Missa Petrina pentru Cor mixt SATB, solo sopran și acompaniament de orgă cu pedalier

Florin Spatariu, Missa Petrina pentru Cor mixt SATB, solo sopran și acompaniament de orgă cu pedalier, Iași 2024, 70 p., 21×30, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Missa Petrina pentru Cor mixt SATB, solo sopran și acompaniament de orgă cu pedalier, scrisă de Florin Spatariu. Cartea apare în colecția „Muzica bisericească”, în formatul 21×30, are 70 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

Missa Petrina este o lucrare muzicală pentru Cor mixt (SATB), solo Sopran și acompaniament de orgă cu pedalier.

Baza literară a partiturii muzicale este alcătuită din textul latin format din succesiunea tipică Liturghiei catolice: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus și Agnus Dei.

Lucrarea muzicală, prin dimensiunile ei, se încadrează perfect în cadrul desfășurării Liturghiei, nefiind una extrem de amplă, specifică unor lucrări de concert.

Secțiunea Credo este construită sub forma: refren – strofă, astfel încât, refrenul expus la început să poată fi memorat ușor și repetat inclusiv de credincioșii participanți la Liturghie. Restul textului este împărțit în secțiuni delimitate prin numere (în total 5). După fiecare secțiune se va relua refrenul în comun: cor și credincioși.

Acompaniamentul de orgă este relativ lejer și ușor de abordat din partea organistului. Pentru facilitarea vizuală legată de partitură, acompaniamentul a fost trecut și separat în partea a doua a volumului, organistul având posibilitatea să opteze fie pentru acompaniamentul ce se află sub scriitura corală, fie pentru cel scos separat.

Missa Petrina, în afară de sectiunea Credo (2024) a fost compusă în anul 2006 la Iași, pe timpul când eram dirijor al Corului Catedralei Catolice. Unul dintre membri Corului Catedralei, tenorul Alois Petrina, se stingea din viață în urma unui infarct suferit în drum spre Italia pentru a-și vizita soția aflată acolo la muncă. Vestea tristă a născut în mine o formă de exteriorizare a prețuirii față de domnul Alois Petrina, prețuire concretizat prin compunerea acestei Misse.

Ceea ce este in memoriam Alois Petrinae, nu se arată a fi o lucrare funebră. Dimpotrivă, lucrarea muzicală este o oglindire a carcaterului și felului său de a fi, atât cât am reușit să-l cunosc: bunătate, jovialitate, dedicare unei cauze pozitive, sinceritate, bună dispoziție, caracter uman agreabil și dispus mereu să facă ceva pentru alții prin voluntariatul lui muzical și disponibilitatea sa umană.

Îmi doresc ca această lucrare muzicală să ajungă prin glasurile coriștilor ce o cântă la toate inimile și mințile oamenilor, făcându-le mai bune și conștiente de faptul că, tot ceea ce fac oamenii din pasiune și dăruire pentru o cauză nobilă merită să fie prețuit și în același timp merită să li se arate și în mod public această prețuire.

Le mulțumesc cu această ocazie tuturor coriștilor, din toate corurile, pentru munca și dăruirea fără margini pe care o realizează, așa cum a făcut-o și domnul Alois Petrina, punându-se în slujba unei arte atât de minunate: muzica sacră.

Florin Spatariu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Venite, adoremus! Cântece Taizé

Sr. Lucia Vârgă, coord., Venite, adoremus! Cântece Taizé, Iași 2024, 56 p., 21×30, 15 lei; 14×20, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Venite, adoremus! Cântece Taizé, scrisă sub coordonarea sr. Lucia Vârgă. Cartea apare în colecția „Muzică bisericească”, în formatul A4 (21×30 cm) și A5 (14×20), are 56 şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15, respectiv 10 lei.

De câţiva ani, la Oneşti, la Casa Ecumenică „Domus Mariæ” un grup de tineri, animaţi de dorinţa unei spiritualităţi mai vii, sub deviza Drum spre o inimă nouă, călăuziţi de câţiva animatori, se întâlnesc lunar pentru zile de formare, reflecţie şi rugăciune. Muzica are un loc privilegiat la aceste momente de spiritualitate. De la o întâlnire la alta, repertoriul s-a tot lărgit şi foile volante de la început capătă astăzi o copertă şi un nume. Colecţia de faţă concepută pentru uz intern, sperăm să fie de folos şi altor grupuri de rugăciune şi meditaţie. Majoritatea sunt cântece de la Taizé, dar sunt şi câteva „în stilul celor de la Taizé”. Pentru acestea din urmă, este notat autorul.

Majoritatea cântecelor au fost transpuse în tonalităţi cât mai accesibile.

Pentru acordurile de chitară am ales varianta de notare clasică (DO = acord major şi do = acord minor).

Prima variantă de text este cea originală. Am adăugat, la unele melodii, traducerile în alte câteva limbi mai accesibile grupurilor noastre de tineri. Au fost introduse şi traduceri în limba română. Unele deja existente, altele făcute de sr. Lucia Vârgă.

La cuprins, pe lângă titlurile originale ale melodiilor există şi titlurile variantelor în celelalte limbi. Cifra de la cuprins reprezintă numărul melodiei.

Le mulţumesc tuturor acelora care au făcut posibilă apariţia acestei colecţii: diferitelor grupuri de tineri şi adulţi cu care am învăţat să-i aduc laudă lui Dumnezeu prin cântare, animatorilor de la Oneşti împreună cu care desfăşurăm proiectul menţionat mai sus, părintelui Bogdan Emilian Balaşcă pentru introducere, părintelui Iosif Răchiteanu pentru încurajare şi corectura textului, domnului Alexandru Catău pentru verificarea partiturilor. Sugestii preţioase am primit, chiar de la început, de la un profesor al meu, căruia îi mulţumesc, dar care a dorit să rămână anonim. Un gând deosebit de mulţumire părintelui Ştefan Lupu, directorul Editurii Sapientia, pentru disponibilitatea cu care a acceptat tipărirea acestei broşuri.

Mai presus de toate îi mulţumesc lui Dumnezeu care m-a învăţat să-l întâlnesc zburând pe aripile muzicii şi le doresc tuturor celor care vor folosi acest material să aibă parte de aceeaşi experienţă.

Când muzica devine rugăciune… dialogul cu Dumnezeu capătă intensităţi nebănuite!

Sr. Lucia Vârgă

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cum sanctis tuis. Creații corale în cinstea fericiților și a sfinților din calendarul catolic

Florin Spatariu, Cum sanctis tuis. Creații corale în cinstea fericiților și a sfinților din calendarul catolic, Iași 2023, 70 p., 21×30, ISMN 979-0-69490-261-2, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Cum sanctis tuis. Creații corale în cinstea fericiților și a sfinților din calendarul catolic, scrisă de pr. dr. Florin Spatariu. Cartea apare în colecția „Muzica bisericească”, în formatul 21×30, are 70 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Volumul intitulat Cum sanctis tuis conține creații corale polifonice pentru cor mixt, dedicate fericiților și sfinților cinstiți în calendarul catolic.

Compozițiile sunt destinate corurilor mixte (S, A, T, B), scriitura muzicală fiind accesibilă diferitelor niveluri de profesionalism.

Textele care stau la baza corurilor sunt luate fie din Sfânta Scriptură, fie sunt create, ideile literare slujind conținutului istoric hagiografic legat de sfântul în cauză.

Fie ca aceste creații corale să vină în ajutorul corurilor mixte din comunitățile catolice românești și să slujească, în final, gloriei divine prin fericiții și sfinții din cer. În egală măsură doresc ca muzica pe care o cântă coriștii și pe care o ascultă credincioșii să fie spre înălțarea minții și a inimii spre Dumnezeu.

Nu în ultimul rând, dedic acest volum tuturor acelora care cântă din convingere și pasiune muzică sacră liturgică, transformându-și cântarea într-o ofrandă perpetuă.

Pr. dr. Florin Spatariu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Stabat Mater pentru cor mixt şi acompaniament de orgă

Florin Spatariu, Stabat Mater pentru cor mixt şi acompaniament de orgă, Iași 2022, 68 p., 21×30, ISMN 979-0-69490-209-4, 15 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Stabat Mater pentru cor mixt şi acompaniament de orgă, scrisă de pr. dr. Florin Spatariu. Cartea apare în colecția „Muzica bisericească”, în formatul 21×30, are 68 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Celebrul poem religios latin STABAT MATER, redactat în secolul al XIII-lea de un călugăr catolic pe nume Jacopone de Todi, a reprezentat de-a lungul istoriei culturii occidentale un adevărat magnet pentru mulți compozitori de muzică sacră, spre a pune pe muzică textul sacru.

De la prima versiune gregoriană și până la cele mai complexe forme de compoziții aparținând lui Palestrina, Pergolesi, Rossini, Dvořák, secvența Stabat Mater a creat un adevărat gen muzical specific cu amprente de neșters în istoria muzicii sacre.

Tematica religioasă, care vorbește, – sub formă versificată –, despre pătimirile lui Cristos și ale Maicii sale pe Golgota, acoperă nu doar suferințele celor doi, ci se extinde în mod simbolic la toate suferințele mamelor care își pierd una sau mai multe odrasle, fără să poată împiedica un astfel de eveniment sfâșietor și ireversibil.

În mod concret, volumul de față este destinat corurilor de factură mixă de patru voci (sopran, alto, tenor, bas), în general din sfera catolică, dar nu exclusiv. Unele dintre coruri sunt însoțite de acompaniament de orgă clasică, lucru care facilitează interpretarea lor într-o biserică catolică, protestantă sau anglicană. Altele sunt elaborate în stil a cappella, fără acompaniament, fapt ce oferă posibilitatea interpretării lor din partea oricărui cor mixt, indiferent de confesiune.

Din punct de vedere literar, la finalul fiecărui cor a fost adăugat, în dublă versiune, textul latin și traducerea în română, în varianta regretabilului preot, poet, filozof, profesor și versificator Claudiu Dumea. Astfel, se poate avea acces, fără nicio dificultate, la sensul și înțelegerea conținutului literar.

Când pot fi cântate lucrările corale din acest volum?

Tematica este destinată Timpului Postului Mare și sărbătorilor în care sunt amintite durerile Maicii Domnului. Însă timpul liturgic nu este neapărat o îngrădire. Corurile din volum sunt gândite astfel încât ele pot fi luate și separat și adaptate la sărbători liturgice specifice, în funcție de conținut, sau adaptate unor tematici de concert, chiar din afara sferei liturgice.

Dificultatea scriiturii muzicale variază de la un cor la altul. Însă în linii mari, ele sunt accesibile corurilor de amatori bine formate muzical și estetic, dar pot fi atrăgătoare și ușor de interpretat și pentru corurile de profesioniști, dificultatea tehnică nefiind singurul factor decisiv în interpretarea lor.

De ce o nouă creație muzicală pe baza acestui text, atâta vreme cât lucrări muzicale cu acest titlu au impregnat deja istoria muzicii la modul superlativ? Ce noutate ar mai putea aduce o altă creație muzicală, – evident la un nivel incomparabil mai modest –, atâta vreme cât recordurile în domeniu nu vor putea fi doborâte, gândindu-ne la lucrările unor compozitori reprezentativi pentru acest gen?

O poveste tibetană ne spune că un călugăr bătrân, în ziua în care a împlinit vârsta de o sută de ani, a început să zidească un turn pentru pagoda unei statui, așa spunea el, cel puțin. Zilnic înălța turnul cu o răbdare de fier, făcându-i nenumărate gemulețe între cărămizile roșii. După câteva săptămâni călugărul s-a îmbolnăvit și era deja pe patul de moarte. Un discipol mai apropiat l-a întrebat: De ce ai început să zidești la vârsta de o sută de ani un turn? Vezi, acum ești pe patul de moarte și nu vei mai vedea turnul terminat și nici statuia lui Buda în vârful turnului. Bătrânul a zâmbit și i-a zis tânărului: Eu nu am zidit turnul pentru statuia lui Buda, ci pentru porumbeii care nu au unde să se adăpostească în timpul iernii. Dacă vă spuneam de planul meu de la început, aș fi fost considerat nebun. Dar iată, acum, privește pe fereastră. S-au cuibărit deja înăuntru mai bine de o sută de porumbei. Câtă liniște să pot muri privind cum porumbeii sunt la adăpost de frig și răpitori!!! Câtă liniște!!!

De ce, așadar, o nouă lucrare muzicală pe acest text? Din două motive simple. Mai întâi, din dorința de a îmbogăți patrimoniul muzical sacru și de a oferi un refugiu sonor și estetic acelor coruri și dirijori care-și doresc a se pune la adăpostul unei muzici sacre cu un conținut sigur și solid, asemeni unui turn bine zidit. Și al doilea motiv, din dorința de a lăsa lumea muzicală mai bună decât am găsit-o. Poate sunt binevenite și cuvintele lui Emil Cioran, care spune: „O lume mai bună și mai sigură nu poate fi realizată altfel decât prin combaterea mediocrității. Cine acceptă mediocritatea, acceptă un viitor mai rău decât trecutul în care a trăit el”.

Pr. dr. Florin Spatariu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Adventul și Crăciunul în polifonii corale

Florin Spatariu, Adventul și Crăciunul în polifonii corale, Iași 2021, 108 p., 21×30, ISMN 979-0-69490-189-9, 20 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Adventul și Crăciunul în polifonii corale, scrisă de pr. dr. Florin Spatariu. Cartea apare în colecția „Muzica bisericească”, în formatul 21×30, are 108 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei. 

Volumul de față este destinat corurilor de factură mixtă (S, A, T, B), având în componență lucrări polifonice pentru liturgia catolică din perioada Adventului și a Crăciunului.

Lucrările corale sunt expuse unele cu acompaniament, altele a cappella, iar scriitura polifonică este adaptată posibilităților tehnice pe care le au la dispoziție corurile de amatori, dar și corurile cu un grad de profesionalism muzical mai ridicat.

Textele care stau la baza compozițiilor, sunt luate fie din liturgia catolică, fie sunt create special tot de compozitor, cu intenția de a exprima un conținut și un mesaj liturgic bine definit.

În esență, scopul acestui volum este acela de a îmbogăți repertoriul liturgico-muzical coral de factură catolică, punând la dispoziția corurilor mixte un material literar și muzical ce corespunde spiritului bisericesc și regulilor de armonie și polifonie.

Florin Spătariu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Magnificat. Colecție de cântece bisericești (Ediția a doua)

Magnificat. Colecție de cântece bisericești (Ediția a doua), Iași 2021, 14×20, 716 p., ISBN 978-973-8980-97-6, 50 lei.

Editura „Sapientia” anunță apariția cărții de cântece Magnificat. Colecţie de cântece bisericeşti (ediția a II-a), editată de Oficiul pentru Muzică Sacră și Cânt Bisericesc al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de București. Cartea apare în colecția „Muzică bisericească”, formatul 14×20 cm, are 716 pagini, este tipărită în două culori, roșu și negru, și este legată cu coperți tari. Volumul de cântece poate fi procurat de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 50 lei. 

***

Redăm în continuare „Prefața” semnată de PS Petru Gherghel și „Nota asupra ediției” semnată de pr. Pavel Chelaru în numele Comisie diecezane de muzică sacră.

Prefaţă

Cântați-i Domnului, toate popoarele!

(cf. Ps 96,1-3)

Cu aceste cuvinte ale psalmistului, întâmpin și salut cu mare bucurie și satisfacție apariția colecției de cântece bisericești Magnificat, opera unui efort îndelungat depus de Comisia de muzică a Episcopiei de Iași, în colaborare cu Arhiepiscopia de București. Ea vine să încoroneze o lungă și impresionantă strădanie de a valoriza bogata și variata moștenire lăsată de înaintașii noștri, care au ținut să-și exprime credința și încrederea lor în Dumnezeu printr-o linie melodică adaptată poporului nostru simplu, dar profund credincios, manifestând astfel în mii de forme trăirea și speranțele sufletului, dar și bucuria plină de încredere a inimii neamului nostru.

Cântarea în general este modalitatea cea mai frumoasă de a-l preamări pe Creator, pentru a-i mulțumi și pentru a-i aduce laudă. Iar cântul liturgic este forma cea mai plăcută și veșmântul frumos al rugăciunii. De fapt, muzica și cântarea însoțesc necontenit viața și trăirea ființelor din Univers. Întreaga fire tresaltă de bucurie și freamătă într-un mod minunat, în mii și mii de forme, exprimându-și bucuria existenței și a vieții. Toate viețuitoarele au cântul și modul lor de a mulțumi pentru darurile primite și de a-i aduce laudă Celui care le-a creat. Glasul tainic al naturii și vocea atâtor ființe necuvântătoare răsună neîncetat, chiar dacă unii nu sunt atenți la mesajul lor atât de variat. Toți și toate freamătă și cântă, împlinindu-și menirea.

Este minunat că putem descoperi acest adevăr la tot pasul, căci el ne invită să ascultăm minunatele cântări și concerte ale naturii din jurul nostru. Avem ce asculta și avem ce învăța! Însuși psalmistul, contemplând acest adevăr, exclamă: „Toată făptura să-l laude pe Domnul!” (cf. Ps 148).

Dacă așa stau lucrurile cu ființele necuvântătoare, ne întrebăm cum este cu omul? Omul, capodopera lui Dumnezeu, este înzestrat cu atâtea daruri: inteligență și voință, capacitate de a gândi și de a reflecta, cu darul vorbirii și al comunicării, dar mai ales cu talentul de a cânta. Cum îi aduce el laudă Creatorului său? Cum se manifestă și cum se exprimă față de Cel care l-a îmbogățit cu atâtea daruri și talente? Cum se folosește de ele? Cum știe să le împărtășească celor din jur? Dar mai ales cum se raportează față de marele și veșnicul Binefăcător? Cum îi manifestă durerile, temerile, bucuriile, speranțele și mulțumirile pe care le trăiește?

Colecția de cântece Magnificat pe care o avem în față vrea și poate să fie un răspuns la aceste întrebări legitime, căci ea prezintă în paginile ei un argument convingător al bogăției artistice care provine din credință și din iubirea față de tot ce este frumos și înălțător și un mod cât se poate de reușit de a exprima sentimentele sufletești ale celui credincios în fața lui Dumnezeu.

Aceste cântări, selectate și verificate cu migală și viu interes şi adunate în noua colecție de cântece bisericești a Bisericii noastre locale, reprezintă un prinos de credință și iubire al atâtor persoane talentate și inspirate din istoria poporului nostru credincios, doritor să înfrumusețeze celebrările liturgice. Trebuie să fim mândri de cei din trecut ca și de cei din timpurile noastre, care, rând pe rând, au știut să adauge noi cântări și noi imnuri în tezaurul cântărilor liturgice și religioase. Constatăm că repertoriul cântecelor și al rugăciunilor s-a lărgit din ce în ce mai mult, bucurându-ne astăzi de o mulțime de cântări și rugăciuni pline de suflet și de inspirație cerească.

Parcurgând paginile acestei colecții, descoperim cu bucurie cum cântările religioase devin rugăciuni vii, pline de farmec, care se transformă în cel mai plăcut și mișcător imn de preamărire înălţat lui Dumnezeu, exprimând în mod plenar sentimentul de mulțumire și de recunoștință al unui popor credincios, plin de frumusețea sufletească a iubirii pe care o poate arăta și exprima un om, mai ales un om care crede și se simte obligat să dea glas bucuriei și recunoștinței.

Îi felicit pe toți cei care, dând glas talentului lor pentru versuri și melodii, au îmbogățit acest repertoriu al cântărilor noastre bisericești. Exprim îndeosebi, în numele tuturor beneficiarilor acestei munci sârguincioase, un gând de aleasă prețuire față de cei care s-au implicat cu zel pentru această operă și îi felicit cu satisfacție pe toți membrii Comisiei de muzică bisericească instituită de noi, care s-au ostenit ani întregi să adune, să verifice și să perfecționeze liniile melodice și textele tuturor cântărilor prezente în repertoriul bogat al moștenirii primite, punându-le la îndemâna comunităților noastre catolice.

Acelora care vor primi acest dar spiritual și cultural al credinței și Bisericii noastre locale le doresc alese bucurii sufletești. Autorilor şi editorilor acestei colecții le împart arhiereasca noastră binecuvântare, cu dorința „ca toți să fie una” în lauda adusă lui Dumnezeu cel întreit, întru cinstirea Maicii sfinte și a tuturor sfinților noștri protectori. Tuturor, un îndemn la bucurie și cântare: Iubilate Deo! Lăudați-l pe Domnul, toate popoarele; cântați-i Domnului cu bucurie!

Iași, 22 noiembrie 2015,

în comemorarea sfintei Cecilia

+ Petru Gherghel

episcop de Iași

Notă asupra ediţiei

În Dieceza Romano-Catolică de Iași, dorința de a pune în mâinile credincioșilor o colecție de cântece bisericești, care să exprime credința și viața lor creștină, se pierde în negura vremurilor. Tradiția orală și câteva documente scrise ne vorbesc de încercări sporadice ale unor preoți și credincioși laici talentați, care au tradus, au compus și au cules cântece care să fie folosite în cadrul liturgiei.

O contribuție importantă la dezvoltarea cântului bisericesc pe teritoriul Diecezei de Iași a venit din partea Seminarului Diecezan din Iași (1886) și a celui Franciscan din Hălăucești (1898), precum și din partea Școlii de Dascăli sau de Cântăreți Bisericești (1898).

Până la instaurarea regimului comunist, în Dieceza de Iași au fost publicate mai multe colecții de cântece bisericești, mai mari sau mai mici, cu note sau fără note. Cele mai folosite au fost Cântărețul catolic (Săbăoani, 1934) şi Lăudaţi pe Domnul (Bucureşti, 1935).

După reforma liturgică a Conciliului al II-lea din Vatican, cântul sacru a cunoscut un nou suflu. În acest timp sunt puse în circulație numeroase cântece autohtone, dar și multe cântece traduse din repertoriul italian, francez, german sau chiar polonez și unguresc. Printre cei care și-au pus talentul în slujba cântului sacru prin compoziții se numără pr. Constantin Hausner, pr. Iosif Andrici, pr. Ioan Simon, pr. Ioan Ciuraru, pr. Ioan Tamaș, pr. Ștefan Vacaru, pr. Pavel Balint, pr. Marian Fechetă, pr. Iosif Păuleț, pr. Iosif Enășoae, pr. Lucian Farcaș, pr. Laurențiu Antoci, pr. Pavel Chelaru, pr. Florin Spatariu, pr. Dominic Soare, pr. Eduard Soare, dl. Ștefan Bejan și mulți alții.

O muncă titanică și cu adevărat de pionierat a fost făcută de Comisia muzicală instituită de autoritățile bisericești în anul 1975. Această comisie era compusă din: pr. Constantin Hausner, pr. Iosif Simon OFMConv., pr. Iosif Gherghel, pr. Ioan Simon și pr. Ioan Ciuraru. Misiunea comisiei nu era ușoară, deoarece trebuia să selecteze din peste 1.500 de cântece pe acelea care să fie adaptate spiritului liturgic și să favorizeze participarea activă a credincioșilor la celebrările liturgice. Cântecele selectate au fost structurate în două volume, intitulate Cântați Domnului. Primul volum, publicat în 1983, cuprindea trei părți: Persoanele divine, Sfânta Liturghie și Sacramentele. Volumul al II-lea, apărut ulterior, avea tot trei părți: Timpurile liturgice, Sanctoralul și Diverse. În vederea tipăririi, toate aceste cântece au fost scrise pe matrițe de preoții Iosif Păuleț și Iosif Martin, dar au fost și imprimate pe bandă magnetică, cu ajutorul unui grup de 10 seminariști de la Iași.

Introducerea Liturghiilor pentru copii și tineri în comunitățile catolice din dieceză a determinat și apariția muzicii bisericeşti adapate acestor grupuri și acompanierea ei cu instrumente de suflat, coarde și percuție. Tonul pentru acest nou stil de muzică a fost dat de Seminarul din Iași, începând cu anul 1979. Întrucât în acel timp lipseau colecțiile de cântece cu note, seminariștii își făceau propriile colecții, scriind de mână sute de cântece cu note. Aceste colecții mai există și azi în bibliotecile personale ale unor preoți.

După retragerea domnului profesor Iosif Bișoc (1984) și a succesorului său, pr. Pavel Balint (1987), de la catedra de muzică bisericească a Seminarului din Iași, munca de formare muzicală a seminariștilor și de pregătire a dascălilor a fost preluată de pr. Pavel Chelaru. Sub coordonarea sa și susținut de un grup inimos de seminariști, a fost publicată „Colecția de cântece a Seminarului”, în două volume, pentru cântarea liturgică, monodică și polifonică, a seminariștilor. Ulterior, aceste două volume au fost revizuite de domnul profesor Mihai Bișoc, ajutat de pr. Iosif Răchiteanu și de câțiva seminariști, și publicate într-o nouă colecție de cântece pentru seminariști, intitulată Cantate Domino (2001). Această colecție, reeditată în mai multe rânduri, revizuită, îmbunătățită și adăugită, deși fusese intenționată doar pentru corul Seminarului, a fost distribuită și în comunitățile catolice din țară.

Perspectiva muzicii sacre și a cântului bisericesc în Dieceza de Iași a cunoscut o nouă abordare, în special după anul 2000, după ce mai mulți preoți au avut posibilitatea să studieze la instituţii specializate din ţară şi din străinătate. Aprofundarea documentelor bisericești în domeniu, dorința de a conforma cântul sacru la exigențele liturgiei, simțul artistic dezvoltat în urma contactului direct cu patrimoniul muzicii gregoriene, dar și cu cântul polifonic apusean și universal, au adus în Dieceza noastră un suflu nou și o nouă dorință de a realiza o colecție de cântece bisericești adaptată acestor noi perspective.

Pentru atingerea acestui obiectiv, episcopul Diecezei de Iaşi, PS Petru Gherghel, prin Decretul episcopal nr. 1969, din data de 1 septembrie 2012, a numit o comisie muzicală formată din: pr. Pavel Chelaru (coord.), pr. Ciprian Antălucă, pr. Pavel Balint, pr. Eugen Budău, pr. Cristian Dumea OFMConv., pr. Iulian Faraoanu, pr. Lucian Farcaș, pr. Cristinel Fodor, pr. Daniel Iacobuţ, pr. Cristian Ignat, pr. Ștefan Lupu, pr. Iosif Păuleț, pr. Dominic Soare, pr. Eduard Soare, pr. Florin Spatariu, pr. Ștefan Vacaru.

După întrunirea de constituire, sub președinția episcopului diecezan, PS Petru Gherghel, și a episcopului auxiliar, PS Aurel Percă, comisia și-a fixat şedinţele de lucru, câte 3-4 pe an, prima fiind în data de 18 decembrie 2012.

Încă de la prima întâlnire, membrii comisiei s-au exprimat în favoarea unor criterii generale de lucru. Ele au avut în vedere structura prezentei ediţii, documentele Bisericii referitoare la muzica liturgică, relația dintre text și melodie, necesitatea îmbogăţirii repertoriului deja existent şi eventualele schimbări survenite de-a lungul timpului în calendarul liturgic (de exemplu, introducerea în calendarul general sau local a unor noi sfinţi, fericiţi). Numeroasele încercări de a scrie muzică pentru liturgie, uneori fără suportul unei pregătiri adecvate din punct de vedere artistic şi liturgic, dar animate de dorinţa sinceră de a fi de folos în cult, au permis membrilor comisiei să individualizeze anumite caracteristici, absolut necesare, pe care trebuie să le aibă acest repertoriu al cântărilor pentru popor în limba română.

Odată cu introducerea celebrării liturgiei în limba poporului, chestiunea text-melodie s-a dovedit a fi una de maximă importanţă, și aceasta, pe de o parte, datorită dorinţei Conciliului, care s-a pronunţat în favoarea unei participări cât mai active și mai conștiente a credincioșilor la celebrarea liturgică (cf. Sacrosanctum Concilium 21) și, pe de altă parte, datorită faptului că muzica liturgică a împlinit întotdeauna rolul de amplificator sonor al textului sacru. Din ceea ce se spune în cântece şi de calitatea lor muzicală depind expresia credinţei Bisericii, claritatea structurii celebrării, imaginea globală a celebrării văzută ca un eveniment eclezial şi, nu în ultimul rând, caracterul pedagogic al anului liturgic.

Conştienţi de faptul că, în evaluarea unui cântec, trebuie ţinut cont de factori cu caracter ştiinţific, estetic, stilistic, cultural şi ambiental, membrii comisiei au precizat câteva criterii textuale şi melodice pe care să le urmărească în selectarea cântecelor.

Criteriile textuale au fost următoarele:

1) textele folosite în muzica liturgică „să fie conforme cu doctrina catolică, de preferat, preluate din Sfânta Scriptură şi din izvoarele liturgice” (Sacrosanctum Concilium 121). Motivul e dat de faptul că liturgia creştină este actualizarea misterului de mântuire al lui Cristos şi, în acelaşi timp, constituie expresia credinţei Bisericii care se asociază cu el. Prin urmare, această credinţă presupune formulări corecte, fără a exclude însă aportul poeziei;

2) textele folosite în cântece trebuie să trezească atitudini spirituale care aparţin de drept adunării liturgice: rugăciune, meditaţie, bucurie, speranță etc. De aceea, ele trebuie să fie potrivite cu celebrările în care sunt folosite, cu structura şi contextul liturgic. Pentru aceasta, au fost evitate textele de inspiraţie subiectivă, excesiv sentimentale, nepotrivite pentru celebrarea liturgică;

3) textele cântărilor trebuie să aibă un caracter funcţional. În liturgie nu se cântă doar pentru a face mai frumoasă celebrarea, ci pentru că există elemente care, prin natura şi finalitatea lor, fac din cântare o parte integrantă a celebrării, cu momente care îi aparţin de drept;

4) au fost preferate textele în care ritmul literar corespunde cu ritmul muzical (de exemplu, silabe tonice pe timpi muzicali accentuaţi), în acea împletire care asigură o mai mare inteligibilitate a textului şi facilitează învăţarea cântecului;

5) în trecut, a existat aşa-numita misă monomelodică, în care părţile misei erau cântate pe aceeaşi melodie. De asemenea, a existat practica de a compune mai multe texte pe aceeaşi melodie (de exemplu: „Creştin sunt din leagăn” şi „Mărire s-aducem”). În prezenta ediţie, s-a preferat păstrarea unui singur text pentru o melodie, pe de o parte, ca un criteriu de identificare și, pe de altă parte, pentru îmbogăţirea repertoriului muzical autohton;

6) un aspect important de care s-a ținut cont a fost cel legat de adaptarea unor texte care au fost preluate din tradițiile liturgice străine, în sensul unei mai mari conformităţi cu originalul. În munca de traducere şi (implicit) de adaptare s-a ţinut cont de ambientul din care a fost preluat textul unei melodii, timpul liturgic sau celebrarea pentru care a fost scris în limba originală. Astfel, el a fost introdus, în aceleaşi condiţii, în actuala colecţie;

7) atât cât a fost posibil, s-a păstrat în actuala ediţie un fond arhaic al limbii române, anumite cuvinte a căror frecvenţă de folosire este destul de redusă astăzi, dar care sunt o mărturie a unor registre şi stiluri funcţionale ale limbii române din trecut. Acolo unde astfel de termeni arhaici îngreunau înţelesul textului, s-a preferat înlocuirea lor cu termenii actuali.

Criteriile melodice au fost următoarele:

1) au avut întâietate melodiile originale româneşti, specifice ambientului creştin catolic, care constituie fondul muzical autohton. Nu au fost introduse melodiile care provin din alte tradiţii muzicale creştine sau necreştine;

2) creaţiile melodice au fost analizate după următoarele aspecte: validitatea teologică a textului; la cântecele care prezintă schema „strofă-refren”, acesta din urmă să fie uşor de redat şi de executat; cantabilitatea şi pertinenţa rituală; evitarea intervalelor disonante care îngreunează execuţia; atenţie la distanţa dintre termenul acut şi termenul grav al compoziţiei; evitarea diviziunilor ritmice prea mici sau prea mari; folosirea privilegiată a secvenţei muzicale, în funcţie de structura armonică a cântecului; simetrie în alcătuirea frazelor şi a semifrazelor muzicale; desfăşurare logică a discursului muzical; ca şi în cazul textelor, ritmul melodic trebuie să corespundă ritmului literar; rigoare ştiinţifică în ceea ce priveşte scriitura muzicală;

3) melodia să fie în slujba textului, nu invers. Astfel, a fost considerat necesar ca melodiile să corespundă cu natura liturgică a textului. Nu tot ce se cântă într-o celebrare liturgică poate fi considerat un cântec (de exemplu, aclamaţiile sau recitativele). Melodia asigură o slujire faţă de text, pe care îl evocă, îl face mai sonor, mai inteligibil și mai ușor de asimilat;

4) întrucât „Biserica recunoaşte cântul gregorian ca fiind propriu liturgiei romane: de aceea, în acţiunile liturgice, în condiţii egale, să i se rezerve locul principal” (Sacrosanctum Concilium 116), în prezenta ediţie a fost adăugat un fond de cântări gregoriene care fac parte din patrimoniul multisecular al Bisericii Romane şi care sunt de referinţă din punct de vedere al compoziţiei muzicale (cf. Musicam Sacram 56). Aceste cântări gregoriene au fost propuse în varianta textuală originală, în limba latină;

5) cât privește melodiile preluate din alte ambiente liturgice, comisia a avut în vedere, ca şi în cazul textelor, păstrarea locului original al melodiei;

6) pentru a fi evitate confuzii la nivelul memoriei sonore comune, au fost omise din actuala ediţie melodiile care, la origine, nu au fost scrise pentru celebrări liturgice (de exemplu, „Nu mai sunt cuvinte”);

7) ținând cont de faptul că, în cadrul liturgiei, muzica este un munus ministeriale, mereu în slujba ritului celebrat, au fost analizate durata unor melodii şi elasticitatea cu care un cântec poate fi adaptat exigenţelor unui rit concret. Cântecele selectate după aceste criterii au fost așezate în colecția Magnificat urmărind structura anului liturgic (I. Timpul Adventului; II. Timpul Crăciunului; III. Timpul Postului Mare; IV. Timpul Paştelui; V. Solemnitățile din Timpul de peste an), ordinea sacramentelor și sacramentaliilor (VI), sfinții (VII), diverse (VIII) și cântece în limba latină (IX). Evident, plecând de la aceste criterii, în colecția de față nu au putut fi introduse toate cântecele cunoscute și folosite în diferitele comunități ale Bisericii noastre locale. Intenția comisiei a fost aceea de a realiza o colecție funcțională, care să poată fi utilizată în toate comunitățile catolice din țară, pentru a spori coeziunea dintre ele. Multe cântece, care respectă criteriile textuale și melodice stabilite, au fost înregistrate într-un „tezaur” al cântecelor bisericești și vor putea fi folosite în funcție de necesități și de specificul local.

După trei ani de muncă asiduă, suntem în măsură să oferim acum credincioșilor catolici și păstorilor lor o colecție de cântece bisericești, care să-i ajute la celebrările liturgice, pentru o participare cât mai demnă și rodnică la tainele mântuirii aduse de Cristos. Le mulțumim tuturor acelora care ne-au ajutat în adunarea, scrierea şi editarea cântecelor. De-a lungul anilor, au fost mulți cei care şi-au oferit cu generozitate ajutorul la realizarea acestei colecţii de cântece bisericeşti. Bunul Dumnezeu, care cunoaște inimile, să-i răsplătească pe fiecare în parte cu iubirea sa! Biserica noastră locală, asemenea Mariei şi împreună cu ea, înalță cu bucurie și recunoștință imnul „Magnificat”,

„Sufletul meu îl preamărește pe Domnul”, pentru că Domnul a privit la condiția noastră umilă, de pelerini pe acest pământ, și ne-a deschis calea unirii cu el, prin Isus Cristos, în Duhul Sfânt.

În numele Comisiei Diecezane de Muzică Sacră

pr. Pavel Chelaru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Liturgia catolică. Polifonii pentru cor mixt

Florin Spatariu, Liturgia catolică. Polifonii pentru cor mixt, Iași 2020, 80 p., 14×20, ISMN 979-0-69490-138-7, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Liturgia catolică. Polifonii pentru cor mixt, scrisă de pr. dr. Florin Spatariu. Cartea apare în colecția „Muzica bisericească”, în formatul 14×20, are 80 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Poate că nicio formă de artă nu ajunge atât de repede la inima omului așa cum ajunge muzica, sau, mai bine spus, arta sunetelor. Ea o face nemijlocit și produce efecte nebănuite în ascultător. Și cu toate acestea, arta muzicală are puterea de a transforma doar în momentul când prinde viață prin sunete. Iar ca să prindă viață prin sunete, ea are nevoie de instrumente muzicale și de voci umane. Dar, înainte ca instrumentele și oamenii să o poată cânta, muzica trebuie să fie compusă, să poarte în sine valori autentice și să conțină reguli care să o facă integră profesional. Astfel, muzica își îndeplinește scopul existenței ei: să ajungă la oameni și să-i transforme; și nu doar pe oameni.

Volumul de față cuprinde lucrări corale polifonice pentru cor mixt, cu sa fără acompaniament instrumental. Ele sunt concepute în legătură directă cu textul sacru specific liturgiei catolice, însă acest lucru nu înseamnă că ele se pot cânta doar în cadrul liturgic. Unele dintre ele pot fi cântate și în alte momente din afara liturgiei. Totuși, ele își îndeplinesc menirea în mod complet în spațiul sacru.

Dedic acest volum dirijorilor și corurilor care își înțeleg rostul muncii lor pus în slujirea artei muzicii sacre, a valorilor divine și umane, și o fac cu responsabilitate profesională și pasiune. Ei pot însufleți sau nimici notele din aceste partituri; ei pot atrage sau pot alunga oameni prin ele; ei pot facilita percepția sacrului sau îngreuna numeroasele căi de acces spre divin prin felul cum vor cânta.

Fie ca munca lor să aducă rod bogat în viețile celor care le ascultă muzica și o poartă în inimile lor.

Florin Spatariu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


CD: Eu sunt învierea și viața

CD: Eu sunt învierea și viața, Iași 2007, 10 RON.

CD: Hodie apparuit

CD: Hodie apparuit, Iași 2007, 10 RON.

Caseta audio: Precum bobul de grâu

Caseta audio: Precum bobul de grâu, Iași 2003, 5 RON.