Poezii nerostite

Florin Spătariu, Poezii nerostite, Iaşi 2015, 52 p., 11×17, ISBN 978-606-578-195-5, 5 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Poezii nerostite, scrisă de pr. dr. Florin Spătariu. Cartea apare în colecţia „Poezie religioasă”, formatul 11×17, are 52 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 5 lei.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, în pragul celui de-al treilea mileniu (4 aprilie 1999), a promulgat un document intitulat „Scrisoare către artişti”, prin care doreşte să ajungă la inima tuturor acelora care, cu o pasionată dăruire, caută noi „epifanii” ale frumuseţii pentru a le dărui lumii într-o creaţie artistică. În această scrisoare, Sfântul Părinte afirmă următoarele: „Pentru a transmite mesajul încredinţat ei de Cristos, Biserica are nevoie de artă. În realitate, ea trebuie să facă perceptibilă, ba şi mai mult, pe cât posibil, fascinantă lumea spiritului, invizibilului lui Dumnezeu. Deci, ea trebuie să transforme în formule palpabile ceea ce în sine este insesizabil. Or, arta are o capacitate aparte de a culege şi un aspect şi celălalt al mesajului traducându-l în culori, forme, sunete care ajută intuiţia celui care priveşte sau ascultă. Şi aceasta fără a priva mesajul însuşi de valoarea lui transcendentă şi de aura lui de mister. În special, Biserica are nevoie de cei care ştiu să realizeze toate acestea pe plan literar şi figurativ, operând cu infinitele posibilităţi ale imaginilor şi valenţelor lor simbolice. Însuşi Cristos a folosit mult imaginile în predica sa, în deplină coerenţă cu alegerea de a deveni el însuşi, prin întrupare, icoana lui Dumnezeu cel invizibil”.

Aceste 23 de poezii ale părintelui Florin Spătariu – adunate în volumul Poezii nerostite, apărut recent la Editura Sapientia – sunt în realitate veritabile meditaţii, care se înscriu foarte bine în convingerea Papei Ioan Paul al II-lea că Biserica are nevoie şi de artişti pentru a-şi putea răspândi mesajul ei. Poeziile autorului nu sunt înşiruiri de vorbe şi de gânduri prefabricate, ci sunt rodul unei profunde trăiri şi confruntări de viaţă – cu frumuseţea, tristeţea, minunile şi întrebările sale.

Cu toate că numărul poeziilor nu este mare, iar textele nu sunt foarte lungi, tematica şi bogăţia aprofundării ei sunt deosebit de captivante. Astfel, cititorul este pus în contact cu cele mai mici fenomene ale realităţii vieţii; sunt prezente fiinţe minuscule – pline de viaţă – şi altele de proporţii ceva mai mari, cosmice, universale; se trece de la realitatea nemijlocit de aproape la cea îndepărtată, şi în timp şi în spaţiu; nu lipsesc nici întrebările şi reflecţiile care privesc începul, evoluţia şi sfârşitul vieţii.

Captivantă este şi atitudinea autorului în faţa realităţii contemplate. Uneori este cuprins de admiraţie şi seninătate, trece apoi la distanţare delicată, precum şi la apropiere respectuoasă; altădată recurge la critică subtilă, dar şi directă, în faţa lucrurilor aflate pe dos, în contradicţie cu binele, dreptatea şi frumosul: în acest sens, se desprinde predilecţia pentru Mozart şi capodopera lui.

Pe lângă toate acestea, autorul acordă un loc aparte problemelor existenţiale, dificile, unde lipseşte răspunsul omului şi se lasă spaţiu pentru ceea ce poate oferi credinţa, dar şi ea vine cu un răspuns discret.

Acest volum al părintelui Florin Spatariu poate fi de un real folos tuturor iubitorilor de poezie, sau de artă în general, dar şi celor care vor să descopere un conţinut bogat redat în puţine şi alese cuvinte.

Laurențiu Turbuc

Florin Spătariu, Poezii nerostite, Iaşi 2015, 52 p., 11×17, ISBN 978-606-578-195-5, 5 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro