa semenilor noştri.

Această „Mărturisire de credință a poporului lui Dumnezeu”, rostită de Papa Paul al VI-lea în ziua de 30 iunie 1968, vrea să reafirme credinţa dintotdeauna a poporului lui Dumnezeu, care are drept structură principalele adevăruri de credinţă, în noul context cultural în care acesta trăiește.

Punctul de plecare este credinţa în Dumnezeu Tatăl, Creatorul cerului şi al pământului, Creatorul fiecărui suflet spiritual şi nemuritor: „Noi credem că acest Dumnezeu unic şi absolut şi unic în esenţa sa infinit sfântă, ca şi în toate perfecţiunile sale, în atotputernicia sa, în ştiinţa sa infinită, în providenţa sa, în voinţa sa, în iubirea sa”.

Se continuă cu mărturisirea credinţei în Isus Cristos, „Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toţi vecii, de o fiinţă cu Tatăl – homoousios to Patri – şi prin care toate s-au făcut […] egal Tatălui după divinitate şi inferior după umanitate şi el însuşi unul, nu printr-o oarecare confuzie imposibilă a naturilor, ci prin unitatea persoanei”.

Mărturisirea de credinţă în Duhul Sfânt cuprinde acțiunea acestuia în profeţii Vechiului Testament, dar și în Fecioara Maria, în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. „El ne-a fost trimis de către Cristos prin învierea sa şi după înălţarea sa la Tatăl; el luminează, dă viaţă, apără şi conduce Biserica; el îi purifică pe membrii ei dacă aceştia nu se opun harului”.

După Sfânta Treime, mărturisirea de credință a Papei Paul al VI-lea atinge teme, precum păcatul, crucea, Botezul, catolicitatea şi unitatea Bisericii, trupul şi sângele Domnului. Tema împărăţiei lui Dumnezeu este privită în raport cu civilizaţia: „Împărăţia lui Dumnezeu începută aici, jos, în Biserica nu este din acestă lume, a cărei figură trece, iar propria ei creştere nu se poate confunda cu progresul civilizaţiei, ştiinţei sau tehnicii umane, ci ea constă în a cunoaşte tot mai profund bogăţiile insondabile ale lui Cristos, în a spera tot mai puternic bunurile veşniciei, în a răspunde cu tot mai mult zel iubirii lui Dumnezeu”.

Mărturisirea de credință se încheie cu o reflecţie asupra vieţii veşnice.

Ştefan Tamaş

 

Papa Paul al VI-lea, Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, Iaşi 2013, p. 32, 11×14, 3 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro