Sărbătorile Sfintei Fecioare Maria

Aurel Istoc, Sărbătorile Sfintei Fecioare Maria, Iași 2003, 280 p., 14×20, ISBN: 973-8474-17-5, 6 RON.

La prima vedere, s-ar părea că asistăm la o inflaţie a materialelor menite să ofere sugestii şi sprijin pentru omilii şi predică. Numai la Editura „Sapientia” au apărut mai multe titluri în această sferă. Acest fapt ne-ar putea face să privim cu suspiciune o nouă apariţie. Şi totuşi, cartea părintelui Aurel Iştoc îşi găseşte cu prisosinţă loc printre materialele subsidiare necesare oricărui păstor şi catehet. Din două motive: subiectul avut în obiectiv şi modul de prezentare.

A devenit un loc comun sintagma că „despre Maria niciodată nu-i de ajus”. Lucrul acesta este adevărat, întrucât concentrarea meditaţiei şi a reflecţiei asupra sfintei Fecioare, mamă a lui Dumnezeu, ne situează în starea de uimire, de bucurie şi de recunoaştere a celei mai mari minuni din istoria care a învăluit vreodată pământul: „Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege, ca să primim înfierea” (Gal 4,4-5).

Aflată în fruntea celor săraci şi umili ai Domnului, care speră cu încredere mântuirea de la el şi o primesc, ea este Fecioara care va zămisli şi va naşte un fiu care va fi numit Emanuel (cf. Is 7,14; cf. Mih 5,2-3; Mt 1,22-23). Împodobită încă din prima clipă a zămislirii sale cu strălucirea unei sfinţenii unice, Fecioara din Nazaret a consimţit cuvântului divin: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38), a devenit mama lui Isus şi, îmbrăţişând din toată inima, fără a fi împiedicată de vreun păcat, voinţa mântuitoare a lui Dumnezeu, s-a oferit total pe sine ca slujitoare a Domnului şi a cooperat la mântuirea omului în libertatea credinţei şi a ascultării (cf. LG 55-56). Însoţitoare de o excepţională generozitate şi slujitoare umilă a Domnului, Maria ne este mamă în ordinea harului. În misterul Bisericii, numită şi ea, pe drept cuvânt, mamă şi fecioară, sfânta Fecioară Maria este cea dintâi, oferind în mod neasemuit şi unic exemplul de fecioară şi mamă. Contemplând sfinţenia tainică a Mariei şi imitându-i iubirea, împlinind cu fidelitate voinţa Tatălui, prin primirea cu credinţă a Cuvântului lui Dumnezeu, Biserica devine şi ea mamă. Ea îşi atinge în preacurata Fecioară desăvârşirea care o face să fie fără pată şi zbârcitură (cf. Ef 5,27), în timp ce credincioşii se străduiesc încă să crească în sfinţenie, învingând păcatul.

Pe bună dreptate, aşadar, Biserica o cinsteşte pe Maica preasfântă a lui Dumnezeu printr-un cult deosebit. Acesta diferă în mod esenţial de cultul de adoraţie care i se aduce Cuvântului întrupat, Tatălui şi Duhului Sfânt (cf. LG 60-66). Dar este un cult cu totul aparte, creştinii alergând sub ocrotirea ei şi invocând-o în toate primejdiile şi nevoile.

Părintele Aurel Iştoc prezintă lămurit acest cult adus sfintei Fecioare în liturgia Bisericii de-a lungul anului liturgic. Sunt împreunate în acest volum solemnităţile, sărbătorile, comemorările obligatorii, dar şi comemorările facultative, printre care şi ultima introdusă în calendar, Sfântul Nume al Mariei, la data de 12 septembrie. Sunt în total cincisprezece teme.

Expunerea este sistematică, plurivalentă şi clară. Fiecare titlu se articulează în şase puncte: prezentarea istorico-liturgică, documentele magisteriale şi ale tradiţiei legate de evenimentul sau aspectul celebrat, tematica liturgiei respective, aprofundarea textelor biblice, sugestii omiletice şi exemple menite să uşureze sau să clarifice expunerea.

Incitându-ne să medităm la ceea ce Maria este înaintea lui Dumnezeu: „plină de har”; la tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ea: „Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei”; la cel pe care ea l-a născut în credinţă şi de la Duhul Sfânt şi pe care îl iubeşte; şi la tot ceea ce el este pentru ea: „binecuvântat este rodul trupului tău, Isus”, cartea de faţă ne ajută să înălţăm cu umilinţă şi încredere rugăciunea „…pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre”.

Alois Bulai

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro