Ritualul Roman

Ungerea bolnavilor. Extras din Ritualul Ungerii bolnavilor și al îngrijirii lor pastorale, Iași 2018, 53 p., 10,5×14, 3 lei.

Ritualul Roman, Săptămâna Sfântă, Iași 2007, 40 RON.

Ritualul Roman, Sfânta Liturghie cântată, Iași 2002, 268 p., 20×29, 8 RON.

Ritualul Sfintei Liturghii și Rugăciunile euharistice pentru concelebrare, româna și latina, Iași 2009, 17×24, 142p., 15 RON.