Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu în limbaj uman

Claudiu Nedelciu, Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu în limbaj uman, Iași 2017, 14×20, 273 p., ISBN 978-606-578-311-9, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu în limbaj uman, scrisă de pr. Claudiu Nedelciu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, în format 14×20, are 167 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

Problema inspiraţiei şi a ineranţei Sfintei Scripturi, îndeosebi a Vechiului Testament, este una veche, clasică, dificilă şi foarte controversată, mai ales când este vorba să confruntăm noţiuni teoretice şi abstracte cu datele concrete ale cărţilor sfinte. Inspiraţia scripturistică este o carismă în virtutea căreia cărţile sfinte au fost scrise sub mişcarea supranaturală a lui Dumnezeu. Ineranţa decurge din inspiraţie, ca o proprietate. Este privilegiul scrierilor inspirate de a fi exempte de orice eroare formală, adică de orice judecată contrară adevărului planului dumnezeiesc de mântuire, datorită faptului că autoritatea divină, prin impulsul său, îşi asumă cauzalitatea principală şi responsabilitatea.

În studiul de faţă, am dorit să analizez pe larg inspiraţia, ineranţa şi adevărul Scripturii, pentru a înţelege raportul dintre autorul divin şi autorul uman al Bibliei. Lucrarea este structurată în trei capitole. În primul capitol am tratat despre autorul uman al Bibliei. În al doilea, intitulat „Sincronia și diacronia”, am analizat critica textuală, critica istorică, morala Vechiului Testament și adevărul Sfintei Scripturi. În al treilea capitol am tratat despre autorul divin al Sfintei Scripturi.

Inspiraţia Bibliei nu e rezultatul unei cercetări ştiinţifice. Caracterizările Bibliei ca fiind „Cuvânt al lui Dumnezeu în cuvânt uman”, „Cuvânt uman şi mesaj al lui Dumnezeu”, „Cuvântul lui Dumnezeu în limbajul uman”, „Cuvântul dincolo de cuvinte” constituie unele modalităţi de a exprima misterul Sfintei Cărţi. Crezând în misterul Sfintei Scripturi, înainte de toate, se cuvine să percepem, în fond, umanitatea dimensiunii misterice a cuvântului biblic, evitând riscul de a deveni „monofiziţi”. Adică să nu alunecăm pe panta exclusivităţii omenităţii cuvântului Bibliei, deoarece el trebuie considerat în acelaşi timp, şi nu în timpi diferiţi, nici separaţi, nici succesivi, drept cuvânt al lui Dumnezeu şi al omului, căci cele două dimensiuni ale cuvântului scripturistic, umană şi divină, sunt într-o unire indisolubilă.

Cuvântul uman în Biblie nu e „absorbit” de cuvântul lui Dumnezeu, ci este „asumat”. Prin urmare, nu se întâlneşte cuvântul lui Dumnezeu dacă nu se atinge şi nu se străbate toată densitatea cuvântului uman.

Dumnezeu a voit să ne vorbească prin cuvinte, în mod riguros umane, într-o limbă concretă, în ebraică sau în greacă, prin intermediul unor oameni concreţi: Ieremia, Ioan, Paul etc. În cuvintele ebraice sau greceşti ale acestor autori ne vorbeşte Dumnezeu. Cum e posibil aceasta? Scriptura provine dintr-un suflu divin, dintr-o acţiune a Duhului. Dumnezeu se revelează prin cuvinte umane şi ale oamenilor; datorită lucrării sale, Duhul mişcă şi conduce vorbirea unor oameni.

Cum e această acţiune a Duhului? Voim să pătrundem, într-o oarecare manieră, în modul inspiraţiei pentru a îmbogăţi înţelegerea noastră a misterului, ştiind că preocuparea noastră ne pune în faţa unor dezbateri care în definitiv sunt fără soluţii ştiinţifice. Pornind de la obiectul, metodele şi finalitatea teologiei exegetice, Comisia Pontificală Biblică, în documentul Interpretarea Bibliei în Biserică (1993), scoate în relief trei linii directoare, de care exegeza creştină trebuie să ţină cont în aprofundarea înţelesului tainic al cuvântului scripturistic, puncte călăuzitoare, ce străbat şi paginile acestei cercetări. În primul rând, să luăm aminte la criticile, reproşurile şi aspiraţiile în privinţa cuvântului biblic. După care să apreciem posibilităţile deschise de noile metode şi abordări şi, în sfârşit, să căutăm să precizăm orientarea care corespunde cel mai bine misiunii exegezei în Biserică.

Dar pentru că acest itinerar propus este vast – şi va continua mereu până la sfârşitul timpurilor –, ne putem da seama că nu poate fi epuizat într-o atare lucrare de dimensiuni reduse şi care nu poate aborda cuvântul lui Dumnezeu din Biblie din toate perspectivele, decât în funcţie de scopul acestei cercetări, acelaşi ca al intenţiei Comisiei Pontificale Biblice, şi anume: aprofundarea metodelor care pot contribui în mod eficace la punerea în valoare a tuturor bogăţiilor cuprinse în textele biblice, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să poată deveni mereu hrana spirituală a oamenilor, izvor al unei vieţi de credinţă, speranţă şi iubire, precum şi lumină pentru întreaga lume, ţinând cont de exigenţele timpului nostru actual, ale mileniului al III-lea.

Dar ce posibilităţi se vor descoperi pe viitor nu le putem surprinde, pentru că misterul Sfintei Scripturi este mereu deschis, cuvântul divino-uman biblic, viu şi lucrător e mereu actual, contemporan cu omul fiecărui timp al istoriei umane.

Pr. Claudiu Nedelciu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro