Exilul babilonian – etapă fundamentală în maturizarea identităţii şi a credinţei lui Israel

Marius Cojan, Exilul babilonian – etapă fundamentală în maturizarea identităţii şi a credinţei lui Israel, Iași 2018, 138 p., 14×20, ISBN 978-606-578-343-0, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Exilul babilonian – etapă fundamentală în maturizarea identităţii şi a credinţei lui Israel, scrisă de pr. Marius Cojan. Cartea apare în colecția „Studii biblice”, în formatul 14×20, are 138 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Pages from Exilul babilonian 

Ideea valorizării prin publicare a unor lucrări finale ale studenţilor care termină cursurile Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi mi s-a părut de salutat, mai întâi, pentru acoperirea în parte a literaturii teologice şi spirituale destul de carente în limba română şi, mai apoi, pentru că unele lucrări sunt mici bijuterii în domeniu.

În primul rând, mi-a venit în memorie ceea ce a pus în scris părintele (actualmente) Cojan Marius. Am recitit lucrarea şi cred că nu m-am înşelat. Subiectul este tulburător pentru orice om: exilul babilonian cu toate manifestările lui tragice – pierderea Ţării Promise, desfiinţarea regalităţii şi întreruperea dinastiei făgăduite de Dumnezeu lui David că va fi veşnică, distrugerea Templului de la Ierusalim şi încetarea cultului – înseamnă împlinirea implacabilă a judecăţii lui Dumnezeu pentru neascultările repetate ale lui Israel? Este Dumnezeu un răzbunător care îşi încalcă fidelitatea faţă de Alianţă, abandonând poporul pe care şi l-a ales de bunăvoie? Se complace Dumnezeu cu cruzime în suferinţele şi moartea atâtor deportaţi? Sau Dumnezeul lui Israel este învins de zeul babilonienilor, Marduk?

Autorul citeşte şi reciteşte istoria biblică. Alegerea lui Israel este stipulată într-o Alianţă. Încălcarea acestui Legământ cu Dumnezeu este păcat. Păcatul prin excelenţă al lui Israel este idolatria din care derivă nedreptatea socială, cultul formalist, împietrirea tuturor fracţiunilor comunităţii. Încercările de restaurare a cultului, reformele regilor Ezechia şi Iosia, mesajul profeţilor eşuează. Teologia „naţională” se dovedeşte falsă. Regatul de Nord mai întâi este cucerit de Asiria şi apoi Regatul de Sud, Iuda, este cucerit de babilonieni, sub conducerea lui Nabucodonosor, iar iudeii sunt deportaţi „pe malurile râurilor din Babilon”.

Este sfârşitul?

În experimentarea celei mai cumplite tragedii care a cuprins tot poporul, fiii Alianţei ascultă adierea de mângâiere a profeţilor. Dumnezeul lui Israel n-a fost învins de Marduk. Profeţii din exil, Ezechiel şi Deutero-Isaia, insuflă poporului speranţa restaurării. Preoţii fac apel la păstrarea tradiţiilor. Se descoperă noi forme de practicare a cultului adus Domnului. Apartenenţa la poporul lui Dumnezeu nu este garantată de locuirea într-o ţară delimitată geografic. Semnul intrării în comunitatea pe care a voit-o Domnul este circumcizia. În absenţa templului şi a cultului de acolo, începe să se accentueze importanţa reunirii la sinagogă, mai ales în zilele de Şabat pentru a asculta cuvântul Domnului consemnat în Scripturi şi, mai ales, în Tora, în Pentateuh. În timpul crizei generate de absenţa regalităţii se consolidează o societate teocratică, cu o etică nouă, şi se înrobusteşte speranţa mesianismului. La orizont se întrezăreşte chipul Servitorului lui Yahweh.

În timpul de suferinţă din teritoriul străin capătă o deosebită „importanţă reflecţia iudeilor asupra propriei identităţi, dobândind în urma exilului o certitudine profundă, o credinţă nezdruncinată, confirmată de supravieţuirea acelui «rest sfânt», că ei sunt chemaţi de Dumnezeu să aibă un rol unic în lume. Meditând pe malurile fluviilor mesopotamiene, iudeii şi-au rememorat istoria: Yahweh i-a eliberat «cu braţ puternic» din robia egipteană, apoi, pe Muntele Sinai, le-a dăruit Legea sa, încheind un legământ cu ei, după care i-a condus spre ţara făgăduinţei, cea pe care odinioară o promisese lui Abraham; dar pentru că ei au încălcat în mod repetat Legământul, au fost pedepsiţi, fiind aduşi în Babilon” (pag. 132).

Deportarea în Babilon nu este sfârşitul. Ea „menţine încrederea şi speranţa printre supravieţuitorii catastrofei, dovedind, prin apelul la intervenţiile trecute (în special la exod) ale lui Yahweh în favoarea poporului său, că Domnul nu-şi părăseşte poporul, că el urmează un plan stabilit încă de la începuturi şi că cei care vor respecta Legea se vor bucura de făgăduinţele divine. Acestea se vor împlini în Mesia, instauratorul pe pământ al Împărăţiei lui Dumnezeu” (pag. 133).

Epoca cea mai sumbră din istoria lui Israel devine timpul cel mai limpede de reflecţie şi timpul cel mai încărcat de roade spirituale pentru noul popor al lui Dumnezeu care se înfiripă în ţara sclaviei.

Lucrarea părintelui Marius Cojan este lămuritoare în această dezvoltare logică de teologie biblică. Recursul constant la textul însuşi al Bibliei, apelarea la judecata specialiştilor autoritari în domeniu – într-o bibliografie, deşi minimală, aleasă cu grijă – fac din realizarea de faţă un instrument folositor pentru înţelegerea unui eveniment istoric de referinţă şi a semnificaţiei lui în istoria mântuirii.

Recomandarea lecturii ei este superfluă. Se impune de la sine. Şi sperăm că autorul va purcede cu acelaşi elan şi cu aceeaşi tenacitate şi la alte aprofundări ale Cuvântului mântuitor şi viu al lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură.

Pr. Alois Bulai

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Disputatio de Maat, Me et Torah

Ştefan Grosu, Disputatio de Maat, Me et Torah, Iaşi 2015, p. 96, 14×20, ISBN 978-606-578-200-6, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Disputatio de Maat, Me et Torah, scrisă de Ştefan Grosu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×20, are 96 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

Disputatio de Maat, Me et Torah” – un titlu care pare ciudat pentru cei neavizaţi –, ascunde în spatele lui un efort susţinut din partea absolventului facultăţii de teologie didactică a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, de a prezenta modul de generare a filozofiei dreptului religios şi dreptului laic, pornind de la matricea revalată Torah şi matricele sacre – Maat şi Me.

Lucrarea de faţă urmăreşte linia directoare a hermeneuticii conceptelor Maat (în traducere din egipteana veche: adevăr, lege şi ordine), Me (în traducere din limba mesopotamiană: lege) şi Torah (Legea revelată a lui Dumnezeu). În acest sens conceptul Maat din cultura egipteană este confruntat cu cel de Me dintr-o altă cultură a timpului, cea mesopotamiană, și care, la rândul lor, au fost confruntate cu conceptul de Legea lui Dumnezeu din paginile Bibliei, toate aceste cutume străvechi devenind matrici hermeneutice ale dreptului canonic, precum și ale dreptului laic, ele fiind expresii ale legii naturale.

După o Introducere care lămurește conceptele principale ale acestei teze: matrice, hermeneutică, drept și dreptate, precum și înțelegerea conceptului de drept în Semiluna Fertilă, autorul trece la prezentarea temei. În prima parte a prezentării, autorul se preocupă de definirea și trasarea principalelor trăsături ale legii naturale, pentru a o putea deosebi de Legea biblică care este o lege revelată.

A doua și a treia parte sunt consacrate de autor prezentării conceptului Me (Sumer) și conceptului Maat (Egiptul Antic), pentru ca, în cele din urmă să confrunte aceste două concepte cu cel de Torah din Biblia masoretică sau de Nomos din Septuaginta. Ultima parte a prezentării se preocupă de aspecte ale analizei critice în ceea ce privește conceptul de Lege în trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament și de abordarea conceptelor principale ale lucrării în cheie neotomistă.

În încheierea lucrării, Ștefan Grosu trasează direcțiile hermeneutice de studiu pentru conceptele Me, Maat și Torah. De asemenea, cititorul găseşte şi o bogată bibliografie, menită să-l ajute pe cel care doreşte să aprofundeze această temă.

Cartea Disputatio de Maat, Me et Torah se adresează tuturor celor interesați de studiul Sfintei Scriipturi, dar și celor pasionați de dreptul ecleziastic și laic, lucrarea fiind o frumoasă sinteză a modului în care acestea două au luat naștere și s-au dezvoltat ulterior.

 

David Eduard Cristian

 

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pagini dificile ale Vechiului Testament

Pr. Claudiu Dumea, Pagini dificile ale Vechiului Testament, Iaşi 2011, 262 p., 13,5×20 cm., ISBN 978-606-578-005-7, 15 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Pagini dificile ale Vechiului Testament, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Studii Biblice”, în formatul 13,5×20 cm., are 262 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 15 lei.

„O călătorie într-o ţară străină, unde nu cunoşti nici drumurile, nici limba, nici obiceiurile, se transformă într-un eşec fără un ghid care să te călăuzească. A deschide Biblia înseamnă a pleca într-o călătorie într-un ţinut necunoscut şi misterios. Fără o călăuză înţeleaptă, călătoria se poate încheia cu un eşec”.

Astfel îşi începe cartea „Pagini dificile ale Vechiului Testament” părintele Claudiu Dumea, care vrea să fie un ghid pentru cei care sunt la începutul drumului de aprofundare şi de înţelegere a Sfintei Scripturi. Cartea conţine câteva teme importante din Vechiul Testament care au trezit dintotdeauna curiozitatea, dar şi o dificultate în a fi înţelese, teme precum creaţia, păcatul originar, turnul Babel, legea talionului etc.

În stilul său specific, părintele Dumea, cunoscut pentru numeroasele cărţi publicate, explică şi încurajează studiul Sfintei Scripturi, transmiţând cititorului că „este greşit să se creadă că Biblia este o carte ermetică, scrisă în întregime într-un limbaj cifrat, accesibil doar câtorva iniţiaţi. Cele câteva pagini care prezintă dificultăţi în a fi înţelese sunt ca nişte puncte negre pe un fond extrem de luminos”.

Temele tratate au un caracter simbolic, şi de aceea, sunt explicate pornind de la izvoarele istorice, continuând cu interpretarea simbolului, ajungându-se la o concluzie practică, în care este evidenţiat rolul lui Dumnezeu în evenimentul descris. De asemenea, părintele Dumea precizează şi rolul pe care trebuie să-l aibă ştiinţele moderne în explicarea evenimentelor biblice, limitându-le la adevăratul lor scop, întrucât oamenii de ştiinţă calcă adesea pe teritoriul simbolic al Bibliei, interpretând-o într-un sens greşit. De exemplu, în concluzia despre creaţie, părintele spune: „Dacă înţelegem că povestirea biblică a creării lumii nu are nimic de-a face cu ştiinţa geologică sau astronomică, ci numai cu adevărurile religioase descoperite de Dumnezeu, ne dăm seama că un conflict între Biblie şi ştiinţă nu poate exista. Biblia nu luptă împotriva ştiinţei, ci împotriva ateismului, a panteismului, a dualismului, a politeismului, a materialismului care exclud providenţa din istoria Universului, şi a tuturor erorilor de ordin religios şi moral”. Este explicat şi rolul acestor evenimente pentru creştini, cum trebuie privite de către aceştia, care este scopul prezenţei lor în textul sacru; pentru aceasta, sunt făcute multe referinţe la Noul Testament şi la Cristos.

Cartea poate fi de un real ajutor pentru toţi cei care se încurcă adesea în limbajul simbolic al Vechiului Testament, fiind, aşa cum spune şi titlul o explicare a „paginilor dificile ale Vechiului Testament”.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


La început. Geneza 1-11

Jean Daniélou, La început. Geneza 1-11, Iași 2006, 88 p., 14×20, ISBN: 973-8474-71-X, 5 RON.

  Aceasta carte, aparuta sub semnatura cunoscutului teolog si exeget francez Jean Daniélou, a fost tradusa de parintele Mihai Perca. Studiul trateaza primele 11 capitole ale Cartii Genezei, prima carte din Biblie si din Vechiul Testament, carte care i-a fascinat pe exegeti si pe teologi, dar si pe cei care intra în contact cu universul biblic.

   Cele sase capitole ale volumului vorbesc despre crearea lumii, despre perspectiva biblica asupra omului, despre misterul pacatului, despre diversitatea popoarelor pamântului si despre simbolul Turnului Babel. De asemenea, capitolul IV este o paralela între Adam si Cristos, cel care l-a mântuit pe Adam si pe toti urmasii lui, adica pe noi, oamenii. „Daca Adam a fost înfrânt de sarpe, Cristos – noul Adam – îl va înfrânge pe sarpe pentru Adam”, afirma autorul, sintetizând aceasta paralela.

   Aceasta lucrare îsi propune „sa fie o lumina pentru oricine o citeste, în a întelege cât de minunat e Dumnezeu în lucrarile sale si în iubirea sa perpetua fata de orice om”, adresându-se, asadar, tuturor celor care doresc sa-l cunoasca pe Dumnezeu, care este iubire (cf. 1In 4,17).

A. Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vechiul Testament. III. Cărțile istorice. Volumul II

Vechiul Testament. III. Cărțile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 și 2 Macabei), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrascu, Iași 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Vechiul Testament. II/2. Cărţile istorice (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei). Traducerea în limba română este realizată de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu. Cartea apare în formatul 15×21, are 416 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 30 lei.

Interesul pentru studiul Vechiului Testament a primit un important impuls din partea Papei Benedict al XV-lea, care, cu ocazia celui de-al XV-lea centenar al morţii sfântului Ieronim, a publicat enciclica Spiritus Paraclitus. Subliniind importanţa Vechiului Testament pentru Biserica Catolică, Sfântul Părinte scria: „Sfântul Ieronim, traducătorul Vulgatei, arăta că «fluviul Scripturii se naşte din două râuri, care sunt Vechiul şi Noul Testament, şi pe fiecare mal creşte un arbore, care este însuşi Cristos»”.

Pentru a ne ajuta să ne apropiem mai mult de acest „fluviu al Scripturii”, Editura „Sapientia” continuă publicarea cărţilor Vechiului Testament, în traducerea pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Pătraşcu. După publicarea într-un prim volum a primele cinci cărţi ale Vechiului Testament (Pentateuhul), au urmat cărţile istorice. Acestea, fiind mai multe, au fost împărţite în două volume: II/1 (Cartea lui Iosue, Cartea Judecătorilor, Cartea lui Rut, Cărţile 1 şi 2 ale lui Samuel, Cărţile 1 şi 2 ale Regilor, Cărţile 1 şi 2 ale Cronicilor) şi II/2. Primul a apărut deja în luna mai. Acum este publicat volumul II/2, care cuprinde: Cartea lui Esdra, Cartea lui Nehemia, Cartea Esterei, Cartea lui Tobia, Cartea Iuditei, Cărţile I şi II ale Macabeilor.

Apropiindu-ne cu spirit de credinţă de aceste cărţi istorice vom descoperi aventura minunată a iubirii lui Dumnezeu, care pentru a-i mântui pe oameni a binevoit să-şi aleagă un popor, poporul lui Israel. În ciuda istoriei sinuoase pe care o parcurge poporul, putem descoperi fidelitatea lui Dumnezeu, care îşi duce la împlinire planul de mântuire. În această istorie putem să vedem şi viaţa noastră care alternează între credinţă şi necredinţă, între iubire adevărată şi iubire adulterată.

Vechiul Testament. III. Cărţile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei), traducere şi note pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Iaşi 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

 

Cosmin Cimpoeşu

Cărţile Vechiului Testament vor apărea în următoarea ordine:

I Pentateuhul

II/1 Cărţile istorice

II/2 Cărţile istorice

III/1 Cărţile profetice

III/2 Cărţile profetice

IV/1 Cărţile sapienţiale

IV/2 Cărţile sapienţiale

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vechiul Testament. II. Cărțile istorice. Volumul I

Vechiul Testament. II. Cărțile istorice. Volumul I (Iosue, Judecatori, Rut, 1-2Samuel, 1-2Regi, 1-2Cronici), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Iași 2012, 730 p., 15×21, ISBN 978-606-578-045-3, 40 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Vechiul Testament. III. Cărţile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei) traducerea în limba română realizată de către pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu. Cartea apare în formatul 15×21, are 416 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 30 lei.

Interesul pentru Vechiul Testament este datorat în mare parte enciclicei „Spiritus Paraclitus”, scrisă cu ocazia celui de-al XV-lea centenar al morţii sfântului Ieronim de către papa Benedict al XV-lea, în care evidenţia importanţa Vechiului Testament pentru Biserica Catolică: „Sfântul Ieronim, traducătorul Vulgatei, arăta că fluviul Scripturii se naşte din două râuri, care sunt Vechiul şi Noul Testament, şi pe fiecare mal creşte un arbore, care este însuşi Cristos”.

Pentru a alimenta acest „fluviu al Scripturii”, Editura „Sapientia” continuă colecţia „Vechiul Testament” în limba română, publicând al doilea volum al Cărţilor istorice, care cuprinde: Cartea lui Esdra, Cartea lui Nehemia, Cartea Esterei, Cartea lui Tobia, Cartea Iuditei, Cărţile I şi II ale Macabeilor.

Reamintim că întreaga colecţie este rodul muncii asidue a pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, profesori la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, care şi-au propus să traducă Vechiul Testament, ce va fi publicat la Editura „Sapientia”, în şapte volume.

Vechiul Testament. III. Cărţile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 şi 2 Macabei), traducere şi note pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Iaşi 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Vechiul Testament. I. Pentateuhul

Vechiul Testament. I. Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Iași 2011, 580 p., 15×21, ISBN 978-606-578-031-6, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunta aparitia cartii Pentateuhul, traducerea în limba româna a primelor cinci carti din Biblie (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul) realizata de catre pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu. Cartea apare în formatul 15×21, are 580 pagini si poate fi procurata de la orice librarie catolica din tara la pretul de 35 lei.

Comunitatea catolica a diecezei de Iași va trai în curând un moment special de har, ocazionat de lansarea oficiala a Pentateuhului, traducerea primelor cinci carți din Biblie (Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom) în limba româna.

Evenimentul nu este doar unul editorial, ci are legaturi strânse cu credința. Acesta va avea loc duminica 29 ianuarie, ora 11,00, la Catedrala Romano Catolica din Iași, în prezența Excelenței sale, Petru Gherghel episcop de Iași, precum și a multor  credincio?i ?i oaspe?i. Lansarea volumului se va face în aceeasi zi, la ora 17,00) si la Biserica Romano Catolica „Sf. Tereza a Pruncului Isus” din Ia?i, iar ulterior, ?i în alte comunita?i din dieceza dornice sa marcheze acest eveniment.

Apariția Pentateuhului este rodul mai multor ani de munca asidua, migaloasa ?i plina de pasiune, desfa?urata de doi preo?i, pr. Alois Bulai ?i pr. Eduard Patra?cu, în strânsa ?i rodnica colaborare cu alte persoane competente în probleme teologice sau gramaticale. Traducerea realizata s-a facut dupa sacre ebraice, urmarind în primul rând fidelitatea fa?a de original. De asemenea, au fost facute compara?ii cu alte versiuni din limba româna ?i cu traduceri din alte limbi (vechi sau moderne). O grija speciala a fost aceea de a oferi un text într-un limbaj cât mai actual ?i apropiat de spiritul limbii române. În fine, pentru ca cititorii sa fie cât mai bine introdu?i în cunoa?terea Scripturii, a fost alcatuit ?i un bogat aparat critic.

Volumul de fa?a apare la Editura Sapientia ?i este primul dintr-o serie care va cuprinde ?apte volume: Pentateuhul (vol. I), Car?ile istorice (vol. II ?i III), Profe?ii (vol. IV ?i V) ?i Car?ile sapien?iale (vol. V ?i VI). Ulterior, toate aceste volume, împreuna cu Noul Testament ?i Psalmii (car?i care sunt deja traduse, dar care vor fi revizuite ?i îmbunata?ite) vor aparea într-o singura publica?ie, formând Biblia tradusa la Ia?i.

Ajun?i la acest ceas istoric, un cuvânt de mul?umire episcopilor Petru Gherghel ?i Aurel Perca, sus?inatori energici ai proiectului, comisiei implicate în activitatea de traducere, colaboratorilor, editurii Sapientia, precum ?i tuturor acelora care au sprijinit sau sunt alaturi de aceasta ini?iativa.

Pasul facut cu prilejul publicarii Pentateuhului, sa ne apropie mai mult de clipa binecuvântata de Domnul, în care vom putea lua în mâini Biblia în limba româna. Se va realiza astfel visul atâtor genera?ii de credincio?i de a putea citi ?i medita Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor dulce ?i frumoasa, având sub priviri textele Scripturii în edi?ia catolica.

Vechiul Testament. I. Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu, Iasi 2011, 580 p., 15×21, ISBN 978-606-578-031-6, 35 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro