Summa dæmoniaca. Tratat de demonologie şi manualul exorcistului

José Antonio Fortea, Summa dæmoniaca. Tratat de demonologie şi manualul exorcistului, Iași 2017, 17×24, 246 p., ISBN 978-606-578-313-3, 30 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Summa dæmoniaca. Tratat de demonologie şi manualul exorcistului, scrisă de pr. José Antonio Fortea și tradusă în limba română de Andrei Adam-Motyka. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 17×24, are 246 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 30 lei.

Pr. José Antonio Fortea, după o vastă experiență în exercitarea ministeriului exorcismului, și-a propus să scrie o carte în stilul vechilor tratate scolastice, o lucrare structurată în multe întrebări referitoare la diavol și la manifestările sale, la care a căutat să răspundă pornind de la un fundament biblic și teologic, abordând şi anumite aspecte practice.

Autorul compară această lucrare cu o construcţie arhitectonică medievală: cu pilaştrii săi, cu galeriile şi meandrele sale. El spune că aceasta este o carte cu propriile capiteluri, porticuri şi cripte. În interiorul acestei lucrări despre diavol te poţi mişca înainte şi înapoi, ea poate fi parcursă în întregime sau se poate face doar o plimbare în interiorul ei, ea fiind o construcţie teologică. Un fel de labirint demonic, cu temele, părţile, apendicele, addendele şi anexele sale. O construcţie ridicată cu pietrele conceptelor. Totul s-a construit după legile sigure ale logicii, tot acest aparent labirint fiind supus unei structuri de fier care se ascunde în spatele acestor multor întrebări.

În prima parte a cărții, structurată în șapte secțiuni, găsim Tratatul de demonologie, care abordează probleme teoretice referitoare la esența lucrurilor, în timp ce Manualul se apropie de tema fenomenelor. Primele șase secțiuni cuprind 95 de chestiuni referitoare la: natura demonică, ispită și păcat, acțiunea diavolului în om și în natură. Sunt apoi chestiuni de natură teologică și biblică, iar partea a VI-a tratează despre iad. Ultima parte a tratatului conține trei apendici. În primul sunt citate câteva pagini scrise de o călugăriţă din sec. al XVII-lea, venerabila Sora Maria a lui Isus de Agreda (1602-1665), care afirmă că ar fi avut revelaţii cu privire la păcatul diavolilor. Lucrarea în care se vorbeşte despre aceste revelaţii se intitulează Cetatea mistică a lui Dumnezeu. Al doilea apendice cuprinde un text din Sfânta Scriptură, ale cărui versete sfinții părinți au considerat că sunt adresate mai bine Satanei decât unei ființe umane. Ultimul apendice redă cuvintele sfântului Ignaţiu cu privire modul de a acţiona al diavolului în momentul ispitirii unui suflet.

Manualul exorcistului este alcătuit din cinci capitole, iar numerotarea chestiunilor din Manual vine în continuarea celor din Tratatul de demonologie. Primele trei capitole cuprind întrebări referitoare la posesie, cel posedat și manifestările acestuia, exorcismul și exorcistul și fenomenologia demoniacă. Capitolul al IV-lea prezintă câteva cazuri de posesie întâlnite de pr. Fortea și felul cum a procedat în situaţiile respective. Al V-lea capitol este constituit din patru addende în care întâlnim unele cazuri speciale, câteva date despre legislația care este în vigoare în materie de exorcism și exorcist, un scurt istoric al exorcismului în creștinism și semnificația medaliei sfântului Benedict.

După cele două mari părți, autorul a mai adăugat o a treia parte în care analizează răul doar din punct de vedere al filosofiei. El încearcă să considere răul pornind doar de la raţiune.

Înainte de concluzia acestei cărți, sunt câteva anexe cu privire la estetica Răului, răul în creștinism, boala psihică și viața creștină și unele chestiuni diverse care au fost adăugate după finalizarea primelor două părți.

Cu toate că este o construcţie teologică despre diavol, această lucrare a fost scrisă spre mai marea slavă a lui Dumnezeu. Ea se adresează celor care vor să înţeleagă cine este diavolul și cum acţionează, care sunt mijloacele prin care ne putem apăra și cum putem distinge un caz de posesie de o posibilă tulburare psihică.

Octavian Sescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro