Sacramentele. Semnele credinței și ale harului

Alois Bișoc, Sacramentele. Semnele credinței și ale harului, Iași 2001, 216 p., 14×20, ISBN: 973-85021-3-6, 4 RON.

  Ajuns la a treia editie, tratatul despre sacramente al pr. Alois Bisoc, profesor de omiletica si teologie pastorala la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iasi, reprezinta o buna introducere în teologia sacramentelor Bisericii, care sunt „semne ale credintei si ale harului”.

   Lucrarea cuprinde 11 capitole si analizeaza, pe lânga sacramentele propriu-zise, problematica actuala a sacramentelor, prezentata din punct de vedere critic, reliefând criza sacramentala actuala si cauzele acesteia (capitolul I). În capitolul al II-lea, autorul analizeaza conceptul de „sacrament” în istoria gândirii crestine, precum si reînnoirea teologiei sacramentelor, expunând factorii care au contribuit la aceasta reînnoire. În capitolul al III-lea, „Teologia sacramentelor în general”, se trateaza despre Cristos care este sacramentul primordial al Tatalui. Se analizeaza apoi conceptul de „Biserica – sacrament universal de mântuire”. În continuare, se vorbeste despre sacramente ca acte oficiale ale Bisericii care, totodata, sunt si acte ale lui Cristos. Nu este trecut cu vederea nici rolul Duhului Sfânt în actiunea sacramentelor, numite si „daruri ale Duhului Sfânt”. Capitolul se încheie cu analiza harului sacramental propriu fiecarui sacrament. În capitolul al IV-lea sunt incluse unele consideratii teologico-pastorale despre sacramente, care sunt „semne-actiuni ale lui Cristos, semne ale Bisericii-sacrament, semne ale credintei care mântuieste, semne ale vietii ca sacrificiu spiritual, semne ale harului prezent în lume”.

   Începând cu capitolul al V-lea sunt analizate pe rând fiecare dintre cele sapte sacramente ale Bisericii. Pr. Alois Bisoc prezinta mai întâi sacramentul Botezului, sacramentul initierii crestine, referindu-se la necesitatea Botezului, la perceperea lui actuala, la raportul acestui sacrament cu Sfânta Treime, la rolul lui în încorporarea credinciosului în Biserica si la alte aspecte ale sacramentului Botezului. Capitolul al VI-lea analizeaza sacramentul Mirului, considerat a fi cel de-al doilea moment al initierii crestine. Sunt indicate elementele esentiale ale ritului începând înca din timpurile apostolice, efectele particulare ale sacramentului, prezenta personala a Duhului Sfânt, vârsta minima pentru primirea lui si itinerarul pregatirii pentru Mir. Capitolul al VII-lea trateaza sacramentul Euharistiei. Sunt analizate diferitele moduri de prezenta a lui Cristos în Biserica, diferitele denumiri ale sacramentului, instituirea Euharistiei si locul ocupat de acest sacrament în cadrul Liturghiei, mai cu seama în cea duminicala. Capitolul al VIII-lea este dedicat sacramentului Pocaintei sau Reconcilierii, unul dintre sacramentele de vindecare. Este mentionata criza profunda prin care trece sacramentul, apelul lui Cristos la convertire si, implicit, la reconciliere. Sunt indicati celebrantul sacramentului, diferitele forme de celebrare si celebrarea propriu-zisa a sacramentului Pocaintei, precum si necesitatea catehezei sacramentale. Capitolul al IX-lea prezinta sacramentul Ungerii bolnavilor, al doilea sacrament de vindecare. Dupa o analiza a bolii, durerii si mortii, autorul prezinta iubirea milostiva a lui Cristos si a Bisericii fata de cei bolnavi, urmata de prezentarea doctrinei conciliare si postconciliare referitoare la Ungerea bolnavilor. Sunt indicati destinatarii acestui sacrament si sunt oferite sfaturi pentru o mai buna celebrare a sacramentului. Ultimele doua capitole, al X-lea si al XI-lea, sunt dedicate celor doua sacramente ale slujirii – Preotia si Casatoria. Referitor la Preotie, sunt analizate elementele si efectele sacramentului, gradele preotiei si conditia preotului în lumea contemporana. În ceea ce priveste Casatoria, autorul prezinta diferitele conceptii despre casatorie, raportul casatorie-feciorie, calitatile sau caracteristicile sacramentului, exigentele si efectele lui, precum si necesitatea pregatirii pentru primirea acestui sacrament. Trebuie mentionat faptul ca în capitolele dedicate fiecaruia din cele sapte sacramente sunt oferite si indicatii pastorale pentru o mai buna celebrare a lor.

   Adresata în special studentilor teologi, cartea este de un real folos si preotilor, având rolul unui ghid în celebrarea sacramentelor, precum si laicilor care doresc sa aprofundeze învatatura sacramentala a Bisericii.

pr. Ciobanu Petru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro