Credincioșii laici în gândirea sfântului Ioan Crisostomul. Între Biserică, familie și cetate

Ottorino Pasquato, Credincioșii laici în gândirea sfântului Ioan Crisostomul. Între Biserică, familie și cetate, Iași 2007, 256 p., 17×24, ISBN (10): 973-8474-99-X; ISBN (13): 978-973-8474-99-4, 18 RON.

Editura Sapientia anunţă apariţia cărţii Credincioşii laici în gândirea sfântului Ioan Crisostomul, scrisă de pr. Ottorino Pasquato, profesor emerit de filosofie şi de istorie ecleziastică la Universitatea Pontificală Salesiană din Roma. Cartea este tradusă în limba română de pr. Mihai Pătraşcu, apare în colecţia Studii teologice, are 255 de pagini şi poate fi procurată de la toate librăriile catolice din ţară la preţul de 18 RON.

Această lucrare, semnată de părintele dr. Ottorino Pasquato, profesor emerit de filosofie şi istorie ecleziastică la Universitatea Saleziană din Roma, este prima de acest gen care apare la noi în ţară. Această veritabilă monografie reprezintă un omagiu adus sfântului Ioan Gură de Aur, considerat ca fiind cel mai mare părinte al Bisericii Orientale şi unul dintre marii gânditori creştini; de la a cărui moarte se împlinesc 1600 de ani în acest an. Lucrarea, care a fost tradusă deja în mai multe limbi de circulaţie internaţională, însumează, în ediţia românească, 255 de pagini din care putem lua contact cu complexitatea gândirii Crisostomului. Traducerea românească este făcută de pr. Mihai Pătraşcu, profesor de drept canonic la Institutul Teologic “Sf. Iosif” din Iaşi, după ediţia a treia a acestei lucrări apărută la Roma în 2006, sub îngrijirea autorului.

Sfântul Ioan Crisostomul (347-407) a fost preot în Antiohia şi apoi, episcop de Constantinopol, formând un tot unitar de credinţă cu sufletele ce i-au fost date spre păstorire. Este atras ca un magnet de frumuseţea cunoaşterii fiecărui credincios în parte, într-o epocă în care ereziile încă mai aveau adepţi; conştient fiind de datoria de a-şi apăra turma de ademenirile răuvoitoare ale ereziilor. Credincioşii se regăsesc şi ei în opera de slujire a acestui veritabil apostol.

“Binomul inseparabil Crisostomul-credincioşi se configurează ca raport între preot-episcop şi credincioşi-laici în cadrul Bisericii, organism viu, al cărui cap este Cristos şi ale cărui mădulare sunt credincioşii. Exercitarea funcţiunilor credincioşilor are loc într-o comunitate eclezială compusă din cler şi din credincioşii laici şi se prelungeşte în familie şi în cetate”, afirmă pr. Pasquatto, ca un rezumat al cuprinsului acestei cărţi.

Cele şapte capitole ample ale cărţii ne dezvăluie, la fiecare pagină, stilul închegat al autorului, care se dovedeşte a fi foarte bine documentat şi oferă, pe lângă o contextualizare istorico-teologică amplă, un frumos exemplu de îmbinare a istoriei cu filosofia, patrologia şi spiritualitatea. Ministerul lui Ioan este pătruns de ideea că Biserica este o familie, o copie la scară mare a familiei creştine, în care Cristos este mirele iar Biserica este mireasa. Pătruns de o vie caritate pastorală, episcopul Ioan Gură de Aur este conştient de faptul că trebuie să aibă în vedere binele comun al oiţelor ce i-au fost încredinţate, adică trebuie să caute mântuirea lor şi să le ferească de lupii rătăcirilor în erezii.

Beneficiind de un bogat aparat critic şi bibliografic, cartea se adresează nu doar specialiştilor în patrologie sau istorie bisericească, ci şi celor interesaţi să se familiarizeze cu figura celui mai mare gânditor oriental şi a unuia dintre marii exegeţi şi chiar apărători ai Bisericii.

Stud. Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Despre preoție în scrierile sfinților părinți ai Bisericii: Grigore din Nazianz și Ioan Gură de Aur

Lucian Dîncă, Despre preoție în scrierile sfinților părinți ai Bisericii: Grigore din Nazianz și Ioan Gură de Aur, Iași 2013, 412 p. 14×20, ISBN 978-606-578-084-2, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Despre preoţie în scrierile sfinţilor părinţi ai Bisericii: Grigore de Nazianz şi Ioan Gură de Aur, scrisă de Lucian Dîncă. Cartea apare în colecţia „Patrologie”, formatul 14×20, are 412 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

 

Sfinţii părinţi s-au remarcat în istorie ca exemple vii, trăitori ai unei vieţi de mare sfinţenie, ca oameni ale căror lucrări erau fost pătrunse de Duhul Sfânt, ca luptători eminenţi împotriva ereziilor şi ca mari apărători ai Biserici. Activitatea lor a vizat în mare măsură şi slujirea sacerdotală pe care au prezentat-o, ridicând-o la înalte culmi, în scris sau în faptă. Profunzimea acestui sacrament al Preoţiei, dar şi sentimentul nevredniciei de care erau convinși i-a determinat pe sfinții părinți să lase moștenire numeroase lucrări, tratate şi scrieri care caută să pună în atenţia cititorilor minunata slujire sacerdotală.

Pentru a aduce în actualitate această moștenire prețioasă, pr. Lucian Dîncă a publicat recent la Editura Sapientia studiul Despre preoţie în scrierile sfinților părinți ai Bisericii: Grigore de Nazianz și Ioan Gură de Aur.

Lucrarea se deschide cu o amplă introducere, în care părintele prezintă mai întâi identitatea preotului în Vechiul Testament, ca intermediar între Dumnezeu şi om, apoi în Noul Testament, ca păstor şi ghid, şi preoţia în scrierile sfinţilor părinţi. De asemenea, prezintă câteva elemente legate de acest sacrament în gândirea lui Grigore de Nazianz şi a lui Ioan Gură de Aur, adăugând unele date biografice despre aceştia. La această introducere părintele Lucian adaugă şi o bibliografie selectivă, care poate fi de folos cititorului pentru aprofundarea vieţii şi a operelor acestor sfinţi părinţi.

După această introducere, autorul oferă traducerea în limba română a patru dintre Discursurile sfântului Grigore (I, II, III şi XX) în care se tratează despre taina sfintei Preoții. Sublimitatea acestui sacrament l-a înfricoşat atât de tare pe autor, încât a fugit după hirotonirea lui ca preot. Idealul Preoţiei, pe care o numeşte „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”, şi obligaţiile care decurg din ea sunt foarte frumos ilustrate în aceste discursuri.

Apoi, părintele traduce tratatul sfântului Ioan Gură de Aur Despre Preoţie, apărut sub forma unui dialog între acesta şi prietenul său, Vasile cel Mare (329-379). Acest tratat, structurat în şase părţi, reprezintă o capodoperă teologică şi, deopotrivă, literară a sfântului Ioan, iar dintre toate lucrările de acest gen, aceasta este considerată opera sau tratatul clasic despre Preoţie şi slujirea preoţească. Tratatul conține nu date seci de birou, ci „condensarea unor frământări şi experienţe” din care preoţii de astăzi au poate nu atât de învăţat, cât mai ales de sorbit suflare de viaţă nouă, putere de înălţare spre culmile viziunii patristice despre Preoţie.

După acest tratat, părintele Lucian adaugă şi prima omilie a sfântului Ioan, rostită în ziua hirotonirii sale sacerdotale şi adresată episcopului Flavian şi poporului din Antiohia, în care se pot observa un stil îngrijit, comparaţii îndrăzneţe, specifice acestui mare sfânt părinte.

Recomandăm cu căldură această carte celor care sunt implicaţi în procesul de formare pentru Preoţie şi acelor lucrători care trudesc deja în secerisul Domnului, dar şi tuturor celor care doresc să ajungă la o cunoaştere mai adâncă cu privire la acest sacrament şi la importanţa lui în viaţa Bisericii şi a societaţii, aşa cum au văzut-o sfântul Grigore de Nazianz şi sfântul Ioan Gură de Aur.

Laurențiu Turbuc

Lucian Dîncă, Despre preoţie în scrierile sfinţilor părinţi ai Bisericii: Grigore de Nazianz şi Ioan Gură de Aur, Iaşi 2013, 412 p., 14×20, ISBN 978-606-578-084-2, 25 lei.

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului

Sfântul Atanasiu de Alexandria, Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului, Iaşi 2013, 192 p., 17×24, ISBN 978-606-578-083-5, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului, scrisă de sfântul Atanasiu de Alexandria și traduse în limba română de pr. dr. Lucian Dîncă. Cartea apare în colecţia Patrologie, formatul 17×24, are 192 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Prin natura sa de fiinţă raţională, omul îşi pune deseori întrebări. Acestea pot fi oneste sau răutăcioase, cu bună credinţă sau doar batjocoritoare. Atitudinea omului contemporan faţă de Dumnezeu s-a schimbat radical: dacă înainte de perioada modernă Dumnezeu era stăpânul suveran, transcendent şi măreţ, unul în faţa căruia omul trebuia să arate evlavie şi respect, această perspectivă a fost treptat abandonată. Omul a ajuns să pună la îndoială concepţiile clasice despre cine este Dumnezeu, de ce (şi dacă) a creat lumea, să-l îndepărteze din lumea lui cotidiană, sau, mai rău, să-l trateze cu superioritate. Bineînţeles că încă de la întemeierea creştinismului au existat numeroşi critici şi sceptici. Însă, ca şi în zilele noastre, creştinii nu au stat nepăsători, ci au înțeles că este de datoria lor să apere adevărul pe care l-au primit în dar.

Tocmai în acest context se situează şi marele episcop de Alexandria, sfântul Atanasiu (297-373), care, odată ajuns episcop, şi-a dedicat întreaga viaţă luptei împotriva ereziilor vremii (de exemplu, împotriva arienilor care negau divinitatea Cuvântului întrupat). Scrie, aşadar în acest sens, două opere, sub forma unor apologii: Împotriva păgânilor (Contra Gentes) şi Despre Întruparea Cuvântului (De Incarnatione), pe care le prezentăm cititorilor noştri într-un singur volum. Traducerea în limba română a fost realizată de pr. dr. Lucian Dîncă.

Chiar dacă unii au afirmat că aceste două opere sunt independente una de cealaltă, după o succintă analiză a acestora reiese că există o incontestabilă unitate, atât din punct de vedere teologic, cât şi al inspiraţiei filozofice comune. Ba mai mult, încă din primele cuvinte, a doua operă, Despre Întruparea Cuvântului, se prezintă ca fiind partea a doua a unicei opere: „În prima parte nu am analizat decât un aspect al acestei materii atât de abundente”.

Lucrarea se deschide cu un bogat studiu introductiv realizat de părintele Dîncă. Acest studiu, după ce prezintă câteva date biografice ale autorului şi câteva elemente legate de data şi destinatarul operei, trasează principalele linii teologice ale celor două apologii, cu scopul de a facilita lectura cititorului.

Prima secţiune, Împotriva păgânilor (împărţită la rândul ei în două mari părţi), începe printr-o sumară prezentare a istoriei originii idolatriei şi politeismului, prin care Atanasiu doreşte să evidenţieze aspectele cele mai importante, uşor observabile, ale tradiţiilor păgâne (divinizarea elementelor cosmice – soarele, luna, stele – şi a împăraţilor cărora le sunt oferite sacrificii ca unor zei). Apoi, autorul aduce argumente pentru combaterea idolatriei, având ca principal țel, nu atât condamnarea păgânilor şi a idolatrilor, cât mai ales dorința de a-i conduce pe aceştia la cunoașterea adevăratului Dumnezeu, unic şi creator a toate.

A doua secţiune, Despre Întruparea Cuvântului, este o prelungire logică a celei dintâi. Totuşi, caracterul ei literar este cu totul diferit. Aici, sfântul Atanasiu nu mai simte nevoia să justifice credinţa sa în Dumnezeul unic în faţa politeismului grecilor, ci contemplă misterul Cuvântului lui Dumnezeu şi al manifestării sale printre noi din iubire faţă de oameni. Astfel, el ne oferă o bogată teologie a întrupării, teologie care va marca profund generaţiile viitoare.

Cititorul, ajutat de studiul introductiv, dar şi de notele explicative oferite de traducător de-a lungul textului, poate întreprinde lectura acestei duble apologii pentru a descoperi originalitatea, măiestria fără precedent a gândirii sfântului Atanasiu de Alexandria despre misterul central al credinţei creştine – întruparea şi manifestarea lui Dumnezeu în istoria omului. Opera poate fi de folos atât teologilor, cât şi celor care se confruntă cu multiplele provocări ale oamenilor de ştiinţă, ale relativismului, ale criticii înalte a Scripturii, aceasta fiind ca un ghid de apărare.

Laurenţiu Turbuc

 

Atanasiu de Alexandria, Împotriva păgânilor şi Despre Întruparea Cuvântului, Iaşi 2013, 192 p., 17×24, ISBN 978-606-578-083-5, 20 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Scrisorile pascale

Sfântul Atanasiu de Alexandria, Scrisorile pascale, Iași 2013, 334 p., 17×24, ISBN 978-606-578-082-8, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Scrisorile pascale, scrisă de sfântul Atanasiu de Alexandria și traduse în limba română de pr. dr. Lucian Dîncă. Cartea apare în colecţia Patrologie, formatul 17×24, are 334 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 30 lei.

Paştele nu este pur şi simplu o sărbătoare ca oricare alta: aşa cum Euharistia este desemnată deseori sub titlul de „Sacramentul sacramentelor”, putem spune, pe bună dreptate, că Paştele este „Sărbătoarea sărbătorilor”, sau „Solemnitatea solemnităţilor”; este desăvârşirea Paştelui ebraic, în cadrul căruia se comemora ieşirea poporului din sclavia egipteană prin trecerea miraculoasă a Mării Roşii, prin proclamarea faptelor minunate pe care Dumnezeu le-a săvârşit, şi anticiparea Paştelui final la care este chemată Biserica.

Însă Paştele nu a fost dintotdeauna o instituţie imuabilă şi uniformă, ci a cunoscut un proces continuu de dezvoltare încă de la începuturile creştinismului. Mai exact, este vorba despre o dublă dezvoltare: mai întâi, un proces de diversificare a sărbătorii, şi apoi o evoluţie istorică a tradiţiilor particulare pornind de la un fond comun.

Scrisorile pascale ale sfântului Atanasiu de Alexandria (297-373), publicate în cartea de faţă, traduse în limba română de pr. dr. Lucian Dîncă, se deschide cu un vast studiu introductiv, realizat de traducător. În acest studiu, după o prezentare succintă a originii Paştelui la iudei, precum şi o descriere sumară a teologiei şi tradiţiilor legate de această sărbătoare, părintele Dîncă trece la expunerea viziunii Noului Testament cu privire la sărbătoarea Paştelui şi a evoluţiei ei în primele secole ale creştinătăţii, evidenţiind concepţiile mai multor sfinţi părinţi cu privire la Paște până la Conciliul I ecumenic de la Niceea (325), unde s-a hotărât, printre altele şi celebrarea în comun, la aceeaşi dată, a marii sărbători a creştinătăţii. În centrul acestui studiu, părintele prezintă bogata gândire a sfântului Atanasiu de Alexandria cu privire la „Sărbătoarea sărbătorilor”. După câteva date biografice ale acestui mare teolog care a marcat, prin amprenta gândirii sale teologice şi spirituale, întreg secolul al IV-lea al creştinismului, sunt prezentate pe scurt principalele opere ale lui Atanasiu: Împotriva păgânilor, Despre întruparea Cuvântului, Viaţa sfântului Anton cel Mare, Apologia împotriva arienilor, Despre fericire, numeroasele Scrisori pastorale etc.

Atanasiu, s-a născut în jurul anului 297, la Alexandria, dintr-o familie creştină de origine greacă. Din operele sale constatăm că a fost un om erudit, bun cunoscător al Bibliei. Încă de tânăr se naşte în el dorinţa de a-şi consacra viaţa idealului monastic. În anul 319 este hirotonit diacon de către episcopul său Alexandru, alături de care în 325 participă la Conciliul de la Niceea. După moartea lui Alexandru (328), îi succedă pe tronul episcopal şi îşi va păstori turma până la moartea sa (373). Însă, ca păstor, nu a avut o viaţă prea fericită, fiind nevoit ca de cinci ori să ia drumul exilului din cauza unor comploturi (17 ani din cei 45 cât a fost episcop i-a petrecut în exil, departe de credincioşii săi, cu care întreţinea legătura şi prin intermediul acestor scrisori pascale).

După acest studiu introductiv, sunt prezentate propriu-zis scrisorile pascale, începând de la cea din anul 329 până la cea din anul 373, fiecare scrisoare fiind precedată de o scurtă expunere a contextului istoric în care a fost redactată şi de o scurtă prezentare a structurii scrisorii. Printre principalele teme pascale dezvoltate de Atanasiu în aceste scrisori, expuse şi în studiul introductiv, menţionăm doar câteva: Cristos, mort şi înviat – adevăratul Miel pascal; postul – o pregătire sufletească şi trupească pentru marea sărbătoare; Paştele – victoria lui Cristos asupra morţii etc. Cartea se încheie cu câteva anexe care-l pot ajuta pe cititor să-l cunoască şi să-l înţeleagă mai bine şi mai uşor pe acest mare sfânt părinte al Bisericii.

Recomandăm această lucrare tuturor celor care doresc să cunoască şi să se hrănească din gândirea teologică şi spirituală a lui Atanasiu de Alexandria cu privire la cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, dar şi celor care doresc să cunoască contextul istoric în care acest mare sfânt a reuşit, în ciuda persecuţiilor, să dea o atât de frumoasă mărturie de credinţă.

Laurenţiu Turbuc

Sfântul Atanasiu de Alexandria, Scrisorile pascale, Iaşi 2013, 334 p., 17×24, ISBN 978-606-578-082-8, 30 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Frumusețea vieții creștine dedicate iubirii lui Cristos, după tratatul „Despre feciorie” al sfântului Grigorie de Nyssa, episcop

Eduard Ferenț, Frumusețea vieții creștine dedicate iubirii lui Cristos, după tratatul „Despre feciorie” al sfântului Grigorie de Nyssa, episcop, Iași 2009, 548p., 17×24, ISBN 978-973-8980-44-0, 35 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Frumuseţea vieţii creştine dedicate iubirii lui Cristos, după tratatul „Despre feciorie” al sfântului Grigorie de Nyssa, episcop, scrisă de pr. dr. Eduard Ferenţ Cartea apare în colecţia „Patrologie”, în format 17×24 cm, conţine 548 de pagini şi poate fi procurată de la toate librăriile catolice din ţară la preţul de 35 lei.

 

Cartea de faţă prezintă frumuseţea trupului Biserici şi a continenţei creştine după sfântul Grigorie de Nyssa. Autorul, pr. dr. Eduard Ferenţ, este profesor de teologie dogmatică la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi.

Pentru o înţelegere mai profundă a teologiei trupului şi a celibatului creştin, autorul şi-a stricturat lucrarea în trei părţi distincte. Prima parte descrie viaţa şi contextul cultural în care a trăit sfântul Grigorie de Nyssa. Partea a doua cuprinde traducerea în limba română a tratatului „De virginitate” („Despre feciorie”). Partea a treia cuprinde o analiză teologică amplă a sacramentului Căsătoriei şi despre starea de feciorie trăită în Biserică din iubire totală faţă de Cristos cel feciorelnic – Christus virgo.

Paradoxul acestei cărţi este faptul că autorul tratatului analizat a fost un om căsătorit, care scrie pagini admirabile despre fecioria creştină. El a cunoscut personal şi practic tot ce înseamnă viaţa de căsătorie, ceea ce i-a permis să realizeze o comparaţie realistă a celor două stări de viaţă, mai ales în capitolul al III-lea al tratatului „Despre feciorie”.

Prezentul volum se adresează studenţilor teologi şi persoanelor consacrate, dar orice suflet doritor de desăvârşire poate descoperi în paginile aceste cărţi o adevărată comoară de gândire şi de sensibilitate creştină.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Părinții Bisericii

Adalbert Hamman, Părinții Bisericii, Iași 2005, 296p., 17×24, ISBN: 973-8474-54-X, 25 RON.

Omul, a cărui îndeletnicire este sau era scrisul, devine altul prin opera sa. El se prezintă nu ca un om, ci ca o carte. De aici, şi expresia: „vorbeşte ca o carte”, expresie care, de altfel, nu este un compliment. Să ne gândim, de exemplu, la conferenţiarii care îşi citesc textul conferinţei. Pentru cei iniţiaţi în patrologie, Clement de Alexandria este autorul Pedagogului. Toată lumea ştie că sfântul Augustin a scris o carte numită Confesiuni. Unii, atraşi de titlu, se încumetă să o deschidă, însă o închid îndată ce-şi dau seama că autorul nu-şi dezvăluie pe larg filmul amorurilor ilegitime. Păcat! Cititorul l-ar fi descoperit pe omul care se numeşte Aurelius Augustinus.

În loc să enumerăm lucrările unui autor, poate e mai bine dacă am încerca să descoperim cine este acest om: să cunoaştem omul concret, viu, în carne şi oase, cuprins de pasiune şi ură, slab sau violent. În fond, opera sa ne interesează, nu pentru că pe rafturile bibliotecii sunt aliniate 15 volume in quarto, ci pentru că ea este opera unui om excepţional numit Augustin; această operă ne ajută să descoperim un om, ba, mai mult, un creştin, adică un om pătruns de credinţa în Cristos.

Scriitorii creştini din primele cinci veacuri creştine, pe care îi numim părinţii Bisericii, au fiecare o fizionomie proprie cu trăsături bine conturate. Ar fi uşor să-i clasificăm după anumite criterii prestabilite şi să vedem în Augustin un emotiv activ şi, împreună cu H. Marrou, în Ioan Crisostomul un introvertit. Sau, dimpotrivă, căci nu putem avea încredere în toate clasificările, să spunem, de exemplu, că Grigore din Nazianz era un tip neliniştit, care avea nevoie de căldura şi prezenţa cuiva, iar Tertulian, unul pesimist, independent, nesatisfăcut.

Când vorbim despre literatură, trebuie să ţinem cont şi de geografie. Africanul Ciprian nu reacţionează ca Ilariu de Poitiers; grecii au o sensibilitate, o vigoare filozofică deosebită, care le permit să-i întreacă pe majoritatea latinilor. Să nu mai vorbim despre emoţia şi lirismul sirienilor, cum ar fi, de exemplu, sfântul Efrem.

În această carte, ne-am străduit, gravând portretele, să răzuim ghipsul în care unii i-au pus pe aceşti înaintaşi, împiedicându-i să respire, să trăiască, să fie ei înşişi. Preocuparea noastră a fost să regăsim omul – care, uneori, face să vibreze textul, ori să cadă o lacrimă –, cu sensibilitatea şi inteligenţa sa puse de credinţă în slujba evangheliei.

Dacă epoca în care a trăit Irineu sau Ciprian nu este identică cu cea a lui Augustin sau a lui Grigore de Nyssa, cu atât mai puţin poate fi identică cu a noastră. Pentru a o înţelege, este important să o apropiem de noi, să luminăm lucrurile necunoscute cu cele cunoscute, situaţiile îndepărtate cu cele mai apropiate nouă şi care sunt asemănătoare cu acelea. Atanasiu şi Ilariu au fost nişte „opozanţi”. Au avut curajul să spună „nu” totalitarismului imperial, asemănător, cât priveşte metodele, oricărui totalitarism. Dacă ar fi să ne gândim la perioada anilor 1940-1944, nu ne vine oare în minte, spontan, timpul apocaliptic trăit de Augustin, şi astfel, nu înţelegem mai bine opera sa – „Cetatea lui Dumnezeu”?

Cunoscând mai bine omul, mediul în care a trăit, înţelegem mai bine contribuţia pe care o are opera sa la istoria creştinismului şi, poate, suntem tentaţi să ne familiarizăm chiar cu opera sa. Nimic nu creează mai bine un contact personal cu omul, decât textul care-i prelungeşte existenţa. Reîntoarcerea la părinţii Bisericii se înscrie în mişcarea de reîntoarcere la originile noastre creştine, numită întoarcerea la izvoare. Suntem, în secolul al XX-lea, fericiţii beneficiari ai mişcării biblice şi liturgice. Nu există călăuze mai bune decât Origene şi Augustin pentru a înţelege sufletul şi spiritul Scripturii, cu condiţia să nu pierdem niciodată din vedere progresele realizate de ştiinţele biblice.

În ceea ce priveşte liturgia, părinţii Bisericii nu s-au mulţumit să o comenteze catecumenilor şi credincioşilor, ci au modelat-o, au construit-o, au trăit-o. Ambroziu şi Vasile au avut un rol determinant în compunerea textelor liturgice. Reînnoirea biblică şi liturgică ar fi incompletă dacă n-ar fi însoţită de reîntoarcerea la părinţii Bisericii. Cursul nostru de patrologie „concretă” ar dori să mişte publicul în această direcţie.

Am încercat să ne familiarizăm cu Iustin şi Ambroziu, străduindu-ne să le trasăm fizionomia. Portretele – e necesar să o spunem – nu sunt o reconstituire romanţată, ci o deducere bazată pe un studiu asiduu şi minuţios al scrierilor lor. Am redus referinţele la minimum pentru a nu îngreuna cartea şi a nu pierde din vedere publicul căruia ne adresăm. Specialistul va descoperi că suntem datori unor studioşi erudiţi, precum Mons. Duchesne, A. Puech, P. Labriolle, G. Bardy, J. Quasten, H. von Campenhausen. Prin urmare, cartea nu se adresează specialiştilor. Am redus la minimum trimiterile pentru a nu îngreuna lectura cărţii, căci am avut în vedere publicul căruia ne adresăm. Nu putem însă să le-o interzicem nici celor dintâi, pentru timpul lor liber. Dar, redactând-o pe parcursul a doi ani de predare la Universitatea din Quebec, am încercat să îi prezentăm tinerilor studenţi pe sfinţii părinţi într-o lumină nouă, mai aproape de viaţa de ieri şi de azi.

A. Hamman

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro