Ritualul exorcismelor și al unor rugăciuni

Ritualul exorcismelor și al unor rugăciuni, Iași 2013, 98 p., 17×24, , 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea RITUALUL EXORCISMELOR și al unor rugăciuni, tradusă în limba română de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecția „Liturgie”, în formatul 17×24, are 98 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

În toată istoria mântuirii sunt prezente făpturi îngereşti, dintre care unele slujesc planului lui Dumnezeu şi oferă permanent Bisericii un ajutor misterios şi puternic, altele, în schimb, decăzute, numite diavoli, care se împotrivesc lui Dumnezeu şi voinţei sale mântuitoare realizate în Cristos, încearcă să-l asocieze pe om la revolta lui contra lui Dumnezeu.

În Sfintele Scripturi Diavolul şi demonii sunt indicaţi cu diferite nume, dintre care unele arată cumva natura şi activitatea lor. Diavolul, zis şi Satana, este numit şarpe străvechi şi balaur. El este cel care înşală lumea întreagă şi luptă împotriva celor care pun în practică poruncile lui Dumnezeu şi posedă mărturia lui Isus (Ap 12,9.17). Este numit duşman al omului (1Pt 5,8) şi ucigaş dintru început (cf. In 8,44), deoarece, prin păcat, l-a adus pe om în stăpânirea morţii. Pentru faptul că prin cursele sale îl împinge pe om la neascultare faţă de Dumnezeu, este numit Cel Rău şi Ispititor (cf. Mt 4,3; 26,36-44), mincinos şi tată al minciunii (cf. In 8,44), cel care acţionează cu viclenie şi înşelăciune, după cum dau mărturie seducerea celor dintâi părinţi (cf. Gen 3,4.13), tentativa de a-l abate pe Isus de la misiunea primită de la Tatăl său (cf. Mt 4,1-11; Mc 1,13; Lc 4,1-13) şi prefacerea sa în înger al luminii (cf. 2Cor 11,14).

De asemenea, este numit stăpânitorul acestei lumi (cf. In 12,31; 14,30), adică al acelei lumi care se află toată întru Cel Rău (cf. 1In 5,19) şi care nu a cunoscut lumina adevărată (cf. In 1,9-10). Puterea lui este considerată ca fiind puterea întunericului (cf. Lc 22,53; Col 1,13), pentru faptul că urăşte lumina, care este Cristos, şi îi trage pe oameni la propriul întuneric. Acei demoni care împreună cu Diavolul au respins domnia lui Dumnezeu (Iuda 1,6) au fost osândiţi (cf. 2Pt 2,4) şi formează armata duhurilor răutăţii (cf. Ef 6,12). Deşi au fost creaţi ca fiinţe spirituale, ei au păcătuit şi sunt numiţi îngeri ai Satanei (cf. Mt 25,41; 2Cor 12,7; Ap 12,7.9). Aceasta poate să dea de înţeles că mai-marele lor cel rău le-a încredinţat o misiune specială.

Lucrarea tuturor acestor duhuri necurate, nelegiuite, seducătoare (cf. Mt 10,1; Mc 5,8; Lc 6,18; 11,26; Fap 8,7; 1Tim 4,1; Ap 18,2) a fost nimicită de biruinţa Fiului lui Dumnezeu (cf. 1In 3,8). Deşi „întreaga istorie a oamenilor este străbătută de o bătălie aprigă împotriva puterilor întunericului” şi „va dura… până în ziua de apoi”, Cristos, prin misterul pascal al morţii şi al învierii sale, „ne-a scos din robia diavolului şi a păcatului”, nimicind stăpânirea lor şi eliberând toate lucrurile de întinările răului. Deoarece lucrarea dăunătoare şi potrivnică a diavolului şi a demonilor afectează persoane, lucruri, locuri, manifestându-se în diferite moduri, Biserica, mereu conştientă că „zilele sunt rele” (Ef 5,16), s-a rugat şi se roagă ca oamenii să fie eliberaţi de cursele diavolului.

Deja din cele mai vechi timpuri, Biserica, fidelă rugăciunii Domnului, a prevăzut printre sacramentalii rugăciuni prin care să ceară de la Dumnezeu pentru credincioşi eliberarea de orice pericol, în special de cursele diavolului.

Mai mult, în Biserică au fost orânduiţi exorcişti care, imitând iubirea lui Cristos, să-i elibereze pe cei posedaţi de Cel Rău, chiar poruncind diavolilor să se îndepărteze şi să nu mai facă rău făpturilor umane.

În zilele noastre s-a considerat potrivit să se revizuiască vechile norme, rugăciunile selectate şi formulele din capitolul al XII-lea din Ritualul Roman, pentru ca ritualul să corespundă dispoziţiilor Constituţiei Sacrosantum Concilium, în special celor prevăzute la numărul 79.

Cardinal Georgius Medina Estévez

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ci ne mântuiește de cel rău. Doctrina și Ritualul exorcismelor

Pentru multi oameni din zilele noastre relatarile despre diavol au devenit simple povesti, în care nu se mai crede. Însa, dupa cum ne spune Conciliul al II-lea din Vatican, „Întreaga istorie a omenirii e strabatuta de o batalie apriga împotriva puterilor întunericului; aceasta a început de la origini si va dura, dupa cum spune Domnul, pâna în ziua de apoi” (Gaudium et spes 37).

În lupta cu aceste puteri ale întunericului preotul lui Cristos se foloseste de rugaciunea exorcismelor, a caror doctrina si ritual sunt prezentate în aceasta carte a pr. Claudiu Dumea, profesor de liturgie si parinte spiritual la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iasi.

Cartea este structurata în trei parti. În prima parte, autorul raspunde la întrebarea „Cine este si cu se ocupa diavolul”. Scrie autorul: „Numele celui mai de temut dusman al lui Dumnezeu si al omului este acela de diavol – «diabolos»”, adica acela care separa. În continuare, este prezentata învatatura biblica, cea a sfintilor parinti si a magisteriului Bisericii cu privire la diavol, dupa care se trece la prezentarea ocupatiilor diavolului, aducând diverse exemple ale actiunilor acestuia în istorie.

Capitolul al II-lea al cartii prezinta actualul Ritual al exorcismelor. În introducerea la acest capitol, autorul face o scurta incursiune în istoria ritualurilor exorcismelor, trecând apoi la expunerea principiilor generale ale Ritualului. În continuare, prezinta structura Ritualului si celebrarea ritului exorcizarii.

Capitolul al III-lea vine cu o serie de „Rugaciuni pentru uzul privat al credinciosilor care se afla în situatia de a lupta împotriva puterii întunericului”, structurate în doua parti: 1) Rugaciuni din Ritualul exorcismelor si 2) Alte rugaciuni de izgonire a Celui Rau.

Scrisa în stilul caracteristic parintelui Claudiu Dumea, cartea este de un real folos celor care vor sa afle mai mult despre cine este diavolul, dar si despre cum se poate lupta împotriva Celui Rau.

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ritualul Sfintei Liturghii și Rugăciunile euharistice pentru concelebrare, româna și latina

Ritualul Sfintei Liturghii și Rugăciunile euharistice pentru concelebrare, româna și latina, Iași 2009, 17×24, 142p., 15 RON.

În contextul Anului sacerdotal, Editura „Sapientia” vine în ajutorul preotilor cu aceasta carte care este un extras din Liturghierul Roman, aparut la aceeasi editura în anul 2009, si din Missale Romanum, editio typica tertia, 2002.

Cartea cuprinde Ritualul Sfintei Liturghii, în care se include Riturile de început, Liturgia cuvântului, Liturgia euharistica, cele patru rugaciuni euharistice, la care se adauga alte noua rugaciuni euharistice, si anume:
– Rugaciunea euharistica „Pentru reconciliere” I -II,
– Rugaciunea euharistica „Pentru diferite necesitati”, I-IV,
– Rugaciunea euharistica pentru Liturghiile cu copii, I-III,
dupa care urmeaza Ritul împartasaniei si Ritul încheierii.

În partea a II-a a cartii sunt incluse 4 Liturghiile votive: În cinstea Sfintei Treimi, În cinstea preasfintei Inimi a lui Isus, În cinstea Fecioarei Maria si În cinstea sfântului Iosif.

Partea a III-a include Ordo Missae în limba latina, cu partile constitutive ale acesteia: Ritus initialis, Liturgia verbi, Liturgia euharistica, fiind incluse si cele patru rugaciuni euharistice, Ritus communionis si Ritus conclusionis.

Aparuta într-un format comod pentru folosire, în doua culori, cartea este de un real folos pentru toti preotii, atât în celebrarile în limba româna, cât si pentru cele în limba latina.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Liturghierul Roman

 Liturghierul roman, Orânduit după decretul sfântului Conciliu ecumenic al II-lea din Vatican promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI-lea şi revizuit prin grija Papei Ioan Paul al II-lea, Ediţia tipică a treia, Iaşi 2009, 1729 p. (2 volume, total 1876 p.: vol. I = 1352 p., vol. II = 524 p.), 21×30, ISBN 978-973-8980-02-0, 460 RON.

   Editura Sapientia anunţă apariţia Liturghierului roman, Orânduit după decretul sfântului Conciliu ecumenic al II-lea din Vatican promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI-lea şi revizuit prin grija Papei Ioan Paul al II-lea ediţia tipică a treia.

   Liturghierul roman este tipărit sub egida Conferinţei Episcopale Române, apare în două volume, format 21×30 cm, şi însumează 1876 de pagini policrome. Este distribuit prin centrele decanale ale diecezelor romano-catolice din ţară, dar poate fi comandat direct şi de la sediul Editurii Sapientia din Iaşi, la preţul de 460 RON.

   În anul 2002, la începutul celui de al treilea mileniu creştin, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a publicat ediţia a treia a Liturghierului roman (prima ediţie a fost în 1970, iar a doua în 1975), după reforma liturgică realizată de Conciliul al II-lea din Vatican. Motivele care au determinat Congregaţia să publice această a treia ediţie a Liturghierului roman au fost, pe de o parte, armonizarea cu cele mai recente documente ale Scaunului Apostolic, în special cu noul Cod de drept canonic (publicat în 1983) şi, pe de altă parte, nevoia unor corecturi şi completări ale precedentelor ediţii.

   Astfel, în ce priveşte „Normele Generale ale Liturghierului roman”, s-au introdus unele schimbări ce concordă cu expresiile şi prevederile altor cărţi liturgice şi sunt recomandate de experienţa pastorală. Sunt expuse mai clar cazurile permise de a distribui sfânta Împărtăşanie sub ambele specii, s-a adăugat capitolul al IX-lea, compus în întregime din nou, în care este prezentată modalitatea de a adapta cum se cuvine Liturghierul roman la necesităţile pastorale. Apoi, sunt adăugate alte formule pentru celebrările introduse recent în Calendarul roman general. Comunul sfintei Fecioare Maria este îmbogăţit cu noi formulare de Liturghie, cu scopul de a favoriza cultul aceleiaşi Maici a lui Dumnezeu. De asemenea, în alte Comune, în Liturghiile prevăzute pentru diferite necesităţi sau diferite împrejurări, ca şi în Liturghiile pentru răposaţi, ordinea rugăciunilor s-a schimbat uneori, spre a se păstra mai bine concordanţa textelor. În Liturghiile din Postul Mare, potrivit unui obicei foarte vechi, s-a introdus pentru fiecare zi rugăciunea asupra poporului. În adaosul la Ritualul Liturghiei se găsesc, de asemenea, Rugăciuni euharistice pentru reconciliere şi Rugăciuni euharistice speciale, care pot fi folosite pentru diferite necesităţi. Potrivit normelor liturgice şi canonice (CDC, can. 838), conferinţele episcopale au obligaţia de a se îngriji ca noua ediţie tipică să fie tradusă în conformitate cu textul latin, traducere care să primească autorizarea Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, şi apoi să fie folosită ca ediţie tipică pentru regiunea lingvistică respectivă. Conferinţa Episcopală Română a însărcinat Comisia liturgică a Diecezei de Iaşi să lucreze la traducerea în limba română a Liturghierului roman, ediţia a treia. Această Comisie a fost formată din: pr. Alois Bulai, pr. Ştefan Lupu, pr. Iosif Răchiteanu, pr. Claudiu Dumea, pr. Florin Spătariu, pr. Eduard Soare şi pr. Cornel Cadar. Pe 19.05.2004, Comisia liturgică a prezentat Conferinţei Episcopale Române traducerea în limba română a Liturghierului roman, după ediţia tipică latină: Missale romanum, ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli pp. II cura recognitum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis, 2002, traducere care a fost aprobată cu prot. 68/25.05.2004. La rândul ei, Conferinţa Episcopală Română a înaintat acest text Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, care a autorizat traducerea şi publicarea Liturghierului roman în limba română, prin decretul nr. 1505/04/L din 10 august 2006. Având autorizarea (recognitio) din partea Congregaţiei, Conferinţa Episcopală Română a acordat Editurii Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi dreptul de a tipări textul Liturghierului roman în limba română, prin prot. nr. 111 / 29.11.2006. Munca de corectură şi tehnoredactare a fost coordonată de pr. Ştefan Lupu, ajutat fiind de dl. Ionel Palade şi dl. Gheorghe Albert (corectori), şi de pr. Ioan Manole Şerban, pr. Vincenţiu Balint şi pr. Claudiu Budău (tehnoredactori). Designul şi tehnoredactarea finală au fost realizate de dl. Cătălin Simon. Tipărirea Liturghierului roman a fost încredinţată Tipografiei „Velar” din Italia. Având în vedere numărul mare de pagini şi pentru a facilita utilizarea lui, editorul a considerat oportun să dividă Liturghierul în două volume, păstrând paginaţia continuă a cărţii. Primul volum are 1352 de pagini şi cuprinde toate părţile Liturghierului, în afară de „Normele Generale ale Liturghierului roman” (Institutio generalis Missalis Romani) şi de Anexa cu Cântările la sfânta Liturghie. Volumul al II-lea are 524 de pagini şi cuprinde „Normele Generale ale Liturghierului roman” (Institutio generalis Missalis Romani) şi Anexele (Diferite cântări la sfânta Liturghie, Ritualul sfinţirii apei şi al stropirii cu apă sfinţită, Alte rituri şi ritualuri pentru sfânta Liturghie, Exemple de rugăciuni ale credincioşilor, Rugăciuni euharistice pentru Liturghiile cu copii, Alte rugăciuni pentru sfânta Liturghie, Indici). Cu publicarea Liturghierului roman, Comisia liturgică a Diecezei de Iaşi îşi vede încoronată munca de aproape zece ani de când lucrează la traducerea şi publicarea cărţilor liturgice în limba română. În anii ’70, reforma liturgică promovată de Conciliul al II-lea din Vatican începuse să adie şi în diecezele catolice din România şi a găsit în pr. Ioan Ciuraru (+) un neobosit susţinător şi coordonator al muncii de traducere a textelor liturgice în limba română. Textele traduse şi tipărite „ad experimentum” în acei ani au avut o existenţă cvasi-definitivă de mai bine de 20 de ani, până când o nouă Comisie liturgică, sub egida Conferinţei Episcopale Române, susţinută de ÎPS Ioan Robu şi PS Petru Gherghel, şi coordonată de pr. Alois Bulai, la sfârşitul anilor ’90 a reluat munca de traducere şi publicare a cărţilor liturgice în limba română. Sinoptic, rodul muncii acestor două comisii se prezintă astfel:

Comisia pr. Ciuraru Comisia pr. Bulai
Ritualul celebrării Căsătoriei 1973 2003
Rânduiala sfintei Liturghii 1971 1993; 2009
Ritualul Botezului copiilor 1973 2002
Lecţionarul Roman I. 1977;

II. 1978;

III. 1979;

IV. 1980;

V. 1978;

VI. –

I. 1999;

II. 2000;

III. 2000;

IV. 2000;

V. 2000;

VI. (în curs de tipărire)

Ritualul înmormântării 1973 2005
Liturghierul Roman I. 1977;

II. 1978;

III. 1979;

IV. 1980;

V. 1978;

VI.-

2009
Liturgia orelor I. 2003;

II-IV. 2004

Ritualul Mirului sau al Confirmaţiunii 1973 2007
Ritualul iniţierii creştine a adulţilor 2008
Ritualul Ungerii bolnavilor şi al îngrijirii lor pastorale 1975 2008
Ritualul Sfintei Împărtăşanii şi al cultului misterului euharistic în afara sfintei Liturghii 2005
Ritualul Penitenţei 1977 2007
Ritualul binecuvântărilor 2004
Ritualul exorcismelor şi al unor rugăciuni (în curs de tipărire)

   „Ut legem credendi statuat lex supplicandi” („legea rugăciunii să stabilească legea credinţei”): cu aceste cuvinte Prosper de Aquitania (390-463) sublinia relaţia strânsă care există între liturgie şi credinţă. Ne exprimăm şi noi speranţa că traducerea cât mai fidelă a textelor liturgice din limba latină (limba oficială a Bisericii Catolice) în limba română şi publicarea lor într-o formă plăcută şi maiestuoasă va reuşi să stăvilească tendinţa spre o liturgie de tip „fast-food”, „usa e geta”, „fai da te” etc., ce are la bază o ideologie pragmatică şi funcţionalistă ce ameninţă să stingă „spiritul” liturgiei, şi să conducă spre o redescoperire a lui „ars celebrandi”, la care ne îndeamnă atât de insistent şi actualul Suveran Pontif, Benedict al XVI-lea.

Pr. dr. Ştefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Săptămâna Sfântă

Ritualul Roman, Săptămâna Sfântă, Iași 2007, 40 RON.

Cartea intitulată Saptamâna Sfânta, redactată de Comisia liturgica a Diecezei de Iași, a fost gândită ca o carte liturgică, în care sunt puse împreună, pentru fiecare zi din Saptamâna Mare, textele din Liturghierul Roman și cele din Lectionarul Roman, pentru a ușura atenția și concentrarea celebrantului principal, dar și a slujitorilor care îl ajută în cursul celebrărilor sacre. În plus, în carte au fost introduse și textele pe note cu cântările specifice acestui timp sfânt, cum ar fi Evanghelia patimirii DomnuluiPlângerile MântuitoruluiPreconiul pascal, dar și altele.

   Dacă e să adăugam și condițiile grafice deosebite în care apare, putem considera că Saptamâna Sfânta este o carte liturgică utilă în toate parohiile, pentru o pregătire cât mai bună a celebrarilor din Saptamâna Mare.

Pr. Stefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro