Papa Pius al XII-lea, apărător al drepturilor omului

Emil Diac, Papa Pius al XII-lea, apărător al drepturilor omului, Iaşi 2013, 266 p., 17×24, ISBN 978-606-578-074-3, 25 lei.

Secolul al XX-lea a fost marcat de două conflagrații mondiale care au zdruncinat o mare parte a lumii, cu enorme consecințe, dezastre, violențe și suferințe pornite din ideologii contrare demnității și libertății omului. În acest context, Biserica a jucat un rol esențial datorită autorității și prestigiului de care se bucura. Personalitatea care s-a distins prin activitatea și învățătura sa a fost Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli – preotul, nunțiul apostolic, cardinalul, secretarul de stat și, în final, papa cu numele de Pius al XII-lea (1939-1958). Înzestrat cu un deosebit simț diplomatic și observând de pe tronul lui Petru frământările vremii, Pacelli a devenit protagonistul apărării demnității omului, a libertăților și drepturilor acestuia într-o lume dominată de modernism, totalitarism, fascism, nazism și comunism.

Războiul i-a scos în evidență dragostea pe care o nutrea față de „iubita Romă”, dragoste demonstrată de intensa operă de caritate desfășurată pentru apărarea celor persecutați, fără nicio diferență de religie, etnie, naționalitate sau apartenență politică.

Studiul de faţă, Papa Pius al XII-lea, apărător al drepturilor omului, a fost prezentată de pr. Emil Diac ca disertație doctorală la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București. În intenția autorului, această lucrare, structurată în patru mari capitole, dorește să prezinte marea personalitate a Papei Pius al XII-lea care, prin numeroase acțiuni concrete și o amplă învățătură socială, cuprinsă în numeroase enciclice, mesaje sau discursuri, a reușit, într-o anumită măsură, să schimbe și să amelioreze soarta multor oameni din timpul său.

În primul capitol, autorul prezintă câteva date biografice ale Papei Pacelli, începând cu nașterea (2 martie 1876, la Roma, Italia) și terminând cu anii grei ai pontificatului său, dar și principalele documente din anii cât a fost pe Scaunul sfântului Petru (de exemplu: Summi pontificatus, Mystici Corporis, Humani generis etc.).

Capitolul al doilea tratează despre atitudinea Bisericii în contextul socio-politic din perioada interbelică (marcat de ideologiile totalitariste), scoțând în evidență, totodată, rolul deosebit de important ca diplomat ecleziastic și ca apărător al drepturilor omului al viitorului Papă Pius al XII-lea.

Capitolul al treilea prezintă rolul papei în contextul tumultuos al celui de-al Doilea Război Mondial. Chiar dacă nu a reușit să oprească izbucnirea războiului, în ciuda numeroaselor îndemnuri, papa, încă de la început, a insistat asupra solidarității tuturor catolicilor în favoarea celor nevoiași, suferinzi şi victime ale războiului. De asemenea, papa a luptat foarte mult împotriva persecutării evreilor din mai multe țări (încă din anul 1915, pe când era diplomat al Papei Benedict al XV-lea, s-a implicat în condamnarea violențelor antisemite apărute în Polonia), chiar dacă a făcut-o mai mult în ascuns, din cauza posibilelor reacții ale masacratorilor germani.

În capitolul al patrulea, autorul prezintă numeroasele intervenții ale Papei Pacelli într-o lume fărâmițată de războiul mondial, manifestate prin discursuri, mesaje radiofonice etc. Nu a putut să rămână pasiv sau tăcut în fața ororilor sistemelor și ideologiilor care denaturau și încălcau calitatea oamenilor de fii ai lui Dumnezeu, punându-se de partea victimelor atât cât i-a stat în putință. Activitatea și magisteriul său pontifical au lăsat urme adânci în conștiința oamenilor și în istoria Bisericii.

Lucrarea se încheie cu o scurtă concluzie urmată de o vastă bibliografie.

Recomandăm cu căldură această operă tuturor celor care doresc să cunoască o personalitate extraordinară, care s-a făcut „servitorul tuturor”, indiferent de rasă, limbă sau religie, fiind un adevărat promotor și apărător al drepturilor și libertăților omului, într-o perioadă tulbure a întregii lumi și a Bisericii Catolice deopotrivă. În acelaşi timp, recomandăm cartea şi pentru că prezintă realitatea istorică, mult denaturată în a doua jumătate a secolului, cu privire la unul din cei mai mari pontifi din istoria Bisericii.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro