Seminarul Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. 125 de ani de la înfiinţare

Benone Lucaci, coord., Seminarul Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. 125 de ani de la înfiinţare, Iaşi 2012, 204 p., 17×24, ISBN 978-606-578-105-4, 40 lei.

„Viaţa nu poate fi înţeleasă decât dacă privim în urmă şi nu poate fi trăită decâtdacă privimînainte”. Cu aceste cuvinte ale lui Søren Kierkegaard se deschide volumul omagial prilejuit de împlinirea a 125 de ani de la deschiderea Seminarului Diecezan din Iaşi (29 septembrie 1886), cuvinte pe care coordonatorul volumului, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, pr. dr. Benone Lucaci, le-a ales pentru a reliefa importanţa evenimentului trăit de întreaga comunitate seminarială şi, nu greşesc, de întreaga Dieceză de Iaşi şi nu numai, eveniment sărbătorit în cadrul Anului Jubiliar al Seminarului (2011-2012). În introducerea pe care o face la volumul de faţă, rectorul îşi întoarce privirea spre trecut şi ne invită şi pe noi să o facem din două motive: pentru a mulţumi şi pentru a învăţa de la înaintaşii noştri.

   După această introducere, urmează cuvântul păstorului Diecezei de Iaşi, PS Petru Gherghel, – Şcoala lui Isus – Seminarul – care compară seminarul cu acel minuscul grup format din 12 ucenici, care, pe drept cuvânt, poate fi numit primul seminar din istorie, avându-l ca formator pe însuşi Isus, Marele Preot. În interviul care urmează, episcopul de Iaşi explică de ce seminarul este inima episcopului, rememorând frumoasele momente din trecutul Seminarului şi a sa, ca seminarist. Pe aceeaşi linie a amintirilor se situează şi ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, care ne aduce în faţă memoria anilor 1958-1968. Momentele cruciale pentru Seminarul din Iaşi din perioada căderii regimului comunist ne sunt prezentate de PS Aurel Percă, martor ocular şi de multe ori personaj central în acestea, în articolul „Seminarul din Iaşi la răspântii între două regimuri politice”. Şi pentru că cea mai mare parte a vieţii sale a petrecut-o în Seminar, nu puteau lipsi mărturiile pr. dr. Anton Despinescu, care ne prezintă îndepărtata perioadă a anilor 1939-1956. O istorie mai completă, dar succintă, a Seminarului din Iaşi ne-o prezintă pr. dr. Fabian Doboş, care porneşte în articolul său de la primele proiecte de seminarii în Moldova, descrie deschiderea Seminarului, pentru ca mai apoi să treacă la perioada episcopilor Dominic Jaquet şi Mihai Robu, precum şi la dificila perioadă comunistă şi la istoria de după anul 1989. Promoţiile de preoţi care s-au format în Seminarul din Iaşi, în articolul intitulat „Alma Mater Iassiensis. Promoţiile de preoţi”, ne sunt prezentate de pr. dr. Ştefan Lupu, iar pr. Eduard Soare vorbeşte despre formarea în Seminarul Mare cu cele patru dimensiuni ale sale: umană, intelectuală, spirituală şi pastorală. Şi pentru că inima inimii unei dieceze este capela, preoţii Eduard Ferenţ şi Alois Bulai explică teologia capelei, analizând fiecare element structural al acesteia. Despre importantul eveniment al dedicării capelei la 1 octombrie 2000 ne relatează pr. dr. Eduard Ferenţ, cel, sub conducerea căruia, a şi fost construită capela Seminarului din Iaşi. Iar pentru că pe lângă persoane, seminarul este şi edificiu, clădirile Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi ne sunt descrise de pr. dr. Emil Dumea.

   Spre finalul volumului au fost incluse o serie de fotografii drept mărturie vizibilă a celor 125 de ani de istorie a Seminarului din Iaşi, acestea încercând să surprindă diferite momente din viaţa seminariştilor. Legat de articolul părintelui Ştefan Lupu, sunt prezentate fotografiile seriilor de preoţi începând cu anul 1965. Volumul omagial al Seminarului din Iaşi se încheie cu patru poezii-omagii aduse inimii Diecezei de Iaşi şi păstorilor ei.

   Preotul este luat din lume şi oferit lumii pentru a o călăuzi spre scopul ei care este mântuirea în Cristos. De aceea, recomandăm acest volum omagial tuturor credincioşilor catolici pentru ca ei să cunoască cuibul din care au zburat în lume sutele de preoţi care îi păstoresc. În mod deosebit, îl recomandăm preoţilor şi seminariştilor pentru ca să pătrundă mai adânc tainele pepinierii Diecezei de Iaşi în care s-au format sau în care încă se formează.

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro