Rugăciune pentru un martir

Regina Mengheriș C.J., Rugăciune pentru un martir, Iași 2017, 14×20, 84 p., ISBN 978-606-578-305-8, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Rugăciune pentru un martir, scrisă de Sr. Regina Mengheriș C.J. Cartea apare în colecţia „Magistra vitae”, în format 14×20, are 84 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 10 lei.

Anii care au urmat căderii comunismului au fost marcaţi de o aducere la lumină a adevărului despre deceniile care au întunecat conştiinţa noastră naţională şi, implicit, de o reparaţie morală faţă de victimele nevinovate ale regimului ateu care a dictat decenii întregi viaţa României.

După ce evenimentele din decembrie 1989 au readus asupra societăţii noastre aerul proaspăt al libertăţii, am dorit să purcedem la reconstruirea identităţii noastre naţionale şi am simţit cu toţii dorinţa de a adopta modele de viaţă. Avem nevoie de astfel de modele, mai ales în timpurile noastre atât de tulburi… Ni se propun la fiecare pas diferite personalităţi care deschid înaintea sufletului nostru numeroase drumuri de viaţă şi ne propun oferte de împlinire personală care par greu de refuzat şi, în egală măsură, la fel de greu de realizat. Dar alegându-le, la capătul acestora ce ne aşteaptă? Găsim oare adevărata fericire la care suntem chemaţi încă din prima clipă a existenţei noastre, sau poate descoperim, dezamăgiţi, că am gustat din cupa atrăgătoare, dar amară, a nonvalorii, a superficialităţii, a efemerului?

Printre modelele de viaţă care ni se propun sunt şi cele ale eroilor. Eroul, în gândirea noastră comună, este omul curajos care înfruntă bărbăteşte obstacole şi încercări. Eroul este luptătorul care nu are pace până nu obţine victoria, care devine pentru el ţelul vieţii sale. Eroul este frumos prin vitejia lui, iar rănile primite în luptă sporesc aura de mister şi de atracţie care îl înconjoară, conferindu-i o frumuseţe lăuntrică de neegalat. Biserica are şi ea eroii ei, care au luptat împotriva celor care au vrut să o distrugă; aceştia sunt martirii. Armele martirilor, ale eroilor Bisericii, au fost dintotdeauna aceleaşi: o credinţă puternică, o iubire fidelă faţă de Cristos, stăruinţa în rugăciune şi puterea de a-i ierta pe cei care le-au greşit doar pentru simplul fapt că au refuzat să-şi renege credinţa.

Biserica Catolică din România a dorit ca eroii ei, martirii, să fie cunoscuţi şi iubiţi de fiii ei, mai ales de către cei din generaţiile tinere, care nu au cunoscut duritatea prigoanei pentru credinţă. Iar Scaunul Apostolic a recunoscut deja sfinţenia şi eroismul vieţii unor personalităţi precum Fericiţii Vladimir Ghika şi Anton Durcovici, martiri pentru credinţă.

La numărul admirabil de preoţi, episcopi şi persoane consacrate care au înfruntat cu bărbăţie şi credinţă comunismul se adaugă şi un număr considerabil de credincioşi laici, ale căror nume şi fapte riscă să intre sub vălul uitării o dată cu trecerea anilor. Pentru ca aceste figuri luminoase să vorbească şi generaţiilor actuale, este nevoie de punerea în scris a tuturor posibilelor mărturii care pot reconstitui adevărul despre acei ani întunecaţi.

Cartea sr. Maria Regina Mengheriş S.J. se inserează în seria de restituiri necesare timpului prezent şi impresionează prin nota profund personală pe care autoarea o oferă textului, fapt care îi sporeşte nota de originalitate.

Această lucrare ne propune întâlnirea cu un astfel de credincios laic, tată şi soţ exemplar, erou al credinţei. Este chiar străbunicul autoarei, dascălul martir Anton Benchea (1892-1949). Un erou care a avut o viaţă simplă, plină de credinţă, trăită la umbra bisericii parohiale catolice din localitatea băcăuană Fundu-Răcăciuni.

O prezentare scurtă a acestei personalităţi ne-o face sr. Maria Regina, care afirmă că Anton Benchea „era un om al lui Dumnezeu, un apostol al credinţei catolice, un neobosit martor al evangheliei iubirii lui Cristos, un pedagog pentru toţi oamenii din sat, tatăl a opt copii pe care i-a educat în spiritul credinţei şi al iubirii lui Cristos, dascălul satului şi ajutor al preotului”. Această afirmaţie se constituie ca un punct de plecare pentru creionarea portretului uman şi spiritual al acestui martir, împuşcat de Securitate la 12 martie 1949.

Citind cartea sr. Maria Regina nu putem rămâne indiferenţi în faţa figurii martirului Anton Benchea. Nu mai putem tăcea. Nu mai putem să ne afundăm inima în ofertele amăgitoare ale acestei lumi. Vom simţi că suntem provocaţi şi invitaţi să-l cunoaştem mai bine pe Cristos şi Biserica întemeiată şi dorită de el. Vom simţi să suntem chemaţi să ne îndrăgostim şi noi de Mântuitorul, pe care martirul Anton Benchea l-a iubit cu sinceritate până la ultima suflare. Vom descoperi mai limpede că sfinţenia este un ideal de viaţă potrivit tuturor, care conferă eleganţă şi nobleţe inimii noastre. Potrivit mărturiei autoarei acestei cărţi, tocmai personalitatea dascălului Anton Benchea a călăuzit-o spre alegerea drumului vieţii consacrate şi spre bucuria de a-l căuta pe Cristos în viaţa de zi cu zi, iar ceva din această bucurie transpare din paginile volumului de faţă.

Nu avem înaintea ochilor o biografie rece, care ne-ar putea plictisi, ci un crâmpei de iubire şi respect faţă de trecut, care izvorăşte din inima autoarei, a cărei dorinţă este aceea ca figura acestui erou ilustru al Bisericii Catolice din Moldova să fie şi pentru zilele noastre o călăuză spre Cristos şi un reper concret pentru trăirea cotidiană şi personală a credinţei.

Pr. Andrei Dumitrescu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro