Biserica şi homosexualitatea

Emil Moraru, Biserica şi homosexualitatea, Iași 2024, 88 p., 11×17, ISBN 978-606-578-541-0, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Biserica şi homosexualitatea, scrisă de pr. dr. Emil Moraru. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 11×17, are 88 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Homosexualitatea sau sodomia, considerată şi astăzi un viciu abominabil de către conştiinţa creştină, reclamă astăzi vizibilitate şi drepturi în cadrul societăţii. Am ales să scriu câteva cuvinte despre această temă în urma unei întâmplări petrecute la un curs de Teologie Morală predat la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din Bucureşti. La o lecţie despre actul moral şi unele acte care sunt prin natura lor în mod intrinsec rele, un student m-a avertizat că, vorbind astfel, discriminez afirmând că actele homosexuale sunt în mod intrinsec rele. Nu a învăţat noţiunile fundamentale de morală şi a protestat pentru a-şi justifica comportamentul. I-am răspuns că eu nu prezint decât morala creştină într-o facultate catolică. Şi am citat ceea ce Catehismul Bisericii Catolice spune despre homosexualitate:

„Bazându-se pe Sfânta Scriptură, care le prezintă ca depravări grave, Tradiţia a declarat întotdeauna că «actele de homosexualitate sunt în mod intrinsec dezordonate». Ele sunt contrare legii naturale. Închid actul sexual faţă de darul vieţii. Nu izvorăsc dintr-o complementaritate sexuală şi afectivă adevărată. Nu pot fi aprobate în niciun caz” (CBC, nr. 2357) (…)

Conform apărătorilor noii ideologii homosexuale, conştiinţa civilă, care odinioară vedea păcatul contra naturii drept abominabil, ar trebui în zilele noastre să îl recunoască drept un bine în sine, demn de ocrotire şi protecţie juridică. Legea, care altădată interzicea homosexualitatea, ar trebui, dimpotrivă, să o garanteze, pedepsindu-i pe cei care o refuză şi o combat în mod public.

Homosexualitatea, din această perspectivă, nu ar mai fi un viciu şi nici măcar o boală sau o deviaţie, ci o tendinţă omenească naturală care ar trebui favorizată şi garantată, fără alte întrebări suplimentare cu privire la moralitatea ei (…)

Magisteriul Bisericii Catolice se află la antipozii acestui relativism nefast. Biserica are, într-adevăr, misiunea divină de a învăţa adevărul în ceea ce priveşte credinţa şi morala, în lumina cuvintelor lui Isus Cristos: „Învăţătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis” (In 7,16). Magisteriul său nu este limitat la articolele de credinţă, ci acoperă întregul domeniu al moralei şi al dreptului natural (…)

Rădăcinile acestei concepţii se regăsesc în umanismul Renaşterii, în „examenul liber” al Protestantismului, în ideologiile „Luminilor” şi în cele marxiste, ce reprezintă diferite faze ale acestui proces revoluţionar proteiform care are drept scop distrugerea completă a civilizaţiei creştine, dar şi instaurarea anarhiei. Acest proces revoluţionar are, în zilele noastre, o expresie paroxistică în pretenţia de a promova homosexualitatea drept o valoare şi, ulterior, de a o impune ca model de comportament întregii societăţi (…)

Culegerea de texte care urmează demonstrează că această condamnare a homosexualităţii din partea Bisericii, plecând de la primii părinţi şi învăţători ai Bisericii până în zilele noastre, este constantă şi fără echivoc. De-a lungul secolelor, această condamnare a fost asimilată şi tradusă în lege de dreptul european şi a pătruns în conştiinţa colectivă a creştinismului. Niciodată, sub nicio formă, Biserica nu a legitimat viciul homosexual. Mai puţin ca oricând, ea nu va putea să îi accepte în zilele noastre legalizarea, care constituie în sine un păcat şi mai mare decât practica privată a homosexualităţii.

Pr. dr. Emil Moraru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, Iași 2023, 304 p., 17×24, ISBN 978-606-578-524-3, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, scrisă de Dicasterul pentru Evanghelizare și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 304 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei. 

În scrisoarea pe care Papa Francisc a scris-o pentru pregătirea Jubileului din 2025 se spune că „cele patru Constituții ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, împreună cu magisteriul acestor decenii, vor continua să orienteze și să îndrume poporul sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât ei progresează în misiunea de a aduce tuturor vestirea cu bucurie a Evangheliei”.

În lumina acestei solicitări, s-a decis realizarea unei serii de volume mici, foarte ușoare, intitulate „Caietele Conciliului”. Sunt volume mici scrise într-un limbaj foarte simplu, direct, capabil să implice cititorul. Nu este, așadar, un „comentariu”, ci mai degrabă o prezentare scurtă și concisă a bogățiilor Conciliului al II-lea din Vatican.

Papa Francisc scrie în introducerea sa: „Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă (…)

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025”.

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, Iași 2023, 162 p., 17×24, ISBN 978-606-578-521-2, 30 lei.

Temele tratate în acest volum:

Elio Guerriero, Conciliul al II-lea din Vatican. Istoria şi semnificaţia pentru Biserică

Rino Fisichella, Revelaţia drept Cuvânt al lui Dumnezeu (DV 1-5)

Rino Fisichella, Tradiţia (DV 7-10)

Antonio Pitta, Inspiraţia (DV 11-13)

Marco Cardinali, Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii (DV 21-26)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, Iași 2023, 294 p., 17×24, ISBN 978-606-578-522-9, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Arturo Elberti, Liturgia în misterul Bisericii (SC 1-2.7-13)

Maurizio Compiani, Sfânta Scriptură în liturgie (SC 24 şi 35)

Samuele Ugo Riva, Trăirea liturgiei în parohie (SC 40-46)

Fulvia Maria Sieni, Misterul euharistic (SC 47-58)

Edward McNamara, Liturgia Orelor (SC 83-101)

Dominik Jurczak, Sacramentele (SC 59-83)

Giuseppe Midili, Duminica, dar al lui Dumnezeu (SC 59-83)

Maurizio Barba, Timpurile forte ale anului liturgic (SC 102.109-111)

Marco Frisina, Muzica şi liturgia (SC 112-121)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Cettina Militello, Misterul Bisericii (LG 1-5)

Maria Gloria Riva, Imaginile Bisericii (LG 6-8)

Salvator Pié-Ninot, Poporul lui Dumnezeu (LG 9-17)

Guillermo Juan Morado, Biserica este pentru evanghelizare (LG 17)

Philip Goyret, Papa, episcopii, preoţii şi diaconii (LG 18-29)

Mimmo Muolo, Laicii (LG 30-38)

Maica Veronica Maria, Amintire vie a modului de a trăi al lui Isus

François-Marie Léthel, Sfinţenia ca vocaţie universală (LG 39-42)

Achim Schütz, Biserica pe cale şi Biserica cerească (LG 48-51)

Stefania Falasca, Maria (LG 52-69)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, Iași 2023, 304 p., 17×24, ISBN 978-606-578-524-3, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Giovanni Cesare Pagazzi, Biserica în lumea de astăzi (GS 1-3)

Manuela Tulli, Marea temă a sensului vieţii (GS 4)

Gianni Cardinale, Societatea oamenilor (GS 23-32)

Francesco Antonio Grana, Autonomie şi slujire (GS 33-45)

Andrea Tornielli, Familia (GS 47-52)

Fabio Marchese Ragona, Cultura (GS 53-62)

David Hillier, Economia şi finanţele (GS 63-72)

Franca Giansoldati, Politica (GS 73-76)

Ignazio Ingrao, Dialogul ca instrument (GS 83-93)

Nina Fabrizio, Pacea (GS 77-82) 

*** 

Prefața Papei Francisc 

Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă. Au trecut şaizeci de ani de la începutul acelui eveniment, care i-a permis Bisericii să-şi reîntinerească faţa şi să se prezinte încă o dată lumii ca purtătoare a unui Mesaj care trece peste orice graniţă. De fapt, evanghelia lui Isus Cristos este o veste atât de universală încât nu poate avea limite.

În cele patru Constituţii ale sale, Conciliul al II-lea din Vatican a imprimat o nouă dezvoltare învăţăturii bimilenare a Bisericii, permiţând ca viitorul să poată fi iluminat de profunzimea şi intensitatea acestui magisteriu. Este timpul să redescoperim frumuseţea acestei învăţături, care şi astăzi provoacă credinţa creştinilor şi îi cheamă să fie mai responsabili şi prezenţi în oferirea propriei contribuţii pentru creşterea întregii omeniri.

„Biserica trăieşte! Iată dovada; iată respiraţia; glasul, cântecul. Biserica trăieşte! […] Biserica gândeşte, Biserica vorbeşte, se roagă, Biserica creşte, Biserica se construieşte. […] De la Cristos vine Biserica, la Cristos merge; şi aceştia sunt paşii săi, adică actele cu care ea se perfecţionează, se confirmă, se dezvoltă, se reînnoieşte, se sfinţeşte. Şi tot acest efort de perfecţionare al Bisericii, dacă ne uităm bine, nu este altceva decât o exprimare de iubire faţă de Cristos Domnul”. Aceste cuvinte ale sfântului Paul al VI-lea, în omilia de la a şaptea sesiune a Conciliului, ne stimulează astăzi să luăm în considerare importanţa învăţăturii conciliare. A relua în mâini acele texte este semn al vivacităţii şi rodniciei Bisericii; reînnoirea comunităţilor şi angajarea de convertire pastorală trec în mod necesar dincolo de însuşirea lecţiei Conciliului al II-lea din Vatican din partea noastră.

Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, fundament al revelaţiei creştine; reînnoirea liturgiei, expresie a slujirii sacerdotale a tuturor celor botezaţi; conştiinţa de a fi poporul lui Dumnezeu în drum spre Ierusalimul ceresc; exigenţa de a împărtăşi bucuriile şi speranţele întregii omeniri şi mai ales ale săracilor: acestea sunt etapele fundamentale de parcurs pentru ca Biserica să ştie şi să demonstreze că este vie, că se reînnoieşte şi se perfecţionează pe drumul său de sfinţire.

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025.

Papa Francisc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, scrisă de Dicasterul pentru Evanghelizare și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 328 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei. 

În scrisoarea pe care Papa Francisc a scris-o pentru pregătirea Jubileului din 2025 se spune că „cele patru Constituții ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, împreună cu magisteriul acestor decenii, vor continua să orienteze și să îndrume poporul sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât ei progresează în misiunea de a aduce tuturor vestirea cu bucurie a Evangheliei”.

În lumina acestei solicitări, s-a decis realizarea unei serii de volume mici, foarte ușoare, intitulate „Caietele Conciliului”. Sunt volume mici scrise într-un limbaj foarte simplu, direct, capabil să implice cititorul. Nu este, așadar, un „comentariu”, ci mai degrabă o prezentare scurtă și concisă a bogățiilor Conciliului al II-lea din Vatican.

Papa Francisc scrie în introducerea sa: „Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă (…)

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025”.

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, Iași 2023, 162 p., 17×24, ISBN 978-606-578-521-2, 30 lei.

Temele tratate în acest volum:

Elio Guerriero, Conciliul al II-lea din Vatican. Istoria şi semnificaţia pentru Biserică

Rino Fisichella, Revelaţia drept Cuvânt al lui Dumnezeu (DV 1-5)

Rino Fisichella, Tradiţia (DV 7-10)

Antonio Pitta, Inspiraţia (DV 11-13)

Marco Cardinali, Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii (DV 21-26)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, Iași 2023, 294 p., 17×24, ISBN 978-606-578-522-9, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Arturo Elberti, Liturgia în misterul Bisericii (SC 1-2.7-13)

Maurizio Compiani, Sfânta Scriptură în liturgie (SC 24 şi 35)

Samuele Ugo Riva, Trăirea liturgiei în parohie (SC 40-46)

Fulvia Maria Sieni, Misterul euharistic (SC 47-58)

Edward McNamara, Liturgia Orelor (SC 83-101)

Dominik Jurczak, Sacramentele (SC 59-83)

Giuseppe Midili, Duminica, dar al lui Dumnezeu (SC 59-83)

Maurizio Barba, Timpurile forte ale anului liturgic (SC 102.109-111)

Marco Frisina, Muzica şi liturgia (SC 112-121)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Cettina Militello, Misterul Bisericii (LG 1-5)

Maria Gloria Riva, Imaginile Bisericii (LG 6-8)

Salvator Pié-Ninot, Poporul lui Dumnezeu (LG 9-17)

Guillermo Juan Morado, Biserica este pentru evanghelizare (LG 17)

Philip Goyret, Papa, episcopii, preoţii şi diaconii (LG 18-29)

Mimmo Muolo, Laicii (LG 30-38)

Maica Veronica Maria, Amintire vie a modului de a trăi al lui Isus

François-Marie Léthel, Sfinţenia ca vocaţie universală (LG 39-42)

Achim Schütz, Biserica pe cale şi Biserica cerească (LG 48-51)

Stefania Falasca, Maria (LG 52-69)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, Iași 2023, 304 p., 17×24, ISBN 978-606-578-524-3, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Giovanni Cesare Pagazzi, Biserica în lumea de astăzi (GS 1-3)

Manuela Tulli, Marea temă a sensului vieţii (GS 4)

Gianni Cardinale, Societatea oamenilor (GS 23-32)

Francesco Antonio Grana, Autonomie şi slujire (GS 33-45)

Andrea Tornielli, Familia (GS 47-52)

Fabio Marchese Ragona, Cultura (GS 53-62)

David Hillier, Economia şi finanţele (GS 63-72)

Franca Giansoldati, Politica (GS 73-76)

Ignazio Ingrao, Dialogul ca instrument (GS 83-93)

Nina Fabrizio, Pacea (GS 77-82)

 ***

 Prefața Papei Francisc 

Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă. Au trecut şaizeci de ani de la începutul acelui eveniment, care i-a permis Bisericii să-şi reîntinerească faţa şi să se prezinte încă o dată lumii ca purtătoare a unui Mesaj care trece peste orice graniţă. De fapt, evanghelia lui Isus Cristos este o veste atât de universală încât nu poate avea limite.

În cele patru Constituţii ale sale, Conciliul al II-lea din Vatican a imprimat o nouă dezvoltare învăţăturii bimilenare a Bisericii, permiţând ca viitorul să poată fi iluminat de profunzimea şi intensitatea acestui magisteriu. Este timpul să redescoperim frumuseţea acestei învăţături, care şi astăzi provoacă credinţa creştinilor şi îi cheamă să fie mai responsabili şi prezenţi în oferirea propriei contribuţii pentru creşterea întregii omeniri.

„Biserica trăieşte! Iată dovada; iată respiraţia; glasul, cântecul. Biserica trăieşte! […] Biserica gândeşte, Biserica vorbeşte, se roagă, Biserica creşte, Biserica se construieşte. […] De la Cristos vine Biserica, la Cristos merge; şi aceştia sunt paşii săi, adică actele cu care ea se perfecţionează, se confirmă, se dezvoltă, se reînnoieşte, se sfinţeşte. Şi tot acest efort de perfecţionare al Bisericii, dacă ne uităm bine, nu este altceva decât o exprimare de iubire faţă de Cristos Domnul”. Aceste cuvinte ale sfântului Paul al VI-lea, în omilia de la a şaptea sesiune a Conciliului, ne stimulează astăzi să luăm în considerare importanţa învăţăturii conciliare. A relua în mâini acele texte este semn al vivacităţii şi rodniciei Bisericii; reînnoirea comunităţilor şi angajarea de convertire pastorală trec în mod necesar dincolo de însuşirea lecţiei Conciliului al II-lea din Vatican din partea noastră.

Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, fundament al revelaţiei creştine; reînnoirea liturgiei, expresie a slujirii sacerdotale a tuturor celor botezaţi; conştiinţa de a fi poporul lui Dumnezeu în drum spre Ierusalimul ceresc; exigenţa de a împărtăşi bucuriile şi speranţele întregii omeniri şi mai ales ale săracilor: acestea sunt etapele fundamentale de parcurs pentru ca Biserica să ştie şi să demonstreze că este vie, că se reînnoieşte şi se perfecţionează pe drumul său de sfinţire.

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025.

Papa Francisc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, Iași 2023, 294 p., 17×24, ISBN 978-606-578-522-9, 40 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, scrisă de Dicasterul pentru Evanghelizare și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 294 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 40 lei. 

În scrisoarea pe care Papa Francisc a scris-o pentru pregătirea Jubileului din 2025 se spune că „cele patru Constituții ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, împreună cu magisteriul acestor decenii, vor continua să orienteze și să îndrume poporul sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât ei progresează în misiunea de a aduce tuturor vestirea cu bucurie a Evangheliei”.

În lumina acestei solicitări, s-a decis realizarea unei serii de volume mici, foarte ușoare, intitulate „Caietele Conciliului”. Sunt volume mici scrise într-un limbaj foarte simplu, direct, capabil să implice cititorul. Nu este, așadar, un „comentariu”, ci mai degrabă o prezentare scurtă și concisă a bogățiilor Conciliului al II-lea din Vatican.

Papa Francisc scrie în introducerea sa: „Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă (…)

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025”.

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, Iași 2023, 162 p., 17×24, ISBN 978-606-578-521-2, 30 lei.

Temele tratate în acest volum:

Elio Guerriero, Conciliul al II-lea din Vatican. Istoria şi semnificaţia pentru Biserică

Rino Fisichella, Revelaţia drept Cuvânt al lui Dumnezeu (DV 1-5)

Rino Fisichella, Tradiţia (DV 7-10)

Antonio Pitta, Inspiraţia (DV 11-13)

Marco Cardinali, Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii (DV 21-26)Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, Iași 2023, 294 p., 17×24, ISBN 978-606-578-522-9, 40 lei.

***

Temele tratate în acest volum:

Arturo Elberti, Liturgia în misterul Bisericii (SC 1-2.7-13)

Maurizio Compiani, Sfânta Scriptură în liturgie (SC 24 şi 35)

Samuele Ugo Riva, Trăirea liturgiei în parohie (SC 40-46)

Fulvia Maria Sieni, Misterul euharistic (SC 47-58)

Edward McNamara, Liturgia Orelor (SC 83-101)

Dominik Jurczak, Sacramentele (SC 59-83)

Giuseppe Midili, Duminica, dar al lui Dumnezeu (SC 59-83)

Maurizio Barba, Timpurile forte ale anului liturgic (SC 102.109-111)

Marco Frisina, Muzica şi liturgia (SC 112-121)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Cettina Militello, Misterul Bisericii (LG 1-5)

Maria Gloria Riva, Imaginile Bisericii (LG 6-8)

Salvator Pié-Ninot, Poporul lui Dumnezeu (LG 9-17)

Guillermo Juan Morado, Biserica este pentru evanghelizare (LG 17)

Philip Goyret, Papa, episcopii, preoţii şi diaconii (LG 18-29)

Mimmo Muolo, Laicii (LG 30-38)

Maica Veronica Maria, Amintire vie a modului de a trăi al lui Isus

François-Marie Léthel, Sfinţenia ca vocaţie universală (LG 39-42)

Achim Schütz, Biserica pe cale şi Biserica cerească (LG 48-51)

Stefania Falasca, Maria (LG 52-69)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, Iași 2023, 304 p., 17×24, ISBN 978-606-578-524-3, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Giovanni Cesare Pagazzi, Biserica în lumea de astăzi (GS 1-3)

Manuela Tulli, Marea temă a sensului vieţii (GS 4)

Gianni Cardinale, Societatea oamenilor (GS 23-32)

Francesco Antonio Grana, Autonomie şi slujire (GS 33-45)

Andrea Tornielli, Familia (GS 47-52)

Fabio Marchese Ragona, Cultura (GS 53-62)

David Hillier, Economia şi finanţele (GS 63-72)

Franca Giansoldati, Politica (GS 73-76)

Ignazio Ingrao, Dialogul ca instrument (GS 83-93)

Nina Fabrizio, Pacea (GS 77-82) 

*** 

Prefața Papei Francisc 

Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă. Au trecut şaizeci de ani de la începutul acelui eveniment, care i-a permis Bisericii să-şi reîntinerească faţa şi să se prezinte încă o dată lumii ca purtătoare a unui Mesaj care trece peste orice graniţă. De fapt, evanghelia lui Isus Cristos este o veste atât de universală încât nu poate avea limite.

În cele patru Constituţii ale sale, Conciliul al II-lea din Vatican a imprimat o nouă dezvoltare învăţăturii bimilenare a Bisericii, permiţând ca viitorul să poată fi iluminat de profunzimea şi intensitatea acestui magisteriu. Este timpul să redescoperim frumuseţea acestei învăţături, care şi astăzi provoacă credinţa creştinilor şi îi cheamă să fie mai responsabili şi prezenţi în oferirea propriei contribuţii pentru creşterea întregii omeniri.

„Biserica trăieşte! Iată dovada; iată respiraţia; glasul, cântecul. Biserica trăieşte! […] Biserica gândeşte, Biserica vorbeşte, se roagă, Biserica creşte, Biserica se construieşte. […] De la Cristos vine Biserica, la Cristos merge; şi aceştia sunt paşii săi, adică actele cu care ea se perfecţionează, se confirmă, se dezvoltă, se reînnoieşte, se sfinţeşte. Şi tot acest efort de perfecţionare al Bisericii, dacă ne uităm bine, nu este altceva decât o exprimare de iubire faţă de Cristos Domnul”. Aceste cuvinte ale sfântului Paul al VI-lea, în omilia de la a şaptea sesiune a Conciliului, ne stimulează astăzi să luăm în considerare importanţa învăţăturii conciliare. A relua în mâini acele texte este semn al vivacităţii şi rodniciei Bisericii; reînnoirea comunităţilor şi angajarea de convertire pastorală trec în mod necesar dincolo de însuşirea lecţiei Conciliului al II-lea din Vatican din partea noastră.

Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, fundament al revelaţiei creştine; reînnoirea liturgiei, expresie a slujirii sacerdotale a tuturor celor botezaţi; conştiinţa de a fi poporul lui Dumnezeu în drum spre Ierusalimul ceresc; exigenţa de a împărtăşi bucuriile şi speranţele întregii omeniri şi mai ales ale săracilor: acestea sunt etapele fundamentale de parcurs pentru ca Biserica să ştie şi să demonstreze că este vie, că se reînnoieşte şi se perfecţionează pe drumul său de sfinţire.

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025.

Papa Francisc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, Iași 2023, 162 p., 17×24, ISBN 978-606-578-521-2, 30 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, scrisă de Dicasterul pentru Evanghelizare și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 162 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 30 lei. 

În scrisoarea pe care Papa Francisc a scris-o pentru pregătirea Jubileului din 2025 se spune că „cele patru Constituții ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, împreună cu magisteriul acestor decenii, vor continua să orienteze și să îndrume poporul sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât ei progresează în misiunea de a aduce tuturor vestirea cu bucurie a Evangheliei”.

În lumina acestei solicitări, s-a decis realizarea unei serii de volume mici, foarte ușoare, intitulate „Caietele Conciliului”. Sunt volume mici scrise într-un limbaj foarte simplu, direct, capabil să implice cititorul. Nu este, așadar, un „comentariu”, ci mai degrabă o prezentare scurtă și concisă a bogățiilor Conciliului al II-lea din Vatican.

Papa Francisc scrie în introducerea sa: „Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă (…)

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025”.

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului 1. Istoria; Dei Verbum, Iași 2023, 162 p., 17×24, ISBN 978-606-578-521-2, 30 lei.

Temele tratate în acest volum:

Elio Guerriero, Conciliul al II-lea din Vatican. Istoria şi semnificaţia pentru Biserică

Rino Fisichella, Revelaţia drept Cuvânt al lui Dumnezeu (DV 1-5)

Rino Fisichella, Tradiţia (DV 7-10)

Antonio Pitta, Inspiraţia (DV 11-13)

Marco Cardinali, Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii (DV 21-26)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 2. Sacrosanctum Concilium, Iași 2023, 294 p., 17×24, ISBN 978-606-578-522-9, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Arturo Elberti, Liturgia în misterul Bisericii (SC 1-2.7-13)

Maurizio Compiani, Sfânta Scriptură în liturgie (SC 24 şi 35)

Samuele Ugo Riva, Trăirea liturgiei în parohie (SC 40-46)

Fulvia Maria Sieni, Misterul euharistic (SC 47-58)

Edward McNamara, Liturgia Orelor (SC 83-101)

Dominik Jurczak, Sacramentele (SC 59-83)

Giuseppe Midili, Duminica, dar al lui Dumnezeu (SC 59-83)

Maurizio Barba, Timpurile forte ale anului liturgic (SC 102.109-111)

Marco Frisina, Muzica şi liturgia (SC 112-121)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 3. Lumen Gentium, Iași 2023, 328 p., 17×24, ISBN 978-606-578-523-6, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Cettina Militello, Misterul Bisericii (LG 1-5)

Maria Gloria Riva, Imaginile Bisericii (LG 6-8)

Salvator Pié-Ninot, Poporul lui Dumnezeu (LG 9-17)

Guillermo Juan Morado, Biserica este pentru evanghelizare (LG 17)

Philip Goyret, Papa, episcopii, preoţii şi diaconii (LG 18-29)

Mimmo Muolo, Laicii (LG 30-38)

Maica Veronica Maria, Amintire vie a modului de a trăi al lui Isus

François-Marie Léthel, Sfinţenia ca vocaţie universală (LG 39-42)

Achim Schütz, Biserica pe cale şi Biserica cerească (LG 48-51)

Stefania Falasca, Maria (LG 52-69)

***

Dicasterul pentru Evanghelizare, Jubileul 2025. Caietele Conciliului. 4. Gaudium et spes, Iași 2023, 304 p., 17×24, ISBN 978-606-578-524-3, 40 lei.

Temele tratate în acest volum:

Giovanni Cesare Pagazzi, Biserica în lumea de astăzi (GS 1-3)

Manuela Tulli, Marea temă a sensului vieţii (GS 4)

Gianni Cardinale, Societatea oamenilor (GS 23-32)

Francesco Antonio Grana, Autonomie şi slujire (GS 33-45)

Andrea Tornielli, Familia (GS 47-52)

Fabio Marchese Ragona, Cultura (GS 53-62)

David Hillier, Economia şi finanţele (GS 63-72)

Franca Giansoldati, Politica (GS 73-76)

Ignazio Ingrao, Dialogul ca instrument (GS 83-93)

Nina Fabrizio, Pacea (GS 77-82) 

*** 

Prefața Papei Francisc 

Pregătirea pentru Jubileul din 2025 reluând în mâini textele fundamentale ale Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican este o angajare pe care o cer tuturor s-o primească drept moment de creştere în credinţă. Au trecut şaizeci de ani de la începutul acelui eveniment, care i-a permis Bisericii să-şi reîntinerească faţa şi să se prezinte încă o dată lumii ca purtătoare a unui Mesaj care trece peste orice graniţă. De fapt, evanghelia lui Isus Cristos este o veste atât de universală încât nu poate avea limite.

În cele patru Constituţii ale sale, Conciliul al II-lea din Vatican a imprimat o nouă dezvoltare învăţăturii bimilenare a Bisericii, permiţând ca viitorul să poată fi iluminat de profunzimea şi intensitatea acestui magisteriu. Este timpul să redescoperim frumuseţea acestei învăţături, care şi astăzi provoacă credinţa creştinilor şi îi cheamă să fie mai responsabili şi prezenţi în oferirea propriei contribuţii pentru creşterea întregii omeniri.

„Biserica trăieşte! Iată dovada; iată respiraţia; glasul, cântecul. Biserica trăieşte! […] Biserica gândeşte, Biserica vorbeşte, se roagă, Biserica creşte, Biserica se construieşte. […] De la Cristos vine Biserica, la Cristos merge; şi aceştia sunt paşii săi, adică actele cu care ea se perfecţionează, se confirmă, se dezvoltă, se reînnoieşte, se sfinţeşte. Şi tot acest efort de perfecţionare al Bisericii, dacă ne uităm bine, nu este altceva decât o exprimare de iubire faţă de Cristos Domnul”. Aceste cuvinte ale sfântului Paul al VI-lea, în omilia de la a şaptea sesiune a Conciliului, ne stimulează astăzi să luăm în considerare importanţa învăţăturii conciliare. A relua în mâini acele texte este semn al vivacităţii şi rodniciei Bisericii; reînnoirea comunităţilor şi angajarea de convertire pastorală trec în mod necesar dincolo de însuşirea lecţiei Conciliului al II-lea din Vatican din partea noastră.

Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, fundament al revelaţiei creştine; reînnoirea liturgiei, expresie a slujirii sacerdotale a tuturor celor botezaţi; conştiinţa de a fi poporul lui Dumnezeu în drum spre Ierusalimul ceresc; exigenţa de a împărtăşi bucuriile şi speranţele întregii omeniri şi mai ales ale săracilor: acestea sunt etapele fundamentale de parcurs pentru ca Biserica să ştie şi să demonstreze că este vie, că se reînnoieşte şi se perfecţionează pe drumul său de sfinţire.

Pun în mâinile tuturor creştinilor, mai ales ale tinerilor, aceste abile şi eficace materiale ajutătoare, care reparcurg temele fundamentale ale celor patru Constituţii conciliare. Doresc ca ele să poată găsi o largă primire şi să aducă roade bune pentru reînnoirea comunităţilor noastre. Le încredinţez îndeosebi episcopilor, preoţilor, cateheţilor şi familiilor, ca să găsească formele cele mai adecvate pentru a face actuală învăţătura părinţilor conciliari, în perspectiva următorului Jubileu 2025.

Papa Francisc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


365 de scurte povestioare pentru suflet, vol. III

Bruno Ferrero, 365 de scurte povestioare pentru suflet, vol. III, Iași 2024, 586 p., 14×20, ISBN 978-606-578-530-4, 45 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: 365 de scurte povestioare pentru suflet, vol. III, scrisă de pr. Bruno Ferrero și tradusă în limba română de pr. Cristinel Fodor. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 14×20, are 586 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 45 lei. 

După un prim volum publicat în anul 2007, pr. Bruno Ferrero revine în 2016 și în 2023 cu al doilea, respectiv al treilea volum de 365 de istorioare. În limba română, primul volum a fost publicat la Editura „Presa Bună”, iar volumele al doilea și al treilea apar acum la Editura „Sapientia”.

Aceste istorioare sunt scurte dar pline de înțelepciune. Este suficient să citești câte una pe zi și, după ce ai citit-o, să nu mai fii același. Redăm în continuare prezentarea făcută de editorul italian.

Această carte conține 365 de povești, majoritatea de spus în câteva minute, care, totuși, în ciuda scurtimii lor, creează noi relații, ajută la depășirea diviziunilor și sparg carapacea izolării. În cadrul unei povești, se descoperă acel spațiu nou, liber, verde, în care fanteziile și minunatul au drept de cetățenie, unde cu adevărat imposibilul devine posibil. Basmul ia foarte în serios neliniștile și dilemele existențiale și se inspiră direct din ele: nevoia de a fi iubiți și teama de a fi desconsiderați, dragostea de viață și teama de moarte.

Poveștile, chiar și cele mai fanteziste, nu sunt niciodată o evadare în pură imaginație, ci o căutare în inima profundă a realității. Pentru a regăsi părți importante din propria persoană.

O poveste este o plăcere împărtășită: a imagina, a fabrica un gând, mai multe gânduri, sunt activități ale conștiinței, surse ale unei plăceri deosebite. Care se transformă în baza tuturor celorlalte învățături și a înțelepciunii de a trăi.

Ca o cochilie plină de ecouri, o poveste rezonează mult timp. Modul său de lucru este uimitor, ca al unui magician care extrage întrebările din capetele celor mici ca porumbeii dintr-un joben, ca munca unui grădinar care sădește semințe, gândindu-se deja la plantele ce vor înflori.

O poveste este arta de a spune cele mai profunde adevăruri aparent inexprimabile, folosind ficțiunea.

De a explica unor copii adevărați viața prin personaje inventate.

O poveste este ca o scoică: o pui la ureche și ea îți vorbește despre ocean.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Să redescoperim duminica. Weekend sau ziua Domnului?

Emil Moraru, Să redescoperim duminica. Weekend sau ziua Domnului?, Iași 2024, 122 p., 11×17, ISBN 978-606-578-539-7, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Să redescoperim duminica. Weekend sau ziua Domnului?, scrisă de pr. dr. Emil Moraru. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 11×17, are 122 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Suntem în anul pastoral dedicat Duminicii – ziua Domnului. Sine Dominico non possumus… „Nu putem trăi fără Duminică”, fără ziua Domnului, fără întâlnirea festivă cu Cristos în Euharistie.

La sfârşitul lunii mai 2005, Papa Benedict al XVI-lea se afla într-un elicopter la Bari. Aici a încheiat Congresul Euharistic Naţional, oferind această ciudată frază latină la reflecţia creştinilor italieni. Fraza a fost rostită de cei 49 de martiri din Abitinia, omorâţi de împăratul Diocleţian, pentru că erau „vinovaţi” că se adunau în fiecare duminică pentru a celebra Euharistia. Martirii nu puteau trăi fără întâlnirea cu Cristos în ziua Domnului. Papa Benedict al XVI-lea, comentând la Bari, a spus că „nici astăzi nu este uşor să trăieşti ca un creştin”. Sigur, a adăugat el, „astăzi nu mai avem persecuţiile împăratului”, însă contextul s-a schimbat, acuzele s-au schimbat. Astăzi, credinţa este ameninţată de „egoismul nestăpânit, de indiferenţa religioasă, de un secularism închis la transcendenţă”. Se pare că „oamenii nu mai vor să-l aibă pe Dumnezeu atât de aproape, atât de la îndemână, atât de implicat în problemele lor. Oamenii îl vor mare şi, în definitiv… mai degrabă departe de ei”.

Dar – acesta este adevărul pe care Benedict al XVI-lea doreşte să-l repropună şi dorim prin această broşură să reafirmăm şi să conştientizăm că – şi astăzi creştinii nu pot trăi fără ziua Domnului, fără celebrarea unui „Dumnezeu aproape”. Fie ca această broşură şi anexele de la sfârşit să fie de un real folos celor care sunt cateheţii Poporului lui Dumnezeu în Arhidieceza noastră de Bucureşti.

Pr. dr. Emil Moraru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


De vorbă cu părintele paroh

Irinel-Iosif Iosub, De vorbă cu părintele paroh, Iași 2023, 388 p., 14×20, ISBN 978-606-578-537-3, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: De vorbă cu părintele paroh, scrisă de pr. Irinel-Iosif Iosub. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 14×20, are 388 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 35 lei. 

„Cu toţii avem câte ceva de învăţat; cei mici de la cei mai mari, dar şi cei mari de la cei mai mici”. Îmi aduc şi acum aminte de aceste cuvinte rostite de părintele Irinel-Iosif Iosub în interviul pe care, cu multă deschidere, a acceptat să mi-l ofere.

Totul a început pe când eram în clasa a IX-a, în urma unei provocări lansate de doamna profesoară de limba română Gavrilă Ana-Cătălina. Dumneaei ne-a cerut să luăm un interviu unei persoane pe care o admirăm şi de la care vom putea învăţa ceva benefic pentru dezvoltarea noastră. Mărturisesc sincer faptul că, în acele minute, deja eram sigură că omul care mă poate ajuta este părintele Irinel.

Am simţit încă de la venirea sa în parohia noastră din Săbăoani că are ceva special, ceva ce trebuia să iasă la lumină. Acest preot reuşea mereu să ajungă la inima mea prin predici, un lucru rar întâlnit. Modul său de a chema şi a atrage oamenii la Isus, dar mai ales de a le arăta diferenţa dintre bine şi rău, m-a făcut să cred că Sfinţia Sa este persoana căreia trebuie să îi iau acest interviu. Pot spune că a fost una dintre cele mai bune alegeri, iar interviul a avut un mare succes.

Viaţa noastră este precum o carte pe care o scriem noi, prin faptele noastre, prin cuvinte şi prin gânduri. Cu cât dăm fila mai departe, omul îmbătrâneşte până la moarte. Fiecare dintre noi are câte o poveste, iar defectul cel mai mare al omului este faptul că judecă fără să cunoască cu adevărat povestea din spatele unui alt om. Uităm, sau chiar nu conştientizăm, că fiecare om este o comoară, este unic, este cel mai preţios dar pe care Dumnezeu ni-l oferă.

După ce i-am luat acest interviu părintelui şi l-am prezentat la şcoală, am observat impactul extrem de pozitiv şi constructiv pe care l-a avut asupra celor care l-au ascultat. Acest lucru m-a determinat să-l postez pe internet (în format video), pentru ca şi ceilalţi oameni să descopere cu adevărat inima unui preot simplu, înţelept şi cu mult har.

Sunt oameni care îşi petrec viaţa căutând răspunsuri la întrebări legate de credinţa lor, dar nu au curajul de a pune întrebări. Am dorit ca în dialogul pe care l-am avut cu părintele să fiu luminată (iar prin mine, mulţi alţi tineri) asupra unor aspecte din viaţa de credinţă. Am dorit ca răspunsurile pe care părintele mi le va da să fie simple, pe înţelesul tuturor, fără speculaţii filosofice şi teologice, ca fiecare tânăr şi fiecare persoană care va citi această carte să poată înţelege cât mai bine importanţa unei vieţi trăite în Dumnezeu, cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu.

Colaborarea mea cu părintele Irinel a dus la realizarea acestei cărţi. Prin întrebările adresate de mine şi răspunsurile date de Sfinţia Sa, am dorit să aducem mai multă lumină în conştiinţele tinerilor şi mai multă dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Îi mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că m-a ajutat să realizez acest vis şi sper ca, cu ajutorul harului său, această carte să aducă roade în sufletele celor care o vor citi.

Roxana Imbrea

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


365 de scurte povestioare pentru suflet, vol. II

Bruno Ferrero, 365 de scurte povestioare pentru suflet, vol. II, Iași 2023, 567 p., 14×20, ISBN 978-606-578-530-4, 45 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: 365 de scurte povestioare pentru suflet, vol. II, scrisă de pr. Bruno Ferrero și tradusă în limba română de pr. Cristinel Fodor. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 14×20, are 567 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 45 lei. 

După un prim volum publicat în anul 2007, pr. Bruno Ferrero revine în 2016 și în 2023 cu al doilea, respectiv al treilea volum de 365 de istorioare. În limba română, primul volum a fost publicat la Editura „Presa Bună”, iar volumele al doilea și al treilea apar acum la Editura „Sapientia”.

Aceste istorioare sunt scurte dar pline de înțelepciune Este suficient să citești câte una pe zi și, după ce ai citit-o, să nu mai fii același, după cum scrie autorul în prefață:

„Un rabin a povestit această întâmplare despre bunicul său, un discipol al celebrului rabin Baal Shem Tov. El a spus:

«Bunicul meu era paralitic. Într-o zi, l-am rugat să povestească o întâmplare despre maestrul său, iar el a povestit cum omul sfânt obişnuia să ţopăie şi să danseze atunci când se ruga. În timp ce spunea povestea, bunicul meu s-a ridicat şi a fost atât de captivat de povestioară, încât a început să sară şi să danseze pentru a arăta cum făcea maestrul său. Din acel moment, a fost vindecat. Aşa ar trebui să fie adunate istorioarele».

S-a vindecat, pentru că a spus povestioara şi altor oameni.

Îţi ofer aceste mici povestioare pentru ca sufletul tău să fie mereu sănătos”.

Aceste istorioare pot fi folosite cu mult rod sufletesc atât în meditația personală, cât și la cateheze, omilii sau pentru o lectură în familie. Pentru a veni în ajutorul cititorului care caută o pildă pentru o anumită temă, editorul a considerat util să alcătuiască un indice tematic, care se află la sfârșitul volumului.

Pr. dr. Ștefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu adolescenţii şi tinerii

Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași, Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu adolescenţii şi tinerii, Iași 2023, 198 p., 17×24, ISBN 978-606-578-531-1, 55 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Pietre vii pentru o Biserică vie. Suport pentru catehezele cu adolescenţii şi tinerii, scrisă de Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iași. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 17×24, are 198 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 55 lei.

Fișierul în format pdf poate fi descărcat de aici:
https://app.box.com/s/f070a0vj78qabe0iormsgwu0ovjcskxj

Pentru a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune un Suport pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024, cu titlul: „Pietre vii pentru o Biserică vie”.

Publicarea unor materiale catehetice prezintă întotdeauna un interes considerabil pentru cateheţii şi operatorii pastorali care caută instrumente şi materiale din ce în ce mai adaptate exigenţelor de astăzi, capabile să-i ajute în misiunea lor de educare în credinţă a noilor generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Într-adevăr, putem spune că în ultimii ani a existat, din partea celor ce se ocupă de educaţia religioasă şi de formarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, un interes major în căutarea celor mai variate materiale şi tehnici de prezentare a mesajului creştin.

Pentru a răspunde acestor exigenţe şi a le veni în ajutor cateheţilor, Oficiul pentru Cateheză propune diferite materiale pentru organizarea catehezelor cu copiii, adolescenţii şi tineri pentru anul pastoral 2023-2024. Acest material se adresează cateheţilor şi operatorilor pastorali, celor care vor organiza catehezele în parohii: preoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor care au acest mandat din partea Bisericii. Sperăm să fie o propunere şi un material util pentru cei care îşi asumă această sarcină de a educa în credinţă noile generaţii de copii, adolescenţi şi tineri. Este însă doar o sămânţă, care sperăm să prindă rădăcini şi să dea roade din ce în ce mai abundente.

Prin însăşi structura sa, nu este un text didactic propriu-zis, datorită alegerilor sale, datorită limbajului şi a metodologiei. Sunt materiale suport, care necesită a fi trecute prin filtrul propriu al catehetului, adaptate în funcţie de proprii destinatari, selectate şi integrate cu alte materiale şi experienţe care se consideră potrivite pentru cei cărora li se adresează.

Fiind un suport pentru organizarea catehezelor, reprezintă întotdeauna un mijloc, o propunere, un stimul. Nu trebuie să devină un impediment, o greutate inutilă. Aşa cum tânărul David a aruncat armura grea a lui Saul când a mers împotriva uriaşului Goliat, la fel va fi şi pentru catehetul care îşi va alege singur metodologia, modul de a-l face cunoscut şi iubit pe Cristos: dintre numeroasele sugestii, catehetul le va alege pe cele care corespund situaţiei sale şi nevoilor propriilor destinatari şi le va lăsa deoparte, cu deplină libertate, pe toate celelalte.

Aceste două volume oferă diferite materiale pentru organizarea a 20 de cateheze pentru copii şi 20 de cateheze pentru adolescenţi şi tineri. Pentru fiecare cateheză este propusă o temă inspirată sau în legătură cu cele zece nuclee tematice ale Planului pastoral diecezan pentru anul 2023-2024 şi transpusă într-un limbaj accesibil destinatarilor.

Un plus al acestor materiale este că aproape toţi copiii, adolescenţii şi tinerii diecezei pot intra în contact cu acelaşi conţinut. Acest material poate deveni un factor de comuniune. Poate ajuta la a avea un orizont comun în care adevărurile evanghelice despre familie şi despre Biserică sunt prezentate, acceptate şi trăite într-un parcurs de maturizare în credinţă pentru fiecare persoană, comunitate şi chiar pentru dieceza însăşi.

Limita acestui text este că nu poate răspunde în acelaşi timp nevoilor tuturor comunităţilor, nu poate răspunde nevoilor fiecărui grup individual. Nu se doreşte a fi un text exhaustiv, ci un simplu instrument pe care cateheţii îl pot folosi sau nu.

A face cateheză nu înseamnă doar a explica nişte noţiuni, a da informaţii sau a transmite cunoştinţe. Înseamnă a comunica o experienţă, a-i conduce pe destinatari să-l descopere pe Dumnezeu drept centru viu al vieţii lor, să-i dea primul loc. Înseamnă să-i ajuţi să-l întâlnească pe Isus şi să-l aleagă drept singurul stăpân şi Domn, şi să trăiască evanghelia care este izvor de viaţă şi de bucurie pentru toţi.

Pr. Irimia-Romică Pal, OFM Conv.

responsabilul Oficiului pentru Cateheză

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro