Duminica Bibliei la Editura Sapientia

În duminica a III-a din Timpul de Peste An, la recomandarea Papei Francisc, creștinii catolici celebrează „Duminica Bibliei”. Această zi dedicată Bibliei, spune Sfântul Părinte, „vrea să fie nu «o dată pe an», ci o dată pentru tot anul, pentru că avem nevoie urgentă să devenim familiari şi intimi ai Sfintei Scripturi şi ai Celui Înviat, care nu încetează să frângă Cuvântul şi Pâinea în comunitatea credincioşilor. Pentru aceasta avem nevoie să intrăm în familiaritate constantă cu Sfânta Scriptură, altminteri inima rămâne rece şi ochii rămân închişi, afectaţi cum suntem de nenumărate forme de orbire” (Aperuit illis, 8).

Propunerea unei Duminici a Bibliei se află în continuitate cu ceea ce delara Conciliul al II-lea din Vatican, în constituția dogmatică despre revelația divină Dei Verbum, și anume că „Biserica a venerat întotdeauna dumnezeieștile Scripturi, după cum a venerat și însuși Trupul Domnului, neîncetând, mai ales în liturgia sacră, să primească pâinea vieții atât de la masa cuvântului lui Dumnezeu cât și de la aceea a Trupului lui Cristos și să o dea credincioșilor” (nr. 21). „De aceea este necesar ca toți… să se atașeze de Scriptură prin lectură asiduă și prin studiu atent […] Să-și însușească «înalta cunoaștere a lui Isus Cristos» (Fil 3,8), căci «necunoașterea Scripturilor înseamnă necunoașterea lui Cristos» (sfântul Ieronim) […] Astfel, prin citirea și prin studierea Cărților sfinte «cuvântul lui Dumnezeu să alerge și să fie preamărit» (2Tes 3,1) și comoara revelației încredințată Bisericii să umple tot mai mult inimile oamenilor. După cum din frecventarea asiduă a misterului euharistic sporește viața Bisericii, tot astfel se poate spera un impuls de viață spirituală dintr-o creștere a venerației față de cuvântul lui Dumnezeu care «rămâne în veac» (Is 40,8; cf. 1Pt 1,23-25)” (nr. 25).

Aceste convingeri exprimate de magisteriul conciliar constituie profilul Editurii Sapientia încă de la înființarea ei, în anul 2000. Însuși titlul Editurii „Sapientia” face referință la Isus Cristos, „înțelepciunea” lui Dumnezeu, care a venit în lume ca lumină pentru mântuirea oamenilor. Sigla Editurii este formată din primele litere ale cuvântului Cristos în greacă (X+P = chi+ro). Aruncând o privire asupra publicațiilor realizate până acum de Editura Sapientia se poate observa cu ușurință că toate gravitează în jurul cuvântului lui Dumnezeu și că principala ei preocupare este vestirea cuvântului, în diferitele sale forme:

  • cuvântul lui Dumnezeu – textul tradus în limba română (colecția Sfânta Scriptură, 8 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – celebrat în liturgie (colecția Liturgie, 22 titluri)
  • cuvântului lui Dumnezeu – vestit prin predică și cateheză (colecția Omiletică, 39 titluri; Cateheză, 49 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – aprofundat de exegeza biblică (colecția Studii biblice, 46 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – studiat în teologie (colecția Tratate de teologie, 77 titluri; Studii teologice, 18 titluri; Disertații doctorale, 35 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – trăit în viața spirituală (colecția Spiritualitate, 59 titluri; Maeștri ai spiritualității, 10 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – trăit în viața de zi cu zi (colecția Credo, 11 titluri; Creștinism în contemporaneitate, 64 de titluri)
  • cuvântului lui Dumnezeu – trăit exemplar de sfinți (colecția Viețile sfinților, 36 de titluri; Patrologie, 5 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – transpus în muzică (colecția Muzică bisericească, 16 titluri)
  • cuvântul lui Dumnezeu – expus în arta poetică (colecția Poezie religioasă, 19 titluri)

În „Duminica Bibliei” aș dori să-mi exprim bucuria pentru această inițiativă, care intenționează o dată în plus să sublinieze centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu în viața fiecărui creștin. Totodată aș dori să mulțumesc tuturor colegilor mei cu care am reușit să punem la dispoziția cititorilor noștri materiale utile pentru a ajunge la o cunoaștere cât mai înaltă a lui Cristos. Sunt mulți ca să le pomenesc aici numele, dar în numărul lor se află autori, traducători, corectori, tehnoredactori, distribuitori etc. și împreună formăm o familie animată de un spirit apostolic și călăuzită de deviza: „Bucuria noastră este slujirea credinței voastre!”

Le mulțumesc, de asemenea, cititorilor noștri, de aproape sau de departe, care prin interesul lor ne stimulează să continuăm această muncă de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. Pe cei care nu ne cunosc încă sau nu cunosc publicațiile noastre de până acum, îi invit să viziteze siturile noastre: www.editurasapientia.ro și www.librariasapientia.ro, unde vor găsi și o serie de cărți puse la promoție cu ocazia Duminicii Bibliei (https://librariasapientia.ro/promotii.html/ ).

Pr. dr. Ștefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro