Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice

Ştefan Lupu, Silviu Vacaru, Fabian Doboş, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă, Astrid Cambose, Luminiţa Botoşineanu, Cătălin-George Fedor, Daniela Butnaru, Carmil Duma, Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice, Iași 2021, 404 p., 17×24, ISBN 978-606-578-471-0, 70 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice, scrisă de Ştefan Lupu, Silviu Vacaru, Fabian Doboş, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă, Astrid Cambose, Luminiţa Botoşineanu, Cătălin-George Fedor, Daniela Butnaru, Carmil Duma. Cartea apare în colecția „Monografii”, în formatul 17×24, are 404 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 70 lei. 

Monografia satului Rotunda era de mult timp dorită şi chiar cu adâncă emoţie aşteptată de credincioşii catolici din această comunitate. Lucrarea de faţă reprezintă, de fapt, un omagiu adus generaţiilor de locuitori care au trăit în Rotunda de-a lungul timpului, dar şi un imbold pentru actuala generaţie de a perpetua valorile credinţei şi moştenirea spirituală primită de la înaintaşi.

Prezentul volum este publicat sub egida Departamentului de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi este realizat de un grup de cercetători specializaţi în diferite instituţii academice ale capitalei Moldovei, sub coordonarea părintelui Ştefan Lupu.

La realizarea prezentei monografii au colaborat prestigioşi specialişti din diverse domenii de cercetare interdisciplinară (istorie, toponimie, lingvistică etc.). Într-adevăr, o lucrare monografică presupune eforturi conjugate şi de durată ale unei echipe interdisciplinare, cercetători care, în cazul de faţă, şi-au unit competenţele, ajutându-i astfel pe cititori să înţeleagă mai bine identitatea şi istoria catolicilor din Rotunda.

Răsfoind paginile monografiei, vom descoperi faptul că, încă de la înfiinţarea satului Rotunda, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, sătenii de aici au participat la marile evenimente ale ţării, luând parte la bucuriile şi la durerile ei. De asemenea, sătenii din Rotunda au iubit credinţa lor catolică, pe care au practicat-o şi păstrat-o cu sfinţenie, păstoriţi fiind de misionari plini de zel apostolic. De la înfiinţarea satului până în ziua de azi, Biserica a avut un rol central în viaţa comunităţii, astfel că – se poate spune – activitatea spirituală, socială şi economică s-a desfăşurat la umbra Bisericii. Parcurgând textul monografiei, rămânem impresionaţi de fidelitatea faţă de tradiţie, dar şi de hărnicia şi ospitalitatea sătenilor din Rotunda. Astfel, din lucrarea de faţă reiese clar că în Rotunda există o memorie colectivă asigurată de familie, comunitatea religioasă catolică, şcoală, tradiţiile şi obiceiurile locale.

Se cuvine, aşadar, să aducem cinste locuitorilor satului Rotunda, atât celor din generaţiile trecute, care ne-au lăsat o bogată moştenire materială şi spirituală, cât şi celor de astăzi, care îşi iubesc atât de mult credinţa, satul şi tradiţiile.

Adresăm mulţumiri şi felicitări tuturor autorilor monografiei, care ne prezintă în acest volum roadele cercetărilor desfăşurate în diverse biblioteci şi numeroase arhive, atât statale, cât şi bisericeşti. Alese mulţumiri şi Editurii Sapientia din Iaşi, care s-a îngrijit îndeaproape de editarea şi publicarea acestui volum.

 

PS Iosif Păuleţ

Episcop de Iaşi

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro